Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Енергоприймач безконтактного електровоза, який містить магнітопровід, виконаний з двох частин, нижня з яких має коритоподібну форму, а верхня утворена подовженими угору бічними сторонами, співвісними відповідним кабелям тягової мережі і охоплюючими їх, і розміщену у нижній частині магнітопроводу обмотку, який відрізняється тим, що бічні  сторони верхньої частини магнітопроводу виконано відокремленими від нижньої і виконано з двох вигнутих зовні по дузі, рухомо з'єднаних між собою верхнього та нижнього відрізків, з можливістю зміщення у вертикальній площині по дугових траєкторіях та фіксації відрізків у верхньому граничному положенні, коли вони охоплюють кабель з проміжком між вершинами верхніх відрізків і у нижньому граничному положенні, коли верхні відрізки рухомих бічних сторін повернені у горизонтальне положення усередину нижньої частини магнітопроводу на рівні поверхні обмотки.

2. Енергоприймач за п. 1, який відрізняється тим, що число витків w обмотки вибране таким, що ділиться на ціле число n без залишку, де n - відношення питомих взаємоіндуктивностей тягової мережі і обмотки енергоприймача у випадках, відповідно, верхнього і нижнього граничних положень рухомих бічних сторін, причому при нижньому граничному положенні рухомих бічних сторін магнітопроводу витки з'єднані послідовно, а при верхньому з'єднані у n паралельних ланцюгів з w/n витками у кожному.

Текст

1. Енергоприймач безконтактного електровоза, який містить магнітопровід, виконаний з двох частин, нижня з яких має коритоподібну форму, а верхня утворена подовженими угору бічними сторонами, співвісними відповідним кабелям тягової мережі і охоплюючими їх, і розміщену у нижній частині магнітопроводу обмотку, який відрізняється тим, що бічні сторони верхньої частини магнітопроводу виконано відокремленими від нижньої і виконано з C2 2 (19) 1 3 забезпечується робота електровоза, як на прямих ділянках тягової мережі, так і на ділянках з розгалуженнями та перетинаннями кабелів мережі і, за рахунок цього, підвищується ефективність системи електропостачання електровоза. Завдання вирішується тим, що у відомій конструкції енергоприймача безконтактного електровоза з магнітопроводом, зробленим з двох частин, нижня з яких має коритоподібну форму, а верхня - утворена подовженими угору бічними сторонами, співвісними відповідним кабелям тягової мережі та охоплюючими їх, і розміщеної в нижній частині магнітопроводу обмотки, згідно з винаходом, бічні сторони верхньої частини магнітопроводу зроблено відокремленими від нижньої і виконано з двох вигнутих зовні по дузі рухомо з'єднаних між собою відрізків (верхнього та нижнього) з можливістю зміщення у вертикальній площині по дугових траєкторіях та фіксації відрізків у верхньому граничному положенні, коли вони охоплюють відповідні кабелі мережі з проміжком між вершинами верхніх відрізків, і у нижньому граничному положенні - коли верхні відрізки бічних сторін повернені у горизонтальне положення усередину магнітопроводу на рівні поверхні обмотки. Крім того, згідно з винаходом, число витків W обмотки вибране таким, що ділиться на ціле число n без залишку, де n відношення питомих взаємоіндуктивностей тягової мережі і обмотки енергоприймача у випадках, відповідно, верхнього і нижнього граничних положень рухомих бічних сторін, причому в нижньому граничному положенні рухомих бічних сторін витки обмотки з'єднані взаємно послідовно, а у верхньому - створенно n паралельних ланцюгів з w/n витками у кожному. На фіг.1 зображено поперечний переріз однієї з половин енергоприймача у верхньому граничному положенні рухомих бічних сторін, на фіг.2 -поперечний переріз тієї ж половини енергоприймача у нижньому граничному положенні бічних сторін. Енергоприймач безконтактного електровоза оснащено магнітопроводом, зробленним із двох частин, нижня з яких 1 має коритоподібну форму (фіг.1,2). Всередину нижніх частин 1 вкладено обмотку 2. Верхні бічні сторони (рухомі) З, 4, загальною довжиною l, виконано вигнутими зовні по дузі з можливістю зміщення у вертикальній площині та з двох відрізків: верхнього 3, довжиною l1, та нижнього 4, довжиною l2. Відрізки 3 і 4 рухомо з'єднані між собою шарніром в точці А та мають змогу разом зміщуватись відносно нижньої частини магнітопроводу униз та угору за дуговими траєкторіями до своїх заданих граничних положень. Верхні відрізки 3 в нижньому граничному положенні рухомих бічних сторін повернені навколо осей шарнірів А в горизонтальне положення всередину першої частини магнітопроводу на рівні поверхні обмотки 2 (фіг.2). У верхньому граничному положенні рухомих бічних сторін, відрізки 3, 4 охоплюють кабель 5 тягової мережі з проміжком h між вершинами відрізків 3 (фіг.1). Кабель 5 закріплено на підвісках 6 (на фіг 1,2 показано одну підвіску). 65929 4 При роботі електровоза на ділянках з розгалуженням та перетинаннями кабелів тягової мережі відрізки 3,4 рухомих бічних сторін магнітопроводу зміщені в нижнє граничне положення, в якому відрізки 3 повернені навколо осей шарнірів А всередину нижньої частини магнітопроводу на рівні поверхні обмотки 2, займаючи горизонтальне положення і створюючи полюсні наконечники. При цьому, електровоз має змогу рухатись на ділянках з розгалуженнями та перетинаннями кабелів тягової мережі. Електрорушійна сила (ЕРС), яка виникає в обмотці 2 енергоприймача у цьому випадку (1) En=wlwMOнI, де ω - кутова частота струму в тяговій мережі; l- довжина магнітопроводу; W -загальне число витків обмотки; МОн - питома взаємоіндуктивність тягової мережі. 3 обмоткою (на один виток обмотки та на одиницю довжини магнітопроводу); I -струм у тяговій мережі. При роботі електровоза на прямих ділянках тягової мережі, відрізки 3,4 рухомих бічних сторін магнітопроводу займають верхнє граничне положення, що забезпечує достатньо високу взаємоіндуктивність між тяговою мережею та обмоткою 2 енергоприймача та збільшує ефективність роботи електровоза. ЕРС в обмотці 2 при розташуванні відрізків 3 і 4 у верхньому граничному положенні: (2) Eв=wlwвMOвI, де wв - число витків одного з паралельних ланцюгів обмотки; МОв- питома взаємоіндуктивність тягової мережі з обмоткою в верхньому граничному положенні рухомих бічних сторін. Для забезпечення нормальної роботи електродвигунів електровоза при роботі на будьяких ділянках тягової мережі необхідно забезпечити виконання умови: Ев Ен. Звідси = витікає відношення M 0в w н = = n, (3) M 0н w в Вибором співвідношення довжин l1 і l2 відрізків, відповідно, 3 і 4 та розміру проміжка h між вершинами відрізків 3 у верхньому граничному положенні рухомих бічних сторін забезпечують n цілим числом. Це дає змогу раціонально використати витки обмотки 2 енергоприймача, а саме загальне число витків W H вибирають таким, щоб забезпечити потрібне значення ЕРС в нижньому граничному положенні рухомих бічних сторін і таким, щоб воно ділилося на число n без залишку. Витки обмотки 2 в нижньому граничному положенні рухомих бічних сторін з'єднують між собою послідовно. У верхньому граничному положенні рухомих бічних сторін із wH витків створюють n паралельно з'єднаних ланцюгів з wH/n витками у кожному. Позитивний ефект досягається завдяки тому, що верхні бічні сторони магнітопроводу енергоприймача зроблені рухомими. Це дозволяє 5 підвищити ефективність роботи безконтактного електровоза. 65929 6

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Energy receiver of noncontact electric locomotive

Автори англійською

Pivniak Hennadii Hryhorovych, Panchenko Viktor Ivanovych, Rybalko Anatolii Yakovych, Koltsov Ihor Borysovych

Назва патенту російською

Энергоприемник бесконтактного электровоза

Автори російською

Пивняк Геннадий Григорьевич, Панченко Виктор Иванович, Рыбалко Анатолий Яковлевич, Кольцов Игорь Борисович

МПК / Мітки

МПК: B60M 7/00, B60L 5/00

Мітки: електровоза, безконтактного, енергоприймач

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-65929-energoprijjmach-bezkontaktnogo-elektrovoza.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Енергоприймач безконтактного електровоза</a>

Подібні патенти