Вентиляційна головка торовця а. г. – солдатова в. б.

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Вентиляційна головка, що містить кульовий дефлектор на вентиляційній трубі, яка відрізняється тим, що дефлектор нерухомо закріплений на торці труби, а концентрично йому встановлені з зазором додаткові, проміжний рухливий і зовнішній нерухомий, кульові дефлектори, при цьому внутрішній, проміжний і зовнішній дефлектори виконані відповідно з чотирма, одним і трьома отворами, причому у внутрішнього дефлектора площини отворів попарно рівнобіжні і перпендикулярні діаметральній площині, а у зовнішнього дефлектора площини двох отворів рівнобіжні і площина одного отвору перпендикулярна зі зміщенням до діаметральної площини, при цьому проміжний дефлектор установлений з можливістю антифрикційного ковзання по зовнішній поверхні вентиляційної труби внизу при регульованому обертанні навколо вертикальної осі вгорі, причому отвір проміжного дефлектора й отвору внутрішнього і зовнішнього дефлекторів обернені до діаметральної площини судна, виконані з можливістю пролізання при їхньому суміщенні людини, при цьому проміжний дефлектор зсередини і зовні обладнаний профільованими вентиляційними лопатками, а нижні крайки проміжного і зовнішнього дефлекторів виконані з допоміжними отворами, причому в зоні ковзного контакту на зовнішній поверхні вентиляційної труби встановлений електромагнітний регулятор частоти обертання проміжного дефлектора, зв'язаний через блок керування з перетворювачем сигналів, який з'єднаний з датчиками контролю повітряного середовища в відсіку судна, при цьому вентиляційні лопатки виконані з пружного матеріалу, а дефлектори - зі світлопрозорого жорсткого матеріалу.

Текст

Вентиляційна головка, що містить кульовий дефлектор на вентиляційній трубі, яка відрізняється тим, що дефлектор нерухомо закріплений на торці труби, а концентрично йому встановлені з зазором додаткові, проміжний рухливий і зовнішній нерухомий, кульові дефлектори, при цьому внутрішній, проміжний і зовнішній дефлектори виконані відповідно з чотирма, одним і трьома отворами, причому у внутрішнього дефлектора площини отворів попарно рівнобіжні і перпендикулярні діаметральній площині, а у зовнішнього дефлектора площини двох отворів рівнобіжні і площина одного отвору перпендикулярна зі зміщенням до діаметральної площини, при цьому проміжний дефлек A 1 3 71286 4 регульованому обертанні навколо вертикальної осі дефлекторів, звернені до діаметральної площини вгорі, причому отвір проміжного дефлектора й судна, виконані з можливістю пролазу при їхньому отвори внутрішнього і зовнішнього дефлекторів, суміщенні людини 7. Проміжний дефлектор 2 зсезвернені до діаметральної площини судна, викоредини і зовні обладнаний профільованими веннані з можливістю пролазу при їхньому суміщенні тиляційними лопатками 8, а нижні крайки проміжлюдини, при цьому проміжний дефлектор зсереного 2 і зовнішнього 3 дефлекторів виконані з дини і зовні обладнаний профільованими вентидопоміжними отворами 9. У зоні ковзного контакту ляційними лопатками, а нижні крайки проміжного і на зовнішній поверхні 5 вентиляційної труби встазовнішнього дефлекторів виконані з допоміжними новлений електромагнітний регулятор 10 частоти отворами, причому в зоні ковзного контакту на обертання проміжного дефлектора 2, зв'язаний зовнішній поверхні вентиляційної труби встановчерез блок керування з перетворювачем сигналів, лений електромагнітний регулятор частоти оберякий з'єднаний з датчиками контролю повітряного тання проміжного дефлектора, зв'язаний через середовища в відсіку судна. Вентиляційні лопатки блок керування з перетворювачем сигналів, який 8 виконані з пружного матеріалу, а дефлектори 1, з'єднаний з датчиками контролю повітряного сере2, 3 зі світлопрозорого жорсткого матеріалу. довища в відсіку судна, при цьому вентиляційні Вентиляційна головка працює таким чином лопатки виконані з пружного матеріалу, а дефлекПри впливі вітру чи зустрічного повітряного тори зі світлопрозорого жорсткого матеріалу. потоку в момент руху судна проміжний дефлектор Загальна ознака прототипу і винаходу - куль2 обертається навколо осі 6. При цьому розташоовий дефлектор на вентиляційній трубі. ваними на його внутрішній поверхні вентиляційниСутність винаходу пояснюється кресленнями, ми лопатками 8 із відсіку судна відсмоктується де показані вертикальний переріз голівки уздовж уздовж осьової лінії вентиляційної труби забрудосьової лінії вентиляційної труби (Фіг.1); взаємне нене повітря. Одночасно через допоміжні отвори 9 розташування отворів у концентричних дефлектопідсмоктується зовнішнє повітря, яке направлярах (Фіг.2); загальний вид голівки зі сполученими ється в судновий відсік, завдяки ефекту "прилиотворами дефлекторів при аварійному виході члепання" потоку, що опускається вниз, до стінок веннів екіпажа на палубу (Фіг.3), а цифрами позначетиляційної труби (за рахунок могутнього ні: 1 - кульовий дефлектор; 2 - додатковий проміжрозрідження середовища, яке генерується в пороний рухливий кульовий дефлектор; 3 - додатковий жнині дефлектора 1, куди спрямовується внутрізовнішній нерухомий кульовий дефлектор; 4 шнє повітря з відсіку, смерчеподібно піднімаючи отвір; 5 - зовнішня поверхня вентиляційної труби; нагору ущільненим "скрученим джгутом", який не 6 - верхня вертикальна вісь; 7 - людина; 8 - вентизмішується з концентрично рухомим назустріч йоляційні лопатки; 9 - допоміжні отвори; 10 - електму зовнішнім повітрям, відтискуючи останній до ромагнітний регулятор. стінок труби). При цьому ефективність повітрообВентиляційна головка, яка містить кульовий міну не залежить від різниці щільностей темперадефлектор 1 на вентиляційній трубі, виконана татур зовнішнього і внутрішнього повітря, що має ким чином. Дефлектор 1 нерухомо закріплений на немаловажне значення в жаркий період року. Приторці труби, а концентрично йому встановлені з чому, об’єм повітрообміну легко варіюється регузазором додаткові, проміжний, рухливий 2, і зовлятором 10 частоти обертання проміжного дефленішній, нерухомий 3, кульові дефлектори. Внутріктора. Конструкція забезпечує аварійний вихід шній 1, проміжний 2 і зовнішній 3 дефлектори вичленів екіпажа на палубу через отвори 4 дефлеконані відповідно з чотирма, одним і трьома кторів 1, 2, 3 при високому ступені захисту від отворами 4. У внутрішнього дефлектора 1 отворів заливаємості. 4 попарно рівнобіжні і перпендикулярні діаметраВинахід реалізують тим, що в якості світлопрольної площини, а у зовнішнього дефлектора 3 зорого матеріалу дефлекторів 1, 2, 3 використоплощини двох отворів рівнобіжні і площина одного вують, наприклад, ароматичний поліамід Kevlar (як отвору перпендикулярна зі зміщенням до діаметзамінник стали), а вентиляційних лопаток 8 ральної площини. Проміжний дефлектор 2 устаноштучний каучук потрійний етиленпропіленової влений з можливістю антифрикційного ковзання по структури. зовнішній поверхні 5 вентиляційної труби внизу Показники техніко-економічної ефективності при регульованому обертанні навколо вертикальвинаходу: висока надійність і безпека при розшиної осі 6 угорі. Отвір 4 проміжного дефлектора рених можливостях вентилювання суднових 2 і отвори 4 вн утрішнього 1 і зовнішнього 3 відсіків. 5 Комп’ютерна в ерстка Д. Шев ерун 71286 6 Підписне Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Torovets soldatov ventilation head

Автори англійською

Torovets Anatolii Hryhorovych, Torovets' Anatolii Hryhorovych

Назва патенту російською

Вентиляционная головка торовца а.г. солдатова в.б.

Автори російською

Торовец Анатолий Григорьевич

МПК / Мітки

МПК: B63J 2/00, F23J 15/00

Мітки: солдатова, торовця, головка, вентиляційна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-71286-ventilyacijjna-golovka-torovcya-a-g-soldatova-v-b.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вентиляційна головка торовця а. г. – солдатова в. б.</a>

Подібні патенти