Підшипниковий підвіс для подвійного керновідбірного снаряда

Номер патенту: 74694

Опубліковано: 16.01.2006

Автор: Стефурак Роман Іванович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Підшипниковий підвіс для подвійного керновідбірного снаряда, який містить порожнистий вал, верхня частина якого виконана з можливістю зв'язку з корпусом сідла скидного кулястого клапана, зовнішньою поверхнею порожнистий вал зв'язаний з першими кільцями підшипників, перший з яких виконаний радіальним, другі кільця підшипників зв'язані з корпусом, який зв'язаний з керноприймальною трубою, зв'язаною з першим еластичним кільцем з антифрикційного матеріалу, яке розташоване в кільцевій проточці кріпильної гайки перших кілець підшипників і закриває знизу порожнину з підшипниками, заповнену пластичним мастилом, яка зверху закрита другим подібним еластичним кільцем, який відрізняється тим, що другий підшипник виконаний радіальним аборадіально-упорним, додатково виконаний захисний вузол, який містить кільцевий внутрішній виступ верхньої частини корпусу і кільцевий зовнішній виступ порожнистого вала, проекції яких на горизонтальну площину, перпендикулярну осі підшипникового підвісу, перекриваються не менше ніж на 1,5 мм по їх краю, розташоване між низом внутрішнього виступу і верхом зовнішнього виступу профільоване еластичне кільце з антифрикційного матеріалу, внутрішня частина якого містить циліндричну надставку, розташовану в зазорі між порожнистим валом і корпусом.

2. Підшипниковий підвіс за п. 1, який відрізняється тим, що поверхні низу внутрішнього виступу корпусу і верху зовнішнього виступу порожнистого вала утворюють зрізані конуси з однаковим кутом нахилу бокової поверхні величиною 15-50°.

Текст

1. Підшипниковий підвіс для подвійного керновідбірного снаряда, який містить порожнистий вал, верхня частина якого виконана з можливістю зв'язку з корпусом сідла скидного кулястого клапана, зовнішньою поверхнею порожнистий вал зв'язаний з першими кільцями підшипників, перший з яких виконаний радіальним, другі кільця підшипників зв'язані з корпусом, який зв'язаний з керноприймальною трубою, зв'язаною з першим еластичним кільцем з антифрикційного матеріалу, яке розташоване в кільцевій проточці кріпильної гайки C2 2 (19) 1 3 74694 4 струсу і руйнування керна. перпендикулярну осі підшипникового підвісу, переВідомий підшипниковий підвіс для подвійного криваються не менше, ніж на 1,5 мм по їх краю, керновідбірного снаряда [п. RU №2188298, Е 21В розташоване між низом внутрішнього виступу і 25/00], вибраний за прототип, містить полий вал, верхом зовнішнього виступу профільоване елаверхня частина якого виконана з можливістю стичне кільце з антифрикційного матеріалу, зв'язку з корпусом сідла скидного кулястого клапавнутрішня частина якого містить циліндричну надна, зовнішньою поверхнею полий вал зв'язаний з ставку, розташовану в зазорі між порожнистим першими кільцями підшипників. Нижній підшипник валом і корпусом. виконаний радіальним, два інші - упорними. Другі Крім того, поверхні низу внутрішнього виступу кільця підшипників зв'язані з корпусом, який корпусу і верха зовнішнього виступу полого вала зв'язаний з керноприймальною трубою, зв'язаною утворюють зрізані конуси з однаковим кутом нахиз першим еластичним кільцем з антифрикційного лу бокової поверхні величиною 15-50°. матеріалу, яке розташоване в кільцевій проточці Сукупність наведених основних ознак кріпильной гайки перших кілець підшипників і підшипникового підвісу, який пропонується, закриває знизу порожнину з підшипниками, заповзабезпечує зменшення коефіцієнта тертя у вузлі з нену пластичним мастилом. Порожнина з підшипниками, що суттєво зменшує крутильний підшипниками зверху закрита другим подібним момент, який прикладається до керноприймальної еластичним кільцем, яке розташоване між корпутруби, і вірогідність струсу і руйнування керна. сом і зовнішнім циліндроподібним елементом, Крім того, зменшено негативні наслідки у разі обзв'язаним з порожнистим валом. риву підшипників. Співпадають з суттєвими ознаками відомого На фіг. схематично зображено загальний вид підшипникового підвісу полий вал, верхня частина підшипникового підвісу. якого виконана з можливістю зв'язку з корпусом Підшипниковий підвіс для подвійного сідла скидного кулястого клапана. Зовнішньою керновідбірного снаряда містить полий вал 1, у поверхнею полий вал зв'язаний з першими верхній частині якого виконана різьба з кільцями підшипників, один з яких виконаний можливістю зв'язку з корпусом сідла скидного курадіальним. Другі кільця підшипників зв'язані з лястого клапана. Зовнішня поверхня полого вала 1 корпусом, який зв'язаний з керноприймальною зв'язана за допомогою кріпильной гайки 2 з пертрубою, зв'язаною з першим еластичним кільцем з шими кільцями 3 радіальних підшипників. Корпус 4 антифрикційного матеріалу, яке розташоване в зв'язаний з керноприймальною трубою 5 кільцевій проточці кріпильной гайки перших кілець різьбовим з'єднанням, за допомогою якого у підшипників і закриває знизу порожнину з корпусі 4 зафіксовано положення других кілець 6 підшипниками, заповнену пластичним мастилом. радіальних підшипників. На зовнішній поверхні Порожнина з підшипниками зверху закрита другим кріпильной гайки 2 виконана кільцева проточка, у подібним еластичним кільцем. якій розташоване перше еластичне кільце 7 з При використанні відомого підшипникового антифрикційного матеріалу, зв'язане з підвісу відносно високий коефіцієнт тертя у вузлі з внутрішньою поверхнею з'єднальної частини упорними підшипниками збільшує вірогідність керноприймальної труби 5. Перше еластичне струсу і руйнування керна. кільце 7 закриває знизу порожнину з В основу винаходу поставлено задачу вдоскопідшипниками, заповнену пластичним мастилом, налення підшипникового підвісу для подвійного яка зверху закрита другим еластичним кільцем 8, керновідбірного снаряда, в якому шляхом констподібним до першого, яке розташоване в кільцевій руктивних змін зменшено коефіцієнт тертя у вузлі проточці на зовнішній поверхні полого вала 1 і з підшипниками і за рахунок цього зменшено зв'язане з внутрішньою поверхнею корпусу 4. Завірогідність струсу і руйнування керна. хисний вузол містить кільцевий внутрішній виступ Ця задача вирішується тим, що в 9 верхньої частини корпусу 4 і кільцевий зовнішній підшипниковому підвісі для подвійного виступ 10 полого вала 1, проекції яких на горизонкерновідбірного снаряда, який містить полий вал, тальну площину, перпендикулярну осі верхня частина якого виконана з можливістю підшипникового підвісу, перекриваються не мензв'язку з корпусом сідла скидного кулястого клапаше, ніж на 1,5 мм по їх краю. Між виступами 9 і 10 на, зовнішньою поверхнею полий вал зв'язаний з розташоване профільоване еластичне кільце 11 з першими кільцями підшипників, один з яких викоантифрикційного матеріалу, яке містить наний радіальним, другі кільця підшипників циліндричну надставку, розташовану в зазорі між зв'язані з корпусом, який зв'язаний з керноприйпорожнистим валом 1 і корпусом 4. Поверхні низу мальною трубою, зв'язаною з першим еластичним внутрішнього виступу 9 і верха зовнішнього вистукільцем з антифрикційного матеріалу, яке розтапу 10 утворюють зрізані конуси з однаковим кутом шоване в кільцевій проточці кріпильной гайки нахилу бокової поверхні величиною 15-50°. Усі перших кілець підшипників і закриває знизу поповерхні ковзання або можливого торкання поверрожнину з підшипниками, заповнену пластичним хонь полого вала 1 та кріпильной гайки 2 з помастилом, яка зверху закрита другим подібним верхнею корпусу 4 або керноприймальної труби 5, еластичним кільцем, згідно з винаходом а також поверхні, які контактують з еластичними підшипники виконані радіальними і/або радіальнокільцями, виконані полірованими. Кріпильна гайка упорними, додатково виконаний захисний вузол, 2 зв'язана з фіксатором, який на фіг. не показаний. який містить кільцевий внутрішній виступ верхньої Підшипниковий підвіс для подвійного частини корпусу і кільцевий зовнішній виступ полокерновідбірного снаряда працює таким чином. го вала, проекції яких на горизонтальну площину, Перед спуском в свердловину у складі 5 74694 6 бурильної колони підшипниковий підвіс до підшипників та розкручуванню перевіряють на наявність у підшипниках пластичкерноприймальної труби 5. У разі проходження ного мастила, а також перевіряють легкість обернеоднорідних порід, непередбачуваного перевантання керноприймальної труби 5 відносно полого таження керноприймальної труби 5 з обривом вала 1. Після посадки бурильної головки на вибій і підшипників, кільцевий внутрішній виступ 9 промивки керноприймальної труби 5 скидають верхньої частини корпусу 4 опускається на кулю кулястого клапана і починають буріння з кільцевий зовнішній виступ 10 полого вала 1. При відбором керна. Одночасно обертають полий вал цьому еластичне кільце 11 слугує демпфером, 1, перші кільця 3 радіальних підшипників, крепіжну який зменшує струс керна, конусні поверхні гайку 2, а також еластичні кільця 11, 8 і 7, які охопвиступів 9 і 10 з нахилом бокової поверхні 30-70° люють ці елементи конструкції. Корпус 4, другі центрують керноприймальну трубу 5 і діють на цей кільця 6 радіальних підшипників і керноприймальпроміжок часу як підшипник ковзання. Захисний на труба 5 практично не обертаються. Еластичне вузол в цілому зменшує наслідки пошкодження кільце 11 у робочому режимі буріння обладнання до мінімуму. перешкоджає, порівняно з прототипом, проникПідшипниковий підвіс для подвійного ненню твердих осадів, наприклад піску, до елакерновідбірного снаряда в дослідних зразках стичного кільця 8, чим запобігає його абразивному пройшов успішне випробування. руйнуванню, подальшому попаданню цих осадів Комп’ютерна верстка М. Клюкін Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Bearing suspension for twin core sampler unit

Автори англійською

Stefurak Roman Ivanovych

Назва патенту російською

Подшипниковая подвеска для двойного керноотборного снаряда

Автори російською

Стефурак Роман Иванович

МПК / Мітки

МПК: E21B 25/00

Мітки: підвіс, снаряда, подвійного, підшипниковий, керновідбірного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-74694-pidshipnikovijj-pidvis-dlya-podvijjnogo-kernovidbirnogo-snaryada.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Підшипниковий підвіс для подвійного керновідбірного снаряда</a>

Подібні патенти