Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Більярдний стіл, що містить раму, установлену на вертикальних опорах, стільницю прямокутної форми, горизонтально розташовану на рамі і оснащену бортами з валиками і гумовими амортизаторами, кожний з яких виконаний щонайменше з однією посадочною поверхнею для кріплення до валика борта, а також з верхньою і нижньою лицьовими поверхнями, що утворюють у місці сполучення передню частину, взаємодіючу з кулями, і покриття стільниці і бортів, який відрізняється тим, що передня частина кожного гумового амортизатора виконана плоскою і розташована під кутом () до стільниці, рівним 80-89°.

2. Більярдний стіл за п. 1, який відрізняється тим, що ширина (t) плоскої передньої частини кожного гумового амортизатора дорівнює 2-12 мм.

Текст

Дивитися

Винахід відноситься до більярда, зокрема до більярдних столів, призначеним для гри в “російську піраміду”, і може бути використаний в більярдних стола х, призначених для гри в "карамболь" і “пул”. Відомий найбільш близький до винаходу по кількості загальних ознак і технічному результату, що досягається, більярдний стіл, що містить раму, установлену на вертикальних опорах, стільницю прямокутної форми, горизонтально розташовану на рамі і постачену бортами з валиками і гумовими амортизаторами, кожний з яких виконаний щонайменше з однією посадочною поверхнею для кріплення до валика борта, а також з верхньою і нижньою лицьовими поверхнями, що утворюють у місці сполучення передню частину, взаємодіючу з кулями, і покриття стільниці і бортів /UA, деклараційний патент на винахід №33000, А, “Більярдний стіл”, 6 МПК A63D15/00, 15/06, опубл. 15.02.2001, бюл. №1/2001, заявл. 02.10.1998, прототип/. Недоліком відомого більярдного столу є виконання передньої частини гумових амортизаторів у вигляді гострої кромки, що знижує їх контактну площу, викривлює фактичний кут відбиття кулі від теоретичного, знижує прицільність удару. Викликано це тим, що верхня і нижня лицьові поверхні гумового амортизатора утворюють у місці сполучення передню частину у вигляді гострої кромки, розташованої вище центра мас кулі. У результаті відбувається незначне заклинювання кулі між передньою частиною гумового амортизатора і стільницею. Це супроводжується поглинанням частини енергії прямого удару к улі об борт, у зв'язку з чим відбита від борта куля р ухається по траєкторії, яка не збігається з теоретичною, що знижує прицільність удару. Задачею винаходу є в більярдному столі шляхом збільшення контактної площі передньої частини гумових амортизаторів бортів забезпечити зниження відхилення фактичного кута відбиття кулі від теоретичного, що підвищує прицільність удару. Поставлена задача вирішується тим, що в більярдному столі, що містить раму, установлену на вертикальних опорах, стільницю прямокутної форми, горизонтально розташовану на рамі і постачену бортами з валиками і гумовими амортизаторами, кожний з яких виконаний щонайменше з однією посадочною поверхнею для кріплення до валика борта, а також з верхньою і нижньою лицьовими поверхнями, що утворюють у місці сполучення передню частину, взаємодіючу з кулями, і покриття стільниці і бортів, відповідно до винаходу, передня частина кожного гумового амортизатора виконана плоскою і розташована під кутом a до стільниці, рівним 80-90°. Приведені ознаки винаходу є суттєвими, тому що в сукупності достатні для забезпечення працездатності і рішення поставленої задачі, а кожний окремо необхідний для ідентифікації технічного рішення, що заявляється. Таким чином, нова сукупність загальних /відомих/ і відмітних /нових/ від прототипу суттєви х ознак, якими характеризується удосконалений більярдний стіл, є достатньою у всіх випадках, на які поширюється обсяг правового захисту, тому що вирішує поставлену задачу. Приведені ознаки винаходу не є обов'язковими, але, на думку заявника, є кращими і не виключають можливості іншого еквівалентного виконання більярдного столу в межах зазначеної суті винаходу. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю суттєвих ознак винаходу, у тому числі відмітних /нових/ при їх взаємодії з загальними /відомими/ ознаками, у забезпеченні нових те хнічних власти востей об'єкта захисту, обумовлених розв'язуваною задачею, полягає в наступному. За рахунок того, що в удосконаленому більярдному столі передня частина кожного гумового амортизатора виконана плоскою, забезпечується висота нижнього краю передньої частини гумового амортизатора борта близькою до висоти центра мас кулі щодо стільниці. У результаті виключається заклинювання кулі між передньою частиною гумового амортизатора і стільницею. За рахунок цього енергія прямого і відбитого ударів куль об борт приблизно рівні між собою й відбита від борта куля рухається по траєкторії, що практично збігається з теоретичною, що підвищує прицільність удару. Обраний діапазон значень кута (a) нахилу плоскої передньої частини гумового амортизатора до стільниці є оптимальним, визначений дослідним шляхом і забезпечує її найкраще положення, при якому відбувається контакт із кулею по максимальній поверхні, а відбита від борта куля сковзає чи котиться по покриттю стільниці без стрибків. Вибір цього кута a менше нижньої межі згаданого діапазону не доцільний, тому що при цьому збільшуються втрати енергії удару кулі об борт у зв'язку з незначним заклинюванням кулі між гумовим амортизатором і стільницею, що збільшує відхилення фактичного кута відбиття кулі від теоретичного і знижує прицільність удару. Вибір цього кута a більше верхньої межі згаданого діапазону також не доцільний, тому що при цьому відбита від борта куля буде сковзати чи котитися по покриттю стільниці зі стрибками. Більярдний стіл має й інші відмітні ознаки, що доповнюють і характеризують винахід в окремих випадках його виконання і використовуються для поліпшення його технічних і споживчих властивостей. Так, у більярдному столі, відповідно до винаходу, ширина t плоскої передньої частини кожного гумового амортизатора дорівнює 2-12 мм. Обраний діапазон значень ширини t плоскої передньої частини гумового амортизатора є оптимальним, визначений дослідним шляхом і забезпечує таку її ширину, при якій досягається її максимальний контакт із кулею при ударі останньої об борт. Вибір ширини t менше нижньої межі згаданого діапазону не доцільний, тому що при цьому зменшується площа контакту кулі з вузькою плоскою передньою частиною гумового амортизатора і збільшується імовірність заклинювання кулі. Вибір ширини t більше верхньої межі згаданого діапазону також не доцільний, тому що приведе до стрибкоподібного відскоку кулі. Надалі винахід пояснюється докладним описом його конструкції з посиланням на прикладені креслення. На фіг. 1 зображений більярдний стіл, загальний вид, вид збоку. На фіг. 2 зображений більярдний стіл, загальний вид, вид зверху. На фіг. 3 зображений перетин А-А на фіг. 2. Більярдний стіл містить (фіг. 1-3) раму 1 (фіг. 1), установлену на вертикальних опорах 2, стільницю 3 (фіг. 2, 3) прямокутної форми, горизонтально розташовану на рамі 1 і постачену бортами 4 (фіг. 1-3) з валиками 5 і гумовими амортизаторами 6, кожний з яких виконаний щонайменше з однією посадочною поверхнею 7 для кріплення до валика 5 борта 4, а також з верхньою і нижньою лицьовими поверхнями 8, 9, що утворюють у місці сполучення передню частину 10, взаємодіючу з кулями, і покриття 11, 12 стільниці 3 і бортів 4. Борти 4 прикріплені до стільниці 3 за допомогою елементів кріплення ( на кресленнях не показане). Передня частина 10 кожного гумового амортизатора 6 виконана плоскою і розташована під кутом a до стільниці 3, рівним 80-90°. Ширина t плоскої передньої частини 10 кожного гумового амортизатора б дорівнює 2-12 мм. Найкращі результати можуть бути досягнуті при виконанні плоскої передньої частини 10 гумових амортизаторів 6 під кутом a до стільниці 3, рівним 85-87°, і ширині t, рівній 4-6 мм. Особливості технології ви готовлення і збирання більярдного столу полягають у наступному. Стільницю 3 виготовляють із природного каменю чи композиційного матеріалу. Як покриття 11, 12 стільниці 3 і бортів 4 використовують більярдне сукно, наприклад, одного з відомих світових виробників - фірми “Iwan Simonis” (Бельгія) синього чи зеленого кольорів. Борта 4 виготовляють з дерева, переважно, твердих порід, наприклад дуба, бука, ясена чи різних порід червоного дерева. Гумові амортизатори б виготовляють зі спеціальної гуми для більярдних столів. Профіль поперечного переріза гумових амортизаторів 6 підбирають для конкретного типорозміру більярдного столу і розміру куль. При використанні удосконаленого більярдного столу при ударах куль об борт 4 відбувається пружний стиск гумових амортизаторів 6. За рахунок того, що в удосконаленому більярдному столі передня частина 10 кожного гумового амортизатора 6 виконана плоскою, забезпечується збільшення її контактної площі, при цьому висота h1 нижньої кромки плоскої передньої частини гумового амортизатора борта близька до висоти h2 центра мас (ц.м.) кулі щодо стільниці 3. У результаті виключається заклинювання кулі між передньою частиною 10 гумового амортизатора 6 і стільницею 3. При цьому енергія відбитої від борта 4 кулі практично дорівнює енергії її прямого удару, у зв'язку з чим відбита від борта 4 куля рухається по траєкторії, що практично збігається з теоретичною, що підвищує прицільність удару. Більярдний стіл удосконаленої конструкції може бути багаторазово виготовлений промисловим способом з використанням відомих матеріалів і сучасної технології на будь-якім підприємстві по виготовленню більярдних столів.

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Billiard table d-4

Автори англійською

Liashenko Yurii Volodymyrovych, Holoskevych Hennadii Semenovych

Назва патенту російською

Бильярдный стол "d-4"

Автори російською

Ляшенко Юрий Владимирович, Голоскевич Геннадий Семенович

МПК / Мітки

МПК: A63D 15/00

Мітки: стіл, більярдний, d-4

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-72660-bilyardnijj-stil-d-4.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Більярдний стіл “d-4″</a>

Подібні патенти