Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Гумовий амортизатор для більярдного столу, що виконаний щонайменше з однією посадочною поверхнею для кріплення до валика борту більярдного столу, а також з верхньою і нижньою лицьовими поверхнями, що утворюють у місці сполучення передню частину для взаємодії з кулями, який відрізняється тим, що передня частина виконана плоскою і розташована під кутом до нижньої лицьової поверхні, що дорівнює 15-40°.

2. Гумовий амортизатор за п. 1, який відрізняється тим, що ширина плоскої передньої частини дорівнює 2-12 мм.

Текст

Дивитися

Винахід відноситься до більярда, зокрема до гумових амотизаторів для більярдних столів, призначеним для гри в «російську піраміду», і може бути використаний в більярдних столах, призначених для гри в «карамболь» і «пул». Відомий гумовий амортизатор для більярдного столу, виконаний щонайменше з однією посадочною поверхнею для кріплення до валика борта більярдного столу, а також з верхньою і нижньою лицьовими поверхнями, що утворюють у місці сполучення передню частину для взаємодії з кулями /UA, деклараційний патент на винахід №33000, А, «Більярдний стіл», 6МПК A63D15/00, 15/06, опубл. 15.02.2001, бюл. №1/2001, заявл. 02.10.1998, прототип/. Недоліком відомого гумового амортизатора для більярдного столу є виконання передньої частини у вигляді гострої кромки, що знижує її контактну площу, викривлює фактичний кут відбиття кулі від теоретичного і знижує прицільність удару. Викликано це тим, що верхня і нижня лицьові поверхні гумового амортизатора утворюють у місці сполучення передню частину у вигляді гострої кромки, розташованої вище центра мас кулі. У результаті відбувається незначне заклинювання кулі між передньою частиною гумового амортизатора і стільницею (плитою більярдного столу). Це супроводжується поглинанням частини енергії прямого удару кулі об борт, у зв'язку з чим відбита від борта куля рухається по траєкторії, яка не збігається з теоретичною, що знижує прицільність удару. Задачею винаходу є в гумовому амортизаторі для більярдного столу шля хом збільшення контактної площі його передньої частини забезпечити зниження відхилення фактичного кута відбиття к улі від теоретичного, що підвищує прицільність удару. Поставлена задача вирішується тим, що в гумовому амортизаторі для більярдного столу, виконаному щонайменше з однією посадочною поверхнею для кріплення до валика борта більярдного столу, а також з верхньою і нижньою лицьовими поверхнями, що утворюють у місці сполучення передню частину для взаємодії з кулями, відповідно до винаходу, передня частина виконана плоскою і розташована під кутом а до нижньої лицьової поверхні, рівним 15-40°. Приведені ознаки винаходу є суттєвими, тому що в сукупності достатні для забезпечення працездатності і рішення поставленої задачі, а кожний окремо необхідний для ідентифікації технічного рішення, що заявляється. Таким чином, нова сукупність загальних /відомих/ і відмітних /нових/ від прототипу суттєви х ознак, якими характеризується удосконалений гумовий амортизатор для більярдного столу, є достатньою у всі х випадках, на які поширюється обсяг правового захисту, тому що вирішує поставлену задачу. Приведені ознаки винаходу не є обов'язковими, але, на думку заявника, є кращими і не виключають можливості іншого еквівалентного виконання гумового амортизатора для більярдного столу в межах зазначеної суті винаходу. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю суттєвих ознак винаходу, у тому числі відмітних /нових/ при їх взаємодії з загальними /відомими/ ознаками, у забезпеченні нових те хнічних власти востей об'єкта захисту, обумовлених розв'язуваною задачею, полягає в наступному. За рахунок того, що в удосконаленому гумовому амортизаторі для більярдного столу його передня частина виконана плоскою, забезпечується висота нижньої кромки передньої частини гумового амортизатора борта близькою до висоти центра мас кулі щодо стільниці. У результаті виключається заклинювання кулі між передньою частиною гумового амортизатора і стільницею. За рахунок цього енергія прямого і відбитого ударів куль об борт приблизно рівні між собою й відбита від борта куля рухається по траєкторії, що практично збігається з теоретичною, що підвищує прицільність удару. Обраний діапазон значень кута (a) нахилу плоскої передньої частини гумового амортизатора до нижньої лицьової поверхні є оптимальним, визначений дослідним шляхом і забезпечує її найкраще положення, при якому відбувається контакт із кулею по максимальній поверхні, а відбита від борта куля сковзає чи котиться по покриттю стільниці без стрибків. Вибір цього кута a більше нижньої межі згаданого діапазону не доцільний, тому що при цьому збільшуються втрати енергії удару кулі об борт у зв'язку з незначним заклинюванням кулі між гумовим амортизатором і стільницею, що збільшує відхилення фактичного кута відбиття кулі від теоретичного і знижує прицільність удару. Вибір цього кута a менше верхньої межі згаданого діапазону також не доцільний, тому що при цьому відбита від борта куля буде сковзати чи котиться по покриттю стільниці зі стрибками. Гумовий амортизатор для більярдного столу має й інші відмітні ознаки, що доповнюють і характеризують винахід в окремих випадках його виконання і використовуються для поліпшення його технічних і споживчих властивостей. Так, у гумовому амортизаторі для більярдного столу, відповідно до винаходу, ширина t плоскої передньої частини дорівнює 2-12мм. Обраний діапазон значень ширини t плоскої передньої частини гумового амортизатора є оптимальним, визначений дослідним шляхом і забезпечує таку її ширину, при якій досягається її максимальний контакт із кулею при ударі останньої об борт. Вибір ширини t менше нижньої межі згаданого діапазону не доцільний, тому що при цьому зменшується площа контакту кулі з вузькою плоскою передньою частиною гумового амортизатора і збільшується імовірність заклинювання кулі. Вибір ширини t більше верхньої межі згаданого діапазону також не доцільний, тому що приведе до стрибкоподібного відскоку кулі. Надалі винахід пояснюється докладним описом його конструкції з посиланням на прикладені креслення. На Фіг.1 зображений гумовий амортизатор для більярдного столу, поперечний розріз. На Фіг.2 зображений більярдний стіл, загальний вид, вид збоку. На Фіг.3 зображений більярдний стіл, загальний вид, вид зверху. На Фіг.4 зображений перетин А-А на Фіг.3. Гумовий амортизатор 1 для більярдного столу 2 (Фіг.1-4) виконаний щонайменше з однією посадочною поверхнею 3 (Фіг.1, 4) для кріплення до валика 4 борти 5 більярдного столу 2 (Фіг.2, 3), а також з верхньою і нижньою лицьовими поверхнями 6, 7 (Фіг.1, 4), що утворюють у місці сполучення передню частину 8 для взаємодії з кулями. Передня частина 8 гумового амортизатора 1 виконана плоскою і розташована під кутом а до нижньої лицьової поверхні 7, рівним 15-40°. Ширина t плоскої передньої частини 8 гумового амортизатора 6 дорівнює 2-12мм. Найкращі результати можуть бути досягнуті при виконанні плоскої передньої частини 8 гумового амортизатора 1 під кутом a до нижньої лицьової поверхні 7, рівним 25-35°, і ширині t, рівній 4-6мм. Особливості технології ви готовлення гумового амортизатора 1 більярдного столу 2 полягають у наступному. Гумовий амортизатор виготовляють з однією (для гри в "пул") чи двома ( для гри в "російську піраміду" чи "карамболь") посадочними поверхнями 3. Профіль поперечного переріза гумового амортизатора 1 для більярдного столу 2, у тому числі утворення його плоскої передньої частини 8, забезпечують при заводському виготовленні гумового амортизатора методом экструзии гуми через фильеру з заданим профілем поперечного переріза прохідного отвору. Потрібний профіль поперечного переріза гумового амортизатора 1 для більярдного столу 2, у тому числі утворення його плоскої передньої частини 8, можна забезпечити шляхом зрізання передньої гострої кромки в місці сполучення верхньої і нижньої лицьових поверхонь 6, 7 традиційного профілю гумового амортизатора 1. Гумовий амортизатор 1 однією (для гри в "пул") чи двома ( для гри в "російську піраміду" чи "карамболь") посадочними поверхнями 3 кріплять до валика 4 борти 5 більярдного столу 2 за допомогою клея. При використанні більярдного столу 2 з удосконаленим профілем гумового амортизатора 1 при ударах куль об борт 5 відбувається пружний стиск гумових амортизаторів 1. За рахунок того, що в удосконаленому профілі гумового амортизатора 1 більярдного столу 2 його передня частина 8 виконана плоскою, забезпечується збільшення її контактної площі, при цьому висота h1 нижньої кромки плоскої передньої частини 8 гумового амортизатора 1 борта 5 близька до висоти h2 центра мас (ц.м.) кулі щодо стільниці більярдного столу 2. У результаті виключається заклинювання кулі між передньою частиною 8 гумового амортизатора 1 і стільницею більярдного столу 2. При цьому енергія відбитої від борта 5 кулі практично дорівнює енергії її прямого удару, у зв'язку з чим відбита від борта 5 куля рухається по траєкторії, що практично збігається з теоретичною, що підвищує прицільність удару. Гумовий амортизатор для більярдного столу удосконаленої конструкції може бути багаторазово виготовлений промисловим способом з використанням відомих полімерних матеріалів і сучасної технології на будь-якім підприємстві по виготовленню гумових виробів, призначених для більярдних столів. Перелік позначень і найменувань елементів винаходу Гумовий амортизатор для більярдного столу «D-6» Позначення Найменування 1 Гумовий амортизатор 2 Більярдний стіл Посадочна поверхня гумового 3 амортизатора 1 4 Валик більярдного столу 2 5 Борт більярдного столу 2 Верхня лицьова поверхня гумового 6 амортизатора 1 Нижня лицьова поверхня гумового 7 амортизатора 1 Передня частина гумового 8 амортизатора 1 Кут між плоскою передньою частиною 8 і нижньою лицьовою a поверхнею 7 гумового амортизатора 1 Ширина плоскої передньої частини 8 t гумового амортизатора 1 Висота нижньої кромки плоскої h1 передньої частини 8 гумового амортизатора 1 h2 Висота центра мас (ц.м.) кулі

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Shock-absorber for billiard table d-6

Автори англійською

Liashenko Yurii Volodymyrovych, Holoskevych Hennadii Semenovych

Назва патенту російською

Резиновый амортизатор для бильярдного стола "d-6"

Автори російською

Ляшенко Юрий Владимирович, Голоскевич Геннадий Семенович

МПК / Мітки

МПК: A63D 15/00

Мітки: амортизатор, d-6, більярдного, гумовий, столу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-72661-gumovijj-amortizator-dlya-bilyardnogo-stolu-d-6.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Гумовий амортизатор для більярдного столу “d-6″</a>

Подібні патенти