Малогабаритний магнітострикційний датчик тиску

Номер патенту: 71751

Опубліковано: 15.12.2004

Автори: Черненко Володимир Андрійович, Крупа Микола Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Малогабаритний магнітострикційний датчик тиску, що складається з чутливого елемента, корпусу та блока обробки сигналів, який відрізняється тим, що чутливий елемент виконаний у вигляді кубика з феромагнітного мартенситного кристала Ni51Mn28Ga21, на бокову поверхню якого через ізолюючу плівку нанесена у вигляді круга пермалоєва плівка з віссю анізотропії, яка лежить в площині плівки і направлена паралельно до основи кубика, і на цю плівку нанесені дві пари точкових контактів, розміщених на кінцях двох діаметрів паралельного і перпендикулярного до основи кубика, і на точкові контакти на кінцях діаметра паралельного до основи з блока обробки сигналів подається стабілізована постійна напруга, а з пари контактів на кінцях діаметра, перпендикулярного до основи, знімається вимірювальний сигнал і подається на блок обробки сигналів.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що для підвищення співвідношення сигнал/шум на протилежну бокову поверхню кубика нанесена через ізолюючу плівку друга пермалоєва плівка, товщина, склад, форма і точкові контакти якої такі ж, як і в першій плівці, але вісь її одноосної площинної анізотропії направлена перпендикулярно до основи кубика, і стабілізована постійна напруга на цю плівку подається через пару контактів, розміщених на кінцях діаметра, перпендикулярного до основи кубика, а з пари контактів на діаметрі, паралельному до основи кубика, знімається вимірювальний сигнал і подається на один з входів диференційного підсилювача блока обробки сигналів, на другий вхід якого подається вимірювальний сигнал з першої плівки.

Текст

1. Малогабаритний магнітострикційний датчик тиску, що складається з чутливого елемента, корпусу та блока обробки сигналів, який відрізняється тим, що чутли вий елемент виконаний у вигляді кубика з феромагнітного мартенситного кристала Ni51Mn28Ga21, на бокову поверхню якого через ізолюючу плівку нанесена у вигляді круга пермалоєва плівка з віссю анізотропії, яка лежить в площині плівки і направлена паралельно до основи кубика, і на цю плівку нанесені дві пари точкових контактів, розміщених на кінцях двох діаметрів паралельного і перпендикулярного до основи кубика, і на точкові контакти на кінцях діаметра паралельного до ос A 1 3 71751 4 лельно до ребра основи кубика, і на цю плівку наferromagnetic martensite // Scripta Materialia. - 2003. несені дві пари точкових контактів, розміщених на - V.49. - P.129-133). При повороті вектора намагнікінцях паралельного і перпендикулярного до осночування внаслідок магніторезистивного ефекту ви кубика діаметрів круга пермалоєвої плівки, і на (див. книгу С.Х. Карпенков. Пленочные магнитные пару точкових контактів на діаметрі паралельному преобразователи / Μ. Радио и связь. - 1985. до основи з блоку обробки сигналів подається С.208) змінюється величина сигналу, який знімастабілізована постійна напруга, а з пари контактів ється з пермалоєвої плівки. Причому, якщо в перна діаметрі перпендикулярному до основи знімашій плівці сигнал зростає і досягає максиму, коли ється вимірювальний сигнал і подається на блок магнітний вектор в матеріалі кубика направлений обробки сигналів. Причому для підвищення співвертикально, то у др угій плівці навпаки величина відношення сигнал/шум на протилежну бокову сигналу падає і стає мінімальною може навіть віповерхню кубика нанесена через ізолюючу плівку д'ємною, коли магнітний вектор в матеріалі кубика друга пермалоєва плівка, товщина, склад, форма, направлений вертикально. Висока одноосна анізоі точкові контакти якої такі ж як і в першій плівці, тропія (порядку 1 градуса) в площині намагнічуале вісь її одноосної площинної анізотропії направання плівки підвищує чутливість до величини та влена перпендикулярно до основи кубика, і стабінапрямку дії магнітного поля (див. Авторское свилізована постійна напруга на цю плівку подається детельство 1774296 (СССР). Устройство для изчерез пару контактів, розміщених на кінцях діамемерения магнитного поля // Изобретения. - 1992. тра перпендикулярного до основи кубика, а з пари №41). контактів на діаметрі паралельному до основи Як видно з результатів роботи (Peter Muller, кубика знімається вимірювальний сигнал і подаV.F. Chernenko. G. Kostorz. Stres-induced twin ється на один з входів диференційного підсилюваrearrangement resulting in change of magnetizion in a ча блоку обробки сигналів, на другий вхід якого Ni-Mn-Ga ferromagnetic martensite // Scripta подається вимірювальний сигнал з першої плівки. Materialia. - 2003. - V.49. - P.129-133) під дією тиску Схема пристрою на фігурі 1. Він складається з від 0 до 107 Па в феромагнітному кристалі кубика 1 вирізаного з феромагнітного мартенситNi51Mn28Ga2 спостерігається поворот магнітного ного кристалу Ni51Mn28Ga21. Розмір такого кубика вектора з горизонтального майже в вертикальний може бути менший 1 см). На бокову грань кубика напрям. Тому в нашому датчикові величина сигнананесені через ізолюючу (SiO2 , Аl2 О3 і т.д.) плівку 2 лу після диференційного підсилювача буде змінюу вигляді круга пермалоєві плівки 3 (найкраще ватись від деякої величини +U2 до величини Ni(80-81)Fe(19-20), бо плівка з таким складом має ну- (U2 - DU2 ) в часі за законом льову магнітострикцію), причому вісь площинної U=U2f(t) (1) анізотропії першої плівки направлена горизонтаВеличина DU2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Compact magnetostrictive pressure transducer

Автори англійською

Krupa Mykola Mykolaiovych, Chernenko Volodymyr Andriiovych

Назва патенту російською

Малогабаритный магнитострикционный датчик давления

Автори російською

Крупа Николай Николаевич, Черненко Владимир Андреевич

МПК / Мітки

МПК: G01B 7/16

Мітки: магнітострикційний, малогабаритний, датчик, тиску

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-71751-malogabaritnijj-magnitostrikcijjnijj-datchik-tisku.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Малогабаритний магнітострикційний датчик тиску</a>

Подібні патенти