Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Креслярський пристрій для відтворення кривих, що містить горизонтальну лінійку, на якій закріплена вертикальна напрямна та шарнірно закріплений двоплечий прямокутний важіль, одне плече прямокутного важеля з'єднано з вертикальною напрямною діадою повзунів, один з повзунів якої є Т-подібним і на ньому закріплена траверза, другу діаду повзунів з'єднано з другим плечем прямокутного важеля, який відрізняється тим, що пристрій оснащений другою траверзою, двома Т-подібними повзунами та третьою діадою повзунів, причому друга траверза закріплена в першому Т-подібному повзуні, встановленому на горизонтальній напрямній та з'єднує важіль з третьою діадою повзунів, а на горизонтальній напрямній, жорстко закріпленій на повзуні, закріплена вертикальна напрямна за допомогою другого Т-подібного повзуна.

Текст

Креслярський пристрій для відтворення кривих, що містить горизонтальну лінійку, на якій закріплена вертикальна напрямна та шарнірно закріплений двоплечий прямокутний важіль, одне плече прямокутного важеля з'єднано з вертикаль 3 горизонтальній напрямній, третьої діади повзунів, яка пов'язує друге плече прямокутного важеля з другою траверзою дає можливість відтворювати параболу і параболічну гіперболу. Регулювання положення другої траверзи на горизонтальній напрямній за допомогою Т-подібного повзуна дає можливість змінювати характер параболічної гіперболи. Встановлення вертикальної напрямної на горизонтальну лінійку з можливістю регулювання положення на ній за допомогою другого Тподібного повзуна, дає можливість змінювати параметр параболи, що розширює функціональні можливості пристрою. На кресленні приведена кінематична схема пристрою. Пристрій містить горизонтальну лінійку 1, на якій встановлено шарнір 2, та до якого кріпиться двоплечий прямокутний важіль 3. На горизонтальну лінійку 1 встановлено другий Т-подібний повзун 4, з можливістю регулювання його положення, та на якому кріпиться вертикальна напрямна 5. Одне плече прямокутного важеля 3 пов'язане з вертикальною напрямною 5 за допомогою діади повзунів 6, у якої один з повзунів є Т-подібним і до якого кріпиться траверза 7, яка в свою чергу за допомогою другої діади повзунів 8 пов'язана з другим плечем важеля 3. До повзуна другої діади повзунів 8, який встановлено на траверзі 7 жорстко кріпиться горизонтальна напрямна 9, на якій встановлено перший Т-подібний повзун 10 з закріпленою на ньому другою траверзою 11. Друга траверза 11 та друге плече прямокутного важеля 3 пов'язані між собою третьою діадою повзунів 12. Для регулювання положення на горизонтальній лінійці 1 другий Т-подібний повзун 4 оснащено стопорним гвинтом 13, а для регулювання положення на горизонтальній напрямній 9 перший Т-подібний повзун 10 оснащено стопорним гвинтом 14. Пишучі пристрої (на кресленні не показано) вмонтовані в другу діаду повзунів 8 і третю діаду повзунів 12. Пристрій дозволяє відтворити параболу по рівнянню 66150 4 (1) Y 2  aX , де: X – переміщення т.В повздовж координатної осі ОХ; Y – переміщення т.В повздовж координатної осі ΟΥ; a – параметр параболи та параболічну гіперболу згідно рівняння (2) Y 2 X  b  aX 2 де: X – переміщення т.D повздовж координатної вісі ОХ; Y – переміщення т.D повздовж координатної вісі ΟΥ; b – регулюємий параметр параболічної гіперболи. Пристрій працює наступним чином: Сполучаємо нерухому горизонтальну лінійку 1 з віссю ОХ, та встановлюємо шарнір 2 в початок координат (т.О). Встановлюємо положення вертикальної напрямної 5 на горизонтальній лінійці 1, за допомогою стопорного гвинта 13 другого Тподібного повзуна 4, на відстані O  O1  a . На горизонтальній напрямній 9 встановлюємо перший Т-подібний повзун 10 з закріпленою на ньому другою траверзою 11 на відстані B  C  b від другої діади повзунів 8, та фіксуємо стопорним гвинтом 14. При обертанні двоплечого прямокутного важеля 3 одне його плече, яке пов'язане з вертикальною напрямною 5 діадою повзунів 6, передає рух траверзі 7, а та, передає рух жорстко закріпленій горизонтальній напрямній 9 за допомогою діади повзунів 8, пов'язаною з траверзою 7 та другим плечем прямокутного важеля 3. Сумісний рух другого плеча важеля 3 та траверзи 11 передає рух третій діаді повзунів 12. Пишучий пристрій (на кресленні не показано) вмонтований в другу діаду повзунів 8 відтворює параболу по рівнянню (1), а пишучий пристрій (на кресленні не показано) вмонтований в третю діаду повзунів 12 відтворює криву 3-го порядку, а саме параболічну гіперболу, згідно з рівнянням (2). 5 Комп’ютерна верстка Мацело В. 66150 6 Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Drawing device for reproduction of curves

Автори англійською

Muzychyshyn Serhii Volodymyrovych, Makatiora Dmytro Anatoliiovych

Назва патенту російською

Чертежное устройство для воспроизведения кривых

Автори російською

Музычишин Сергей Владимирович, Макатера Дмитрий Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: B43L 11/00

Мітки: пристрій, кривих, креслярський, відтворення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-66150-kreslyarskijj-pristrijj-dlya-vidtvorennya-krivikh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Креслярський пристрій для відтворення кривих</a>

Подібні патенти