Спосіб обробки рідких продуктів у тарі для збільшення часу їх зберігання та пристрій для його реалізації

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб обробки рідких продуктів у тарі для збільшення часу їх зберігання, який включає кавітаційну обробку рідини, який відрізняється тим, що з метою інтенсифікації процесу обробки, тару з рідким продуктом опромінюють акустичним полем з рівнем інтенсивності більше 140 дБ і з частотою, рівною або близькою до частоти резонансу стінок тари, підтримуючи тиск повітря в камері, де розташована тара, в межах 0,05-0,1 МПа протягом часу, що залежить від об'єму тари.

2. Пристрій для обробки рідких продуктів у тарі, який має герметичну камеру, з'єднану трубопроводом із компресором і встановлений в ній візок з тарою, заповненою рідким продуктом, який відрізняється тим, що з метою інтенсифікації процесу обробки, в герметичній камері додатково встановлений генератор звуку, з'єднаний з блоком живлення і блоком керування частотою звуку, причому блок керування частотою звуку настроєний на частоту, рівну або близьку до резонансної частоти коливань стінок тари з продуктом.

3. Пристрій за п. 2, який відрізняється тим, що він додатково обладнаний герметичними дверима, причому стінки камери і дверей покриті звукоізолюючим матеріалом, наприклад бетоном.

Текст

1. Спосіб обробки рідких продуктів у тарі для збільшення часу їх зберігання, який включає кавітаційну обробку рідини, який відрізняється тим, що з метою інтенсифікації процесу обробки, тару з рідким продуктом опромінюють акустичним полем з рівнем інтенсивності більше 140дБ і з частотою, рівною або близькою до частоти резонансу стінок 3 71759 4 Поставлена мета досягається тим, що в сподля випуску стиснутого повітря із камери 1 після собі обробки рідких продуктів у тарі, який включає обробки продуктів у тарі 10, яка разом із ящиками кавітаційну обробку рідини, згідно винаходу, тару з встановлюється на візку 11. На трубопроводі 6 рідким продуктом опромінюють акустичним полем перед краном 7 встановлений манометр 12 для з рівнем інтенсивності більше 140дБ і з частотою, контролю величини тиску у камері 1. Генератор рівною або близькою до частоти резонансу стінок звуку 4 з'єднаний із блоком живлення 13 і блоком тари, підтримуючи тиск повітря в камері, де розмікерування частотою звук у 14. щена тара, в межах 0.05-0.1МПа на протязі часу, Обробка рідких продуктів у тарі відбувається що залежить від об'єму тари. за рахунок одночасної дії на рідину і тару потужноНижня межа інтенсивності звуку вибрана із тих го акустичного поля і вимушених коливань стінок міркувань, що згідно з [1] при меншій інтенсивності тари. акустичного поля звук практично не впливає на Підвищений тиск у камері 1, який забезпечутехнологічні процеси. ється подачею стиснутого повітря від компресора Вибір частоти коливань акустичного поля рів5, інтенсифікує передачу звукової енергії від гененої або близької до частоти резонансу стінок тари ратора 4 до стінок тари 10. при надлишковому тиску повітря в камері забезпеПристрій працює так: на візок 11 встановлючує найбільш ефективну передачу звукової енергії ють ящики із тарою 10, в якій знаходиться обробдо рідини і до стінок тари. лювана рідина. Візок 11 із тарою 10 розташовують Час опромінення тари із продуктом залежить всередині камери 1. Щільно закривають камеру 1 від об'єму тари, її стінок і вибирається експеримедверима 2. Компресором 5 піднімають тиск повітря нтально. у камері 1 до 0,05-0,1МПа. При цьому кран 7 відПід час опромінення тари частина звукової критий, а кран 9 закритий. Величину тиску в камері енергії витрачається на збудження коливань стінок перевіряють манометром 12. Закривають кран 7. тари, а інша частина цієї енергії проникає в тару і Включають генератор звуку 4. Після обробки рідбезпосередньо взаємодіє з рідким продуктом, що ких продуктів, які містяться в тарі 10, виключають пастеризує і гомогенізує рідину. Коливання стінок привід генератора звуку 4. Краном 9 випускають тари генерують процес кавітації рідини, яка прилястиснуте повітря із камери 1 до величини атмосгає до стінок, інтенсифікуючи процес пастеризації. ферного тиску. Після цього відкривають двері 2, Поставлена мета досягається тим, що в привикочують візок 11 із готовою продукцією, а застрої для обробки рідких продуктів у тарі, який має мість нього встановлюють візок із необробленими герметичну камеру, з'єднану трубопроводом із продуктами. Цикл обробки повторюють. компресором і встановлений в ній візок з тарою, Приклад конкретного виконання способу. заповненою рідким продуктом, згідно винаходу, в Перед опроміненням банки V=3л із яблучним герметичній камері додатково встановлений генесоком визначили мікробіологічні показники соку і ратор звуку, з'єднаний з блоком живлення і блоком резонансну (власну) частоту коливань стінок склякерування частотою звуку, причому блок керуванної банки, заповненої соком. Вона склала ня частоти звуку настроєний на частоту рівну або u= 1220Гц . На цю ж частоту настроїли блок керублизьку до резонансної частоти коливань стінок вання частоти звуку генератора. тари з продуктом. Така конструкція пристрою доПісля опромінення акустичним полем інтенсизволяє реалізувати запропонований спосіб обробвністю 160дБ банки із соком в камері на протязі ки рідких продуктів у тарі. 3хв, провели повторний мікробіологічний аналіз На Фіг.1 зображений спосіб обробки рідких соку. Спостерігалось зменшення мікробіологічного продуктів у тарі і пристрій для його реалізації. забруднення. Камера 1 і двері 2 покриті звукоізолюючим маЛітература теріалом 3. Всередині камери 1 встановлений ге1. Г.А. Кардашев "Физические методы интеннератор звуку 4. Компресор 5 із трубопроводом 6 і сификации процессов химической технологии", М.: краном 7 призначені для подачі стиснутого повітря Химия 1990г., с.205. в камеру 1. Трубопровід 8 із краном 9 призначені 5 Комп’ютерна в ерстка Л.Литв иненко 71759 6 Підписне Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A method for the treatment of liquid products in package for increase of time of storage thereof and a mechanism for realizing the same

Автори англійською

Soroka Silvestr Oleksiiovych, Bernyk Pavlo Stepanovych, Pashystyi Vladyslav Ananiiovych

Назва патенту російською

Способ обработки жидких продуктов в таре для увеличения времени их сохранения и устройство для его реализации

Автори російською

Сорока Сильвестр Алексеевич, Берник Павел Степанович, Пашистый Владислав Ананьевич

МПК / Мітки

МПК: C12H 1/16

Мітки: спосіб, зберігання, продуктів, обробки, реалізації, пристрій, рідких, тари, часу, збільшення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-71759-sposib-obrobki-ridkikh-produktiv-u-tari-dlya-zbilshennya-chasu-kh-zberigannya-ta-pristrijj-dlya-jjogo-realizaci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб обробки рідких продуктів у тарі для збільшення часу їх зберігання та пристрій для його реалізації</a>

Подібні патенти