Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Футерівка барабанного млина, яка складається з елементів, кожний з яких виконаний з еластомерного матеріалу у вигляді багатогранної призми, одна бічна сторона якого складається з двох граней, розташованих під кутом одна до одної і має паз в місці з'єднання її з основою, яка відрізняється тим, що друга бічна сторона кожного елемента виконана з двох граней, розташованих під кутом одна до одної і має паз в місці з'єднання її з основою, причому кути між гранями бічних сторін перевищують 90 градусів.

2. Футерівка за п. 1, яка відрізняється тим, що основа кожного елемента виконана плоскою або вигнутою назовні.

3. Футерівка за п. 1 або п. 2, яка відрізняється тим, що основа кожного елемента має кріплення, завулканізовані в його тіло.

4. Футерівка за будь-яким з пп. 1-3, яка відрізняється тим, що вона додатково містить еластомерний ущільнювальний елемент, розташований в пазах обох сторін кожного елемента.

Текст

1. Футерівка барабанного млина, яка складається з елементів, кожний з яких виконаний з еластомерного матеріалу у вигляді багатогранної призми, одна бічна сторона якого складається з двох граней, розташованих під кутом одна до одної і має паз в місці з'єднання її з основою, яка відріз 3 з елементів, досягається можливість збереження щільності укладки елементів футерівки з одночасним забезпеченням необхідної хвилеподібної форми робочої поверхні без зчеплення елементів між собою. Відсутність зчеплень обумовлює можливість легкого відокремлення кожного з елементів футерівки без пошкодження сусідніх, що полегшує і пришвидшує можливість усунення пошкоджень, що виникли. Це підвищує строк експлуатації футерівки в цілому. Для вирішення задачі запропонована футерівка барабанного млина, яка складається з елементів, кожний з яких виконаний з еластомерного матеріалу у вигляді багатогранної призми, одна бічна сторона якого складається з двох граней, розташованих під кутом одна до одної і має паз в місці з'єднання її з основою, в якій, згідно з корисною моделлю, друга бічна сторона кожного елемента виконана з двох граней, розташованих під кутом одна до одної і має паз в місці з'єднання її з основою, причому кути між гранями бічних сторін перевищують 90 градусів. В залежності від типу барабана для більш щільного прилягання до внутрішньої поверхні барабана млина, основа елементів може бути плоскою або вигнутою назовні. В переважному варіанті для забезпечення надійності зв'язку футерівки з барабаном, основа елементів має кріплення, завулканізовані в тіло елемента. Для ліквідації щілин або простору між барабаном млина та елементом футерівки, вона додатково містить еластомерний ущільнювальний елемент, розташований в пазах обох сторін кожного елемента. Елементи футерівки притискають еластомерний ущільнювальний елемент до тіла барабана млина і ліквідує зношування внутрішньої поверхні барабана. Корисна модель пояснюється кресленнями, де: На фіг. 1 показаний розріз елемента футерівки. На фіг. 2 - вузол кріплення. На фіг. 3 показаний фрагмент футерівки барабанного млина. Футерівка барабанного млина складається з елементів 1, кожний з яких виконаний з еластоме 66387 4 рного матеріалу у вигляді багатогранної призми. Одна бічна сторона 2 кожного елемента 1 складається з двох граней 3, 4, розташованих під кутом одна до одної і має паз 5 в місці з'єднання її з основою 6. Друга, бічна сторона 7 кожного елемента 1, також виконана з двох граней 8, 9, розташованих під кутом одна до одної і має паз 10 в місці з'єднання її з основою 6. Бічні сторони кожного елемента є симетричними, а кути між гранями обох сторін перевищують 90 градусів. Основа призми має кріплення 11, завулканізовані в тіло елемента. Футерівка містить еластомерний ущільнювальний елемент 12, розташований в пазах 5, 10 обох сторін кожного елемента 1. Спосіб використання футерівки. Перед установкою футерівки встановлюють елементи кріплення 11 (шпильки) в елементи 1 футерівки. Після цього елементи 1 футерівки монтують згідно зі схемою укладки. Для ліквідації щілин або простору між барабаном млина та елементами 1 футерівки, укладають еластомерні ущільнювальні елементи 12 в призначенні для цього пази 5, 10. Елементи 1 футерівки притискають еластомерні ущільнювальні елементи 12 до тіла барабана млина, що зменшує зношування внутрішньої поверхні барабана млина. Робочий процес відбувається таким чином. При обертанні барабана елементи 1 футерівки сприймають навантаження як від маси в цілому, так і від ударів окремих куль і шматків матеріалу. Верхні частини елементів 1 утворюють хвилеподібну робочу поверхню футерівки. Спрацювання матеріалу на нескінченно малій ділянці футерівки пропорційне миттєвому значенню сили тертя на цій ділянці. Напрямок спрацювання співпадає з напрямком потоку. Завдяки хвилеподібній робочій поверхні футерівки матеріал, що підлягає подрібненню, піднімається на деяку висоту, після чого він падаючи вниз і взаємодіючи з іншими елементами подрібнюється. Відсутність різких перепадів між елементами дозволяє зберігати оптимальний профіль елементів футерівки у міру спрацювання. Рівномірний розподіл ударних навантажень на елементи футерівки від падаючих куль і шматків подрібнюваного матеріалу суттєво підвищує ефективність подрібнення матеріалу і термін служби футерівки. 5 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський 66387 6 Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Rattler lining

Автори англійською

Tatus Vadym Viktorovych, Zozulia Ruslan Petrovych, Yevenko Serhii leonidovych

Назва патенту російською

Футеровка барабанной мельницы

Автори російською

Татусь Вадим Викторович, Зозуля Руслан Петрович, Евенко Сергей Леонидович

МПК / Мітки

МПК: B02C 17/00

Мітки: футерівка, млина, барабанного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-66387-futerivka-barabannogo-mlina.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Футерівка барабанного млина</a>

Подібні патенти