Спосіб профілактики післяін’єкційних ускладнень при лікуванні захворювань скронево-нижньощелепного суглоба

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб профілактики післяін'єкційних ускладнень при лікуванні захворювань скронево-нижньощелепного суглоба, що включає внутрішньосуглобове введення лікарських препаратів в навколосуглобові тканини та/або в порожнину скронево-нижньощелепного суглоба, який відрізняється тим, що одразу після маніпуляції на місце втручання прикладають або фіксують пластиром попередньо антисептично оброблений магнітний аплікатор із неодимового сплаву з індукцією магнітного поля 240 мТл на 15-20 хвилин.

Текст

Спосіб профілактики післяін'єкційних ускладнень при лікуванні захворювань скронево 3 ного кровотоку, скорочувальної здатності стінок судин, збільшення їх кровонаповнення тощо [5, 8, 9]. Відмічено, що магнітні поля невеликої індукції стимулюють процеси тканинного дихання, підсилюють обмін нуклеїнових кислот і синтез білків, збільшують пероксидне окислення ліпідів, чим впливають на пластичні процеси, проліферацію та регенерацію [13]. Відомо, що органи та системи організму не однаково реагують на дію магнітного поля в силу своїх різних електричних і магнітних властивостей, відмінностей мікроциркуляції, метаболізму, стану нейрогуморальної циркуляції [8, 9, 11]. Досягнення стабільного лікувального ефекту можливе тільки при стійкості параметрів магнітного поля в зоні патологічного вогнища, але не менше мінімального порогового рівня, який вважається лікувальним для даного типу патології. Магнітне поле з індукцією 1 мТл викликає порогові зміни в тканинах, які обумовлюють початкову терапевтичну дію. В зв'язку з цим відстань від джерела до об'єкта, на якому магнітна індукція падає до 1 мТл, прийнято позначати як глибину проникаючої дії магнітного поля даного джерела [8, 9]. За допомогою мілітесламетра ТПУ-02 (виробництво ЗАТ "НПЦентр", м. Москва) проведено дослідження глибини проникнення магнітного поля з індукцією 240 мТл магніту із неодимового сплаву в тканини СНЩС. Магнітна індукція через тканини суглоба до внутрішньої поверхні виросткового відростка нижньої щелепи ближче до шийки зменшилася до 4,2 мТл (≥1 мТл), що свідчить про достатню глибину проникнення магнітного поля для терапевтичної дії на всю товщу тканин СНЩС неодимового магніту з індукцією 240 мТл. Це обґрунтовує використання неодимового магніту для лікування артриту, артрозу СНЩС [12]. Найбільш близьким до способу, що заявляється, є спосіб, обраний як прототип, що включає внутрішньосуглобове введення препарату гіалуронату цинку, зокрема куріозину, починаючи з наступного від першої ін'єкції дня, проведення ультразвукового опромінення ділянки ураженого патологічним процесом СНЩС впродовж 3-5 хвилин щоденно курсом з 4-6 сеансів при імпульсному режимі ви2 промінювання з інтенсивністю 0,1, 0,3 Вт/см (14). Недоліком даного способу є недостатня клінічна ефективність, оскільки ультразвук не має вираженої знеболюючої дії, не запобігає розвитку набряку та гематоми, потребує неодноразового відвідування пацієнтом клініки, що спричиняє певні незручності. Задача, яку вирішує корисна модель, що заявляється, полягає в створенні такого способу, який дозволить уникнути ускладнень післяін'єкційного лікування. Технічний результат полягає у покращенні профілактики післяін'єкційних ускладнень та дозволить значно підвищити ефективність лікування захворювань СНЩС. Поставлена задача вирішується завдяки тому, що у відомому способі, який включає внутрішньосуглобове введення лікарських препаратів в навколосуглобові тканини чи/та в порожнину скроне 67333 4 во-нижньощелепного суглоба, згідно з корисною моделлю, відразу після маніпуляції на місце втручання прикладають або фіксують пластирем попередньо антисептично оброблений магнітний аплікатор із неодимового сплаву з індукцією магнітного поля 240 мТл на 15-20 хвилин. Відмінною особливістю способу, що заявляється, є те, що він дозволяє додатково впливати на місце ін'єкції в ділянці патологічно зміненого СНЩС постійним магнітним полем з індукцією 240 мТл, запобігає виникненню післяін'єкційних ускладнень, сприяє прискоренню дифузії лікарського засобу в м'які тканини, впливає на пластичні процеси, проліферацію, регенерацію тканин СНЩС, чим досягається не тільки уникнення післяін'єкційних ускладнень, а й підвищення ефективності лікування. Можливо самостійне використання пацієнтом неодимового магніту вдома. Спосіб, що заявляється, здійснюється наступним чином. Хворому після ін'єкції лікарських препаратів в навколосуглобові тканини чи/та в порожнину СНЩС відразу після маніпуляції прикладають (або фіксують пластиром) попередньо антисептично оброблений магнітний аплікатор із неодимового сплаву з індукцією магнітного поля 240 мТл на 1520 хвилин. Використання неодимового магніту, з індукцією магнітного поля 240 мТл, який впливає на навколосуглобові тканини покращує кровообіг, метаболізм, трофіку та регенерацію, має виражений знеболюючий, протинабряковий ефекти, запобігає тим самим виникненню післяін'єкційних ускладнень, прискорює дифузію лікарського засобу в суглобові тканини. Запропонованим способом проведено лікування 144 пацієнтів із захворюваннями СНЩС. Після використання магнітотерапії спостерігали відсутність після ін'єкції болю, набряку, почервоніння, місцевих алергічних реакцій, гематоми. Таким чином, запропонований спосіб у більшості випадків запобігає післяін'єкційним ускладненням при лікуванні захворювань СНЩС і може бути рекомендований для застосування в хірургічній стоматології та щелепно-лицевій хірургії. Джерела інформації:: 1. Петросов Ю.А. Диагностика и ортопедическое лечение заболеваний височнонижнечелюстного сустава. - Краснодар: Совет.Кубань, 2007. - 304 с. 2. Сысолятин П.Г., Ильин А.А., Дергилев А.П. Классификация заболеваний и повреждений височно-нижнечелюстного сустава. - М.: Медицинская книга, 2001. - 79 с. 3. Куприянов И.А. Внутренние нарушения височно-нижнечелюстного сустава при дисплазиях соединительной ткани (клинико-морфологическое исследование): Дис. … к.мед.н. - Новосибирск, 2000. - 152 с. 4. Яременко О.Б., Корниенко Е.Б., ТерВартаньян С.Х. Опыт применения импланта синовиальной жидкости Гиалуаль-артро в лечении больных с гонартрозом // Український ревматологічний журнал. - 2011. - № 1 (43). - С. 1-4. 5 5. Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия: Учебник. - М., 1996. - 480 с. 6. Калужская С.М. Сравнительная эффективность различных комплексов физиотерапии в лечении переломов нижней челюсти. Автореф. дис. … к.мед.н. - М., 1993. - 19 с. 7. Макаренков В.В. Прогнозирование, профилактика воспалительных осложнений переломов нижней челюсти с использованием инфракрасного и магнитолазерного излучения. Автореф. дис. … к.мед.н. - Смоленск, 1996. - 17 с. 8. Магнитобиология и магнитотерапия в медицине: Сб. науч. тр. - Витебск, 1980. - 18 с. 9. Сучкова Ж.В. Аппараты для локальной магнитотерапии (методическое пособие) // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. - 2005. № 2. - С. 39-46. 10. Березовская Н.А., Биняшевский Э.В. Особенности течения оепаративного остеогенеза в дырчатом дефекте нижней челюсти в условиях Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська 67333 6 воздействия магнитного поля // Стоматология 1985. - № 20. - С. 75-78. 11. Буренок Ю.А., Карабень И.Н., Матяш М.Н. Применение магнитных полей и магнитолазерной терапии в неврологической практике // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. - 2005. - № 3. С. 33-37. 12. Патент 54603 (UA). Спосіб лікування запальних, дегенеративно-дистрофічних захворювань м'яких і твердих тканин щелепно-лицевої ділянки / Воловар О.С., Маланчук В.О., Крижанівська О.О. Від 10.11.10 р. Бюл. № 21 - 4 с. 13. Патент № 32472 (UA) Спосіб діагностики та лікування порушень функціонального стану периартикулярних тканин при захворюваннях скронево-нижньощелепного суглоба/ Воловар О.С., Тімощенко Н.М. Від 12.05.08. Бюл. № 9. - 4 с. 14. Патент 70481 A (UA). Спосіб лікування хворих з артрозом скронево-нижньощелепного суглоба / О.І. Дзіх. Від 15.10.04 p., Бюл. № 10 - 4 с. Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for preventing postinjectional complications in treating diseases of temporomandibular joint

Автори англійською

Volovar Oksana Stepanivna, Malanchuk Vladyslav Oleksandrovych, Kryzhanivska Oksana Oleksandrivna

Назва патенту російською

Способ профилактики постинъекционных осложнений при лечении заболеваний височно-нижнечелюстного сустава

Автори російською

Воловар Оксана Степановна, Маланчук Владислав Александрович, Крижановская Оксана Александровна

МПК / Мітки

МПК: A61B 10/00, A61N 2/00

Мітки: суглоба, спосіб, лікуванні, післяін'єкційних, скронево-нижньощелепного, профілактики, ускладнень, захворювань

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-67333-sposib-profilaktiki-pislyainehkcijjnikh-uskladnen-pri-likuvanni-zakhvoryuvan-skronevo-nizhnoshhelepnogo-sugloba.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб профілактики післяін’єкційних ускладнень при лікуванні захворювань скронево-нижньощелепного суглоба</a>

Подібні патенти