Номер патенту: 72387

Опубліковано: 15.02.2005

Автори: Чорний Богдан Петрович, Лазоркін Віктор Андрійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб безперервного лиття тонкої металевої штаби (1), зокрема, сталевої штаби, переважно товщиною менше 10 мм, шляхом двовалкового процесу, в якому після утворення плавильної ванни (6) розплав (7) металу ллють в ливарний зазор (3), утворений двома ливарними валками (2), розмір якого дорівнює товщині металевої штаби (1), що відливається, який відрізняється тим, що для утворення певної текстури литої металевої штаби безперервне лиття здійснюють відповідно до оперативних розрахунків, які основані на математичній моделі, що описує утворення конкретної текстури металу, причому змінні вказаного способу безперервного лиття, які впливають на утворення текстури, регулюють оперативним динамічним чином, тобто під час лиття.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що для впливу на геометрію металевої штаби, безперервне лиття здійснюють відповідно до оперативних розрахунків, які основані на математичній моделі, що описує утворення геометрії металевої штаби, причому змінні вказаного способу безперервного лиття, що впливають на її геометрію, регулюють оперативним динамічним чином, тобто під час лиття.

3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що структурування поверхні ливарних валків додатково реєструють, переважно в оперативному режимі, і вводять ці дані в математичну модель для аналізу стану твердіння і ліквації, що є його результатом, особливо під час первинного твердіння.

4. Спосіб за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється тим, що поверхні (11) ливарних валків (2) над плавильною ванною (6) додатково продувають газом або газовою сумішшю і хімічний склад газу або газової суміші, а також його або її кількість і, альтернативно, його або її розподіл реєструють, переважно в оперативному режимі, і вводять в математичну модель для аналізу стану твердіння і ліквації, що є його результатом, особливо під час первинного твердіння.

5. Спосіб за будь-яким з пп. 1 - 4, який відрізняється тим, що термодинамічні зміни стану всієї штаби металу, наприклад, зміни температури, постійно вводять в розрахунок математичної моделі шляхом рішення рівняння теплопровідності і рішення рівняння або системи рівнянь, що описують кінетику фазового перетворення, і тим, що температуру штаби металу, а також, альтернативно, температуру ливарних валків регулюють в залежності від розрахункового значення принаймні одного з параметрів термодинамічного стану, причому для моделювання враховують товщину штаби металу, хімічний склад металу, а також швидкість лиття, значення яких вимірюють багаторазово, переважно під час лиття, і постійно, зокрема, значення товщини.

6. Спосіб за п. 5, який відрізняється тим, що в математичну модель включають модель безперервного фазового перетворення, зокрема, з використанням рівняння Аврамі.

7. Спосіб за будь-яким з пп. 1 - 6, який відрізняється тим, що термодинамічні зміни стану всієї штаби металу, наприклад, зміни температури, постійно вводять в розрахунок математичної моделі шляхом рішення рівняння теплопровідності і рішення рівняння або системи рівнянь, що описують кінетику фазового перетворення під час та/ або після твердіння, зокрема, що описують виділення неметалевих та інтерметалевих вторинних фаз, і тим, що температуру штаби металу, а також, альтернативно, температуру ливарних валків регулюють в залежності від розрахункового значення принаймні одного з параметрів термодинамічного стану, причому для моделювання враховують товщину штаби металу, хімічний склад металу, а також швидкість лиття, значення яких вимірюють багаторазово, переважно, під час лиття, і постійно, зокрема, значення товщини.

8. Спосіб за будь-яким з пп. 1-7, який відрізняється тим, що в математичну модель включають кінетику виділення вторинних фаз, зумовлену вільною енергією фаз і утворення центрів кристалізації, а також первинні термодинамічні параметри, зокрема, енергію Гіббса, і зростання центрів кристалізації по Зенеру.

9. Спосіб за будь-яким з пп. 1-8, який відрізняється тим, що в математичну модель також включають кількісні співвідношення текстури відповідно до діаграм багатокомпонентних систем, наприклад, відповідно до діаграми Fe-C.

10. Спосіб за будь-яким з пп. 1-9, який відрізняється тим, що при аналізі рекристалізації металу в математичну модель включають характеристики росту зерен та/або як альтернативи, характеристики утворення зерен.

11. Спосіб за будь-яким з пп. 1 - 10, який відрізняється тим, що як одну із змінних безперервного лиття, що впливають на утворення текстури, в математичну модель включають одно- або багатоступінчасту гарячу та/або холодну прокатку, здійснювану під час витягання металевої штаби.

12. Спосіб за будь-яким з пп. 1-11, який відрізняється тим, що додатково в розрахунок математичної моделі постійно включають механічний стан штаби, наприклад, характеристики процесу формування її структури шляхом розрахунку подальших рівнянь моделі, зокрема шляхом рішення основних рівнянь механіки суцільних середовищ для в'язко-пружно-пластичної поведінки матеріалу.

13. Спосіб за будь-яким з пп. 1-12, який відрізняється тим, що кількісно визначену текстуру коригують накладанням формування струмка, яке оперативно розраховане і викликає рекристалізацію текстури.

14. Спосіб за будь-яким з пп. 1 - 13, який відрізняється тим, що при оперативному охолоджуванні ливарними валками в математичну модель включають тепловий вплив ливарних валків на розплав металу і на вже затверділий метал.

15. Спосіб за будь-яким з пп. 1-14, який відрізняється тим, що в математичну модель включають тепловий вплив на штабу металу, наприклад охолоджування та/або нагрівання.

16. Спосіб за будь-яким з пп. 1 - 15, який відрізняється тим, що в математичну модель включають модель процесу прокатки, переважно модель процесу гарячої прокатки.

17. Спосіб за п. 16, який відрізняється тим, що модель процесу прокатки включає розрахунок зусилля прокатки.

18. Спосіб за п. 16 або 17, який відрізняється тим, що модель процесу прокатки включає розрахунок бічної сили прокатки.

19. Спосіб за будь-яким з пп. 16 - 18, який відрізняється тим, що модель процесу прокатки включає розрахунок зміщення валків для валків спеціальної форми.

20. Спосіб за будь-яким з пп. 16 - 19, який відрізняється тим, що модель процесу прокатки включає розрахунок деформації валків.

21. Спосіб за будь-яким з пп. 16 - 20, який відрізняється тим, що модель процесу прокатки включає формувальний розрахунок для змін геометрії прокатки, що викликані термічно.

22. Спосіб за будь-яким з пп. 1-21, який відрізняється тим, що механічні характеристики штаби металу, наприклад, уявна межа текучості, опір подовженню, розтягненню і інші, постійно вводять в розрахунок математичної моделі або розраховують принаймні для закінчення технологічного процесу безперервного лиття.

Текст

Пляшка для зберігання алкогольного напою, що складається зі скляної посудини з горловиною, у якій установлено дозувальний пристрій, що складається з порожнистого корпуса з вхідним і вихідним отворами і запірного елементу, одної або кількох скляних кульок, розміщених у скляній посудині, що мають покриття з одного або декількох дорогоцінних металів або сплавів дорогоцінних металів, і кришки, яка відрізняється тим, що запірний елемент дозувального пристрою виконаний з покриттям зі срібла або золота, або зі сплаву цих металів. (19) (21) 20031210958 (22) 03.12.2003 (24) 15.02.2006 (46) 15.02.2006, Бюл. № 2, 2006 р. (72) Чорний Богдан Петрович, Лазоркін Віктор Андрійович (73) Чорний Богдан Петрович (56) SU 1544661 23.02.1990 UA 60973 15.10.2003 GB 331309 03.07.1930 US 4741448 03.05.1988 GB 2236999 24.04.1991 RU 2148544 05.10.2000 3 72387 4 У процесі виготовлення пляшки запірний еледаними В.Й. Смолар [3] добова потреба людини у мент 6, наприклад, маючий вигляд кульки, покримікроелементі сріблі, що рекомендується, складає вають сріблом або золотом, або сплавом цих не менш 0,9 мг. металів, потім одну або кілька скляних кульок 5, За рахунок присутності в пляшці запірного покритих дорогоцінними металами, розміщають на елемента з покриттям зі срібла або золота, або дні посудини 1, після чого заливають у неї порцію сплавів цих металів забезпечується підвищення алкогольного напою, встановлюють у горловині лікувальних властивостей напою який зберігається посудини 2 дозуючий пристрій 3, закривають в цій пляшці. пляшку кришкою 4 і наклеюють етикетку. Після Пляшка працює таким чином (див. Фіг.). цього пляшка з алкогольним напоєм стає товаром, У скляну посудину 1 через її горловину 2 залиготовим до продажу. Діаметр кульки або кульок 5 вають алкогольний напій необхідного складу і (d), що поміщають у скляну посудину 1 більше поміщають туди ж одну або кілька скляних кульок 5, покритих шаром дорогоцінного металу. Потім у діаметра вхідного отвору d/ дозуючого пристрою горловину посудини 2 установлюють дозуючий 3 і менше діаметра горловини скляної посудини пристрій 3 і закривають посудину кришкою 4. При d // . Найбільш оптимальне співвідношення нахилі посудини 1, рідина, протікаючи через діаметра кульки і діаметра вхідного отвору дозуювхідний і вихідний отвори дозуючого пристрою 3, чого пристрою складає заповнює його порожній корпус. При цьому / запірний елемент 6 намагається спливти, тому що d / d 11 2,3 . , він легше рідини, сідає на сідло, виконане з При цьому діаметр кульки повинний бути внутрішньої сторони корпуса дозуючого пристрою і // менше діаметра горловини посудини d , для того, перекриває вхідний канал. У процесі перебування щоб можна було завантажити в посудину кульки. запірного елемента у спиртовміщуючому Виготовляють скляні кульки, які розміщують у середовищі, на їхній поверхні утворяться солі, які посудині, переважно, діаметром від 5 до 30 мм. На при розчиненні в спиртовміщуючому середовищі, всю або частину поверхні цих скляних кульок, а утворять іони дорогоцінних металів. Іони срібла також на всю поверхню запірного елементу, наноабо золота при споживанні людиною алкогольного сять шар дорогоцінного металу або металів (золонапою, взаємодіють з бактеріями, які можуть зната, срібла або їхніх сплавів) товщиною від 0,0005 ходиться в напої або в організмі людини, і вбивадо 20 мкм методом катодно-іонного бомбардуванють їх. Для подачі нової порції рідини посудину ня на установках типу «Булат». У процесі бомбарнеобхідно повернути дозуючим пристроєм вгору, а дування на установці «Булат» відбувається потім знову різко нахилити. За рахунок ударної дії дифузія атомів дорогоцінних металів у скло на 1-3 рідини запірний елемент відкривається, дозвоатомні відстані, що забезпечує надійне зчеплення ляючи рідині знову наповнити порожнину корпуса металу зі склом. У процесі перебування кульок у дозуючого пристрою. спиртовміщуючому середовищі, на їхній поверхні Таким чином, конструкція пляшки для збереутворяться солі, які при розчиненні в ження алкогольного напою, що патентується, спиртовміщуючому середовищі, утворять іони забезпечує підвищення лікувальних властивостей дорогоцінних металів. Іони срібла або золота при напою. споживанні людиною алкогольного напою, Джерела інформації: взаємодіють з бактеріями, які можуть знаходиться 1. Авторское свидетельство СССР № 1544661, в напої або в організмі людини, і вбивають їх. ТаМКИ В 65 D 47/00, 1985г. ким чином, алкогольний напій, який зберігається в 2. Декларационный патент Украины № 60973, такій пляшці, може використовуватися в МКИ В 65 D 1/02, 2003г. лікувальних цілях, а також як джерело 3. В. И. Смоляр «Рациональное питание». Кимікроелементів (срібла, золота), необхідних ев, «Наукова думка», 1991 г., с.101. людині для забезпечення нормальної життєдіяльності його організму. Так, наприклад, за 5 Комп’ютерна верстка М. Клюкін 72387 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Bottle for alcoholic drink

Автори англійською

Chornyi Bohdan Petrovych, Lazorkin Viktor Andriovych, Lazorkin Viktor Andriiovych

Назва патенту російською

Бутылка для хранения алкогольного напитка

Автори російською

Чорний Богдан Петрович, Лазоркин Виктор Андреевич

МПК / Мітки

МПК: B65D 47/00, B65D 1/02

Мітки: збереження, алкогольного, напою, пляшка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-72387-plyashka-dlya-zberezhennya-alkogolnogo-napoyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пляшка для збереження алкогольного напою</a>

Подібні патенти