Безпечна упаковка для виробу, що демонструється

Номер патенту: 72790

Опубліковано: 15.04.2005

Автор: Аартс Матью

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Безпечна упаковка для виробу, що демонструється, наприклад упаковка для компакт-диску, що містить футляр для збереження в ньому вказаного виробу з отвором, крізь який в нього вставляється і з нього виймається вказаний виріб, і запірним механізмом, що містить корпусну деталь, яка надійно з'єднана з футляром, і запірний елемент, переміщуваний з одного положення в інше і назад, а більш конкретно - з положення запирання, в якому вказаний виріб не може бути вставлений у футляр і вийнятий з нього, у положення відмикання, в якому вказаний виріб може бути вставлений у футляр і вийнятий з нього, при цьому запірний елемент знаходиться під дією пружини, що намагається відвести його в положення відмикання, а також стопор, який виконаний із забезпеченням можливості переміщення його з утримуючого положення у відпускне положення і назад і який знаходиться під дією пружини, що намагається привести його в утримуюче положення, при цьому вказаний стопор, знаходячись у своєму утримуючому положенні, фіксує запірний елемент на своєму місці, коли останній знаходиться у своєму положенні запирання, відносно вказаної корпусної деталі і, крім того, вказаний стопор виконаний з можливістю переміщення, долаючи при цьому зусилля пружини, що діє на нього, за допомогою відповідної магнітної сили в напрямку його відпускного положення, із забезпеченням тим самим можливості вільного переміщення запірного елемента, яка відрізняється тим, що у вказаному запірному механізмі виконується відповідний отвір, і тому зазначений стопор може переміщатися зі свого утримуючого положення у відпускне положення тільки таким чином, що дане переміщення може відбуватися винятково тільки лише в тому випадку, коли забезпечується наявність відповідної магнітної сили, створюваної магнітом чи намагніченим елементом, що вставляються в указаний отвір.

2. Упаковка за п. 1, яка відрізняється тим, що вказаний отвір і вказаний магніт чи намагнічений елемент, що вставляються в цей отвір, взаємно відповідають за своєю формою один одному.

3. Упаковка за п. 1 чи 2, яка відрізняється тим, що запірний елемент виконаний із забезпеченням можливості переміщення його в першому напрямку, стопор виконаний у вигляді щонайменше одного штифта, що має можливість переміщатися в одному напрямку, який, по суті, є перпендикулярним до вказаного першого напрямку.

4. Упаковка за п. 3, яка відрізняється тим, що штифт взаємодіє з відповідним отвором, виконаним у корпусній деталі, при цьому вказана магнітна сила недостатня для виведення штифта з цього отвору через наявність сили тертя між штифтом і стінкою отвору, що виникає в результаті дії пружини на вказаний запірний елемент, а також тим, що потрібно забезпечити відповідний механічний зсув вказаного запірного елемента для того, щоб усунути цю силу тертя.

5. Упаковка за п. 4, яка відрізняється тим, що у вказаному запірному механізмі виконаний отвір, у який може бути вставлений штифт для того, щоб забезпечити вказаний механічний зсув.

6. Упаковка за п. 5, яка відрізняється тим, що вказаний штифт і вказаний отвір взаємно відповідають за своїм профілем один одному.

Текст

Даний винахід стосується безпечної упаковки для виробу, що демонструється, наприклад, упаковки для компакт-диску, що містить футляр для збереження в ньому зазначеного виробу з отвором, крізь який в нього вставляється і з нього витягається зазначений виріб, і запірним механізмом, що містить корпусну деталь, яка надійно з'єднується з футляром, і запірний елемент, переміщуваний з одного положення в інше, а більш конкретно - з положення запирання, в якому вказаний виріб не може бути вставлений у футляр і витягнутий з нього, у положення відмикання, в якому вказаний виріб може бути вставлений у футляр і витягнутий з нього, при цьому запірний елемент знаходиться під дією пружини, яка намагається відвести його в положення відмикання, і стопор, який виконаний із забезпеченням можливості переміщення з утримуючого положення у відпускне положення і назад, і який знаходиться під дією пружини, що намагається привести його в утримуюче положення, при цьому стопор, знаходячись в утримуючому положенні, фіксує запірний елемент на своєму місці, коли останній знаходиться у своєму положенні запирання, відносно вказаної корпусної деталі, і вказаний стопор можна перемістити, долаючи при цьому зусилля пружини, що діє на нього, за допомогою відповідної магнітної сили в напрямку його відпускного положення, для того, щоб забезпечити тим самим можливість вільного переміщення запірного елемента. Така упаковка відома з WO-A-9836997. У відомій упаковці такого типу стопор утворений затискачами пилкоподібної форми, що з'єднуються з рухомим запірним елементом і можуть притискатися до пружних металевих стрічок, які після того, як затискачі цілком і повністю перейдуть на ці стрічки, повертаються у своє вихідне положення, утримуючи при цьому згаданий запірний елемент у його замикаючому положенні. Тим самим забезпечується можливість переміщення пружних стрічок у, межах зони, яка займає приблизно перпендикулярне положення щодо напрямку переміщення запірного елемента. При цьому для переміщення вказаного запірного елемента цілком достатньо буде помістити будь-який один магніт у безпосередній близькості від цих металевих стрічок, у результаті .чого і може відбуватися зміщення стрічок з доланням ними при цьому своєї власної протидії, викликаної наявністю в них пружних властивостей, і відпускання затискачів, завдяки чому запірний елемент відводиться під дією пружини у своє відпускне положення. Відома упаковка такого типу має свій недолік, який полягає в тім, що магнітна сила, яка необхідна для відпускання запірного елемента, створюється за допомогою магніту чи відповідного намагніченого матеріалу, які у потрібному місці прикладаються ззовні до даної упаковки. Тому можна дуже легко вийняти з такої безпечної упаковки виріб, що знаходиться усередині її, і потенційний магазинний злодій без особливого клопоту зможе відкрити таку безпечну упаковку, встановивши будь-який постійний магніт у потрібне місце. Завданням даного винаходу є створення такої безпечної упаковки вищезгаданого типу, у якій будуть усун уті відзначені недоліки відомої безпечної упаковки. Завдання винаходу вирішується, відповідно до даного винаходу, завдяки тому, що в запірному механізмі виконується відповідний отвір, і тому стопор може переміщатися зі свого утримуючого положення у відпускне положення тільки таким чином, що дане переміщення може відбуватися винятково тільки лише в тому випадку, коли забезпечується наявність відповідної магнітної сили, створюваної магнітом або намагніченим елементом, що вставляються у вказаний отвір. Тим самим досягається те, що не можна вже буде за допомогою будь-якого, довільно взятого постійного магніту перемістити запірний елемент у відпускне положення, а треба буде для цього мати такий магніт, що задовольняє відповідним конкретним вимогам у відношенні своєї форми і створюваної їм магнітної сили, щоб пересунути запірний елемент. Форма магніту має важливе значення в тому сенсі, щоб він підходив до отвору, виконаному в запірному механізмі, тоді як при введенні магнітної стрічки в цей отвір повинно також створюватися магнітне поле необхідної напруженості, яке до того ж повинне ще мати відповідний відносний напрямок і орієнтацію для того, щоб забезпечити необхідне переміщення стопора. Інші ознаки та переваги даного винаходу очевидні з наведеного нижче опису, що приводиться з посиланнями на креслення, що додаються, на яких: Фіг.1 представляє зображений схематично розріз безпечної упаковки, призначеної для розміщення в ній компакт-диску і виконаної відповідно до даного винаходу. Фіг.2 - вид збоку упаковки, показаної на фіг.1. На фіг.1 і 2 показана упаковка для компакт-диску, виконана відповідно до даного винаходу, що містить футляр 1 і запірний механізм 2. Футляр 1 детально тут не показаний, але загалом він має форму прямокутного паралелепіпеда з плоскою задньою стінкою 3 і (не показаною на кресленнях) плоскою передньою стінкою, а також з верхньою стінкою 4, бічною стінкою 5 і нижньою стінкою 6. Бік 7, що лежить навпроти бічної стінки 5, залишений відкритим для того, щоб можна було вставити компакт-диск усередину футляра. Виїмки 8, виконані в передній стінці й у задній стінці 3, призначені для того, щоб легше можна було вийняти з футляра вставлений у нього компакт-диск, узявши його кінчиками пальців. Вищезгадані стінки обмежують собою прямокутний простір, в яке входить з відповідним невеликим допуском компакт-диск, що вставляється в упаковку. Верхня стінка 4 виконана з дрібними зубцями, розташованими з того її боку, що звернений до вказаного простору, завдяки чому компакт-диск, що знаходиться в упаковці, притискаючись до стінки 4, не може бути вийнятий звідти в бічному напрямку, тому що на ньому, як і на такій упаковці, передбачається наявність відповідних зубців, виконаних на його стінках. Крім того, на стінці. 4 поблизу від відкритої сторони 7 виконаний упор 9, що виступає з цієї стінки в напрямку простору 3. Нижня стінка 6 з'єднана із запірним механізмом 2, і в ній виконаний ряд отворів 10, 11 і 12, функціональне призначення яких буде розглянуто нижче. Запірний механізм 2 містить корпусну деталь 15, що надійно з'єднується з футляром 1, та запірний елемент 16, який виконаний із забезпеченням можливості його ковзання в корпусній деталі 15. Вказана корпусна деталь 15 має передню стінку і задню стінку, що фактично служать продовженням відповідно передньої стінки і задньої стінки 3 футляра, утворюючи при цьому як би єдиний з ними вузол. Передня стінка і задня стінка корпусної деталі 15 з'єднані одна з одною за допомогою відповідних деталей 15А і 15В, що утворюють з'єднання з бічними сторонами та нижніми сторонами корпусної деталі 15, і які при цьому утворюють також напрямну 13 для запірного елемента 16, завдяки наявності якої він може переміщатися вперед та взад по напрямку від футляра 3 та назад до нього. Крім того, передня стінка і задня стінка корпусної деталі 15 з'єднані між собою за допомогою центральної деталі 17. В цій центральній деталі виконаний приблизно посередині нижнього краю даного вузла відповідний отвір 18, що проходить від вказаного нижнього краю майже до нижньої стінки 6, закінчуючись в безпосередній близькості від неї. Передбачається наявність відповідного упора 19, розташованого в цьому отворі 18, який віджимається пружиною 20 в напрямку нижнього краю, але при цьому утримується відповідною кромкою усередині запірного елемента 16, як це буде розглянуто нижче. Зі зверненого до нижнього краю боку вказаної центральної деталі 17 додатково передбачені два глухих отвори 22 і 23 із вставленими в них відповідно штифтами 24 і 25, що віджимаються пружинами 26 і 27 в напрямку нижнього краю. Штифти 24 і 25 входять іншими своїми кінцями відповідно в глухі отвори 28 і 29, виконані в запірному елементі 16, як це буде розглянуто нижче. Крім того, з кожної поверненої до бічних країв сторони центральної деталі 17 також передбачені глухі отвори 30 і 31. Усередині кожного з них розташований відповідний плунжер 32, 33, який віджимається відповідно пружиною 34, 35 у напрямку відповідного бічного краю і може відповідно входити усередину глухого отвору 36, 37, виконаного в запірному елементі 16, як це буде розглянуто нижче. Запірний елемент 16 містить основну частину 40, вертикальні плечі 41, 42 і два крила 43, 44. Вертикальні плечі 41 і 42 з'єднані з обома кінцями зазначеної основної частини, кожне зі своїм, і розташовані по відношенню до неї перпендикулярно, а кожне крило 43, 44 з'єднане з відповідним вертикальним плечем 41,42 і розташовано перпендикулярно до нього, як це ясно видно з фіг. 1. В основній частині 40 виконаний отвір 45, який при установці запірного елемента 16 в корпусній деталі 2 займає співвісне положення відносно отвору 18, маючи при цьому тро хи менший прохідний переріз, завдяки чому упор 19 не може пройти крізь отвір 45. Крім того, в основній частині 40 виконані також і обидва глухі о твори 28 і 29, в які входять відповідно шти фти 24 і 25. Вертикальні плечі 41 і 42 разом з основною частиною 40 виконані таким, чином, щоб за своєю формою сполучатися з напрямною 13, забезпечуючи при цьому можливість контрольованого переміщення запірного елемента вперед та взад у напрямку від футляра 3 і назад до нього. З ти х сторін вертикальних пліч 41 і 42, що звернені одна до одної, і виконані відповідно глухі отвори 36 і 37, в які входять відповідно плунжери 32 і 33. Крило 43 має упор 51, який проходить крізь отвір 11, виконаний в нижній стінці 6, а крило 44 також має відповідний упор, що проходить крізь отвір 12, виконаний в нижній стінці 6. Крім того, крило 43 має також упор 50, що проходить крізь отвір 10, виконаний в нижній стінці 6. Безпечна упаковка працює в такий спосіб. На фіг. 1 упаковка показана в закритому своему положенні, тобто, з поміщеним усередину упаковки компакт-диском, що знаходиться у футлярі 1, замкненим там усередині, з одного боку, завдяки спільній дії упорів 50, 51 і 52, з яких упор 50 захоплює компакт-диск, що знаходиться в упаковці, а упори 51 і 52 входять усередину відповідних отворів, що, відповідно до стандарту, передбачаються в компакт-дисках, які поміщаються усередину упаковки, а з іншого боку, за допомогою обладнаної дрібними зубцями верхньої стінки 4, до якої притискається компакт-диск, що знаходиться в упаковці, і, нарешті, завдяки наявності упора 9, що утримує поміщений усередину упаковки компакт-диск у безпосередній близькості до верхньої стінки 4. Для того, щоб вийняти компакт-диск, який знаходиться в упаковці з футляра, із зусиллям вводять магнітний стрижень, або намагнічений стрижень усередину отворів 45 і 18, зміщаючи при цьому упор 19, який там знаходиться, у напрямку до футляра 1 доти, поки цей упор не зіткнеться усією своєю поверхнею з дном отвору 18. Знаходячись у цьому положенні, магнітний стрижень здатний притягти до себе плунжери 32 і 33, які виготовлені з намагніченого матеріалу, долаючи при цьому опір, який чинять пружини 34 і 35. В результаті ці плунжери виходять відповідно з глухи х отворів 36 і 37, і запірний елемент 16 може тепер вільно переміщатися і буде при цьому виводитися з футляра 1 під дією на нього пружин 26 і 27. Одночасно упори 50 і 51 виходять із зачеплення з компакт-диском, що знаходиться в упаковці, поміщеним у футляр 1, і крім того, компакт-диск, що знаходиться в упаковці, відходить при цьому від стінки 4, і його можна буде тепер вийняти з футляра, у якому він знаходиться. Потім магнітний стрижень виводять з отвору 18, а безпечна упаковка набуває при цьому стану готовності до чергового використання за своїм призначенням. Таким чином, новий компакт-диск може бути тепер введений у футляр 1 упаковки крізь отвір 7, а при натисканні на запірний елемент у напрямку до футляра цей компакт-диск .може бути замкнений усередині нього. Це відбувається автоматично, після того як запірний елемент буде відведений назад у достатньому ступені для того, щоб плунжери 32 і 33 знову увійшли відповідно в глухі отвори 36 і 37. Тепер весь цей вузол знову знаходиться в положенні, показаному на фіг.1. На фіг.1 і 2 показані отвір 18 і отвір 45, що веде в нього, виконаний у вигляді прямокутного отвору. Для того, щоб перешкодити всіляким спробам учинити крадіжку, звичайно ж, принаймні отвір 45 може мати особливу форму, при якій далеко не всякий магнітний стрижень може бути вставлений усередину, а винятково тільки лише магнітні стрижні, що мають яку-небудь спеціально підібрану форму, наприклад, з S-подібним поперечним перерізом, можуть бути використані з цією метою. У цьому випадку даний вузол працює як ключ у сполученні з замковою шпариною. В іншому варіанті здійснення даного винаходу рухли вість запірного елемента контролюється за рахунок того, що сам цей запірний елемент віджимається в зовнішньому напрямку під дією пружин 26 і 27 таким чином, щоб плунжери 32 і 33 займали при цьому трохи зміщене положення в отворах 36 і 37, створюючи тим самим затискальний ефект. Тоді магнітна сила, створювана магнітним стрижнем, що вставляється у відповідний отвор, буде достатньою для того, щоб вивести плунжери 32 і 33 з отворів, у яких вони знаходяться. Це може відбутися тільки в тому випадку, коли запірний елемент дещо відводиться одночасно з цим у напрямку футляра 1, завдяки чому плунжери 32 і 33, затиснуті відповідно в отворах 36 і 37, звільняються і можуть також притягатися магнітним стрижнем. На практиці можна забезпечити автоматичне виконання цієї операції, передбачивши в прилавку крамниці наявність відповідного паза, в якому монтується необхідний магнітний стрижень, і якому, але зовсім не обов'язково, надається дрібної рельєфності. При правильному введенні безпечної упаковки в такий паз магнітний стрижень автоматично входить в отвори 18 і 45, а завдяки наявній рельєфності запірний елемент автоматично відводиться в напрямку до футляра 1. Крім того, механічне відведення запірного елемента може бути ускладнене також у тому випадку, коли нижній край цілком закритий стінкою, з'єднаною з корпусною деталлю 16. Може бути передбачена наявність відповідного отвору в цій стінці під магнітний-стрижень, що вставляється в нього, а також додаткового другого отвору, який можливо також має спеціальний профіль під відповідний натискний елемент, що вводиться в цей отвір для того, щоб забезпечити деяке переміщення запірного елемента в напрямку до футляра. І, нарешті, можливо також ще, щоб розглядувана система була виготовлена таким чином, що для кожного плунжера передбачається свій окремий магнітний стрижень, що в ще більшому ступені утрудняє здійснення крадіжок, тому що обидва магнітні стрижні повинні будуть у цьому випадку використовува тися одночасно, причому не виключається можливість того, що кожен такий стрижень буде мати який-небудь спеціальний переріз, і крім того, можливо також і те, що при користуванні ними потрібно буде додатково вчинити на них механічну штовхальну дію. Зрозуміло, що даний винахід не обмежується тільки лише тими конкретними варіантами його здійснення, що розглянуті в приведеному тут ви ще описі з посиланнями на прикладені креслення, і, можуть бути запропоновані до внесення в даний винахід різні зміни і доповнення, що не виходять за межі обсягу даного винаходу, визначеного формулою винаходу, що додається. Особливо, це зауваження справедливе стосовно до різних механічних частин, приміром, таких, як пружини і штифти, а також стосовно до формоутворення різних складових елементів.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Safe packing for article being exhibited

Назва патенту російською

Безопасная упаковка для изделия, которое демонстрируется

МПК / Мітки

МПК: E05B 73/00, B65D 85/57

Мітки: безпечна, виробу, упаковка, демонструється

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-72790-bezpechna-upakovka-dlya-virobu-shho-demonstruehtsya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Безпечна упаковка для виробу, що демонструється</a>

Подібні патенти