Креслярський пристрій для відтворення дивергентних парабол третього порядку

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Креслярський пристрій для відтворення дивергентних парабол третього порядку, що містить нерухому горизонтальну лінійку, на якій шарнірно закріплений важіль з плечем та встановлена вертикальна напрямна, що з'єднані між собою першою діадою повзунів, до Т-подібного повзуна якої закріплена перша траверза, при цьому перша, друга і третя траверзи з'єднані між собою послідовно за допомогою другої і третьої діади повзунів, один з повзунів яких Т-подібний, який відрізняється тим, що оснащений додатковими вертикальною напрямною, діадою повзунів та двома Т-подібними повзунами, за допомогою останніх вертикальні напрямні встановлені на горизонтальній лінійці, важіль має додаткове плече, на якому встановлений Т-подібний повзун першої діади повзунів, інше плече важеля з'єднано з третьою траверзою за допомогою додаткової діади повзунів, а Т-подібний повзун другої діади повзунів встановлений на додатковій напрямній.

Текст

Креслярський пристрій для відтворення дивергентних парабол третього порядку, що містить нерухому горизонтальну лінійку, на якій шарнірно закріплений важіль з плечем та встановлена вертикальна напрямна, що з'єднані між собою першою діадою повзунів, до Т-подібного повзуна якої 3 подібний повзун першої діади повзунів, інше плече важеля з'єднано з третьою траверзою за допомогою додаткової діади повзунів, а Т-подібний повзун другої діади повзунів встановлений на додатковій напрямній. Виконання конструкції пристрою таким чином, щоб він був оснащеним додатковими вертикальною напрямною, діадою повзунів, важелем з додатковим плечем, на якому встановлений Т-подібний повзун першої діади повзунів, інше плече важеля з'єднано з третьою траверзою за допомогою додаткової діади повзунів, а Т-подібний повзун другої діади повзунів встановлений на додатковій напрямній, дозволяє відтворювати дивергентні параболи третього порядку. Встановлення на горизонтальній лінійці вертикальних напрямних за допомогою додаткових Т-подібних повзунів зі стопорними гвинтами, дозволяють змінювати типи та характер дивергентних парабол. На кресленні приведена кінематична схема пристрою. Пристрій містить горизонтальну лінійку 1, на якій встановлено шарнір 2 (центр якого т. О), за допомогою якого кріпиться двоплечий прямокутний важіль 3. Вертикальна напрямна 4, за допомогою додаткового Т-подібного повзуна 5 кріпиться на горизонтальній лінійці 1, стопорним гвинтом 6. Додаткова вертикальна напрямна 7, за допомогою додаткового Т-подібного повзуна 8 кріпиться на горизонтальній лінійці 1 стопорним гвинтом 9. Одне плече прямокутного важеля 3 пов'язане з вертикальною напрямною 4 (т. А) за допомогою діади повзунів 10, один з повзунів якої є Тподібний і на ньому кріпиться траверза 11, яка в свою чергу пов'язана з додатковим плечем важеля 3 за допомогою другої діади повзунів 12 (т. В), де в свою чергу один з повзунів якої є Т-подібним, та на ньому кріпиться друга траверза 13. Друга траверза 13, за допомогою третьої діади повзунів 14 (т. С), пов'язана з додатковою вертикальною напрямною 7. Та третя діада повзунів 14 теж має один з повзунів Т-подібний, на якому кріпиться третя траверза 15, яка в свою чергу за допомогою додаткової діади повзунів 16 (т. D) пов'язана з плечем важеля 3. Креслярський пристрій працює наступним чином: 65624 4 Горизонтальну лінійку 1 розміщують повздовж координатної вісі X шарніром 2 (т. О) на початку координат YOX. Вертикальна напрямна 4, за допомогою додаткового Т-подібного повзуна 5 кріпиться на горизонтальній лінійці 1 стопорним гвинтом 6 на відстані а з правого боку від т. О. Додаткова вертикальна напрямна 7, за допомогою додаткового Т-подібного повзуна 8 кріпиться на горизонтальній лінійці 1 стопорним гвинтом 9 на відстані b вліво або вправо від т. О в залежності від характеру кривої, що необхідно відтворити. Обертаючи важіль 3 відносно шарніру 2, його плече, яке пов'язане з напрямною 4 приводить до руху діаду повзунів 10 і тим самим приводить до руху траверзу 11 відносно напрямної 4, яка одночасно з рухом додаткового плеча важеля 3 приводить до руху другу діаду повзунів 12, яка з'єднана з другою траверзою 13. Друга траверза 13 передає рух третій діаді повзунів 14, яка містить третю траверзу 15. Третя траверза 15 передає рух додатковій діаді повзунів 16, яка пов'язана з важелем 3. Таким чином, при роботі креслярського пристрою пишучий пристрій, вмонтований в другу діаду повзунів 12 (на кресленні не показано) т. В, відтворює квадратичну параболу по рівнянню (1) 2 Y =-аХ (1), а пишучий пристрій, вмонтований в діаду повзунів 16 (на кресленні не показано) т. D, відтворює криву під назвою дивергентна парабола по рівнянню (2), 2 3 2 aY =X -(а+b)·X (2). Таким чином: при (b=-а) відтворюється відома дивергентна парабола з параболічними гілками та точкою повернення на початку координат (х0=0, у0=0) - під назвою парабола Нейля, при (b-а) криві мають ізольовану точку на початку координат (х0=0, у0=0) та параболічні гілки, так наприклад при (b=0) відтворюється відома дивергентна парабола під назвою - кубічна дублікатриса. 5 Комп’ютерна верстка М. Ломалова 65624 6 Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Drawing device for reproduction of divergent cubic parabolas

Автори англійською

Muzychyshyn Serhii Volodymyrovych, Makatiora Dmytro Anatoliiovych

Назва патенту російською

Чертежное устройство для воспроизведения дивергентных парабол третьего порядка

Автори російською

Музычишин Сергей Владимирович, Макатера Дмитрий Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: B43L 11/02

Мітки: третього, креслярський, відтворення, дивергентних, парабол, пристрій, порядку

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-65624-kreslyarskijj-pristrijj-dlya-vidtvorennya-divergentnikh-parabol-tretogo-poryadku.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Креслярський пристрій для відтворення дивергентних парабол третього порядку</a>

Подібні патенти