Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб відбору води із водосховища для водопровідної насосної станції першого підйому із аванкамерою відкритого типу і вертикальними пазами в її бокових стінках для сміттєутримувальних ґрат та щитових затворів, що полягає у відборі води із середніх найменш забруднених шарів водосховища за допомогою вставлених в пази переставних елементів, який відрізняється тим, що відбір здійснюють через вертикальні зістиковані між собою знімні труби і коліно, які закріплюють відповідно до рамок і до закриваючого вхід у всмоктувальну трубу насоса щитового затвора, що вставляють у вертикальні пази замість сміттєутримувальних ґрат на необхідну висоту, де шар води найменше забруднений.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що верхню трубу обладнують вхідним патрубком та сміттєутримувальними ґратами .

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що стикування труб при їх опусканні з рамками здійснюють за допомогою декількох радіально розташованих уловлювачів у вигляді планок, які частиною вертикальної сторони закріплюють до внутрішньої поверхні однієї з труб, а решту частини, що входить у другу трубу, виконують похилою.

4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що труби по стиках ущільнюють за допомогою еластичного кільця, наприклад із гумового шнура, яке зовні обтискується закріпленими на зовнішній поверхні кінців труб прутками.

Текст

1. Спосіб відбору води із водосховища для водопровідної насосної станції першого підйому із аванкамерою відкритого типу і вертикальними пазами в її бокових стінках для сміттєутримувальних ґрат та щитови х затворів, що полягає у відборі води із середніх найменш забруднених шарів водосховища за допомогою вставлених в пази переставних елементів, який відрізняється тим, що відбір здійснюють через вертикальні зістиковані між собою знімні труби і коліно, які закріплюють A 1 3 71706 4 конструкції, та спростити і здешевити їх виготовпази 2 першим установлюють щитовий затвор 3 із лення. закріпленим до нього коліном 4, потім до неУказана мета досягається тим, що у способі обхідної висоти - декілька рамок 5 з закріпленими відбору води із водосховища для водопровідної до них трубами 6. Труби 6 при стиковці автоманасосної станції першого підйому із аванкамерою тично взаємоцентруються за допомогою декількох відкритого типу і вертикальними пазами в її бокорадіальне розташованих ловителів 7 у вигляді вих стінках для сміттєутримуючи х ґрат або щи топланок, які частиною вертикальної сторони вих затворів, який полягає у відборі води із середзакріплені до внутрішньої поверхні одної із труб, а ніх найменш забруднених шарів водосховища за решта частина, що входить у др угу трубу, виконадопомогою вставляємих в пази переставних елена похилою, а також ущільнюються за допомогою ментів, відбір здійснюють через вертикальні зістипопередньо установленого на кінець одної із труб ковані між собою зйомні труби і коліно, які закріпеластичного кільця 8, яке виготовлено, наприклад, люють відповідно до рамок і до щитового затвору, із гумового шн ура і зовні обтискується при стиковці що вставляють у вертикальні пази замість сміттєзакріпленими на зовнішній поверхні кінців труб утримуючих ґрат на необхідну висоту, де шар води прутками 9 . Прутки 9 при закріпленні зміщають найменш забруднений. При цьому верхню трубу відносно етика труб униз так, щоб після одягання можуть обладнувати вхідним патрубком та кільця 8 на кінець нижньої труби воно не випало сміттєутримуючими ґратами. Стиковку труб при їх при монтажі і стиковці. Останню верхню трубу обопусканні з рамками здійснюють за допомогою ладнують вхідним патрубком 10 та декількох радіальне розташованих ловителів у сміттєутримуючими ґратами 11 і установлюють її вигляді планок, які частиною вертикальної сторони так, щоб вона знаходилася на рівні найменш зазакріплюють до внутрішньої поверхні однієї із брудненого шару води у водосховищі або в авантруб, а решту частини, що входить у др угу трубу камері. Якщо місцезнаходження найменш забрудвиконують похилою. По стикам труби ущільнюють неного шару води протягом року змінюється по за допомогою еластичного кільця, наприклад із глибині, то відповідно знімають або добавляють гумового шн ура, яке зовні обтискується рамки 5 з трубами 6, знявши попередньо верхню закріпленими на зовнішній поверхні кінців труб трубу з патрубком 10 і ґратами 11, яку потім знову прутками. установлюють останньою. Ця сукупність нових суттєви х ознак у взаємодії Таким чином пропонуємий спосіб у порівнянні з відомими спрощує і здешевлює спосіб завдяки з прототипом простіший по здійсненню, тому що простішій конструкції рамок з трубою, які можуть потребує установки меншої кількості рамок з трубути виготовлені полегшеними із кутків .відсутності бами ніж щитових затворів у прототипі і конструкнеобхідності їх ущільнення та значно простішого і ція рамок з трубами простіша конструкції щитових більш надійного ущільнення стиків труб ніж щитозатворів і дешевша. Крім цього завдяки відсутності вих затворів. необхідності ущільнення рамок крім по пазам ще і На Фіг.1 зображений вид збоку на змонтовані у між собою, це дозволяє виконати на них захва ти насосній станції з рамками вертикальні труби і з для підйому і опускання такими ж, як і на сміттєутщитовим затвором коліно, на Фіг.2 - вид зверху на римуючих ґратах і затворах, що не потребує спених, на Фіг.3 - вузол ущільнення стиків труб. ціального вантажозахватного пристрою для штатНасосна станція має аванкамеру відкритого ного вантажопідйомного засобу насосної станції. типу 1, яка оснащена вертикальними пазами 2 у її Витратами напору в тр убах пропонуємого способу бокових стінках, в які звичайно вставляють можна знехтувати, тому що вони незначні і можуть сміттєутримуючі грати, або щитові затвори, коли складати декілька сантиметрів в залежності від виконують ремонтні роботи насоса. діаметра і довжини труб . Спосіб здійснюють наступним чином. Джерела інформації: Беруть проби води по глибині аванкамери або 1. Деклараційний патент України №50382 А, водосховища і визначають місцезнаходження кл. Е03В9/00, 15.10.2002. найменш забрудненого шару води. Після цього у 5 Комп’ютерна в ерстка А. Крижанівський 71706 6 Підписне Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for water withdrawal from water reservoir for a water mains pump station of first lift

Автори англійською

Chornyi Anatolii Petrovych, Petrosov Valerii Albertovych, Moiseienko Anzhela Borysivna

Назва патенту російською

Способ отбора воды из водохранилища для водопроводной насосной станции первого подъема

Автори російською

Чорный Анатолий Петрович, Черный Анатолий Петрович, Петросов Валерий Альбертович, Моисеенко Анжела Борисовна

МПК / Мітки

МПК: E03B 9/00

Мітки: водосховища, першого, станції, спосіб, водопровідної, підйому, відбору, насосної, води

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-71706-sposib-vidboru-vodi-iz-vodoskhovishha-dlya-vodoprovidno-nasosno-stanci-pershogo-pidjjomu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб відбору води із водосховища для водопровідної насосної станції першого підйому</a>

Подібні патенти