Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Застібка-блискавка, що містить пари стрічок, несучі елементи зчеплення, повзунок з Y-подібним каналом і рознімний кінцевий пристрій, виконаний у вигляді закріплених на відповідних кінцях стрічок вкладиша й корпуса з осьовим каналом для розміщення в ньому зазначеного вкладиша, яка відрізняється тим, що елементи зчеплення стрічок виконані у вигляді магнітних з'єднань.

2. 3астібка-блискавка за п. 1, яка відрізняється тим, що магнітні з'єднання виконані у вигляді прямокутних ланок, виготовлених, наприклад, з полімерного матеріалу, розташованих на стрічках одна напроти одної, на одних з яких закріплені феромагнітні виступи, а на протилежних утворені відповідні їм западини, із закріпленими в них постійними магнітами.

3. Застібка-блискавка за пп. 1 і 2, яка відрізняється тим, що западини на ланках виконані у вигляді відкритих поздовжніх пазів.

Текст

1. Застібка-блискавка, що містить пари стрічок, несучі елементи зчеплення, повзунок з Yподібним каналом і рознімний кінцевий пристрій, виконаний у вигляді закріплених на відповідних кінцях стрічок вкладиша й корпуса з осьовим каналом для розміщення в ньому зазначеного вклади 3 відповідні їм западини, із закріпленими в них постійними магнітами. При цьому западини на ланках виконані у вигляді відкритих поздовжніх пазів. Ці ознаки є факультативними, тому що западини із закріпленими в них постійними магнітами можуть бути виконані й іншої форми, наприклад у вигляді гнізд. Причинно-наслідковий зв'язок нових ознак і технічного результату, що досягається, полягає в тому, що виконання елементів зчеплення стрічок у вигляді магнітних з'єднань дозволило забезпечити безвідмовність роботи застібки. Виконання магнітних з'єднань у вигляді прямокутних ланок, виготовлених, наприклад, з полімерного матеріалу, розташованих на стрічках одна напроти одної, дозволило запобігти їх «заїдання». Закріплення на одних ланках феромагнітних виступів і виконання на протилежних ланках відповідних їм западин у вигляді відкритих поздовжніх пазів, із закріпленими в них постійними магнітами, дозволило запобігти роз'єднанню стрічок за повзунком в умовах більших навантажень на стрічки в поздовжньому й поперечному напрямках і легко повністю роз'єднувати стрічки в крайнім положенні повзунка. На фіг. 1 показана застібка-блискавка в зборі; фіг. 2 - елемент магнітного з'єднання стрічок, вид в аксонометрії в роз'єднаному положенні; фіг. 3 розріз А-А на фіг. 1 - те ж у з'єднаному положенні. Застібка-блискавка складається із двох стрічок 1 і 2, на яких закріплені елементи 3 і 4 зчеплення, повзунок 5, кінцевий рознімний пристрій 6 і обмежники 7 верхнього переміщення зазначеного повзунка. Елементи 3 і 4 зчеплення виконані у вигляді ┤-подібних в поперечному перетину прямокутних ланок 8 і 9, виготовлених, наприклад, з полімерного матеріалу й закріплених (пристрочені або приклеєні) горизонтальними полками 10 на стрічках 1 і 2 одна напроти одної. На вертикальних полках 11 ланок 8 закріплені поздовжні феромагнітні виступи 12, а на ланках 9 - поздовжні пази 13, у яких закріплені постійні магніти 14. Ланки 8 і 9 попереду мають скоси 15, які в зімкнутому положенні зазначених ланок утворюють V-подібний уловлювач 16. 67581 4 Повзунок 5 містить верхню 17 і нижню 18 пластини з конусною 19 спереду й прямою 20 позаду ділянками й із зустрічними відгинами 21, з обох бічних сторін, між якими є зазори 22. Пластини 17 і 18 з'єднані в середині ділянки 19 конусною перемичкою 23, що з відгинами 21 утворює Y-подібний канал 24 для розділення ланок 8 і 9. Зверху пластини 17 закріплена серга 25, з якою з'єднаний повідець 26 для переміщення повзунка 5 по ланках 8 і 9. Рознімний кінцевий пристрій 6 виконаний у вигляді закріпленого на стрічці 1 корпуса 27 з осьовим каналом 28 і пластиною 29 із вкладишем 30, закріпленою на стрічці 2. Застібка-блискавка працює в такий спосіб. Для роз'єднання стрічок 1 і 2 застібки повідцем 26 за сергу 25 переміщають долілиць повзунок 5 по ланках 8 і 9 з охватом їхніми відгинами 21 прямої ділянки 20 верхньої 17 і нижньої 18 пластин цього повзунка. Конусна ділянка перемички 23 входить в уловлювач 16, натискає на скоси 15 ланок 8 і 9 і роз'єднує стрічки 1 і 2, переборовши притягання магніту 14 до феромагнітного виступу 12. При цьому стрічки 112 виходять із конусної ділянки 19 Y-подібного каналу 24 повзунка 5, який за допомогою зазорів 22 між відгинами 21 пластин 17 і 18 переміщається по горизонтальній полці 10 ланок 8 і 9. Для повного роз'єднання стрічок 1 і 2 рознімним пристроєм 6 стрічку 2 із закріпленої на ній пластиною 29 піднімають нагору й виводять вкладиш 30 з вертикального каналу 28 корпуса 27, закріпленого на стрічці 1. При з'єднанні стрічок 1 і 2 зазначені дії проводять у зворотному порядку. При цьому відгини 21 прямої ділянки 20 повзунка 5 послідовно вводять феромагнітні виступи 12 у поздовжні пази 13 на вертикальних полках 11 ланок 8 і 9 елементів 3 і 4 з'єднання зазначених стрічок для притягання їх магнітами 14. Застосування заявленої застібки-блискавки дозволило забезпечити надійність з'єднання бортів зимового одягу або країв грубих полотнищ різного призначення й безвідмовність її роботи в умовах більших навантажень на стрічки в поздовжньому й поперечному напрямках. 5 67581 6 Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Zip-fastener

Автори англійською

Ahapieiev Leonid Dmytrovych

Назва патенту російською

Застежка-молния

Автори російською

Агапеев Леонид Дмитриевич

МПК / Мітки

МПК: A44B 19/00

Мітки: застібка-блискавка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-67581-zastibka-bliskavka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Застібка-блискавка</a>

Подібні патенти