Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Механізм накатування полотна круглов'язальної машини, що містить накатний і товарний валики, встановлені з можливістю притискання один до одного, та привід накатного валика, який відрізняється тим, що товарний валик обладнаний двоплечим важелем та пружиною розтягу, причому одне із пліч двоплечого важеля виконано вилкоподібним та містить дві опори, в яких встановлений товарний валик, а друге плече з'єднане з пружиною розтягу.

2. Механізм за п. 1, який відрізняється тим, що пружина розтягу виконана з змінною жорсткістю.

Текст

1. Механізм накатування полотна круглов'язальної машини, що містить накатний і товарний 3 На кресленні представлена кінематична схема механізму накатування полотна круглов'язальної машини. Механізм накатування полотна круглов'язальної машини містить накатний 1 і товарний 2 валики, встановлені з можливістю притискання один до одного, причому товарний валик 2 обладнаний пружиною розтягу 3 та двоплечим важелем 4, встановленим в опорі 5. Одне із пліч двоплечого важеля 4 виконано вилкоподібним та містить дві опори 6, в яких встановлений товарний валик 2, а друге плече двоплечого важеля 4 з'єднане з пружиною розтягу 3. Накатний валик 1 встановлено в нерухомих опорах 7. Привід накатного валика містить ланцюгову передачу 8 з ведучою 9 та веденою 10 зірочками. На товарному валику 2 міститься рулон 11 полотна 12, розташованого між механізмом в'язання (на кресленні не показаний), відтяжними валиками 13-15 та товарним валиком 2. Пружина розтягу 3 має змінну жорсткість, виходячи з умови рівноваги товарного валика з полотном (див. креслення): (1) F  2=(Q+N)  1=(Q1+Q2+N)  1, де F- сила пружини розтягу; Q - вага товарного валика з полотном; Q1 - вага товарного валика; Q2 - вага полотна, накатаного на товарний валик; N - реакція нормального тиску пари товарний валик з полотном - накатний валик;  1 - робоча довжина вилкоподібного плеча двоплечого важеля;  2- робоча довжина другого плеча двоплечого важеля. Сила пружини розтягу знаходиться із умови: F=F0+F1, (2) де F0 - початкова сила пружини розтягу (регулюється в залежності від режиму накатування полотна), F0=Q1+N=const; (3) F1 - складова сили пружини розтягу, що урівноважує вагу полотна, накатаного на товарний валик (вага рулону), F1=Q2=CY, (4) де С - жорсткість пружини розтягу; Υ - розтяг пружини розтягу, зумовлений збільшенням діаметра рулону полотна в процесі його накатування, d  d1  2 Y 2  (5) 2 1 , де d1 - діаметр товарного валика; d2 - діаметр рулону полотна. Вага рулону полотна знаходиться із умови: Q2=Lq, (6) де L- довжина полотна в рулоні; 66928 4 q - погонна вага полотна. Враховуючи, що   2  d2  d1 2 (7) 4 , де  - товщина здвоєного полотна, рівняння (6) приймає вигляд: q 2 2 Q2  d2  d1 . (8) 4 . Із умови (4), враховуючи (5), (8) остаточно знаходимо: Q q d1  d2   1 . C 2  (9) Y 2 2 Принцип роботи механізму накатування полотна такий. При вмиканні круглов'язальної машини обертальний рух відтяжного валика 13 передається ведучій зірочці 9 ланцюгової передачі 8, за допомогою якої передається далі веденій зірочці 10 та накатному валику 1, на якому вона жорстко закріплена. До накатного валика 1 за допомогою пружини розтягу 3 та двоплечого важеля 4 притискується товарний валик 2. Сила тертя, що виникає в зоні притиску товарного валика 2 до накатного валика 1, зумовлює зусилля накатування полотна 12 в рулон 11. При збільшенні в процесі накатування полотна 12 діаметра рулону 11 двоплечий важіль 4 з рулоном полотна 11 повертається в опорі 5 згідно з кресленням за годинниковою стрілкою. При цьому сила пружини розтягу 3 F збільшується і компенсує зростаючу вагу рулону 11 Q2, залишаючи постійною величину сили притиску N рулону 11 до накатного валика 1. Сила накатування полотна залишається сталою, оскільки залишається сталою сила тертя, зумовлена сталою величиною сили притиску N товарного валика 2 з рулоном 11 до накатного валика 1. Також сталою залишається і швидкість накатування полотна 12 в рулон 11, оскільки вона залежить від величини діаметра накатного валика 1 та частоти його обертання, які залишаються сталими протягом усього процесу роботи круглов'язальної машини. Величина початкової сили пружини розтягу 3 (натяг полотна в процесі накатування його в рулон) регулюється за допомогою гвинтової пари (на кресленні не показана). Використання запропонованої конструкції механізму накатування полотна круглов'язальної машини дозволяє: - розширити асортимент механізмів накатування полотна круглов'язальних машин; - підвищити довговічність роботи механізму накатування полотна і круглов'язальної машини в цілому за рахунок стабільності швидкості та зусилля накатування полотна. L   5 Комп’ютерна верстка Л. Купенко 66928 6 Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Net knurling mechanism of a round-knitting machine

Автори англійською

Pipa Borys Fedorovych, Marchenko Anatolii Ivanovych, Haidamaka Vasyl Kyrylovych, Zdorenko Valerii Heorhiiovych

Назва патенту російською

Механизм накатки полотна кругловязальной машины

Автори російською

Пипа Борис Федорович, Марченко Анатолий Иванович, Гайдамака Василий Кириллович, Здоренко Валерий Георгиевич

МПК / Мітки

МПК: D04B 15/88

Мітки: полотна, механізм, машини, круглов'язальної, накатування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-66928-mekhanizm-nakatuvannya-polotna-kruglovyazalno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм накатування полотна круглов’язальної машини</a>

Подібні патенти