Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб профілактики і лікування остеопорозу хребта шляхом застосування кінезотерапії, направленої на укріплення м'язів спини і живота пацієнта, під контролем клінічних досліджень – рентгенологічного дослідження, комп'ютерної томографії, стабілографії та показників кісткової резорбції, який відрізняється тим, що після стандартного ритмічного розминання призначають статичні, корильовані з диханням вправи у положенні лежачи на спині із зігнутими в колінах ногами та витягнутими вздовж тіла руками, які полягають у підніманні тулубу від шиї до лопаток на видиху протягом 3-5 с, затриманні тулубу у такому положенні 2-3 с, потім протягом 4-6 с - повернення у вихідне положення, вправу виконують 4-5 разів, після чого, лежачи на спині, здійснюють підтягування колін до груднини, руками обхвативши гомілки, втягують живіт, дозволяючи тим самим розслабитися та витягнутися м'язам живота, затримуються в такому положенні протягом 12-15 с, зробивши 3 глибоких вдихи та видихи, далі, витягнувши руки в сторони на рівні плечей за допомогою м'язів живота опускають ноги та максимально повертають обидва коліна одночасно праворуч протягом 3-5 с, затримують їх у такому положенні на 10-15 с, зробивши 3 глибоких вдихи та видихи, та дозволяють розслабитися і витягнутися нижній частині спини, за допомогою м'язів живота повертають коліна у вихідне положення, після чого виконують аналогічні вправи шляхом опускання колін ліворуч, повторюючи вправи 5-7 разів, потім, лежачи на спині та зігнувши ноги в колінах за допомогою м'язів живота, підтягнувши ребра до стегон, відривають плечі від підлоги та повертають тулуб ліворуч, водночас, випрямляючи праву руку та ліву ногу затримуються, у такому положенні на 3-5 с, зробивши глибокі вдих-видих, аналогічно повертають тулуб праворуч, повторюють вправи 8-10 разів, після цього, сидячи на полу з витягненими ногами з відстанню між стопами 10-15 см, ледве зігнутими колінами, підтягненим животом, витягують руки на рівні грудей, розслабивши плечі на видихи, виконують нахил вперед, згорнувшись в букву «с», і на глибокому вдиху приймають вихідне положення, останню вправу повторюють 3-5 разів, після закінчення комплексу - релаксація протягом 5-7 хв., вправи виконують 3 рази на тиждень, повторне обстеження виконують через півроку, у разі позитивної динаміки призначають виконання запропонованих вправ постійно.

Текст

Спосіб профілактики і лікування остеопорозу хребта шляхом застосування кінезотерапії, направленої на укріплення м'язів спини і живота пацієнта, під контролем клінічних досліджень – рентгенологічного дослідження, комп'ютерної томографії, стабілографії та показників кісткової резорбції, який відрізняється тим, що після стандартного ритмічного розминання призначають статичні, корильовані з диханням вправи у положенні лежачи на спині із зігнутими в колінах ногами та витягнутими вздовж тіла руками, які полягають у підніманні тулубу від шиї до лопаток на видиху протягом 3-5 с, затриманні тулубу у такому положенні 23 с, потім протягом 4-6 с - повернення у вихідне положення, вправу виконують 4-5 разів, після чого, лежачи на спині, здійснюють підтягування колін до груднини, руками обхвативши гомілки, втягують живіт, дозволяючи тим самим розслабитися та витягнутися м'язам живота, затримуються в такому положенні протягом 12-15 с, зробивши 3 глибо U 2 66378 1 3 чів. Тому підхід до лікування остеопорозу хребта має полягати не тільки в фармако- та дієтотерапії, а ще він має включати лікувальну фізкультуру, направлену на укріплення в першу чергу м'язів спини та черевного пресу, при цьому підхід до кожного пацієнта повинний бути суворо індивідуальним, а навантаження адекватним. Найбільш близьким до запропонованого технічного рішення є розробка, в якій наведений комплекс вправ для розвантаження м'язів хребта з підняттям тягарів та забезпеченням навантаження на скелет, який виконується під наглядом спеціаліста (1). Однак, вказаний комплекс має ряд недоліків: динамічні вправи можуть призвести до негативних результатів, тому що качання чи зближення кінцевих ділянок м'язів може призвести до зменшення відстані між тілами хребців, що є неприпустимим при остеопорозі, так як кісткова маса хребців щільна та "порозна", a nucleouspulposus не має потрібною пружністю та еластичністю, тому зближення хребців лише збільшить ризик їхнього перелому. Крім того, удари зближених хребців один об інший при різких змінах положення тіла, а саме стрибках, бігу та іншому інтенсивному фізичному навантаженні, також підвищують ризик перелому хребта у таких хворих. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення способу лікування остеопорозу хребта під контролем клінічних досліджень шляхом застосування кінезотерапії, направленої на скорочення і зближення кінців м'язів спини і живота, а також подовження і розведення їх кінців за допомогою заявлених вправ, що дозволить провести своєчасну профілактику остеопорозу, призупинити розвиток прогресування вже наявної патології, скоротити число ускладнень та покращити якість життя хворого. Поставлена задача вирішується тим, що, згідно з корисною моделлю, після клінічного обстеження пацієнта - рентгенологічного дослідження, комп'ютерної томографії (КТ), стабілографії та показників кісткової резорбції пацієнту після стандартного ритмічного розминання призначають тренування м'язів спини і живота шляхом розведення їх кінців, для чого виконують повільні статичні, корильовані з диханням вправи у положенні лежачи на спині із зігнутими в колінах ногами та витягнутими вздовж тіла руками, які полягають у підніманні тулубу від шиї до лопаток на видиху протягом 3-5 с, затриманні тулубу у такому положенні 2-3 с, потім протягом 4-6 с - повернення у вихідне положення, вправу виконують 4-5 разів, після чого, лежачи на спині, здійснюють підтягування колін до груднини, руками обхвативши гомілки, втягують живіт, дозволяючи тим самим розслабитися та витягнутися м'язам живота, затримуються в такому положенні протягом 10-15 с, зробивши 3 глибоких вдихи та видихи, далі, витягнувши руки в сторони на рівні плечей за допомогою м'язів живота опускають ноги та максимально повертають обидва коліна одночасно праворуч протягом 3-5 с, затримують їх у такому положенні на 10-15 с, зробивши 3 глибоких вдихи та видихи, та дозволяють розслабитися і витягну 66378 4 тися нижній частині спини, за допомогою м'язів живота повертають коліна у вихідне положення, після чого виконують аналогічні вправи шляхом опускання колін ліворуч, повторюючи вправи 5-7 разів, потім, лежачи на спині та зігнувши ноги в колінах за допомогою м'язів живота, підтягнувши ребра до стегон, відривають плечі від підлоги та повертають тулуб ліворуч, водночас, випрямляючи праву руку та ліву ногу затримуються у такому положенні на 3-5 с, зробивши глибокі вдих-видих, аналогічно повертають тулуб праворуч, повторюють вправи 8-10 разів, після цього, сидячи на полу з витягненими ногами з відстанню між стопами 1015 см, ледве зігнутими колінами, підтягненим животом, витягують руки на рівні грудей, розслабивши плечі на видихи, виконують нахил вперед, згорнувшись в букву "с", затримуються у такому положенні на 3-5 с і на глибокому вдиху приймають вихідне положення, останню вправу повторюють 3-5 разів, після закінчення комплексу - релаксація протягом 5-7хв, вправи виконують 3 рази на тиждень, повторне обстеження виконують через півроку у разі позитивної динаміки призначають виконання запропонованих вправ постійно. Спосіб виконується таким чином. Вправи, що пропонуються у заявленому технічному рішенні, поділяються на 2 категорії. І категорія - укріплення м'язів спини і живота завдяки їх скороченню, зближення їх кінців. II категорія укріплення м'язів завдяки їх подовженню, розведення їх кінців. Важливим є те, щоб кожна категорія вправ виконувалася конкретною групою м'язів. Головною задачею заявленого комплексу вправ є укріплення м'язів спини, оскільки вони поступаються в силі м'язам передньої частини тулуба. Відомо, що анатомічно м'язи спини поділяються на: - глибокий шар (ремінний м'яз (m.splenitis capitis et cervicis), м'яз, який піднімає лопатку (m.levator skapulae), м'яз, який випрямляє хребет (m.erektor spinae), верхній задній зубчатий м'яз (m.serratus posterior superior), нижній задній зубчатий м'яз (m.serratus posterior inferior), надостний м'яз (m.supraspinatus), підостний м'яз (m.infraspinatus), малий круглий м'яз (m.teres minor), великий круглий м'яз (m.teres major); - поверхневий шар (трапецієвидний м'яз (m.trapezius), найширший м'яз (m.latisimus dorsi), дельтовидний м'яз (m.deltoideus), великий та малий ромбовидний м'яз (m.rhomboideus major et minor), м'яз піднімаючий лопатку (m.levator scapulae). Глибокий шар м'язів, особливо m.erectorspinae, треба укріпляти шляхом їх витягування, розтягування їх кінців у різні боки. Що стосується поверхневого шару м'язів, то потрібно виконувати вправи для укріплення м'язів шляхом їх зближення - ізометричного скорочення, тому що саме завдяки цьому шару м'язів створюватиметься протидія м'язам передньої частини тулуба і саме це сприятиме виправленню і нормалізації фізіологічного та анатомічного центру тяжіння та центру мас тіла. М'язи тулуба (великий грудний м'яз (m.pectoralis major), передній зубчатий м'яз 5 (m.serratus anterior), прямий м'яз живота (m.rectus abdominis), зовнішній косий м'яз живота (m.obliquus abdominis externus), поперечний м'яз живота (m. trans versus abdominis) також треба укріпляти витяжінням, тому що їхнє вкорочення чи зближення кінців будуть змінювати поставу та зміщувати центр тяжіння вперед. Під час занять дуже важливо правильно та глибоко дихати, добре збагачуючи тіло та м'язи киснем. Вправи повинні виконуватися повільно, але дуже якісно для тренування глибоких м'язів тулуба шляхом розведення їх кінців, після стандартного ритмічного розминання призначають тренування м'язів спини і живота шляхом розведення їх кінців, для чого виконують повільні статичні, корильовані з диханням вправи у положенні лежачи на спині із зігнутими в колінах ногами та витягнутими вздовж тіла руками, які полягають у підніманні тулубу від шиї до лопаток на видиху протягом 3-5 с, затриманні тулубу у такому положенні 2-3 с, потім протягом 4-6 с - повернення у вихідне положення, вправу виконують 4-5 разів, після чого, лежачи на спині, здійснюють підтягування колін до груднини, руками обхвативши гомілки, втягують живіт, дозволяючи тим самим розслабитися та витягнутися м'язам живота, затримуються в такому положенні протягом 1015 с, зробивши 3 глибоких вдихи та видихи, далі, витягнувши руки в сторони на рівні плечей за допомогою м'язів живота опускають ноги та максимально повертають обидва коліна одночасно праворуч протягом 3-5 с, затримують їх у такому положенні на 10-15 с, зробивши 3 глибоких вдихи та видихи, та дозволяють розслабитися і витягнутися нижній частині спини, за допомогою м'язів живота повертають коліна у вихідне положення, після чого виконують аналогічні вправи шляхом опускання колін ліворуч, повторюючи вправи 5-7 разів, потім, лежачи на спині та зігнувши ноги в колінах за допомогою м'язів живота, підтягнувши ребра до стегон, відривають плечі від підлоги та повертають тулуб ліворуч, водночас, випрямляючи праву руку та ліву ногу затримуються у такому положенні на 3-5 с, зробивши глибокі вдих-видих, аналогічно повертають тулуб праворуч, повторюють вправи 8-10 разів, після цього, сидячи на полу з витягненими ногами з відстанню між стопами 10 Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська 66378 6 15 см, ледве зігнутими колінами, підтягненим животом, витягують руки на рівні грудей, розслабивши плечі на видихи, виконують нахил вперед, згорнувшись в букву "с", затримуються у такому положенні на 3-5 с і на глибокому вдиху приймають вихідне положення, останню вправу повторюють 3-5 разів, після закінчення комплексу - релаксація протягом 5-7 хв, вправи виконують 3 рази на тиждень. Повторне обстеження виконують через півроку, у разі позитивної динаміки призначають виконання запропонованих вправ постійно. В залежності від рівня фізичної підготовки, віку та ступеню патологічних змін вправи можуть бути скориговані. Слід враховувати, що це мінімальний комплекс вправ для початківців, тому, в залежності від рівня фізичної підготовки, віку та ступеню патологічних змін, вправи можуть ускладнюватися і доповнюватися. У зв'язку з цим, до кожного пацієнта повинен бути індивідуальний підхід. З метою призначення адекватного лікування, було досліджено 15 жінок віком 50-65 років. За допомогою стабілографії, підтвердження маркерами кісткової резорбції, рентгенологічно та за допомогою КТ у 10 з них було виявлено остеопороз хребта, яким призначено виконання комплексу вправ за запропонованим способом протягом 6 місяців. Комплекс вправ поступово ускладнювався шляхом його доповнення, кожні 2 місяці здійснювався контроль за показниками кісткової резорбції, який підтвердив досягнення деякої позитивації. Після півроку занять також було повторно проведено стабілографію, яка виявила позитивні зміни, які додатково були підтверджені вказаними вище методами дослідження. Таким чином, в порівнянні з найближчим аналогом, заявлений спосіб профілактики і лікування остеопорозу хребта дозволяє, за рахунок грамотно підібраного комплексу фізичних вправ та клінічного контролю до та після виконання, правильно сформувати м'язовий каркас, що сприяє скороченню числа ускладнень, є економічно придатним та значно покращує якість життя хворих на остеопороз хребта. Джерело інформації: 1. Риггз Б.Л., Мелтон III Л.Дж. Остеопороз. Пер. с англ. М. - СПб.: ЗАО "Издательство БИНОМ", "Невский диалект", 2000 г. - 474с. Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for preventing and treating osteoporosis of backbone

Автори англійською

Ihnatiev Oleksandr Mykhailovych, Turchyn Mykola Ivanovych, Zasypkina Oleksandra Vasylivna, Sahitova Ruslana Ibrahimivna

Назва патенту російською

Способ профилактики и лечения остеопороза позвоночника

Автори російською

Игнатьев Александр Михайлович, Турчин Николай Иванович, Засыпкина Александра Васильевна, Сагитова Руслана Ибрагимовна

МПК / Мітки

МПК: A61B 6/00, A61B 8/13

Мітки: спосіб, лікування, остеопорозу, хребта, профілактики

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-66378-sposib-profilaktiki-i-likuvannya-osteoporozu-khrebta.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб профілактики і лікування остеопорозу хребта</a>

Подібні патенти