Спосіб прогнозування основних іонів, мінерального фосфору та загального заліза у воді водойм-охолоджувачів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування вмісту основних іонів, мінерального фосфору та загального заліза у воді водойм-охолоджувачів, що передбачає розрахунковий метод визначення показників у воді, який відрізняється тим, що спочатку визначають хімічним методом концентрації певних гідрохімічних показників у воді водойм-охолоджувачів, після цього проводять розрахунки основних іонів, мінерального фосфору та загального заліза з використанням запропонованих кутових та поправних коефіцієнтів за формулою: Мо=КхМв+В, де Мо - концентрація гідрохімічного показника у воді водойм-охолоджувачів, що обчислюється; К - кутовий коефіцієнт для рівняння лінійної регресії між двома показниками; Мв - концентрація гідрохімічного показника у воді, який визначають хімічним методом; В - поправний коефіцієнт.

Текст

Спосіб прогнозування вмісту основних іонів, мінерального фосфору та загального заліза у воді водойм-охолоджувачів, що передбачає розрахунковий метод визначення показників у воді, який 3 тобто величиною загальної твердості (Н), та вміс2+ том Са , що виражені в мг-екв: 2+ 2+ Мg =12,15 (Н-Са )мг/л. При доволі простому розрахунку даний спосіб має недоліки. Розрахунок іонів магнію припустимий лише для вмісту магнію у воді, а для інших хімічних елементів даний спосіб не може бути застосованим. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити спосіб прогнозування вмісту основних іонів, мінерального фосфору та загального заліза у воді водойм-охолоджувачів (ПЕП-7), який не потребує великої кількості хімічних реагентів, обладнання та інших затрат. У назві корисної моделі є абревіатура ПЕП-7, що означає «прогнозування екосистемних показників», а цифра «7» означає, що будуть прогнозуватись показники основних іонів, мінерального фосфору та загального заліза у воді водоймохолоджувачів. Для зручності, в подальшому замість вищезгаданого словосполучення буде використовуватися ПЕП-7. Згідно з запропонованим способом, прогнозування вмісту основних іонів, мінерального фосфору та загального заліза у воді водоймохолоджувачів шляхом розрахунку вмісту одного показника за допомогою визначеної хімічним методом концентрації другого показника у воді водойм-охолоджувачів. Технічне рішення щодо розробки способу прогнозування вмісту основних іонів, мінерального фосфору та загального заліза у воді водоймохолоджувачів ґрунтується на результатах досліджень. На основі багаторічних досліджень (1990 2008 pp.) у Інституті рибного господарства НААНУ була проведена статистична обробка гідрохімічних показників складу води водойм-охолоджувачів для виявлення між ними коефіцієнта кореляції. Встановлений позитивний зв'язок між показниками з 66856 4 коефіцієнтом кореляції. Це дало можливість проведення досліджень методом варіаційної статистики за допомогою пакета прикладних програм «Statistica 6.0» з урахуванням особливостей біологічних об'єктів. Проведений кореляційний аналіз дозволяє у подальшому проводити розрахунки величини певного показника у воді. Для вказаних розрахунків використовується формула: Мо=КхМв+В, де Мо - концентрація гідрохімічного показника у воді водойм-охолоджувачів, що обчислюється, мг/л; К - кутовий коефіцієнт для рівняння лінійної регресії між двома показниками; Мв - концентрація гідрохімічного показника, що визначають хімічним методом і виражають відповідно у мг/л. В - поправний коефіцієнт. Величини К та В розраховані і зведені в таблиці для кожного показника у воді. Похибка між розрахованою величиною та визначеним хімічним методом знаходиться в межах 10-30 %. Кутові та поправні коефіцієнти використовують з таблиці 1. Визначивши хімічним методом концентрацію у 2+ воді кальцію (Са ) можна розрахувати величини 2+ + + 2показників: Mg , Na +К , Сl , SO4 , мінералізації, загальної твердості. 2+ При визначенні хімічним методом катіону Mg + + 2у воді розраховуються: Na +К , Сl , SO4 , мінералі3зація, загальна твердість та РО4 . + + При визначенні у воді Na +К - розраховують: 2Сl , SO4 , мінералізацію та загальну твердість. 2При визначенні у воді Сl - розраховують: SO4 2+, 3+ , мінералізацію, загальну твердість та Fe . При визначенні у воді мінералізації - розраховують загальну твердість. 2При визначенні у воді SO4 - розраховують загальну твердість. 5 66856 6 Таблиця 1 Кутові (K) та поправні (В) коефіцієнти для рівняння лінійної регресії між двома показниками у воді водоймохолоджувачів, що визначенні хімічним методом та обчислюються Показник, визначений хімічним методом(Мв) Показник, що обчислюється(Мо) 2+ Са , мг/л 2+ Mg , мг/л + + Na +K , мг/л Сl , мг/л Мінералізація, мг/л 2SO4 , мг/л 2+ Mg , мг/л + + Na +K , мг/л СІ , мг/л 2SO4 мг/л Мінералізація, мг/л Загальна твердість, мг-екв/л + + Na +K , мг/л Сl , мг/л 2SO4 , мг/л Мінералізація, мг/л Загальна твердість, мг-екв/л 3PO4 , мгР/л Сl , мг/л 2SO4 , мг/л Мінералізація, мг/л Загальна твердість, мг-екв/л 2SO4 , мг/л Мінералізація, мг/л Загальна твердість, мг-екв/л 2+, 3+ Fe , мгFe/л Загальна твердість, мг-екв/л Загальна твердість, мг-екв/л Приклад 1. Хімічним методом було розрахова+ + но концентрацію Na +K у воді водоймиохолоджувача, яка була на рівні - 59,3 мг/л. Для прогнозування вмісту загальної твердості у воді водойми-охолоджувача проводимо наступні розрахунки. Мзагальна твердість=0,0559,3+7,85=10,82 мг-екв/л. При хімічному визначенні значення загальної твердості було на рівні 9,05 мг-екв/л. Як бачимо різниця між показниками була близько 20 %, що є допустимим. Приклад 2. Хімічним методом було розраховано концентрацію Сl у воді водойми-охолоджувача, яка була на рівні - 21,3 мг/л. Для прогнозування Комп’ютерна верстка Л. Купенко Кутовий (K) коефіці- Поправний (В) коеєнт фіцієнт 0,38 46,1 1,03 -21,84 1,97 -10,41 5,92 -111,1 10,5 187,34 0,08 3,79 1,72 -56,85 2,74 -28,97 12,0 -502,9 18,71 -278,4 0,138 0,73 -0,004 0,75 1,21 98,57 5,57 31,83 8,7 554,87 0,05 7,85 3,16 -110,9 5,46 217,43 0,04 4,07 0,0002 0,08 -0,0001 7,81 0,007 3,51 2+, 3+ вмісту Fe у воді водойми-охолоджувача проводимо наступні розрахунки. MFe2 , 3   0,0002  213  0,08  0,084 мгFe / л . , 2+, 3+ При хімічному визначенні значення Fe було на рівні 0,093 мгFe/л. Як бачимо різниця між показниками була близько 11 %, що є допустимим. Контрольні розрахунки показали, що концентрації гідрохімічних показників у воді водоймохолоджувачів визначені хімічним та розрахунковим методом відрізняються незначною мірою. Вказані розрахунки доречні при екстремальних ситуаціях та написанні біологічного обґрунтування можливого вилову риби у водоймах, що належать орендаторам. Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for forecasting content of basic ions, mineral phosphorus and total ferrum in water of heat sinks

Автори англійською

Lytvynova Tamara Heorhiivna, Kolesnyk Natalia Leonidivna, Hrytsyniak Ihor Ivanovych

Назва патенту російською

Способ прогнозирования основных ионов, минерального фосфора и общего железа в воде водоемов-охладителей

Автори російською

Литвинова Тамара Георгиевна, Колесник Наталья Леонидовна, Грициняк Игорь Иванович

МПК / Мітки

МПК: A01K 61/00

Мітки: фосфору, води, водойм-охолоджувачів, прогнозування, спосіб, мінерального, іонів, заліза, основних, загального

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-66856-sposib-prognozuvannya-osnovnikh-ioniv-mineralnogo-fosforu-ta-zagalnogo-zaliza-u-vodi-vodojjm-okholodzhuvachiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування основних іонів, мінерального фосфору та загального заліза у воді водойм-охолоджувачів</a>

Подібні патенти