Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Більярдний стіл, що містить раму, установлену на вертикальних опорах, стільницю прямокутної форми, горизонтально розташовану на рамі і оснащену бортами з валиками, гумовими амортизаторами, а також середніми і кутовими лузами, і покриття стільниці і бортів, який відрізняється тим, що на стінках кожної кутової лузи закріплені накладки, які виконані з гуми, а покриття бортів охоплюють накладки.

2. Більярдний стіл за п. 1, який відрізняється тим, що накладки виконані з гуми, армованої кордом.

3. Більярдний стіл за п. 1, який відрізняється тим, що товщина накладок складає 1-12 мм.

Текст

Дивитися

Винахід відноситься до більярда, зокрема до лузних більярдних столів, призначеним для гри в “російську піраміду”, і може бути використаний в більярдних столах, призначених для гри в “пул”. Відомий найбільш близький до винаходу по кількості загальних ознак і технічному результату, що досягається, більярдний стіл, що містить раму, установлену на вертикальних опорах, стільницю прямокутної форми, горизонтально розташовану на рамі і постачену бортами з валиками, гумовими амортизаторами, а також середніми і кутовими лузами, і покриття стільниці і бортів (Балін И. В., "В мире бильярда", М.: С., 46-52). Валики і борти більярдного столу виконані з дерева. Більярдний стіл не містить елементів, що зм'якшують ударний вплив куль на стінки (губи) валиків бортів кутової лузи і їх покриття. Недоліком відомого більярдного столу є недосконалість конструкції стінок валиків бортів кутових луз, що істотно знижує термін служби покриття і валиків бортів кутови х луз і більярда в цілому. Викликано це тим, що при бічному влученні куль у кутові лузи відбувається удар куль у стінки лузи, тобто в стінки валиків бортів і гумових амортизаторів. Цей удар додатково супроводжується також і поперечною вібрацією куль між згаданими стінками кутових луз. У зв'язку з тим, що стінки валиків бортів кутови х луз не містять елементів, що зм'якшують ударний вплив на них куль, а жорсткість матеріалу валиків бортів (дерево) набагато більше, ніж жорсткість гумових амортизаторів, тому відбувається пружний стиск гуми амортизаторів. При цьому стінки кутових луз і валиків бортів сприймають основне ударне і вібраційне навантаження. Після декількох таких бічних улучень куль у кутові лузи відбувається розрив покриття на межі валиків бортів і гумових амортизаторів. Крім того, у стінках кутових луз утворюються вм'ятини, що порушує їх геометричні параметри і погіршує ігрові властивості кутової лузи. Задачею винаходу є в більярдному столі шля хом удосконалення конструкції стінок валиків бортів кутови х луз і установлення в них елементів, що зм'якшують ударний вплив куль, забезпечити підвищення терміну служби покриття і валиків бортів кутових луз і більярда в цілому. Поставлена задача зважується тим, що в більярдному столі, що містить раму, установлену на вертикальних опорах, стільницю прямокутної форми, горизонтально розташовану на рамі і постачену бортами з валиками, гумовими амортизаторами, а також середніми і кутовими лузами, і покриття стільниці і бортів, відповідно до винаходу, на стінках кожної кутової лузи закріплені накладки, виконані з гуми, а покриття бортів охоплюють згадані накладки. Приведені ознаки винаходу є суттєвими, тому що в сукупності достатні для забезпечення працездатності і рішення поставленої задачі, а кожний окремо необхідний для ідентифікації технічного рішення, що заявляється. Таким чином, нова сукупність загальних (відомих) і відмітних (нових) від прототипу суттєви х ознак, якими характеризується удосконалений більярдний стіл, є достатньою у всіх випадках, на які поширюється обсяг правового захисту, тому що вирішує поставлену задачу. Приведені ознаки винаходу не є обов'язковими, але, на думку заявника, є кращими і не виключають можливості іншого еквівалентного виконання більярдного столу в межах зазначеної суті винаходу. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю суттєвих ознак винаходу, у тому числі відмітних /нових/ при їхній взаємодії з загальними (відомими) ознаками, у забезпеченні нових технічних властивостей об'єкта захисту, обумовлених розв'язуваною задачею, полягає в наступному. За рахунок того, що в удосконаленому більярдному столі, на стінках кожної кутової лузи закріплені накладки, виконані з гуми, а покриття бортів охоплюють згадані накладки забезпечується підвищення терміну служби покриття і валиків бортів кутових луз і більярда в цілому. Досягається це тим, що на стінках кожної кутової лузи закріплені пружні гумові елементи, які, поперше, перекривають стінки валиків і гумових амортизаторів бортів, а, по-друге, істо тно зм'якшують ударний вплив куль на стінки валиків бортів і їхнього покриття. При цьому жорсткість гуми накладок порівнянна з жорсткістю гуми амортизаторів. Тому, при удара х куль відбувається пружний стиск гуми амортизаторів і накладок. У результаті забезпечується пружний вплив ударних і вібраційних навантажень на стінки валиків бортів кутови х луз, що виключає розрив покриття на межі валиків бортів і гумових амортизаторів. Крім того, у стінках валиків бортів кутови х луз не утворяться вм'ятини, що забезпечує незмінність їх геометричних параметрів і стабілізує розчин кутови х луз. Більярдний стіл має й інші відмітні ознаки, що доповнюють і характеризують винахід в окремих випадках його виконання і використовуються для поліпшення його технічних і споживчих властивостей. Так, у більярдному столі, відповідно до винаходу, накладки виконані з гуми, армованої кордом. Виконання накладок з гуми армованої кордом істотно підвищує їх міцність і термін служби в порівнянні зі звичайною гумою і рекомендується в основному для використання в більярдних столах для гри в "пул". Крім того, у більярдному столі, відповідно до винаходу, товщина накладок складає 1-12 мм. Для кутових луз більярдного столу обраний діапазон значень товщини накладок є оптимальним, визначений дослідним шляхом і забезпечує найкраще сполучення міцніших і пружних властивостей гуми накладок. Вибір цих значень менше нижньої межі згаданого діапазону не доцільний, тому що така товщина гуми накладок не витримує ударних і вібраційних навантажень. Вибір цих значень більше верхньої межі згаданого діапазону також не доцільний, тому що при цьому пружні властивості гуми накладок стабілізуються і практично не поліпшуються, а надійність їхнього кріплення на стінках кутови х луз істотно знижується. Надалі винахід пояснюється докладним описом його конструкції з посиланням на прикладені креслення. На фіг. 1 зображений більярдний стіл, загальний вид, вид збоку. На фіг. 2 зображений більярдний стіл, загальний вид, вид зверху. На фіг. З зображена кутова луза, вид зверху. На фіг. 4 зображений розріз А-А на фіг. 3. Більярдний стіл містить (фіг. 1-4) раму 1 (фіг.1), установлену на вертикальних опорах 2, стільницю 3 (фіг. 2, 4) прямокутні форми, горизонтально розташовану на рамі 1 і постачену бортами 4 (фіг.1 - 4) з валиками 5, гумовими амортизаторами 6, а також середніми і кутовими лузами 7 (фіг. 2), 8 (фіг. 2 - 4), і покриття 9, 10 (фіг. 4) стільниці 3 і бортів 4. Борти 4 прикріплені до стільниці 3 за допомогою елементів кріплення (на кресленнях не показане). На стінках кожної кутової лузи 8 закріплені накладки 11, виконані з гуми, а покриття бортів 10 охоплюють згадані накладки 11 (фіг. 3,4). Накладки 11 можуть бути виконані з гуми, армованої кордом. Товщина накладок 11 складає 1-12 мм. Найкращі результати по зм'якшенню ударного впливу куль на стінки валиків 5 бортів 4 і підвищенню терміну служби покриття 10 кутової лузи 7 можуть бути досягнуті при використанні гуми для виготовлення накладок 11, товщина t якої в більярдних столах для гри в "російську піраміду"складає 4-6 мм, а для гри в "пул" складає 5-7 мм. Особливості технології ви готовлення і збирання більярдного столу полягають у наступному. Стільницю 3 виготовляють із природного каменю чи композиційного матеріалу. Як покриття 9, 10 стільниці 3 і бортів 4 використовують більярдне сукно, наприклад, одного з відомих світових виробників - фірми «Iwan Simonis» (Бельгія) синього чи зеленого кольорів. Борта 4 виготовляють з дерева, переважно, твердих порід, наприклад дуба, бука, ясена чи різних порід червоного дерева. При використанні удосконаленого більярдного столу при ударах куль відбувається пружний стиск гуми амортизаторів 6 і накладок 11. У результаті цього забезпечується пружний вплив ударних і вібраційних навантажень на стінки валиків 5 бортів 4 кутових луз 8, що виключає розрив покриття 10 на межі валиків 5 і гумових амортизаторів 6 бортів 4. Крім того, у стінках валиків 5 бортів 4 кутови х луз 8 не утворюються вм'ятини, що забезпечує незмінність геометричних параметрів і стабілізує розчин кутових луз 8. Таким чином, шляхом кріплення на стінках кутових луз 8 пружних елементів -накладок 11, що зм'якшують ударний вплив куль, забезпечується підвищення терміну служби покриття 10 і валиків 5 бортів 4 кутови х луз 8 і більярда в цілому. При цьому стабілізуються геометричні параметри і поліпшуються ігрові властивості кутових луз 8 більярдного столу. Більярдний стіл удосконаленої конструкції може бути багаторазово виготовлений промисловим способом з використанням відомих матеріалів і сучасної те хнології на будь-якому підприємстві по виготовленню більярдних столів.

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Billiard table d-3

Автори англійською

Liashenko Yurii Volodymyrovych, Holoskevych Hennadii Semenovych

Назва патенту російською

Бильярдный стол "d-3"

Автори російською

Ляшенко Юрий Владимирович, Голоскевич Геннадий Семенович

МПК / Мітки

МПК: A63D 15/00

Мітки: більярдний, стіл, d-3

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-72659-bilyardnijj-stil-d-3.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Більярдний стіл “d-3″</a>

Подібні патенти