Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Відстійник для очищення стічних вод від нафтопродуктів, що містить циліндричний корпус з конічною нижньою частиною, забірний рукав із непроникною гофрованою стінкою, забірний патрубок, патрубок зливу відстою, кран, патрубок вводу забрудненої рідини, "волокно Воюцького", який відрізняється тим, що при наданні рідині за рахунок тиску лабіринтного руху, напрямок якого змінюється на 180°, та відсутності насоса, досягають більш високого ступеня відділення нафтопродуктів від води у відстійнику при мінімальних затратах.

Текст

Відстійник для очищення стічних вод від нафтопродуктів, що містить циліндричний корпус з 3 ти, існує наступний причинно-наслідковий зв'язок. Завдяки перфорованому конусному корпусурозподільнику, який розподіляє внутрішню порожнину відстійника на внутрішню і зовнішню відносно своєї осі, у внутрішній порожнині відсутній рух рідини, тобто швидкість відсутня, і як наслідок, тиск максимальний, а ззовні конусного корпусурозподільника через дію відцентрового поля швидкість максимальна, а отже тиск в цій частині корпуса - максимальний. Внаслідок різниці тисків, яка направлена зсередини очисника назовні, можемо втримувати воду з механічними домішками від проникнення із зовнішньої порожнини відстійника у внутрішню відносно конусного корпусурозподільника. Створення відцентрового поля відбувається наступним чином. Підвід рідини до корпуса очисника відбувається за допомогою патрубка, який розміщений по дотичній до бокової циліндричної поверхні відстійника, внаслідок чого забруднена рідина приводиться в лабіринтний рух і на забруднену рідину починають діяти відцентрові сили. Принцип роботи безнасосового механізму заснований на різниці тиску, яка створюється у корпусі-розподільнику шляхом різностороннього руху рідини. Завдяки «волокну Воюцького» стає можливим відібрати залишки води, яка не відокремилася за рахунок лабіринтного руху. Відстійник дозволяє очищувати рідину від частинок забруднень та води, розміром від 10 до 100 мкм. Відстійник для очищення стічних вод від забруднень нафтопродуктами, що подається на заявку, зображений на кресленні (фіг. 1) Відстійник для очищення стічних вод від забруднень нафтопродуктами містить у собі циліндричний корпус 1 з конічною нижньою частиною 2, перфорований конус-розподільник 3, обгорнутий волокном Воюцького 4 і який встановлено всередині корпусу 1 та ділить корпус відстійника на дві частини, - внутрішню та зовнішню, - відносно корпусу-роздільника, забірний рукав із непроникною гофрованою стінкою 5, який розміщено всередині конусного корпусного-розподільника. Патрубок зливу відстою 6, який приєднано до нижньої конічної частини 2 корпусу 1, кран 7, який приєднано до 64839 4 патрубка зливу відстою 6, патрубок вводу забрудненої рідини 8, який розміщено в нижній конічній частині корпусу 1. Відстійник для очищення стічних вод від забруднення нафтопродуктами працює наступним чином. Забруднена вода подається через патрубок 8 у корпус 1. Під дією різниці тиску вода переходить в лабіринтний рух, механічні домішки і вода відкидаються до стінок відстійника. Таким чином здійснюється розділення більшої маси води і механічних домішок від нафтопродуктів. Відокремлений нафтопродукт пересувається вверх по відстійнику все більш концентруючись навколо конусного корпусу-розподільника. Завдяки перфорованому конусному корпусурозподільнику у внутрішній порожнині відсутній рух рідини, а отже, відповідно законам фізики тиск максимальний, ззовні конусного корпусурозподільника завдяки відцентровому полю швидкість досягає максимуму, а отже тиск наближується до мінімального. Завдяки різниці тисків, та використання «волокна Воюцького», що дозволяє втримати воду з механічними домішками від проникнення із зовнішньої порожнини відстійника у внутрішню відносно конусного корпусурозподільника, відділений від води нафтопродукт потрапляє в забірний рукав 5 із непроникною стінкою та сорбційним фільтром. Завдяки «волокну Воюцького» 4 стає можливим відібрати залишки води, яка не відокремилася за рахунок лабіринтного руху і через патрубок 6 відвести в ємність для очищення рідини. Дрібнодисперсні частинки забруднення і вода осідають у нижній конічній частині 2 корпусу 1 і далі надходять у патрубок зливу відстою 6 та при відкриванні крану 7 виводиться з відстійника. Таким чином здійснюється відокремлення води, яка містить у собі забруднення нафтопродуктами. При цьому процес очищення за допомогою запропонованого відстійника є високоефективним та потребує мінімальної енерговитрати. Джерела інформації: 1. Патент на корисну модель: «Гідроциклон для очищення стічних вод від нафтопродуктів» UА 27626 U МПК В04В 3/00. 5 Комп’ютерна верстка А. Крулевський 64839 6 Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Settler for removal of oil from wastewater

Автори англійською

Zubchenko Oleksandr Mykolaiovych, Kovalevska Yuliana Viktorivna, Melnyk Oleksii Mykolaiovych, Zhuk Anna Pavlivna

Назва патенту російською

Отстойник для очистки сточных вод от нефтепродуктов

Автори російською

Зубченко Александр Николаевич, Ковалевская Юлиана Викторовна, Мельник Алексей Николаевич, Жук Анна Павловна

МПК / Мітки

МПК: B04B 3/00, B01D 17/02

Мітки: стічних, очищення, нафтопродуктів, вод, відстійник

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-64839-vidstijjnik-dlya-ochishhennya-stichnikh-vod-vid-naftoproduktiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Відстійник для очищення стічних вод від нафтопродуктів</a>

Подібні патенти