Роторний диско-пластинчастий двигун внутрішнього згоряння (варіанти)

Номер патенту: 71582

Опубліковано: 15.12.2004

Автор: Назюта Олександр Григорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Роторний диско-пластинчастий двигун внутрішнього згоряння, який складається з камери згоряння і механізму перетворення енергії теплового розширення газів в обертальний рух, який відрізняється тим, що він обладнаний окремо розташованою камерою згоряння і однаковими за конструкцією компресором і механізмом перетворення енергії, кожний з яких виконаний із диска, з боків якого, за допомогою кришок, утворені дві камери, які мають синусоїдальну поверхню, камери перекриті прямокутними пластинами, які радіально розміщені в пазах дисків, компресор з’єднаний трубопроводом з камерою згоряння, яка, в свою чергу, через канали і дозуючі клапани з’єднана з механізмом перетворення енергії, компресор і механізм перетворення енергії мають спільний вал.

2. Роторний диско-пластинчастий двигун внутрішнього згоряння, який складається з камери згоряння і механізму перетворення енергії теплового розширення газів в обертальний рух, який відрізняється тим, що він обладнаний компресором і механізмом перетворення енергії, які мають спільний диск, з боків якого, за допомогою кришок, утворені по дві камери, які мають синусоїдальні поверхні, камери перекриті прямокутними пластинами, які радіально розміщені в пазах диска, пластини розміщені одна відносно одної з випередженням по радіальному куту, а камера згоряння розміщена в механізмі перетворення енергії і з’єднана з камерами компресора через дозуючий клапан і трубопровід.

Текст

1. Роторний диско-пластинчастий двигун внутрішнього згоряння, який складається з камери згоряння і механізму перетворення енергії теплового розширення газів в обертальний рух, який відрізняє ться тим, що він обладнаний окремо розташованою камерою згоряння і однаковими за конструкцією компресором і механізмом перетворення енергії, кожний з яких виконаний із диска, з боків якого, за допомогою кришок, утворені дві камери, які мають синусоїдальну поверхню, камери перекриті прямокутними пластинами, які радіально розміщені в пазах дисків, компресор C2 1 3 71582 4 творення енергії показано на Фіг.3. Варіант двигуR- радіус руху пластини; на із спільним диском компресора і механізму пеL- плече сили; ретворення енергії теплового розширення газу в М- крутний момент; обертовий рух зображено в розрізах на Фіг.4, Фіг.3. Розглянемо варіант 1 конструкції двигуна, коли Схема взаємодії пластини і диска показано на робочий механізм 15 (Фіг.3) і компресор 16 розтаФіг.6. Кінематична схема на Фіг.7. На Фіг.8 зобрашовані окремо. Паливна суміш або стиснуте повітжено радіальний кут між пластинами компресора і ря, при окремій подачі палива, подається в камеру робочого механізму. згорання 18 компресором 16, який має типову Основним елементом винаходу є дискоконструкцію з механізмом перетворення енергії пластинчатий механізм, який виконує функції комтеплового розширення газу в обертовий рух і прапресора і механізму перетворення енергії тепловоцює слідуючим чином: пластина 4 (Фіг.2) рухаюго розширення газів в обертовий рух. Він складачись по кхмері 2 створює вакуум позаду і зону тисється з диска 1 (Фіг.1, Фіг.2), по обидві сторони ку попереду відносно напрямку руху. якого розміщені синусоїдальні камери 2 і 3, розтаВ вакуумну зону з карбюратора засмоктується шовані по колу. Кожна камера утворена чотирма паливна суміш або повітря через трубопровід 5, а поверхнями. Поверхні диска, двох циліндричних подається через трубопровід 8 в камеру згорання поверхонь і синусоїдальної поверхні, розташовапостійної дії 18 (фіг.3). З камери згорання 18 розної по колу між циліндричними поверхнями. В місці ширені нагріванням гази поступають по каналах 17 найменшої амплітуди синусоїдальна поверхня через дозуючі клапани 6 (Фіг.1) в камери механізстикується з поверхнею диска. Друга камера має му перетворення енергії 2,4 які мають об'єм в три аналогічну конструкцію і розвернута навколо осі на рази більший ніж у компресора 16 для повного 180°. Синусоїдальні поверхні рівновіддалені між використання тиску газу. собою. Камери перекриває прямокутна пластинаВаріант 2 двигуна являє собою конструкцію фозміщена радіально в пазу диска 1. Між пластидиско-пластинчатих компресора і механізму переною і місцем стикування синусоїдальної поверхні з творення теплового розширення газу в обертовий диском, утворюється замкнутий простір "В", в який рух, які мають спільний диск 1 (Фіг.4). З дво х сторін подаються розширені гази через канал 5 і дозуюдиску 1, з допомогою кришок 14 утворені камери чий клапан 6. Під тиском газів пластина 4 рухаєтьмеханізму перетворення енергії 2 і 3 і компресійні ся одночасно по колу і із камери в камеру в пазу камери 9,10. Двигун працює циклічно. Паливна диска 1, передаючи силу тиску газів на диск, який суміш засмоктується в компресійні камери 9 і 10 з’єднаний з валом 7 (Фіг.6). Диск виконує роль вапластиною 11 через трубопровід 8 і подається по желя сили крутного моменту на валу (Фіг.7). Сума каналу 5 через дозуючий клапан 6 в камеру згоплощин пластини, які знаходяться в камерах нерання 12 (Фіг.5) коли пластина 4 буде за її зоною. змінна протягом оберту вала. Тиск газу -сталий. Пластина механізму перетворення енергії 4 розПлече, яке дорівнює радіусу руху пластиниташована з випередженням відносно пластини постійне. З цього виходить, що величина крутного компресора 11 на величину радіального кута a моменту протягом оберту вала-постійна. (Фіг.8) і синхронизується з відкриванням дозуючого клапану 6 (Фіг.4). Після закриття дозуючого клапаN=P×S. R=L. M=N×L. Де: ну суміш в камері запалюється свічкою 13. Під S- робоча площа пластини; дією тиску пластина 4 (Фіг.5) рухається по камерах Р- тиск газів; 2 і 3, передаючи зусилля через диск 1 на пластину N- сила тиску на диск; компресора 11 і на вал 7. 5 Комп’ютерна в ерстка Л. Купенко 71582 6 Підписне Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Rotor disc-plate internal combustion engine (versions)

Назва патенту російською

Роторный дисково-пластинчатый двигатель внутреннего сгорания (варианты)

МПК / Мітки

МПК: F02B 53/00

Мітки: роторний, внутрішнього, двигун, диско-пластинчастий, варіанти, згоряння

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-71582-rotornijj-disko-plastinchastijj-dvigun-vnutrishnogo-zgoryannya-varianti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Роторний диско-пластинчастий двигун внутрішнього згоряння (варіанти)</a>

Подібні патенти