Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для очищення телуру методом вакуумної дистиляції, що містить вакуумну камеру із засобами відкачування повітря і нагрівниками, усередині якої розміщені резервуар для телуру, що очищують, конденсатор, встановлений над резервуаром, і фільтр, який відрізняється тим, що вакуумна камера обладнана принаймні двома завантажувальними камерами, з'єднаними з бічною поверхнею її верхньої частини за допомогою патрубків, і двома або більше розвантажувальними камерами, розміщеними над резервуаром для телуру, що очищують, при цьому всі камери обладнані регульованими резистивними нагрівниками, герметичними кришками і вакуумними клапанами з ущільненням, в завантажувальних камерах встановлені фільтраційні пробірки з перфорованим дном і нижче них лійки, відвідні трубки яких розміщені в патрубках, що з'єднують ці камери з вакуумною камерою, а в розвантажувальних камерах встановлені конденсатори у вигляді роз'ємних труб, півциліндричні частини яких щільно стягнуті між собою.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що герметичні кришки завантажувальних і розвантажувальних камер сполучені через патрубки і вакуумні крани із засобами відкачування повітря.

3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що фільтраційні пробірки з перфорованим дном, лійки і конденсатори виконані з кварцового скла або високочистого графіту МПГ-6 чи МПГ-7.

4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що у верхній частині вакуумної камери розташовано оглядове вікно.

Текст

1. Пристрій для очищення телуру методом вакуумної дистиляції, що містить вакуумну камеру із засобами відкачування повітря і нагрівниками, усередині якої розміщені резервуар для телуру, що очищують, конденсатор, встановлений над резервуаром, і фільтр, який відрізняється тим, що вакуумна камера обладнана принаймні двома завантажувальними камерами, з'єднаними з бічною поверхнею її верхньої частини за допомогою патрубків, і двома або більше розвантажувальни U 2 (19) 1 3 - періодичність і низька продуктивність технологічного процесу, який виконують у декілька етапів; - висока трудомісткість операцій завантаження первинного і вивантаження очищеного матеріалу, що вимагає зупинки, охолоджування і розбирання пристрою. Задачею, на рішення якої направлена корисна модель, що заявляється, є створення високопродуктивного пристрою для очищення телуру методом вакуумної дистиляції з безперервним завантаженням первинного і вивантаженням очищеного матеріалу. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для очищення телуру методом вакуумної дистиляції, що містить вакуумну камеру із засобами відкачування повітря і нагрівниками, усередині якої розміщені резервуар для телуру, що очищують, конденсатор, встановлений над резервуаром, і фільтр, відповідно до корисної моделі, вакуумна камера обладнана принаймні двома завантажувальними камерами, з'єднаними з бічною поверхнею її верхньої частини за допомогою патрубків, і двома або більше розвантажувальними камерами, розміщеними над резервуаром для телуру, що очищують, при цьому всі камери обладнані регульованими резистивними нагрівниками, герметичними кришками і вакуумними клапанами з ущільненням, в завантажувальних камерах встановлені фільтраційні пробірки з перфорованим дном і нижче них лійки, відвідні трубки яких розміщені в патрубках, що з'єднують ці камери з вакуумною камерою, а в розвантажувальних камерах встановлені конденсатори у вигляді роз'ємних труб, півциліндричні частини яких щільно стягнуті між собою. При цьому герметичні кришки завантажувальних і розвантажувальних камер сполучені через патрубки і вакуумні крани із засобами відкачування повітря; фільтраційні пробірки з перфорованим дном, лійки і конденсатори можуть бути виконані з кварцового скла або високочистого графіту MПГ-6 чи МПГ-7, і у верхній частині вакуумної камери розташовано оглядове вікно для контролю рівня телуру, що очищають, в резервуарі. Пропонована конструкція пристрою є новою, оскільки в даний час не відомі аналогічні пристрої, що характеризуються приведеною сукупністю ознак. Відмінностями пристрою, що заявляється, є наявність нових конструктивних елементів, форма їх виконання і взаємозв'язки між ними. Технічна суть корисної моделі пояснюється кресленням, на якому представлена схема пристрою для очищення телуру методом вакуумної дистиляції (приклад з двома завантажувальними і двома розвантажувальними камерами). Пристрій для очищення телуру методом вакуумної дистиляції, що заявляється, містить вакуумну камеру 1 з нагрівниками 2, усередині якої розміщений резервуар 3 для телуру, що очищують. Вакуумна камера 1 обладнана двома завантажувальними камерами 4, з'єднаними з бічною поверхнею її верхньої частини за допомогою патрубків 5, і двома розвантажувальними камерами 6, розміщеними над резервуаром 3 для телуру, що очищують. При цьому всі камери 4 і 6 обладнані регу 66382 4 льованими резистивними нагрівниками 7, герметичними кришками 8 і вакуумними клапанами 9 з ущільненням, наприклад, сильфонним. У завантажувальних камерах 4 встановлені фільтраційні пробірки 10 з перфорованим дном і нижче них лійки 11, відвідні трубки яких розміщені в патрубках 5, що з'єднують камери 4 з вакуумною камерою 1. У розвантажувальних камерах 6 встановлені конденсатори 12 у вигляді роз'ємних труб, півциліндричні частини яких щільно стягнуті між собою, наприклад, хомутом. Герметичні кришки 8 сполучені із завантажувальними 4 і розвантажувальними 6 камерами, наприклад, фланцевими з'єднаннями 13, та через патрубки 14 і вакуумні крани 15 - із засобами відкачування повітря, наприклад, форвакуумною помпою (на креслені не показано). У верхній частині вакуумної камери 1 розташовано оглядове вікно 16 для контролю рівня телуру, що очищають, в резервуарі 3. Фільтраційні пробірки 10 з перфорованим дном, лійки 11 і конденсатори 12 можуть бути виконані з кварцового скла або високочистого графіту MПГ-6 чи МПГ-7. Пристрій для очищення телуру методом вакуумної дистиляції, що заявляється, працює наступним чином. Перед початком роботи фільтраційні пробірки 10 заповнюють подрібненим телуром чистотою порядку 99,9 % і встановлюють їх в завантажувальні камери 4, чисті конденсатори 12 встановлюють в розвантажувальні камери 6. Кожну камеру 4 і 6 герметично закривають кришками 8 за допомогою фланцевих з'єднань 13. Вакуумні клапани 9 з сильфонним ущільненням перед завантажувальними камерами 4 закриті, перед розвантажувальними камерами 6 - відкриті; всі вакуумні крани 15 відкриті; включають форвакуумну помпу і забезпечують залишковий тиск в системі не більш 5 Па. Включають нагрівники 7 і підтримують температуру у всіх камерах 4 і 6 системи в діапазоні 320-370 °C протягом 1 години (знегажування системи). Після знегажування системи в одній із завантажувальних камер 4 закривають вакуумний кран 15, відкривають вакуумний клапан 9 і піднімають температуру в цій камері, а також у вакуумній камері 1, до рівня 470 °C. Вакуумний клапан 9 перед однією з розвантажувальних камер 6 закривають, в іншій камері 6 залишають відкритим, в обох розвантажувальних камерах 6 підтримують температуру на рівні 350-400 °C Телур, розплавляючись в фільтраційній пробірці 10, проходить через перфороване дно і через лійку 11 надходить в резервуар 3, де він випаровується, і його пари надходять у відкриту розвантажувальну камеру 6, де відбувається конденсація телуру на внутрішній поверхні конденсатора 12. Після конденсації необхідної кількості телуру в цій камері 6 перемикають процес в іншу камеру 6. Оксидні і інші шлаки залишаються в фільтраційній пробірці 10. Після закінчення фільтрації в одній завантажувальній камері 4 закривають вакуумний клапан 9, камеру охолоджують до прийнятної температури, відкривають фланцеві з'єднання 13, витягують використану фільтраційну пробірку 10, на її місце встановлюють нову пробірку з телу 5 ром, камеру закривають, відкривають вакуумний кран 15, піднімають температуру в цій камері до 320-3 70 °C (знегажування камери). В цей час фільтрація йде з іншої фільтраційної пробірки 10. Після конденсації необхідної кількості телуру в одній камері 6 вакуумний клапан 9 перед іншою камерою 6 відкривають і в ній починають конденсацію пари телуру. Вакуумний клапан 9 і вакуумний кран 15 першої камери 6 закривають, камеру охолоджують до прийнятної температури, відкривають відповідне фланцеве з'єднання 13, витягують конденсатор 12 з телуром, на його місце встановлюють новий конденсатор, камеру закривають, відкривають вакуумний кран, піднімають температуру в камері до 320-370 °C (знегажування камери). З витягнутого конденсатора 12 знімають хомут, роз'єднують його на дві півциліндричні частини і вивантажують очищений телур. Комп’ютерна верстка Мацело В. 66382 6 З часом в резервуарі 3 у вакуумній камері 1 накопичуються більш важколеткі домішки, ніж телур. Тому періодично процес необхідно зупиняти, щоб замінити резервуар із залишками телуру, що збагачений домішками. Хоча тут показаний і описаний один з можливих варіантів здійснення корисної моделі, що заявляється, фахівцям в даній галузі техніки буде зрозуміло, що можна здійснювати різноманітні зміни і модифікації, і елементи можна замінювати на еквівалентні, не виходячи при цьому за межі об'єму домагань за цією корисною моделлю. Таким чином, завдяки конструктивним змінам в пристрої для очищення телуру методом вакуумної дистиляції, що заявляється, досягнута безперервність процесу завантаження первинного і вивантаження очищеного матеріалу, яка забезпечує йому високу продуктивність. При цьому одержують очищений телур не гірше 99,9999 %. Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for tellurium treatment by vacuum distillation method

Автори англійською

Biliakov Viktor Mykolaiovych, Yermakov Oleksii Serhiiovych, Yermakov Serhii Yuriiovych, Kanibor Yurii Oleksandrovych, Netak Boryslav Boryslavovych, Chernenkov Danylo Vitaliiovych

Назва патенту російською

Устройство для очистки теллура методом вакуумной дистилляции

Автори російською

Биляков Виктор Николаевич, Ермаков Алексей Сергеевич, Ермаков Сергей Юрьевич, Канибор Юрий Александрович, Нетак Борислав Бориславович, Черненков Даниил Витальевич

МПК / Мітки

МПК: C01B 19/00

Мітки: дистиляції, вакуумної, очищення, телуру, пристрій, методом

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-66382-pristrijj-dlya-ochishhennya-teluru-metodom-vakuumno-distilyaci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для очищення телуру методом вакуумної дистиляції</a>

Подібні патенти