Номер патенту: 71699

Опубліковано: 15.12.2004

Автор: Паливода Костянтин Віталійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Швидкотверднуча бетонна суміш, що включає портландцемент, суперпластифікатор, золу-унос, заповнювачі, яка відрізняється тим, що швидкотверднуча бетонна суміш додатково містить поглинальний розчин (РОП) вологої сіркоочистки коксового газу, при співвідношенні компонентів, об. %:

портландцемент

15-21

зола-унос

1,5-2,2

суперпластифікатор

0,05-0,08

поглинальний розчин (РОП) вологої сіркоочистки коксового газу

0,015-0,074

заповнювач

        решта.

Текст

УКРАЇНА (19) UA (11) 71699 (51) 7 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ Д ЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛ ЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОПИС ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД (13) A C04B18/04 в идається під в ідпов ідальність в ласника патенту (54) ШВИДКОТВЕРД НУЧА БЕТОННА СУМІШ 1 2 (13) 71699 (11) Недоліком цієї бетонної суміші є отримання бетонів з недостатньо високою корозійною стійкістю. Бетон має коефіцієнт стійкості в морській воді 1,0, в розчині сульфату натрію в перерахунку на (SО 4)2 - 10000мг*л, - 1,0. Коефіцієнт стійкості визначався як відношення міцності бетону у віці один рік, що зберігався по ГОСТ 27677-88 в корозійному середовищі, до міцності контрольного бетону того ж самого віку, який зберігався у водопровідній воді по ГОСТ 27677-88.В основу винаходу поставлено задачу підвищення корозійної стійкості бетону і зменшення терміну досягнення 50% марочної міцності бетонної суміші.Ця задача вирішена тим, що швидкотвердіюча бетонна суміш, що включає портландцемент, суперпластифікатор, золу-унос, заповнювачі, відповідно до винаходу додатково має поглинальний розчин (РОП) вологої сіркоочистки коксового газу при співвідношенні компонентів, об. %: Портландцемент - 15 ¸ 21 Зола-унос - 1,5 ¸ 2,2 Суперпластифікатор - 0,05 ¸ 0,08 Поглинальний розчин (РОП) вологої сіркоочистки коксового - 0,15 ¸ 0,2 газу Заповнювач - інше. Суперпластифікатор має відповідати вимогам ТУ 6-14-625, поглинальний розчин (РОП) вологої UA Винахід відноситься до будівництва із бетонної суміші будівель та споруд, які експлуатуються в різних середовищах. Відомі бетонні суміші для монолітного будівництва [1]. Вони виготовлені на основі портландцементу, заповнювачів, суперпластифікатора та високодисперсного компоненту у вигляді сілікоф'юма. Недоліком цих композицій є недостатньо висока корозійна стійкість та досить великий термін досягнення 50% марочної міцності. Відома швидкотвердіюча бетонна суміш [2], до складу якої входять портландцемент, заповнювач, суперпластифікатор, відпрацьований поглинальний розчин (РОП) вологої сіркоочистки коксового газу та високодисперсний компонент у вигляді сілікоф'юма. Недоліком цієї суміші є отримання бетонів з недостатньо високою корозійною стійкістю. Найбільш близькою до запропонованої по своєму складу і досягнутому технічному результату є бетонна суміш [1], яка складається з портландцементу, заповнювача, суперпластифікатора та золи-унос, при співвідношенні компонентів, об. %: Портландцемент -17 Зола-унос -1,7 Суперпластифікатор -0,08 Заповнювач -інше. A сіркоочистки коксового газу, при співвідношенні компонентів, об. %: портландцемент 15-21 зола-унос 1,5-2,2 суперпластифікатор 0,05-0,08 поглинальний розчин (РОП) вологої сіркоочистки коксового газу 0,015-0,074 заповнювач решта. (19) (21) 2003032012 (22) 06.03.2003 (24) 15.12.2004 (46) 15.12.2004, Бюл. № 12, 2004 р. (72) Паливода Костянтин Віталійович (73) Паливода Костянтин Віталійович (57) Швидкотверднуча бетонна суміш, що включає портландцемент, суперпластифікатор, золу-унос, заповнювачі, яка відрізняється тим, що швидкотверднуча бетонна суміш додатково містить поглинальний розчин (РОП) вологої 3 71699 4 сіркоочистки коксового газу - ТУ У В-2.7традиційним способом. Корозійну стійкість бетону 19266746.001-96, портландцемент - М500 ПЦ1 визначали по методиці ГОСТ 27677-88. Коефіцієнт ДСТУ Б В.2.7-46-96, великий заповнювач містить стійкості визначався як відношення міцності бетону у віці один рік, що зберігався по ГОСТ фракцію 10 ¸ 20 мм - 67%, фракцію 5 ¸ 10 мм 27677-88 в корозійному середовищі, до міцності 33% по ДСТУ Б В.2.7-75-98, дрібний заповнювач контрольного бетону того ж самого віку, який по ДСТУБВ.2.7-32-95. Одержання зберігався у водопровідній воді по ГОСТ 27677швидкотвердіючої бетонної суміші різного складу 88.Результати випробувань наведені в табл. 1. та виготовлення із неї зразків бетону здійснювали Таблиця 1 Корозійна стійкість бетону К-нт стійкості бетон у, в середовищі, Розчин Морська вода сульфату натрію 1,05 1,03 Склад бетонної суміші, об. % Склад 1 Портландцемент Зола-унос Суперпластифікатор (С-3) Поглинальний розчин (РОП) вологої сіркоочистки коксового газу Пісок Щебінь Склад 2 Портландцемент Зола-унос Суперпластифікатор (С-3) Поглинальний розчин (РОП) вологої сіркоочистки коксового газу Пісок Щебінь Склад 3 Портландцемент Зола-унос Суперпластифікатор (С-3) Поглинальний розчин (РОП) вологої сіркоочистки коксового газу Пісок Щебінь Прототип: Портландцемент Зола-унос Суперпластифікатор (С-3) Пісок Щебінь Аналог: Портландцемент Силикоф'юм Суперпластифікатор (С-3) Поглинальний розчин (РОП) вологої Сіркоочистки коксового газу Пісок Щебінь Отриманий результат пояснюється тим, що роданіди натрію, що вміщуються в поглинальному розчині (РОП) вологої сіркоочистки коксового газу, з одного боку взаємодіють з вапном, яке відщеплюється від цементу при його гідратації, з утворенням роданідів кальцію, який прискорює набір міцності бетону, а з друго го боку взаємодіють із золою-унос з утворенням лужних гідроалюмосилікатів. Останні підвищують - 15 - 1,5 - 0,05 - 0,15 - 39,3 - 44 1,10 1,08 1,05 1,04 1,00 1,00 1,00 1,01 - 18 - 1,85 - 0,065 - 0,175 - 35,9 - 44 - 21 - 2,2 - 0,08 - 0,2 - 32,2 - 44 - 17 - 1,7 - 0,08 - 37,22 - 44 - 17 - 1,7 - 0,0425 - 0,1275 - 37,13 - 44 корозійну стійкість бетону.До переваг використання запропонованої швидкотвердіючої бетонної суміші відноситься: простота транспортування, можливість перекачування по трубопроводам.Джерела інформації:1. В.Г. Батраков. Модифицированные бетоны, М., АО «Астра семь», 1998, с. 573-574.2. П.Т. Грабенко, Т.Н. Лахо ва, А.И. Рой. Свойства бетонов на шлакопортландцементах, модифицированных при 5 71699 6 помоле добавкой «Релаксол»., Химические и конференция, Научно-технический сборник, минеральные добавки в цементы и бетоны. Будиндустрия ЛТД, г. Запорожье, 2002, с. 62-67. Международная научно-практическая Комп’ютерна в ерстка Г. Паяльніков Підписне Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A fast-hardening concrete mixture

Автори англійською

Palyvoda Kostiantyn Vitaliiovych

Назва патенту російською

Быстротвердеющая бетонная смесь

Автори російською

Паливода Константин Витальевич

МПК / Мітки

МПК: C04B 28/04, C04B 24/16

Мітки: бетонна, швидкотверднуча, суміш

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-71699-shvidkotverdnucha-betonna-sumish.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Швидкотверднуча бетонна суміш</a>

Подібні патенти