Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування і профілактики післяопераційних ускладнень при герніопластиці, що включає визначення внутрішньочеревного тиску (ВЧТ) непрямим методом в динаміці і ушивання лапаротомної рани з дозованим зведенням країв, який відрізняється тим, що ВЧТ контролюють на всіх етапах герніопластики і післяопераційного періоду, при ВЧТ до 20 см водяного стовпа вибирають герніопластику з повним зведенням країв грижових воріт, при ВЧТ, більшому за 20 см водяного стовпа, - пластику черевної стінки «без натягування», при цьому контроль ВЧТ на етапі герніопластики ведуть з урахуванням поправки на релаксацію у вигляді різниці вихідного ВЧТ до операції і після уведення хворого в наркоз, у післяопераційному періоді контроль ВЧТ впродовж першої години здійснюють постійно, першу добу - кожні 4 години, а з другої доби - 1 раз на добу.

Текст

Спосіб прогнозування і профілактики післяопераційних ускладнень при герніопластиці, що включає визначення внутрішньочеревного тиску (ВЧТ) непрямим методом в динаміці і ушивання 3 71756 4 підвищеного ВЧТ шляхом індивідуалізації після уведення хворого у наркоз. Різниця вихідних діагностики, прогнозу і лікування за рахунок конпоказників ВЧТ до анестезії і під час наркозу колитролю ВЧТ на всі х етапах втр учання. вається від 3 до 5 см вод. ст. у різних хворих, що і Поставлене завдання вирішується тим, що в визначається як поправка на дію міорелаксантів. способі прогнозування і профілактики Після мобілізації грижових воріт на їх краї наклапісляопераційних ускладнень при герніопластиці, дають рідкі шви-трималки, за які здійснюють дозоякий включає визначення ВЧТ непрямим методом ване зустрічне зміщення країв грижового дефекту. в динаміці і ушивання лапаротомної рани з дозоПід час цієї маніпуляції також здійснюють контроль ваним зведенням країв, згідно з винаходом ВЧТ ВЧТ. Радикальна пластика черевної стінки контролюють на всіх етапах герніопластики і здійснюється у випадку, коли при повному зближупісляопераційного періода. При ВЧТ до 20 см водванні країв грижових воріт рівень ВЧТ не перевиного стовпа вибирають герніопластику з повним щує 20 см вод. ст. При ВЧТ вище за 20 см вод. ст. зведенням країв грижових воріт, при ВЧТ більше після зведення країв грижових воріт здійснюється за 20 см водного стовпа - пластику черевної стінки пластика черевної стінки "без натягування", сту"без натягування". При цьому контроль ВЧТ на пень зближення країв грижових воріт обмежується етапі герніопластики ведуть з ура хуванням порівнем ВЧТ не більше 20 см вод. ст. правки на релаксацію у вигляді різниці вихідного Приклад ВЧТ до операції і після уведення хворого в наркоз. Хворий У., 39 років (№ 3339) знаходився на В післяопераційному періоді контроль ВЧТ впролікуванні в відділенні хірургії стравдоходу і шлундовж першої години здійснюють постійно, першу ково-кишкового тракту ІЗН Х АМНУ з 22.09.03 р. по добу - кожні 4 години, а з другої доби - 1 раз на 17.10.03 р. 3 приводу гігантської післяопераційної добу. вентральної грижи. Грижові ворота розміром 25-15 Визначення ВЧТ у доопераційному періоді і під см.Визначено доопераційне ВЧТ, яке склало 2 см час пластики черевної стінки дозволяє здійснити вод.ст. Після вправлення грижового вмісту в чепрогноз ускладнень і в залежності від цього проревну порожнину і установлення пневмокамери гнозу індивідуалізовати тактику лікування хворих з зоні грижових воріт ВЧТ зросло до 18 см вод. ст. великими і гігантськими вентральними грижами. Впродовж 12 днів хворому проводилася комплексОстаннє сприяє зниженню кількості на передопераціойна підготовка, яка включала післяопераційних ускладнень, які пов'язані з синпостійну пневмокомпресію грижи, після чого ВЧТ з дромом підвищеного ВЧТ, зниженню кількості ренаявністю пневмокамери склало 10 см вод. ст. В цидивів захворювання. Особливе значення даний плановому порядку здійснена операція 4.10.03 г. підхід набуває у випадках лікування хворих із заПісля уведення хворого в наркоз и вправлення щемленими і невправимими вентральними грижагрижи ВЧТ склало 6 см вод. ст. При повному зблими великих і гігантських розмірів, коли немає можженні країв грижових воріт рівень ВЧТ збільшився ливості передопераційної підготовки хворого до до 25 см вод. ст. Виконана пластика передньої переміщення внутрішніх органів зз грижового черевної стінки "без натягування", відстань між мішка в черевну порожнину. краями грижових воріт склала 10 см. Після закриВизначення поправки на релаксацію дозволяє вання грижового дефекта ВЧТ - 20 см вод. ст. В підвищити точність прогнозу за рахунок урахуванпісляопераційному періоді впродовж першої годиня стану хворого в різні періоди втручання і зани контроль ВЧТ впродовж першої години побігання можливої помилки приведенням даних здійснювали постійно, першу добу - кожні 4 годивимірювань до значень, які можуть бути зіставлені. ни, а з другої доби - 1 раз на добу. Її уведення дозволяє поєднати розрізнені Рівень ВЧТ за цей період не перевищував 23 вимірювання ВЧТ у єдиний комплекс мір, які дають см вод. ст., приймалися консервативні міри, які новий єдиний ефект. дозволили купувати вн утрішньочеревну Режим вимірювання ВЧТ у післяопераційному гіпертензію без розвитку ознак синдрому періоді визначається швидкістю післяопераційного півищеного ВЧТ. Вимірювання ВЧТ з другої доби відновлення нормального функціонування орпроводилося 1 раз на добу. На десяту ганізму. післяопераційну добу рівень ВЧТ склав 8 см вод. Заявнику невідомі приклади визначення ВЧТ у ст. Хворий виписаний з відділення через 12 днів до-, інтра- і післяопераційному періодах з наступпісля операції у задовільному стані, без ознак серним вибором оптимальної тактики майбутнього цевої і дихальної недостатності. лікування у хворих з вентральними грижами. Таким чином, виконання згаданого способу Спосіб здійснюється наступним чином. В педозволяє знизити кількість післяопераційних редопераційному періоді здійснюють визначення ускладнень, які пов'язані з виникненням синдрома ВЧТ непрямим способом. При грижах, які можуть підвищеного ВЧТ у хворих з великими і гігантськибути вправлені, здійснюють пневмокомпресію з ми вентральними грижами завдяки контролю ВЧТ наступним вимірюванням ВЧТ. При наявності на всіх етапах втручання і отриманню більш рангрижі, яка не може бути вправлена, або защемленьої і вирогідної інформації про загрозу ускладної грижі наступне вимірювання ВЧТ здійснюють нень. 5 Комп’ютерна в ерстка М. Клюкін 71756 6 Підписне Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститупромислов ої в ласності”, вул. Глазунов а, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for predicting and preventing postoperative complications upon hernioplasty

Автори англійською

Boiko Valerii Volodymyrovych, Kryvoruchko Ihor Andriiovych, Dalavurak Volodymyr Petrovych, Savvi Serhii Oleksandrovych, Maloshtan Oleksandr Vasyliovych, Lykhman Viktor Mykolaiovych, Holoborodko Mykola Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ прогнозирования и профилактики послеоперационных осложнений при герниопластике

Автори російською

Бойко Валерий Владимирович, Криворучко Игорь Андреевич, Далавурак Владимир Петрович, Савви Сергей Александрович, Малоштан Александр Васильевич, Лихман Виктор Николаевич, Голобородько Николай Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/00, A61B 17/04

Мітки: післяопераційних, ускладнень, прогнозування, герніопластиці, профілактики, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-71756-sposib-prognozuvannya-i-profilaktiki-pislyaoperacijjnikh-uskladnen-pri-gernioplastici.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування і профілактики післяопераційних ускладнень при герніопластиці</a>

Подібні патенти