Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Автомобільний трубовоз, що містить тягач і причіп-розпуск, ходові візки яких сполучені складним дишлом, з'єднаним з причепом-розпуском з можливістю їх взаємного переміщення за рахунок телескопічного спряження стрижня дишла з отвором поперечної балки причепа-розпуску і фіксації замковим пристроєм, який відрізняється тим, що між стрижнем дишла і отвором поперечної балки встановлена напрямна гільза з можливістю осьового переміщення по стрижню дишла і в отворі поперечної балки та фіксації замковими пристроями на стрижні дишла і в отворі поперечної балки, при цьому стрижень дишла і напрямна гільза виконані з дискретними гніздами для замкових пристроїв, розташованими уздовж них на відстанях, що відповідають довжинам дишла для максимально допустимих навантажень на обидва ходові візки при заданій довжині труб, завантажених по максимальній вантажопідйомності автомобільного трубовоза.

2. Автомобільний трубовоз за п. 1, який відрізняється тим, що замковий пристрій встановлений на напрямній гільзі.

3. Автомобільний трубовоз за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що дискретні гнізда стрижня дишла і напрямної гільзи виконані зі скошеними боковими стінками.

Текст

1. Автомобільний трубовоз, що містить тягач і причіп-розпуск, ходові візки яких сполучені складним дишлом, з'єднаним з причепом-розпуском з можливістю їх взаємного переміщення за рахунок телескопічного спряження стрижня дишла з отвором поперечної балки причепа-розпуску і фіксації замковим пристроєм, який відрізняється тим, що C2 1 3 71588 4 Задачею винаходу є підвищення надійності Протилежний кінець стрижня дишла телескопічно автомобільного трубовоза, завантаженого по макспряжений з внутрішньою поверхнею напрямної симальній вантажопідіймальності, за рахунок опгільзи 5, яка зовнішньою поверхнею так само тетимальних навантажень на його ходові візки, досялескопічно спряжена з отвором поперечної балки гнутих можливістю оперативного вибору і 6, прикріпленої до ходового візка 7 причіпувстановлення відповідної довжини дишла. розпуску. На стрижні 4 дишла виконаний ряд дисДля вирішення поставленої задачі запропонокретних гнізд 8, а на напрямній гільзі - ряд дискревана конструкція автомобільного трубовоза поряд тних гнізд 9. Дискретні гнізда 3 і 9 розташовані з суттєвими ознаками, властивими для прототипу, уздовж осі дишла на відстанях, що відповідають такими як тягач і причіп-розпуск, ходові візки яких довжинам дишла для оптимальних навантажень сполучені складним дишлом, з'єднаним з причіна оба ходові візки 1 і 7 при заданій довжині труб. пом-розпуском з можливістю їх взаємного переміПередній кінець напрямної гільзи 5 і поперечна щення за рахунок телескопічного спряження дишбалка 6 обладнані замковими пристроями 10 з ла з отвором поперечної балки причіпу-розпуску і можливістю взаємодії першого з дискретними гнізфіксації замковим пристроєм, містить нові, відмінні дами 8, а другого - з дискретними гніздами 9. Кожвід прототипу суттєві ознаки, а саме - між стержний замковий пристрій (Фіг.2) містить два нерухомі нем дишла і отвором поперечної балки встановкронштейни, до яких шарнірно приєднані з можлилена напрямна гільза з можливістю осьового певістю обертання у вертикальній площині скоба 11 з реміщення по стрижню дишла і в отворі гвинтом 12 та важіль 13 з сухариком 14, притягнупоперечної балки і фіксації замковими пристроями тим до опорної поверхні важеля гвинтом 15. Для на стрижні дишла і в отворі поперечної балки, при спряження сухарика з дискретним гніздом у зовніцьому стрижень дишла і напрямна гільза виконані шній ланці телескопічної пари виконаний наскрізз дискретними гніздами для замкових пристроїв, ний проріз 16, а у внутрішній ланці - трапецеїдальрозташованими уздовж них на відстанях, що відний паз 17 (Фіг.3) із скошеними під кутом g повідають довжинам дишла для максимально добоковими стінками, адекватними боковинам сухапустимих навантажень на оба ходові візки при зарика 14, або із скошеною лише одною задньою даній довжині труб, які підлягають стінкою. транспортуванню з використанням максимальної Перед завантаженням автомобільного трубовантажопідіймальності автомобільного трубовоза, воза оба замкові пристрої 10 (Фіг.1) залишені зафізамковий пристрій встановлений на напрямній ксованими в певних дискретних гніздах 8 і 9 з погільзі, а дискретні гнізда стрижня дишла і напрямпереднього рейсу. Виставлення наново відстані ної гільзи виконані зі скошеними боковими між тягачем і причіпом-розпуском, регламентовастінками. ної таблицею алгоритму бази розпуску для заданої Для завантаження автомобільного трубовоза довжини труб, здійснюють в наступному порядку: користуються таблицею алгоритму бази розпуску, на передньому замковому пристрої 10 відкручують яка регламентує відстані між тягачем і причіпомгвинт 12 (Фіг.2) і відкидають навколо шарнірів скорозпуском, відповідні оптимальним навантаженбу 11 вліво, а важіль 13 з сухариком 14- вправо, ням на їх ходові візки для заданої довжини труб. маневром тягача вперед чи назад при загальмоВиставляють під фіксацію замковими пристроями ваному причіпу-розпуску переміщують зазначене в відповідно зазначені гнізда на стрижні дишла і на таблиці дискретне гніздо 8 (Фіг.1) під перший замнапрямній гільзі і фіксують замкові пристрої. Наявковий пристрій 10. Опускають важіль 13 з сухариність двох ступенів телескопування забезпечує ком 14 (Фіг.2) на стрижень 4 дишла і якщо сухарик точніший вибір довжини дишла у максимально не потрапив безпосередньо в зазначене дискретне допустимих навантажень на оба ходові візки при гніздо стрижня (Фіг.1), то незначним рухом тягача незмінній відстані між дискретними гніздами на в потрібному напрямку досягають самовільного стрижні дишла і на напрямній гільзі. Надалі, заванзападання важеля і спряження сухарика з дискретажують автомобільний трубовоз по максимальній тним гніздом. Такому спряженню сприяють скошевантажопідйомності транспортують вантаж без ні бокові стінки сухарика і дискретного гнізда. Фікнадмірних руйнівних навантажень на ходові візки сують перший замковий пристрій підйомом скоби тягача і причіпу-розпуску. 11 і затиском гвинтом 12 важеля 13. Після чого Отже, нова сукупність суттєви х ознак, в поріваналогічними маніпуляціями з другим замковим нянні з прототипом, підвищує надійність автомобіпристроєм ловлять зазначене в таблиці дискретне льного трубовоза згідно задачі винаходу. гніздо 9 на направній гільзі 5. Надалі завантажуСуть винаходу пояснюється кресленнями, де: ють автомобільний трубовоз в т.ч. і по максимальна Фіг.1 зображений загальний вигляд автоній вантажопідйомності на оба ходові візки. мобільного трубовоза, Наприклад, для автомобільного трубовоза вана Фіг.2 - замковий пристрій телескопічної пантажопідйомністю 10 тон при семи дискретних ри дишла, гніздах на стрижні дишла і трьох на направній гільна Фіг.3 - перетин по А-А Фіг.2. зі таблиця алгоритму бази розпуску регламентує Ходовий візок 1 (Фіг.1) поворотною платфорнаступне (див. табл.1). мою 2 і її балкою 3 з'єднаний із стрижнем 4 дишла. 5 71588 6 Таблиця 1 Довжина труб м Відстань між тягачем і причіпомрозпуском, м 1 6 7 8 9 10 11 12 13 2 4,7 5,7 6,7 7,2 8,2 9,2 10,2 10,2 Комп’ютерна в ерстка Л. Купенко Допустимі навантаження Порядковий № дискретного на візки, кг гнізда причіпутягача стриженя гільзи розпуску 3 4 5 6 4568 5432 2 1 4646 5354 1 2 4700 5300 3 2 4365 5635 2 3 4444 5556 4 3 4506 5494 5 3 4555 5445 7 3 4056 5944 7 3 Підписне Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Pipe truck

Автори англійською

Shvidler Oleksandr Petrovych, Khomiak Roman Illich, Vilk Tadei Andriiovych, Kovalenko Volodymyr Illich

Назва патенту російською

Автомобильный трубовоз

Автори російською

Швидлер Александр Петрович, Хомяк Роман Ильич, Вильк Тадей Андреевич, Коваленко Владимир Ильич

МПК / Мітки

МПК: B60P 3/40

Мітки: трубовоз, автомобільний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-71588-avtomobilnijj-trubovoz.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Автомобільний трубовоз</a>

Подібні патенти