Спосіб лікування хворих на ішемічну хворобу серця з коронарним синдромом х

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування хворих на ішемічну хворобу серця з коронарним синдромом X шляхом використання фізіотерапії в сполученні з антиагрегантною та антиангінальною медикаментозною терапією, який відрізняється тим, що призначають три курси озонотерапії та електросон-терапії - по 10-15 щоденних процедур з інтервалами між ними в 25-30 днів, при цьому озонований фізіологічний розчин хлориду натрію об'ємом 100 мл використовують протягом 30-40 хв. внутрішньовенно, крапельно, з постійною автоматизованою підтримкою концентрації озону в розчині 2 мг/л, а процедури електросну виконують за лобно-потилицевою методикою прямокутними імпульсами мінливої шпаруватості тривалістю 0,1-0,4 мс зі зростаючою частотою 150-1000 Гц за індивідуальним відчуттям пацієнта з середньою силою струму 1-2 мА.

Текст

Спосіб лікування хворих на ішемічну хворобу серця з коронарним синдромом X шляхом використання фізіотерапії в сполученні з антиагрегантною та антиангінальною медикаментозною терапі 3 антиагрегантної та антиангінальної медикаментозної терапії та при необхідності ліпідкоригуючої терапії додатково призначають три курси озонотерапії та електросон-терапії - по 10-15 щоденних процедур з інтервалами між ними в 25-30 днів, при цьому озонований фізіологічний розчин хлориду натрію об'ємом 100 мл тривалістю 30-40 хв, використовують внутрішньовенно, крапельно, з постійною автоматизованою підтримкою концентрації озону в розчині 2 мг/л, а процедури електросну виконують за лобно-потилицевою методикою прямокутними імпульсами мінливої шпаруватості тривалістю 0,1-0,4 мс зі зростаючою частотою 1501000 Гц за індивідуальним відчуттям пацієнта з середньою силою струму 1-2 мА. Озонотерапія позитивно впливає на ліпідний обмін, перекисне окислення ліпідів, антиоксидантну систему, реологічні властивості крові, що призводить до антиішемічної дії, а процедури електросну зменшують симпатоадреналовий вплив на серцево-судинну систему шляхом зниження адренергічної рецепції клітинної мембрани та зміни її проникності для біологічно активних іонів, сприяють покращенню коронарного кровообігу та зниженню потреби міокарда у кисні. Спосіб використовується наступним чином. Запропонованим способом проведено стаціонарне лікування 30 хворих на ІХС з коронарним синдромом X. Усі пацієнти були розподілені за віковими та статевими показниками, анамнезом захворювання та призначеною терапією. Всім хворим ангіографічно була підтверджена відсутність уражень коронарних артерій. Завдяки запропонованій схемі лікування, вдалося покращити клінічний стан хворих, збільшити толерантність до фізичного навантаження, досягти нормалізації ліпідного спектру плазми крові, покращити показники функції ендотелію, підвищити фармакоекономiчну ефективність лікування хворих на ІХС з коронарним синдромом X. Приклади конкретного виконання способу. 1. Хвора П., 1953 р. н., була госпіталізована в кардіологічне відділення Одеської міської клінічної лікарні № 9 з попереднім діагнозом: ІХС. Стабільна стенокардія напруги III ФК. Артеріальна гіпертензія І ст. СН І ст., ФК II. При госпіталізації скарги на стискуючі загрудинні болі при фізичному навантаженні, іноді у спокої. Стрес-тест позитивний. Під час проведення коронарної ангіографії атеросклерозу коронарних артерій виявлено не було. Хворій було призначено дієту (№ 10) та медикаментозне лікування (діакордин 120 мг 2 рази на добу, аспірин 100 мг щоденно, адвокард 1 таб. 3 рази на добу). У доповнення до цього були проведені процедури озонотерапії та електросну за заявленою методикою. У результаті проведеного лікування хвора відчула значне покращання стану, скраги на ангінозні болі відсутні. За даними добового моні торування, нормотензивний тип AT без різких коливань. За даними велоергометри, загальний час навантаження підвищився з 480 до 600 с (до та після ліку 66398 4 вання - відповідно), стрес-тест негативний (без даних за обмеження коронарного резерву). 2. Хвора К., 1966 р. н. Діагноз: ІХС. Безбольова ішемія міокарду. Гіпертонічна хвороба І ст. Гіпертензивний криз, неускладнений, кардіального типу. Діастолічна дисфункція лівого шлуночка. СН І ст., ФК І. Хвора скаржилася на часті болі в лівій половині грудної клітини стискуючого характеру та головний біль. При госпіталізації артеріальний тиск 160/80 мм рт. ст. ЧСС 96 за хв. При обстеженні загальний стан середньої тяжкості, на ЕКГ - синусовий ритм, поодинокі шлуночкові екстрасистоли, порушення реполярізації шлуночків. Також у хворої було визначено показники ліпідного спектру плазми крові (загальний рівень холестерину становив 6,4 ммоль/л, ЛПНП - 4,0 ммоль/л). Пацієнтці було проведено коронарну ангіографію - без ознак атеросклеротичного ураження. Призначено медикаментозну терапію Ліпримар 20 мг/добу, Діакордин 120 мг 2 рази на добу, Аспірин 100 мг на добу, Адвокард 1 таб. 3 рази на добу, а також застосування озонотерапії та електросну за запропонованою методикою. Контроль лікування через три місяці встановив, що стан хворої значно поліпшився, зникли стискуючий біль за грудиною та головний біль. Значно покращилися показники ліпідного спектру плазми крові: загальний рівень холестерину протягом місяця знизився, що дозволило знизити дозу Ліпримару до 10 мг/добу. На третій місяць рівень холестерину та ЛПНП залишався на рівні норми (4,6 ммоль/л та 2,9 ммоль/л - відповідно). У порівнянні з найближчим аналогом, запропонований спосіб лікування ішемічної хвороби серця з коронарним синдромом X, за рахунок проведення процедури озонотерапії у патогенетично обґрунтованих дозованих концентраціях озону в сукупності з процедурами електросну, дозволяє досягти у більш короткий термін вираженого терапевтичного ефекту. Даний спосіб дозволяє зменшити об'єм медикаментозного втручання у хворих з ІХС та коронарним синдромом X, знизити скарги та покращити якість життя, значно підвищити толерантність до фізичного навантаження, нормалізувати стан ліпідного спектру плазми крові, а також покращити фармакоекономічну ефективність стаціонарного лікування цієї групи хворих. Джерела інформації: 6 1. UA Патент України № 20697 А, МПК : A61N1/42, 5/06 Юрлов В.М., Кульбаба И.Г. Спосіб лікування стабільної стенокардії. Заявлено 26.04.95. Бюл. № 1. Одеський державний медичний університет. 2. Бабов К.Д., Блиндер М.А., Богданов Н.Н. Немедикаментозное лечение в клинике внутренних болезней. Київ. - Здоров'я. - 1995. С. 322-382. 6 3. UA Патент України № 60917 А, МПК : A61N1/44, Якименко О.О., Артьоменко О.В., Коломієць С.М. Спосіб лікування хворих на ішемічну хворобу серця. Заявлено 16.04.2003. Бюл. № 10. Одеський державний медичний університет. 5 Комп’ютерна верстка Д. Шеверун 66398 6 Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating ischemic heart disease with coronary x syndrome

Автори англійською

Yakymenko Olena Oleksandrivn, Markina Kateryna Volodymyrivna, Sebov Denys Mykhailovych

Назва патенту російською

Способ лечения больных ишемической болезнью сердца с коронарным синдромом x

Автори російською

Якименко Елена Александровна, Маркина Екатерина Владимировна, Себов Денис Михайлович

МПК / Мітки

МПК: A61N 1/18, A61H 33/14

Мітки: ішемічну, коронарним, хворобу, синдромом, спосіб, лікування, хворих, серця

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-66398-sposib-likuvannya-khvorikh-na-ishemichnu-khvorobu-sercya-z-koronarnim-sindromom-kh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування хворих на ішемічну хворобу серця з коронарним синдромом х</a>

Подібні патенти