Спосіб лікування хворих на ішемічну хворобу серця з коронарним синдромом х

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування хворих на ішемічну хворобу серця з коронарним синдромом X шляхом використання фізіотерапії в сполученні з антиагрегантною та антиангінальною медикаментозною терапією, який відрізняється тим, що додатково призначають курс з 10-12 процедур сухих вуглекислих ванн тривалістю до 15 хв., з концентрацією вуглекислоти 1,2 г/л, температурою газової суміші 35-36 °С, через день, чергуючи з курсом 10-12 процедур інтерференц-терапії за трансцеребральною методикою тривалістю 15-20 хв., у ритмічному мінливому режимі, частотою інтерференції 0-200 Гц та силою струму 1-2 мА.

Текст

Спосіб лікування хворих на ішемічну хворобу серця з коронарним синдромом X шляхом викори 3 кож не може бути призначеною для даної категорії хворих, так як потребує спеціальних приміщень та будову бальнеосистем, що також є високовартісним для амбулаторного етапу реабілітації. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення способу лікування хворих на IXC при інтактних коронарних артеріях (коронарному синдромі X) шляхом застосування сухих вуглекислих ванн у комплексі з інтерференц-терапією, на амбулаторно-поліклінічному етапі лікування, що дозволить знизити медикаментозне навантаження на організм хворого, зменшити кількість повторних госпіталізацій цієї групи хворих, підвищити толерантність до фізичного навантаження, досягти нормалізації ліпідного спектра плазми крові, нормалізувати показники ендотеліальної функції, підвищити фармакоекономічну ефективність лікування, а також знизити вірогідність гемодинамічних ускладнень на амбулаторному етапі лікування. Поставлена задача вирішується тим, що, згідно з корисною моделлю, хворим на ІХС з коронарним синдромом X на фоні стандартної кардіоремоделюючої, антиангінальної та антиагрегантної медикаментозної терапії додатково призначають курс з 10-12 процедур сухих вуглекислих ванн тривалістю до 15 хв, з концентрацією вуглекислоти 1,2 г/л, температурою газової суміші 35-36 °C, через день, чергуючи з курсом 10-12 процедур інтерференц-терапії за трансцеребральною методикою тривалістю 15-20 хв, у ритмічному мінливому режимі, частотою інтерференції 0-200 Гц та силою струму 1-2 мА. Спосіб здійснюється наступним чином. Запропонований спосіб стаціонарного лікування проведено у 46 хворих на ішемічну хворобу серця з коронарним синдромом X. Усі хворі були розподілені за віковими та статевими показниками, анамнезом захворювання та проведеною медикаментозною терапією. Пацієнтам проведено коронарну ангіографію та підтверджено відсутність ознак атеросклеротичного ураження судин серця. У хворих спостерігались ознаки серцевої недостатності І ст., при цьому у 86,9 % пацієнтів був І функціональний клас серцевої недостатності (згідно з класифікацією NYHA), у 13,1 % - ІІ функціональний клас. Усереднене значення функціонального класу серцевої недостатності складало 1,13±0,08. Завдяки запропонованій схемі лікування, вдалося покращити клінічний стан хворих, знизити медикаментозне навантаження на пацієнта, збільшити толерантність до фізичного навантаження, досягти нормалізації ліпідного спектра плазми крові, підвищити фармакоекономічну ефективність лікування хворих на ішемічну хворобу серця. Приклади конкретного виконання способу. 1. Хворий В., 1942 р.н., був госпіталізований в кардіологічне відділення Одеської міської клінічної лікарні № 9 з діагнозом: Ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія напруження III ФК. Гіпертонічна хвороба І ст. СН І ст., ФК II. Діагноз стабільної стенокардії встановлено терміном 3 років, гіпертонічної хвороби - 5 років. При госпіталізації скарги на задишку та болі в області серця стискуючого характеру при ходьбі 150-200 м, підйомі на один поверх, головний біль, запаморочення. Хво 66393 4 рому проведено коронарну ангіографію: без ознак атеросклерозу коронарних артерій. Діагноз стенокардії напруги був знятий. Було призначено медикаментозне лікування (аспекард 100 мг/доб., амлодипін 10 мг/доб., адвокард 1 таб. 3 р/доб.). У доповнення до цього хворому проводилися процедури за запропонованим способом: сухі вуглекислі ванни - всього 10, тривалістю до 15 хвилин, з концентрацією вуглекислоти 1,2 г/л, температура газової суміші 35-36 °C, через день, чергуючи з 10 процедурами інтерференц-терапії за трансцеребральною методикою, тривалістю 20 хвилин, у ритмічному мінливому режимі, частотою інтерференції до 200 Гц та силою струму до 2 мА. В результаті проведеного лікування зникли приступи болю в прекордіальній області, суттєво зменшилася задишка, знизився артеріальний тиск до 120/80 мм рт.ст. За даними велоергометри, загальний час навантаження підвищився з 408 до 570 с (до та після лікування відповідно), потужність навантаження зросла з 350 до 560 кгм/хв, режим рухової активності розширився до 2-2,5 км за добу. 2. Хворий К., 1956 р.н. Діагноз: ІХС. Коронарний синдром X (проведена КВГ). Екстрасистолічна аритмія. СН 0 ст. Хворий скаржився на стискуючий біль за грудиною, не пов'язаний з фізичним навантаженням, часом - відчуття перебоїв у діяльності серця, головний біль, загальну слабкість. Дані скарги відмічає протягом декількох місяців, з періодичним погіршенням внаслідок нерегулярного самостійного лікування. При об'єктивному обстеженні загальний стан задовільний, ЧСС - 82 за хвил., AT - 125/80 мм рт. ст. На ЕКГ - синусовий ритм, поодинокі шлуночкові екстрасистоли, порушення реполяризації шлуночків. Стрес-тест позитивний - еквівалент II ФК стенокардії. За даними проведеної коронарної ангіографії (денний стаціонар кардіологічної клініки святої Катерини): коронарні артерії без ознак ангіоспазму та атеросклеротичного ураження. Також хворому було визначено показники ліпідного спектра плазми крові (загальний рівень холестерину становив 6,6 ммоль/л, ЛПНЩ - 3,9 ммоль/л). Після обстеження було призначено медикаментозну терапію дилтіаземом, аспірином, адвокардом, дотримання жорсткої дієти № 10, а також застосування сухих вуглекислих ванн та інтерференц-струмів за заявленою методикою. В результаті амбулаторного лікування стан хворого значно поліпшився, зникли задишка та давлячий біль за грудиною, на ЕКГ не відмічалося екстрасистолії, зникли ознаки реполяризаційних порушень. Значно покращились показники ліпідного спектра плазми крові: загальний рівень холестерину знизився до 5,0 ммоль/л, ЛПНЩ - 2,9 ммоль/л. Тест з шестихвилинною ходою склав 250 м. У порівнянні з найближчим аналогом, запропонований спосіб лікування ішемічної хвороби серця з коронарним синдромом X дозволяє проводити процедури на амбулаторному етапі (в умовах поліклініки) реабілітації, більш простий у за 5 стосуванні, і дозволяє досягти вираженого терапевтичного ефекту у більш короткий термін. Даний спосіб дозволяє також зменшити об'єм медикаментозного навантаження у хворого на ІХС з коронарним синдромом X, значно підвищити толерантність до фізичного навантаження, нормалізувати стан ліпідного спектра плазми крові, а також покращити фармакоекономічну ефективність стаціонарного лікування. Джерела інформації:: 6 1. UА Патент України № 20697А, МПК : A6JN 1/42, 5/06 Юрлов В.М., Кульбаба Н.Г. Спосіб лікування стабільної стенокардії Заявлено 26.04.95. Бюл. № 1. Одеський державний медичний університет. Комп’ютерна верстка М. Ломалова 66393 6 2. Бабов К.Д., Блиндер М.А., Богданов Н.Н. Немедикаментозное лечение в клинике внутренних болезней. - К.: Здоров'я. - 1995. - с. 322-382. 3. SU, авторское свидетельство № 683740. УДК 616.127 (088.8). Е.И. Сорокина, Т.А. Паращук, М.П. Отто. Способ лечения больных ишемической болезнью сердца, перенесших операцию на сосудах сердца. Заявлено 13.07.77. Центральный научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии. 4. SU, авторское свидетельство № 10141115 А. УДК 613.647 (088.8). Е.И. Сорокина, Ю.Т. Пономарев, В.В. Портнов. Способ лечения больных постинфарктным кардиосклерозом. Заявлено 10.03.82. ЦНИИ курортологии и физиотерапии. Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating ischemic heart disease with coronary x syndrome

Автори англійською

Yakymenko Olena Oleksandrivn, Penina Olena Olehivna, Sebov Denys Mykhailovych

Назва патенту російською

Способ лечения больных ишемической болезнью сердца с коронарным синдромом x

Автори російською

Якименко Елена Александровна, Пенина Елена Олеговна, Себов Денис Михайлович

МПК / Мітки

МПК: A61N 1/32, A61H 33/02

Мітки: серця, синдромом, хворих, спосіб, лікування, коронарним, хворобу, ішемічну

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-66393-sposib-likuvannya-khvorikh-na-ishemichnu-khvorobu-sercya-z-koronarnim-sindromom-kh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування хворих на ішемічну хворобу серця з коронарним синдромом х</a>

Подібні патенти