Спосіб лапароскопічної пластики великих та гігантських гриж стравохідного отвору діафрагми

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лапароскопічної пластики великих та гігантських гриж стравохідного отвору діафрагми за допомогою застосування політетрафлюоретиленового сітчастого трансплантата, який відрізняється тим, що пластику стравохідного отвору виконують шляхом фіксації сітки до ніжок діафрагми з боку черевної порожнини лише у трьох точках, розташованих у кутах трансплантата на спеціальній підкладці з можливістю рівномірного розтягнення сітки.

Текст

Спосіб лапароскопічної пластики великих та гігантських гриж стравохідного отвору діафрагми за допомогою застосування політетрафлюоретиленового сітчастого трансплантата, який відрізняється тим, що пластику стравохідного отвору виконують шляхом фіксації сітки до ніжок діафрагми з боку черевної порожнини лише у трьох точках, розташованих у кутах трансплантата на спеціальній підкладці з можливістю рівномірного розтягнення сітки. (19) (21) u201113646 (22) 21.11.2011 (24) 26.12.2011 (46) 26.12.2011, Бюл.№ 24, 2011 р. (72) ГРУБНІК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, МАЛИНОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, ВОРОТИНЦЕВА КСЕНІЯ ОЛЕГІВНА (73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 3 На Фіг. 2 представлена фіксація сітки до лівої ніжки діафрагми, де: 3 - ліва ніжка діафрагми. На Фіг. 3 представлена фіксація сітки до основи ніжок діафрагми, де: 4 - основа ніжок діафрагми, 5 - стравохід. На фіг. 4 представлений трансплантат та його співвідношення з стравохідно-шлунковим з’єднанням Спосіб виконується наступним чином Після виділення країв стравохідного отвору діафрагми необхідно виконати пластику цього дефекту. Трансплантат з полегшеної політетрафлюоретиленової сітки завдовшки 6-8 см, завширшки 5-7 см, що має периферійно розташований гнучкий нітіноловий каркас, згинають, уводять до черевної порожнини через троакар, де він самостійно розправляється. Потім трансплантат за допомогою зажиму розміщують таким чином, щоб верхня його частина була розташована біля стравоходу, бокові сторони - біля ніжок діафрагми, а нижня частина розміщена в основі ніжок діафрагми. Тобто, сітка повністю повторює форму стравохідного отвору діафрагми і дозволяє легко, без натягнення тканин, виконати його пластику. При цьому сітка завдяки каркасу не зморщується, її верхній край не огинається, що могло б призвести до віддалення сітки від стравоходу з формуванням грижового дефекту. Завдяки використанню полегшеної сітки та заявленому способу її фіксації, виключається можливість рубцювання стравоходу. Далі, за допомогою трьох лише швів протез фік 66399 4 сують у трьох точках: до правої та лівої ніжок діафрагми та до їх основи. У післяопераційному періоді при виконанні тримірної рентгеноскопії стравоходу трансплантат та його співвідношення з стравохідно-шлунковим з’єднанням чітко візуалізується (Фіг. 4), що допомагає правильно оцінити наявність рецидиву грижі. За допомогою запропонованого способу було проведено 12 лапароскопічних пластик великих та гігантських гриж стравохідного отвору діафрагми з позитивним результатом, без ускладнень, можливих при використанні ненатяжної пластики поліпропіленовим або композитним сітчастим трансплантатом. В порівнянні з найближчим аналогом, запропоноване технічне рішення дозволяє при виконанні пластики великих та гігантських гриж стравохідного отвору діафрагми, підвищити надійність операції завдяки використанню сітки з гнучким каркасом, яка не зморщується та не згинається після її встановлення, дозволяє уникнути травмування стравоходу, скоротити кількість післяопераційних ускладнень завдяки фіксації її до ніжок діафрагми лише у 3-х точках, крім того, за рахунок присутності нітінолової рамки є можливість правильно оцінити наявність рецидиву грижі при рентгенологічному дослідженні у післяопераційному періоді. Джерела інформації: 1. Фомин П.Д., Грубник В.В., Никишаев В.И., Малиновский А.В. Неопухолевые заболевания пищевода - К., 2008 - С. 153-160. 5 Комп’ютерна верстка Д. Шеверун 66399 6 Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for laparoscopic hernioplasty in large and giant hernias of esophageal hiatus

Автори англійською

Hrubnyk Volodymyr Volodymyrovych, Malynovskyi Andrii Volodymyrovych, Vorotyntseva Kseniia Olehivna

Назва патенту російською

Способ лапароскопической пластики больших и гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы

Автори російською

Грубник Владимир Владимирович, Малиновский Андрей Владимирович, Воротинцева Ксения Олеговна

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/03

Мітки: отвору, гриж, діафрагми, спосіб, гігантських, лапароскопічної, стравохідного, великих, пластики

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-66399-sposib-laparoskopichno-plastiki-velikikh-ta-gigantskikh-grizh-stravokhidnogo-otvoru-diafragmi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лапароскопічної пластики великих та гігантських гриж стравохідного отвору діафрагми</a>

Подібні патенти