Спосіб лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань скронево-нижньощелепного суглоба

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань скронево-нижньощелепного суглоба, що включає місцеве знеболення навколосуглобових тканин і внутрішньосуглобове введення препарату протизапальної та регенеративної дії, який відрізняється тим, що в скронево-нижньощелепний суглоб вводять комплексний препарат гіалуронової кислоти 1,1 % з буферним розчином сукцинату натрію в ін'єкціях по 1 мл з інтервалом у 7 днів, 3 ін'єкції при артрозі І-ІІ стадії та 5 ін'єкцій при артрозі III-IV стадії на курс лікування.

Текст

Спосіб лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань скронево-нижньощелепного суглоба, 3 кислотно-лужної рівноваги при ацидозі завдяки змінам іонів водню поза мітохондріями, бере + ++ участь у регуляції транспорту іонів К і Са . Найбільш близьким до способу, що заявляється, є спосіб лікування хворих на дегенеративні захворювання колінних чи кульшових суглобів, обраний як прототип, що включає внутрішньосуглобове введення препарату протизапальної, регенеративної дії, що містить 1,1 % чи 1,8 % р-н нестабілізованої гіалуронової кислоти та буферний розчин сукцинату натрію (Hyalulal®-artro) [9]. Даний препарат не використовувався раніше для лікування артрита, артроза СНЩС. Препарати на основі гіалуронової кислоти вводили в порожнину СНЩС, однак їх хімічний склад відрізнявся від зазначеного препарату відсутністю сукцинату натрію та діяли лише як замісники синовіальної рідини, опосередковано впливали на хондроцит, мали протективний ефект [4, 7, 8]. Задача, яку вирішує корисна модель, що заявляється, полягає у підвищенні ефективності лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань скронево-нижньощелепного суглоба шляхом місцевого навколо суглобових тканин і внутрішньосуглобового введення препарату протизапальної та регенеративної дії. Технічний результат, який буде отримано від вирішення задачі полягає в забезпеченні протизапальної, регенеративної дії, одифікації та репарації суглобового хряща. Спосіб, що заявляється, дозволяє додатково впливати на клітини суглобового хряща СНЩС, тим самим забезпечуючи його подальшу модифікацію та регенерацію. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі, який включає внутрішньосуглобове введення препарату протизапальної, регенеративної дії, згідно з корисною моделлю, при проведенні медикаментозної терапії скроневонижньощелепного суглоба вводять комплексний препарат гіалуронової кислоти 1,1 % з буферним розчином сукцинату натрію в ін'єкціях по 1 мл з інтервалом у 7 днів 3-5 ін'єкцій на курс лікування (при артрозі І-ІІ стадії - 3 ін'єкції, при артозі ІІІ-ІV стадії 5 ін'єкцій). Введення комплексного препарату гіалуронової кислоти та сукцинату натрію забезпечує вплив останнього на хондроцити, тим самим забезпечує протизапальну, регенеративну дію, модифікацію та репарацію суглобового хряща. Спосіб, що заявляється, застосовують наступним чином. Хворому після антисептичної обробки шкіри в привушній ділянці та визначення точок артроскопічної пункції за A. Holmlund і G. Hellsing (1985) інфільтрують навколосуглобові тканини розчином анестетика з вазоконстриктором. Через 5-7 хв. при напіввідкритому роті в порожнину СНЩС у точці, що проектується трохи допереду від вершини суглобової ямки, вводять у верхній суглобовий простір комплексний препарат гіалуронової кислоти 1,1 % з буферним розчином сукцинату натрію в ін'єкціях по 1 мл з інтервалом у 7 днів 3-5 ін'єкцій на курс лікування. Залежно від вираженості деструктивних змін у СНЩС, які визначаються на рентге 67331 4 нограмі, КТ чи МРТ суглоба стадії артроза (згідно з класифікацією Каспарової Н.Н., 1981), курс лікування пацієнтів із артрозом СНЩС І-ІІ ступеня - 3 ін'єкції, III-IV ступеня - 5 ін'єкцій. Клінічний приклад використання даного способу. Запропонованим способом проведено лікування 3 пацієнтів із артрозом СНЩС II ступеня, 1 пацієнта з артрозом III ступеня. Після першої ін'єкції хворі відмічали зменшення больового синдрому; після другої та третьої - зменшення хрусту під час рухів нижньої щелепи у суглобах, зникнення обмеженості рухів щелепи та відчуття ранкової скутості, відсутність болю, збільшення екскурсії нижньої щелепи. По закінченню курсу лікування хруст у СНЩС зникав. Таким чином, запропонований спосіб забезпечує більш виражений ефект відновлення уражених дегенеративно-дистрофічним процесом тканин СНЩС і покращення його функції, може бути рекомендований для застосування в хірургічній стоматології. Література: 1. Петросов Ю.А. Диагностика и ортопедическое лечение заболеваний височнонижнечелюстного сустава - Краснодар: Совет. Кубань, 2007. - 304 с. 2. Сысолятин П.Г., Ильин А.А., Дергилев А.П. Классификация заболеваний и повреждений височно-нижнечелюстного сустава. - М., 2001. - 79 с. 3. Куприянов И.А. Внутренние нарушения височно-нижнечелюстного сустава при дисплазиях соединительной ткани (клинико-морфологическое исследование): Дис ... канд. мед. н. - Новосибирск, 2000. - 152 с. 4. Яременко О.Б., Корниенко Е.Б., ТерВартаньян С.Х. Опыт применения импланта синовиальной жидкости Гиалуаль-артро в лечении больных с гонартрозом // Український ревматологічний журнал. - 2011. - № 1 (43). - с. 1-4. 5. Беленький А.Г. Локальная инъекционная терапия при дегенеративно-дистрофических заболеваниях опорно-двигательного аппарата: Уч. пособие. - М., 2003. - с. 3-7. 6. Денисов-Никольский Ю.И., Миронов С.П., Омельяненко Н.П., Матвейчук И.В. Актуальные проблемы теоретической и клинической остеоартрологии. - М., 2005. - с. 302; 306-324. 7. Беленький А.Г. Препараты гиалуроновой кислоты в лечении стеоартроза. - М, 2005. - 28 с. 8. Коструб О.О., Засаднюк І.А., Заєць В.Б. та співавт. Використання препарату Сигнал у комплексному лікуванні пошкоджень суглобового хряща колінного суглоба // Вісник ортопедії, травматології та протезування. - 2009. - № 2. - с. 59-62. 9. Герцен Г.І., Остапчук P.M. Досвід застосування препарату Hyalual-artro у комплексі консервативного лікування остеоартрозу великих суглобів // Вісник ортопедії, травматології та протезування. - 2009. - № 4. - с. 68-69. 10. Jasmin Arrich, Franz Piribauer, Philipp Mad, Daniela Schmid, Klaus Klaushofer, Marcus Müllner. Intra-articular hyaluronic acid for the treatment of osteoarthritis of the knee: systematic review and meta-analysis // JAMC. - 2005; 172 (8). 5 Комп’ютерна верстка Мацело В. 67331 6 Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating degenerative-dystrophic diseases of temporomandibular joint

Автори англійською

Volovar Oksana Stepanivna, Malanchuk Vladyslav Oleksandrovych, Kryzhanivska Oksana Oleksandrivna

Назва патенту російською

Способ лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний височно-нижнечелюстного сустава

Автори російською

Воловар Оксана Степановна, Маланчук Владислав Александрович, Крижановская Оксана Александровна

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/00

Мітки: спосіб, лікування, скронево-нижньощелепного, суглоба, дегенеративно-дистрофічних, захворювань

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-67331-sposib-likuvannya-degenerativno-distrofichnikh-zakhvoryuvan-skronevo-nizhnoshhelepnogo-sugloba.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань скронево-нижньощелепного суглоба</a>

Подібні патенти