Спосіб профілактики і лікування остеопорозу у вагітних з перинатальним інфікуванням

Номер патенту: 66404

Опубліковано: 26.12.2011

Автор: Манасова Гульсим Серікбаївна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб профілактики і лікування остеопорозу у вагітних з перинатальним інфікуванням шляхом застосування кальційвмісного препарату, який відрізняється тим, що призначають супракал у дозі 1 таблетка двічі на день під час або після їди в сполученні з препаратом ангіопротекторної дії детралекс у дозі 1 таблетка двічі на день загальним курсом 4 тижні.

Текст

Спосіб профілактики і лікування остеопорозу у вагітних з перинатальним інфікуванням шляхом застосування кальційвмісного препарату, який відрізняється тим, що призначають супракал у дозі 1 таблетка двічі на день під час або після їди в сполученні з препаратом ангіопротекторної дії Детралекс у дозі 1 таблетка двічі на день загальним курсом 4 тижні. (19) (21) u201114128 (22) 30.11.2011 (24) 26.12.2011 (46) 26.12.2011, Бюл.№ 24, 2011 р. (72) МАНАСОВА ГУЛЬСИМ СЕРІКБАЇВНА (73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 3 - тривале приймання препарату може сприяти гіперкальціємії, гіперкальцієурії, що призводить до накопичення кальцію в м'яких тканинах і незворотних змін в нирках і у серцево-судинній системі. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення способу профілактики і лікування остеопорозу у вагітних з перинатальними інфекціями шляхом сполучного призначення кальційвмісного препарату - супракал і препарату з ангіопротекторною дією - детралекс, що дозволить значно збільшити терапевтичну ефективність і покращити якість життя вагітних. Поставлена задача вирішується тим, що, згідно з корисною моделлю, для профілактики і лікування остеопорозу у вагітних з перинатальним інфікуванням призначають супракал у дозі 1 таблетка 2 рази на день під час або після їжі в сполученні з препаратом ангіопротекторної дії детралекс у дозі 1 таблетка 2 рази на день загальним курсом 4 тижні. Спосіб виконується наступним чином. З 20-го тижня вагітності призначають супра+ кал, що містить Са високого ступеня абсорбції, по 1 таблетці 2 рази на день курсом 4-х тижнів, а також ангіопротективний препарат детралекс по 1 таблетці 2 рази на добу (під час полудня та вечері). Супракал (цитрат Са) має ряд переваг у порівнянні з іншими кальційвмісними препаратами завдяки цитратній формі: - всмоктування на 61 % вище, ніж із карбонату, і не залежить від кислотності шлункового вмісту; - диспептичні явища менш виражені; - ризик створення кальцій-оксалатних камінців у сечовивідних шляхах у порівнянні з іншими со+ лями Са значно нижчий. Магній є структурним компонентом багатьох ферментів, забезпечує відкладання кальцію в кістках, купірує судоми в нижніх кінцівках. Регулює енергетичні процеси в усіх органах і тканинах; нормалізує стан нервової системи, має кардіопротекторну, судинорозширюючу дією. Під час вагітності попереджує розвиток пізніх гестозів, передчасних пологів, затримки внутрішньоутробного розвитку плода. Цинк входить до структури декількох сотень металоферментів, що обумовлює його біологічну роль: - необхідний для функціонування ДНК- і РНКполімераз, контролю передачі спадкової інформації і біосинтезу білків; - входить у структуру ключового антиоксидантного ферменту - (Zn, Cu) - супероксиддисмутази, є антиоксидантом репаративної дії; - впливає на синтез інсуліну і на весь спектр інсулінзалежних процесів; - входить у структуру рецепторів для естрогенів, регулюючи усі естрогензалежні процеси; - життєво важливий для функціонування тимуса і нормального стану імунної системи організму: є компонентом ретинолпереносного білка, разом з вітамінами А і С попереджає виникнення імунодефіцитів, стимулюючи синтез антитіл і здійснюючи противірусний вплив; 66404 4 - необхідний для функціонування центральної нервової системи; - дефіцит при вагітності може підвищити вірогідність викидня і передчасних пологів, гіпотрофії плоду (5, 6). Вітамін D3 збільшує проникність плазматичної мембрани ентероцитів для Са і забезпечує його активний транспорт у мітохондрії: - індукує синтез білка-переносника для викачування Са з ентероцитів у кров; - стимулює відкладання солей Са у знову сформованому остеоїдному матриксі; - сприяє диференціюванню моноцитів і макрофагів в остеобласти; - знижує синтез остеобластами колагену І типу, сприяючи резорбції надлишку немінералізованого остеоїду; - підсилює реабсорбцію Са в дистальних звивистих канальцях нирок. Крім того, в клітинах, що знаходяться у вогнищі запалення, у порівнянні зі здоровими клітинами того самого органа, відмічається локальне підвищення концентрації активних метаболітів вітаміну D3, що сприяє очищенню вогнища запалення, має виражений захисний характер і набуває особливого значення при перинатальному інфікуванні (7, 8). Детралекс - мікронізована флавоноїдна фракція - 500 мг, у т. ч. діосмін (90 %) - 450 мг, гесперидин (10 % - 50 мг): - створює ангіопротекторну і венотонізовану дію; - знижує проникність капілярів і збільшує їх резистентність; - покращує мікроциркуляцію і лімфовідтік; - пригнічує аутоагресивність лейкоцитів і макрофагів, зменшує адгезію нейтрофілів до стінок капілярів, блокує синтез медіаторів запалення і попереджує ушкодження тканин медіаторами запалення. Ангіопротекторний ефект детралексу набуває особливого значення в умовах системної запальної відповіді, тканевої гіпоксії і ацидозу і пов'язаних з ними імунологічних і патобіохімічних реакцій, котрі можуть мати самостійне значення в порушеннях системних і локальних механізмів регуляції кісткового метаболізму (9). Строк вагітності 20 тижнів вибраний тому, що він є критичним періодом у перебігу гестаційного процесу, коли спостерігається активне зростання матки, і основною причиною можливих ускладнень вагітності (загрози переривання, плацентарної дисфункції) є інфекційне захворювання. Приклад конкретного використання способу. Оцінка ефективності запропонованого способу лікування остеопенічного синдрому у вагітних з перинатальним інфікуванням проведена у 48 пацієнток на основі дослідження концентрації деяких кальційрегулюючих гормонів і маркерів метаболізму кісткової тканини. При виконанні дослідження 48 вагітних з остеопенією і підтвердженим TORCH-інфікуванням були розподілені на 2 групи. В групу А увійшли 26 пацієнток, котрим з метою корекції остеопенії були 5 66404 призначені супракал по 1 таблетці двічі на день і детралекс також по 1 таблетці двічі на день. Групу 6 Б склали 22 вагітних, котрі не отримували цільової терапії. Таблиця Динаміка показників кальційрегулюючих гормонів і маркерів ремоделювання кісткової тканини на тлі лікування супракалом і детралексом Показник ΠΤΓ, Ν - 15-65 pg/ml Вітамін D3, Ν - 50,00-100,0 nmol/l Остеокальцин, Ν - 11-43 ng/ml В - CrossLaps, Ν - 0,01-5,94 pg/ml Група Α, n=26 До лікування Після лікування (20-22 тижні) (30-32 тижні) 18,29±0,59 21,36±2,20 Група Б, n=22 20-22 тижні 30-32 тижні 18,29±0,59 25,46±2,20 77,78±1,89 95,46±3,20 77,78±1,89 72,17±3,29 19,45±0,7 28,26±1,67 19,45±0,7 24,4±1,79 0,42±0,03 0,28±0,06 0,42±0,03 0,80±0,07 Примітка: вітамін D ≤ 0,1; ПТГ p ≤ 0,1; OК - p ≤ 0,01; CrossLaps-p ≤ 0,005. Динаміка ПТГ у обох групах характеризувалася явищами незначної активації паращитовидної залози. Так, у групі А його рівень виріс з 18,29±0,59 до 21,36±2,20 pg/ml, у групі Б - з 18,29±0,59 до 25,46±2,20 pg/ml. На фоні лікування супракалом і детралексом активність ПТГ виросла менше, що дозволяє судити про зниження його резорбтивної дії і про ефективність запропонованої схеми терапії. Концентрація вітаміну Д достовірно збільшилася з 77,78±1,89 до 95,46±3,20 nmol/l у групі А, тоді як у групі Б вміст вітаміну Д зменшився з 77,78±1,89 до 72,17±3,29 nmol/l. Дана динаміка вітаміну Д свідчить про підсилення абсорбції кальцію в шлунково-кишковому тракті при запропонованому лікуванні. Динаміка маркерів створення кісток (ОК - група А - 19,45±0,7 і 28,26±1,67 ng/ml, група Б - 19,45±0,7 і 24,4±1,79 ng/ml) і резорбції кісткової тканини (В CrossLaps - група А - 0,42±0,03 і 0,28±0,06 pg/ml, група Б - 0,42±0,03 і 0,80±0,07 pg/ml) свідчить про виражене зниження швидкості резорбції в основній групі А на тлі комплексної терапії у порівнянні з групою контролю, де швидкість резорбції кісткової тканини збільшилася. Швидкість синтезу кісткової тканини у групі А також перевищувала таку в групі порівняння, що дозволяє судити про позитивні результати проведеної терапії. Порівняльний аналіз заявленого технічного рішення з прототипом, показує, що вперше з метою лікування остеопорозу у вагітних з перинатальним інфікуванням використане комплексне лікування, котре не потребує госпіталізації, великих матеріальних витрат, є патогенетично обґрунтованим, зручним, безпечним і ефективним. Комп’ютерна верстка М. Ломалова Джерела інформації: 1. Гаспарян Н.Д. Коррекция нарушений костноминерального метаболизма препаратом КальцийД3 Никомед у беременных со сниженной плотностью костной ткани. Региональный научный форум "Дитя и Мама". Самара. 2006. - С. 10. 2. Щербавская Э.А. Комбинация карбоната кальция и холекальцийферола в профилактике и лечении нарушений кальций-фосфорного обмена и костного метаболизма у беременных женщин и новорожденных // Автореф. Дисс. К.м.н., Владивосток. 2001. - 24 с. 3. Кулаков В.И., Серов В.Н. Лекарственные средства, применяемые в акушерстве и гинекологии. Практическое пособие. 2006. 4. Амро І.Г. Розробка сучасних методів ведення вагітності та пологів у жінок з остеопенічним синдромом. Автореф. Дис. Канд. Мед. Наук; 2008. - Харків. - 23 с. 5. Шейбак Л.Н. биологическая роль и перспективы использования цинка в перинаталогии // Медицинские новости. - 2003. - № 5. - С. 21-24. 6. An Η., Yin S., Xu Q. Effects of supplementing of calcium, iron and zink on womens health during pregnancy. Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2001 Nov; 35 (6): 365-9. 7. Алексенцев В. Г. Витамины и человек. М.: Дрофа, 2006.-453 с. 8. Salle B. L., Delvin E., Glorieux F. Vitamin D and pregnancy. Bull Acad Natl Med. 2002; 186 (2): 369-76; discussion 376-7. 9. Щербавская Э.А. Влияние гемостаза беременных на костный метаболизм. Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for preventing and treating osteoporosis in pregnant patients with perinatal infection

Автори англійською

Manasova Hulsym Serikbaivna

Назва патенту російською

Способ профилактики и лечения остеопороза у беременных с перинатальным инфицированием

Автори російською

Манасова Гульсим Серикбаевна

МПК / Мітки

МПК: A61K 33/06, A61K 31/59, A61K 31/15, A61K 35/18

Мітки: інфікуванням, профілактики, спосіб, вагітних, остеопорозу, лікування, перинатальним

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-66404-sposib-profilaktiki-i-likuvannya-osteoporozu-u-vagitnikh-z-perinatalnim-infikuvannyam.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб профілактики і лікування остеопорозу у вагітних з перинатальним інфікуванням</a>

Подібні патенти