Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Перев'язувальний плівковий матеріал для лікування ран та опіків, виконаний із поліетиленової плівки з нанесенням на одну із сторін суміші 95 мас.ч. тальку та 5 мас.ч. лікувальних препаратів цефалолексину, стрептоміцину, еритроміцину, тераміцину, тетрацикліну, віброміцину, синтоміцину, неоміцину, канаміцину, ністатину, клотримазолу, канестену, риванолу в рівних співвідношеннях, який відрізняється тим, що суміш додатково містить сітчастий співполімер акриламіду з Ν,Ν'-метилен-біс-акриламідом в кількості 0,0005-0,002 мас.ч.

Текст

Перев'язувальний плівковий матеріал для лікування ран та опіків, виконаний із поліетиле 3 71278 4 тетрацикліну, віброміцину, неоміцину, канаміцину, Приклад 2. Перев'язувальний плівковий матеністатину, дактарину, канестену, риванолу в рівних ріал, отриманий за згаданою технологією, обробспіввідношеннях сітчастого співполімеру акрилаляється сумішшю 95мас.ч. тальку и 5мас.ч. лікуваміду з N,N'-метилен-біс-акриламідом в кількості льних препаратів цефалолексину, стрептоміцину, 0,0005-0,002мас.ч. з наступним її нанесенням на еритроміцину, тераміцину, тетрацикліну, віброміполіетиленову плівку забезпечує антибактеріальні цину, синтоміцину неоміцину, канаміцину, ністативластивості, дає можливість отримати очікуваний ну, клотримазолу, канестену, риванолу в рівних ефект, а саме підвищення періоду пролонгованого співвідношеннях додатково містить сітчастий співвиходу лікувальних препаратів до 3 діб. полімер акриламіду з N,N'-метилен-бісПерев'язувальний плівковий матеріал, що акриламідом в кількості 0,0005мас.ч. пропонується може бути виготовлений із плівкових Приклад 3. Перев'язувальний плівковий матеполотен різної конфігурації та розмірів втовшки ріал, отриманий за згаданою технологією, оброб0,02-0,04мм. ляється сумішшю 95мас.ч. тальку та 5мас.ч. лікуМатеріал одержують таким чином: вальних препаратів цефалолексину, До суміші 95мас.ч. тальку та 5мас.ч. комбінації стрептоміцину, еритроміцину, тераміцину, тетралікарських препаратів: цефалолексину, стрептоміцикліну, віброміцину, синтоміцину неоміцину, кацину, еритроміцину, тераміцину, те трацикліну, наміцину, ністатин у, клотримазолу, канестену, віброміцину, синтоміцину, неоміцину, канаміцину, риванолу в рівних співвідношеннях додатково місністатину, клотримазолу, канестену, риванолу в тить сітчастий співполімер акриламіду з N,N'рівних співвідношеннях вводять сітчастий співпометилен-біс-акриламідом в кількості 0,002мас.ч. лімер акриламіду з N,N'-метилен-біс-акриламідом Приклад 4 (контрольний). Перев'язувальний в кількості 0,005-0,002мас.ч. та наносять на поліплівковий матеріал, отриманий за згаданою техетиленову плівку за втовшки 0,2-0,4мм рівномірнологією, обробляється сумішшю 95мас.ч. тальку ним шаром. Отриманий перев'язувальний плівкота 5мас.ч. лікувальних препаратів цефалолексину, вий матеріал складають напорошеним шаром в стрептоміцину, еритроміцину, тераміцину, тетрасередину, спаковують. цикліну, віброміцину, синтоміцину неоміцину, каПриклад 1. Перев'язувальний плівковий матенаміцину, ністатин у, клотримазолу, канестену, ріал, отриманий за згаданою технологією, обробриванолу в рівних співвідношеннях додатково місляється сумішшю 95мас.ч. тальку та 5мас.ч. лікутить сітчастий співполімер акриламіду з N,N'вальних препаратів цефалолексину, метилен-біс-акриламідом в кількості 0,0025мас.ч. стрептоміцину, еритроміцину, тераміцину, тетраПролонгований вихід лікарських препаратів цикліну, віброміцину, синтоміцину неоміцину, кабуло вивчено з використанням екстракційнонаміцину, ністатин у, клотримазолу, канестену, фотометричної методики [4, 5] на спектрофотомериванолу в рівних співвідношеннях додатково містрі СФ-40. Результати приведені в табл.1. тить сітчастий співполімер акриламіду з N,N'метилен-біс-акриламідом в кількості 0,001мас.ч. Таблиця 1 № прикладу 1 2 3 контр. 4 Пролонгований вихід лікувальних препаратів, діб Перев'язувальний плівковий матеріал Перев'язувальний плівковий матеріал з сітчастим співполімером риламіду з N,N'-метилен-біс-акриламідом в кількості 0,0005мас.ч. Перев'язувальний плівковий матеріал з сітчастим співполімером риламіду з N,N'-метилен-біс-акриламідом в кількості 0,001мас.ч. Перев'язувальний плівковий матеріал з сітчастим співполімером риламіду з N,N'-метилен-біс-акриламідом в кількості 0,002мас.ч. Перев'язувальний плівковий матеріал з сітчастим співполімером риламіду з N,N'-метилен-біс-акриламідом в кількості 0,0025мас.ч. Прототип При порівнянні пролонгованого виходу лікарських препаратів з поверхні перев'язувального плівкового матеріалу та перев'язувального матеріалу по прототипу, із таблиці 1 виходить, що додаткове введення сітчастого співполімеру акриламіду з N,N'-метилен-біс-акриламідом в кількості 0,00050,002мас.ч. в суміш тальку та лікарських препаратів напилених на поверхню плівки дозволяє надати перев'язувальному плівковому матеріалу пролонговану лікувальну дію, прискорює процеси загоювання ран та опіків. Зменшення кількості сітчастого співполімеру акриламіду з N,N'-метилен-біс-акриламідом в су акакак На протязі 1-1,5 діб На протязі 2-2,5 діб На протязі 3 діб ак— міші тальку та лікувальних препаратів напилених на поверхню плівки приводить до зменшення періоду місцевого пролонгованого виходу лікувальних препаратів. Збільшення кількості сітчастого співполімеру акриламіду з N,N'-метилен-біс-акриламідом в суміші тальку та лікувальних препаратів напилених на поверхню плівки приводить до змивання лікарського шару з поверхні плівки. Джерела інформації: 1. Патент Росії 2093126 «Перевязочный материал DDB-M", Мензул В.А., Брейтман Р.Ш., Опубл. 20.10.97 Бюл. №29. 5 71278 6 2. Тезиси докладів міжнародного хірургічного 4. Коренман И.М. Экстракция в анализе оргаконгресу «Раны, ожоги, повязки», Израїль, Тельнических ве ществ. - М.: Хімія, 1977.- 150с. Авів, 1990, с.86-87, 114. – прототип. 5. Нечаєва Л.Ю., Галатенко Н.А., Буфі ус Н.Н. 3. А.с. СССР №977466 «Полиакриламидный Экстракционно-фотометрическое определение гель для медико-биологических целей и способ выхода левамизола из препарата с пролонгироего получения», Білько И.П., Гашинський В.В., ванным иммуномодулирующим эффектом // ФарОпубл. 30.11.82 Бюл.№44. мація. - 1989. - №2. - C.24-27. Комп’ютерна в ерстка В. Мацело Підписне Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Film-based dressing material

Автори англійською

Galatenko Natalia Andriivna, Rozhnova Ryta Anatoliivna

Назва патенту російською

Перевязочный пленочный материал

Автори російською

Галатенко Наталья Андреевна, Рожнова Рита Анатольевна

МПК / Мітки

МПК: A61L 15/16, A61K 31/7036, A61K 31/7048, C08F 20/00, C08F 220/00, A61K 9/06, A61F 13/00, A61L 17/00, A61L 15/00

Мітки: матеріал, перев'язувальний, плівковий

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-71278-perevyazuvalnijj-plivkovijj-material.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Перев’язувальний плівковий матеріал</a>

Подібні патенти