Спосіб збору і накопичення змішаних побутових відходів

Номер патенту: 65780

Опубліковано: 12.12.2011

Автор: Услістий Ігор Анатолійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб збору і накопичення змішаних побутових відходів, що включає сортування зібраних відходів розділенням на неорганічну і органічну складові, дроблення відходів, отримання компосту і його накопичування, який відрізняється тим, що сортування, збір і накопичення змішаних твердих побутових відходів здійснює населення на сільських подвір'ях або у господарських будівлях роздільно: неорганічну складову у виданих безкоштовно пластикових мішках, які після заповнення ущільнюють і направляють на підприємства вторинної переробки, а органічну складову у компостному ящику на кожному подвір'ї, на відстані не менше 20 м від житлової будівлі, який опорожняють кожні 3-6 місяців; рідкі побутові відходи населення збирає і накопичує у встановленій на групу подвір'їв підземній пластиковій місткості, виконаній з приймальним люком у верхній частині, під яким розміщений завантажувальний ящик із ґратчастим дном, з вічками ґрат не більше 20х20 мм; до місткості з рідкими побутовими відходами через завантажувальний ящик додають тверді органічні відходи з компостного ящика, подрібнюючи їх на ґратах; рідкі побутові відходи з відсепарованими шляхом осадження подрібненими твердими відходами з заповненої підземної пластикової місткості вибирають машинами, що відсмоктують мул.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що у пластикових мішках збирають і накопичують метал, скло, шлаки пічного опалення, будівельні відходи, пластмасу, гуму, крупну деревину, папір і картон.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що у компостних ящиках збирають і накопичують зметення вуличне, листя, забруднений папір, дрібну деревину, харчові відходи, гній від свійських тварин.

4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що у підземних місткостях збирають і накопичують стоки з туалету, кухні, ванни, хліва.

Текст

1. Спосіб збору і накопичення змішаних побутових відходів, що включає сортування зібраних відходів розділенням на неорганічну і органічну складові, дроблення відходів, отримання компосту і його накопичування, який відрізняється тим, що сортування, збір і накопичення змішаних твердих побутових відходів здійснює населення на сільських подвір'ях або у господарських будівлях роздільно: неорганічну складову у виданих безкоштовно пластикових мішках, які після заповнення ущільнюють і направляють на підприємства вторинної переробки, а органічну складову у компостному ящику на кожному подвір'ї, на відстані не менше 20 м від житлової будівлі, який опорожняють кожні 3-6 місяців; рідкі побутові відходи населення збирає і накопичує у встановленій на групу подвір'їв підземній пластиковій місткості, виконаній U 2 (19) 1 3 Ознаками найближчого аналога, що збігаються з суттєвими ознаками корисної моделі, є наявність у способі збору і накопиченні змішаних побутових відходів сортування зібраних відходів розділенням на неорганічну і органічну складові, дроблення відходів, отримання компосту і його накопичування, Технічним результатом корисної моделі є спрощення способу збору і накопичення змішаних побутових відходів, зниження собівартості сортування, зниження негативної дії на навколишнє середовище, підвищення якості санітарної обстановки. Досягненню зазначеного технічного результату при використанні найближчого аналога перешкоджають наступні обставини. Використання конвеєра при сортуванні збільшує енергоємність та собівартість цього процесу. Використання емульгатора кавітації з озонатором, біореактора, а також застосування мікрофлори, що містить бактерії, актиноміцети, мікроскопічні гриби в співвідношенні 1,6:1:1,7, каліфорнійського черв'яка Еізепіа Тоегісіа ускладнює технологію накопичення і переробки твердих побутових відходів і значно збільшує його собівартість, не вирішуючи проблеми рідких побутових відходів. В основу корисної моделі поставлена технічна задача вдосконалення способу збору і накопичення змішаних побутових відходів. Поставлена технічна задача вирішують тим, що в способі збору і накопичення змішаних побутових відходів, який включає сортування зібраних відходів розділенням на неорганічну і органічну складові, дроблення відходів, отримання компосту і його накопичування, згідно корисній моделі сортування, збір і накопичення змішаних твердих побутових відходів здійснює населення на сільських подвір'ях або у господарських будівлях роздільно: неорганічну складові у виданих безкоштовно π ластикових мішках, які після заповнення ущільнюють і направляють на підприємства вторинної переробки, а органічну складові у компостному ящику на кожному подвір'ї, на відстані не менше 20 м від житлової будівлі, який опорожняють кожні 3-6 місяців; рідкі побутові відходи населення збирає і накопичує у встановленій на групу подвір'їв підземній пластиковій місткості, виконаній з приймальним люком у верхній частині, під яким розміщений завантажувальний ящик із ґратчастим дном, з вічχ ками ґрат не більше 20 20 мм; до місткості з рідкими побутовими відходами через завантажувальний ящик додають тверді органічні відходи з компостного ящика, подрібнюючи їх на ґратах; рідкі побутові відходи з відсепарованими шляхом осадження подрібненими твердими відходами з заповненої підземної пластикової місткості вибирають машинами, що відсмоктують мул. Згідно корисній моделі у пластикових мішках збирають і накопичують метал, скло, шлаки пічного опалення, будівельні відходи, пластмасу, гуму, крупну деревину, папір і картон. Згідно корисній моделі у компостних ящиках збирають і накопичують зметення вуличне, листя, забруднений папір, дрібну деревину, харчові відходи, гній від свійських тварин. Згідно корисній моделі у підземних місткостях зби 65780 4 рають і накопичують стоки з туалету, кухні, ванни, хліва. Між сукупністю суттєвих ознак корисної моделі і технічним результатом, що досягається, існує такий причинно-наслідковий зв'язок. Швидкість розкладання органічних відходів у підземних пластикових місткостях зростає в міру збільшення вологої складової, а висока щільність відходів після дроблення на ґратах й відсутність кисню в рідині, дозволяє регулювати швидкість процесу розкладання твердих відходів, при якому тверді відходи змінюють свої фізико-хімічні властивості, знижуючи негативну дію на навколишнє середовище, у порівнянні з накопиченням у дрібних твердих відходів на подвір'ї, наприклад, у контейнерах. До того ж, у твердих відходах, поміщених у рідину, личинки й лялечки мух будуть знешкоджені. Загальна кількість виплоду мух у твердих відходах скорочується, відповідно кількості твердих відходів, поміщених у рідкі відходи. Підвищенню якості санітарної обстановки сприяє виконання ємності для збору рідких відходів підземною та наявність люка, який щільно закривається, на ній. Переміщення органічної складової до компостного ящика, а дрібних твердих відходів до рідких відходів у підземні ємності дозволить зменшити масу твердих побутових відходів, зменшити частоту вивозу відходів, що діють згідно санітарно-гігієнічних норм, перемінивши вивіз твердих відходів кожні 24 години, на вивезення у міру наповнення ємності, але не рідше одного разу в півроку. Спосіб здійснюють таким чином. Населення збирає, самостійно сортує на сільських подвір'ях або у господарських будівлях змішані тверді побутові відходи роздільно. Неорганічну складові: метал, скло, шлаки пічного опалення, будівельні відходи, пластмасу, гуму, а також крупну деревину, папір і картон окремо у видані безкоштовно пластикові мішки, які після заповнення ущільнюють і направляють на підприємства вторинної переробки. Органічну складові: зметення вуличне, листя, забруднений папір, дрібну деревину, харчові відходи, гній від свійських тварин населення накопичує у компостному ящику, встановленому на кожному подвір'ї на відстані не менше 20 м від житлової будівлі, який опорожняють кожні 3-6 місяців. Рідкі побутові відходи: стоки з туалету, кухні, ванни, хліва населення збирає і накопичує у встановленій на групу подвір'їв підземній пластиковій місткості, об'ємом, який розраховується згідно діючим нормам накопичення побутових відходів як сума показників обсягів твердих і рідких відходів за шість місяців, що виконана з приймальним люком у верхній частині, під яким розміщений завантажувальний ящик із ґратчастим дном, з вічками ґрат не більше 20x20 мм. До місткості з рідкими побутовими відходами через завантажувальний ящик періодично, по мірі дозрівання компосту та по мірі його опорожнення додають тверді органічні відходи з компостного ящика, подрібнюючи їх на ґратах. Рідкі побутові відходи з відсепарованими шляхом осадження подрібненими твердими відходами з заповненої підземної пластикової місткості вибирають машинами, що відсмоктують мул. 5 Комп’ютерна верстка Д. Шеверун 65780 6 Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of collection and storage of mixed waste

Автори англійською

Uslistyi Ihor Anatoliiovych

Назва патенту російською

Способ сбора и накопления смешанных бытовых отходов

Автори російською

Услистый Игорь Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: B09B 3/00, B65F 5/00

Мітки: накопичення, збору, побутових, відходів, змішаних, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-65780-sposib-zboru-i-nakopichennya-zmishanikh-pobutovikh-vidkhodiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб збору і накопичення змішаних побутових відходів</a>

Подібні патенти