Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для отримання синтез-газу із газогідратних покладів глобальною енергією, що містить систему циліндричних елементів, систему сепарації газу у вигляді сіток, газовідвідну систему та установку для отримання синтез-газу глобальною енергією, який відрізняється тим, що використовують систему циліндричних елементів, яка включає трубу для подачі теплої поверхневої морської води, трубу для забору та підйому газогідрату, систему сепарації газу та установку для отримання синтез-газу глобальною енергією.

Текст

Пристрій для отримання синтез-газу із газогідратних покладів глобальною енергією, що містить систему циліндричних елементів, систему сепарації газу у ви гляді сіток, газовідвідну систему та установку для отримання синтез-газу глобальною енергією, який відрізняється тим, що використовують систему циліндричних елементів, яка включає трубу для подачі теплої поверхневої морської води, трубу для забору та підйому газогідрату, систему сепарації газу та установку для отримання синтез-газу глобальною енергією. (19) (21) 20031211423 (22) 11.12.2003 (24) 15.12.2004 (46) 15.12.2004, Бюл. № 12, 2004 р. (72) Давидюк Тетяна Іванівна, Дем'яненко Анна Олександрівна, Кокора Тетяна Володимірівна, Лойко Таміла Валентинівна, Нестеренко Марія Миколаївна, Федотова Наталія Павлівна, Кічігін Анатолій Пилипович (73) Кічігін Анатолій Пилипович 3 71767 4 ди чи концентрату морської води. Відмінною особцентрат морської води. Газогідрати при 8-10°С ливістю винаходу є те, що для створення плавляться в пористому середовищі гарозрідження, що обумовлює забір та підйом газогідратного покладу. Газ - метан -відбирається із зогідрату, для створення надлишкового тиску, який газозбірного ковпака 2, встановленого безпосезабезпечує відвід добутого газ у і ви тіснення редньо на дні моря і по трубі 1 піднімає газогідрат відпрацьованої води, використовується енергія на поверхню. хвиль, яка переміщує зворотно-поступально дзвін При підході хвилі дзвін піднімається нею на по трубі для забору води. При підйомі дзвону на катках 8 вздовж труби 1. Обмежувач виключає хвилі під ним створюється розрідження, при опусйого зісковзування з труби 1. В результаті під канні - надлишковий тиск. А також є пристрій для дзвоном створюється розрідження, під дією якого отримання синтез-газу глобальною енергією. газогідрат піднімається по трубі 1, одночасно На Фіг.1 показаний загальний вигляд даного піднімається клапан 11 з негативною плавучістю. пристрою; на Фіг.2 - пристрій для отримання синГазова суміш піднімається до сепаруючих сіток 12, тез-газу глобальною енергією. при торканні пухирці лопаються, і через пори сітки Установка складається з нерухомої та рухомої газ піднімається і збирається під кришкою дзвону, частин. а вода стікає в трубу. При відході хвилі дзвін опусНерухома частина складається з труби 1 для кається на катках 8 вниз, в ньому створюється забору та підйому води, діаметр якої дорівнює надлишковий тиск, під дією якого клапан 11 закри1000мм, довжина - 200м. На трубі коаксіальне вається, газ витісняється в газовідвідну систему 13 закріплена труба 3 для відводу відпрацьованої через вибухонебезпечний клапан, а із неї - в уставоди, нижній кінець якої обладнано клапаном 4 з новку отримання синтез-газу глобальною позитивною плавучістю. Її діаметр дорівнює енергією. Установка складається із феро1500мм, а довжина 100м. На трубі 3 закріплено магнітного трубчатого корпусу, набору кільцевих поплавкову трубу 5 діаметром 2500мм і довжиною магнітів і п'єзокерамічної труби, яка в свою чергу 50м, що утримує на плаву нерухому частину устаскладається з двох частин. В першій частині знановки. До труби 5 прикріплені в трьох точках троси ходяться п'єзокерамічні пластини, розміщені під 6 якорів, що запобігають спливанню стаціонарної кутом до труби та перекриваючі одна одну. В плачастини вище розрахованого рівня. стинах типу 1 біля корпусу тр уби зроблені отвори. Рухома частина установки містить трубу 7, На вході установки знаходяться магніти малого та встановленій на верхній частині труби 1 з можбільшого діаметру 2, 3, які створюють концентроливістю зворотно-поступового руху за допомогою ване магнітне поле. Внутрішній діаметр магнітів 3 верхніх катків 8 і нижніх 9. Труба 7 має діаметр більший, ніж внутрішній діаметр магнітів 2. Таким 1550мм і довжину 100м. чином, відбувається періодичне звуження та розВ верхній частині труби 1 встановлений клаширення потоку газу. Для цього використовуються пан 11 негативної плавучості. Всередині дзвону стальні кільця, що розміщені між магнітами однарозміщена система сепарації газу у вигляді сепакового внутрішнього діаметру. В результаті створуючи х сіток 12. Порожнина дзвону сполучена з рюється сконцентроване магнітне поле. Конденсогазовідвідною системою 13. Верхня частина труби вана рідина стікає по пластинах 1 через отвори в 1 оснащена обмежувачем, що запобігає них до початку тр уби, де по відводу стікає в бак. зісковозуванню рухомої частини з труби 1. Неконденсований метан проходить в другу частиПрацює установка таким чином. ну установки. Діючи потенціальною енергією на Установку монтують, встановлюють вертилопатки 5, газ обертає турбіну 6, закріплену за кально в товщі морської води за допомогою подопомогою стійок 9 та підшипників 10. Обертаюплавкової труби 5 та закріплюють за допомогою чись, турбіна створює змінне магнітне поле, яке якорів 6 таким чином, щоб рівень поверхні моря індукує в котушці електричний струм. Стр ум тече приблизно співпадав з верхнім торцем труби 1. по проводах 8, з'єднаних з п'єзокерамічною труПо трубі 16 в газогідратний поклад подають бою 4 і магнітострикційним стержнем 7, і живить їх. На виході установки метан взаємодіє з киснем. теплу поверхневу морську воду (19-21°С) чи кон 5 Комп’ютерна в ерстка А. Крижанівський 71767 6 Підписне Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A mechanism for producing gas synthesis from gas-hydrate deposits

Автори англійською

Kichihin Anatolii Pylypovych

Назва патенту російською

Устройство для получения синтеза-газа из газогидратных залежей

Автори російською

Кичигин Анатолий Филиппович

МПК / Мітки

МПК: C02F 1/20

Мітки: пристрій, отримання, газогідратних, покладів, синтез-газу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-71767-pristrijj-dlya-otrimannya-sintez-gazu-iz-gazogidratnikh-pokladiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для отримання синтез-газу із газогідратних покладів</a>

Подібні патенти