Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб біологічного тестування сировини на мікотоксини, що передбачає підготування досліджуваного об'єкта, екстрагування мікотоксинів з досліджуваного об'єкта, взаємодію концентрату мікотоксинів з тест-організмами, витримку суміші тест-організмів і концентрату мікотоксинів та підрахунок кількості тест-організмів у фіксованому об'ємі суміші, який відрізняється тим, що екстракцію здійснюють водою при співвідношенні досліджуваного об'єкта і води, рівному 1:(1,0-20,0), за необхідності здійснюють нейтралізацію до 4,8-7,0, фільтрацію, після чого добову культуру інфузорій Stylonichia mytilus вносять в мікроакваріум, додають 0,02 см3 концентрату мікотоксинів у вигляді водного розчину, підраховують початкову кількість інфузорій Stylonichia mytilus, доводять вміст мікроакваріума до половини об'єму концентратом мікотоксинів, витримують 45-90 хвилин і повторно підраховують чисельність інфузорій Stylonichia mytilus і по кількості тест-організмів, що вижили, оцінюють ступінь токсичності досліджуваних мікотоксинів в сировині і харчових продуктах.

Текст

Спосіб біологічного тестування сировини на мікотоксини, що передбачає підготування досліджуваного об'єкта, екстрагування мікотоксинів з досліджуваного об'єкта, взаємодію концентрату мікотоксинів з тест-організмами, витримку суміші тест-організмів і концентрату мікотоксинів та під 3 Цей спосіб включає складну пробопідготовку, обчислювання, побудову графіків залежності, крім того, температурний стрибок значною мірою впливає на тест-культуру і дотримання параметрів стрибку має при цьому методі визначення токсичності першочергове значення. Найбільш близьким по технічній сутності до пропонованого способу є спосіб біологічного моніторингу екологічних систем і об'єктів (Патент РФ №2009109403 МПК G01N 33/02), що використовується для різних об'єктів ветеринарно-санітарного і екологічного контролю харчових і кормових добавок, що передбачає три етапи біологічних досліджень. На першому проводять визначення ступеня виживання Інфузорій Paramecium caudatum протягом 2 годин, на другому етапі здійснюють аналіз приросту культури інфузорій Tetrachimena pyriformis за 24 години. По закінченні обох етапів оцінюють токсичність досліджуваних об'єктів і по результатам оцінки приймають рішення про закінчення або продовження досліджень на третьому етапі з експозицією 72 години. Після третього етапу приймають рішення про продовження досліджень іншими методами або оцінюють токсичність шляхом розрахунку виживання Paramecium caudatum та приросту Tetrachimena pyriformis на основі підрахунку кількості клітин за допомогою прибору для біологічних досліджень, а висновок про ступінь токсичності здійснюють на основі підрахунків всіх результатів досліджень. Найближчий аналог і корисна модель, що заявляється, мають такі спільні ознаки: - в якості тест-організмів використовують культуру інфузорій; - біологічну активність об'єкта оцінюють шляхом підрахунку кількості інфузорій; - проби готують як у вигляді водних розчинів. Але спосіб за прототипом має наступні недоліки: - використовують три етапи для визначення дії речовини, що подовжує термін виконання дослідження; - підрахунки кількості клітин здійснюють у спеціальному приборі кілька разів і необхідність використання спеціального обладнання ускладнює завдання; - спосіб може бути використаний для сировини і матеріалів, що мають незначну вологість і не придатний для аналізу соковитої сировини; - попередня підготовка проб, що досліджуються, передбачає екстрагування в умовах, які призводять до значного розведення розчинів токсичних речовин, що може призвести до похибки в результатах. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити спосіб біотестування, в якому за рахунок використання інфузорій Stylonichia mytilus досягається однозначний результат щодо ступеня токсичності продовольчої сировини, матеріалів, добавок, що досліджуються, досягається прискорення проведення тестування. Цей спосіб не вимагає використання спеціального складного обладнання. Поставлена задача вирішується в способі біотестування за допомогою інфузорій Stylonichia 65300 4 mytilus, що передбачає підготування досліджуваного об'єкта, екстрагування мікотоксинів з досліджуваного об'єкта, взаємодію концентрату мікотоксинів з тест-організмами, витримку суміші тесторганізмів і концентрату мікотоксинів та підрахунок кількості тест-організмів у фіксованому об'ємі суміші, тим, що екстракцію здійснюють водою при співвідношенні досліджуваного об'єкта і води, рівному 1:(1,0-20,0), за необхідності, здійснюють нейтралізацію до 4,8-7,0, фільтрацію, після чого добову культуру інфузорій Stylonichia mytilus вносять в 3 мікроакваріум, додають 0,02 см концентрату мікотоксинів у вигляді водного розчину, підраховують початкову кількість інфузорій Stylonichia mytilus, доводять вміст мікроакваріума до половини об'єму концентратом мікотоксинів, витримують 45-90 хвилин і повторно підраховують чисельність інфузорій Stylonichia mytilus і по кількості тест-організмів, що вижили, оцінюють ступінь токсичності досліджуваних мікотоксинів в сировині і харчових продуктах. Підрахунок виживання здійснюють за формулою: N  N2  100 , де N1 N - виживання інфузорій, %; N1 - середня арифметична кількість інфузорій на початку досліду (за результатами не менше 5ти досліджень), шт; N2 - середня арифметична кількість живих інфузорій через 1 год. експозиції (за результатами не менше 5-ти досліджень), шт; 100 - коефіцієнт перерахунку у відсотки. Перед початком досліджень, при необхідності, визначають вид плісеневих грибів, який може продукувати мікотоксини і наявний в досліджуваній сировині (див. табл.1). Приклад 1 Наважку огірків з одеської області 10,00±0,01 г 3 подрібнювали, заливали 15 см дистильованої води, проводили екстракцію 7 хв, відфільтровували твердий залишок і отриманий екстракт використовували для визначення токсичності. Добову культуру інфузорій Stylonichia mytilus у кількості 3 0,02 см вносили в мікроакваріум, додавали 0,02 3 см водного розчину мікотоксинів. Через 2 хв, після адаптації тест-організмів у розчині, здійснювали підрахунок початкової кількості інфузорій, яка склала 60 особин. Через 60 хв експозиції вдруге проводили підрахунок чисельності інфузорій - 52 особини. Підраховували виживаність інфузорій по формулі: N  60  100  86,7 % . 52 Результати визначення впливу різних токсикантів на Stylonichia mytilus наведені у таблиці 1. Приклад 2 Наважку огірків з миколаївської області 10,00±0,01 г заливали дистильованою водою, 3 об'ємом 30 см , проводили екстракцію 16 хв, фільтрували, отриманий екстракт використовували для визначення токсичності. Добову культуру інфузо3 рій Stylonichia mytilus у кількості 0,02 см вносили в 3 мікроакваріум, додавали 0,02 см водного розчину мікотоксинів. Через 5 хв, після адаптації тесторганізмів у розчині, здійснювали підрахунок початкової кількості інфузорій, яка склала 57 особин. 5 Через 60 хв експозиції вдруге проводили підрахунок чисельності інфузорій - 53 особини. Підраховували виживаність інфузорій: 57  100  930% . N 53 65300 6 Результати визначення впливу різних токсикантів на Stylonichia mytilus наведені у таблиці 2. Приклади 3-6 здійснювали аналогічно прикладу 1, дані наведені в таблиці 1. Таблиця 1 Визначення токсичності продуктів метаболізму збудників мікробіологічного псування рослинної сировини в водорозчинній фракції № 1 2 3 4 5 6 7 Кількість Кількість живих Stylonichia Stylonichia Виживання Досліджуваний Мікроорганізми псування Ступінь mytilus на поча- mytilus через 1 Stylonichia матеріал сировини токсичності тку експозиції, год. експозиції, mytilus особин особин Огірки (ОдесьНе гриби р. Penicillium 60 52 86,7 кий регіон) токсичний Змішані культури грибів Огірки (МиколаНе токсиp. Colletotrichum, 57 53 93,0 ївська обл.) чний p. Aspergillus Змішані культури грибів p. P. stalicum, Мандарини p. P. digitatum, 51 10 19,6 токсичний p. Colletitrichium gloesporidium Яблука гриби p. P. digitatum 64 0 0 токсичний Томатна паста гриби p. Penicillium 124 0 0 токсичний Змішані культури грибів p. Asp. flavus, Хліб 102 0 0 токсичний p. Asp. amstelodami, p. P. digitatum Кілька гриби p. Penicillium 46 0 0 токсичний Комп’ютерна верстка А. Рябко Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for biological testing of raw material on mycotoxins

Автори англійською

Pylynenko Liudmyla Mykolaivna, Pylypenko Inna Vasylivna, Haidukevych Diana Kazymyrivna, Vikul Svitlana Ivanivna, Danylova Olena Ivanivna

Назва патенту російською

Способ биологического тестирования сырья на микотоксины

Автори російською

Пилипенко Людмила Николаевна, Пилипенко Инна Васильевна, Гайдукевич Диана Казимировна, Викуль Светлана Ивановна, Данилова Елена Ивановна

МПК / Мітки

МПК: C12Q 1/00, G01N 33/02

Мітки: спосіб, тестування, біологічного, сировини, мікотоксини

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-65300-sposib-biologichnogo-testuvannya-sirovini-na-mikotoksini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб біологічного тестування сировини на мікотоксини</a>

Подібні патенти