Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб отримання оксиду марганцю, який включає операції вилуговування марганцевої руди сірчаною кислотою, нейтралізацію пульпи, відділення осаду, подачу в технологічний розчин осаджувача в розпорошеному вигляді з утворенням кристалів карбонату марганцю, їх подальшою перекристалізацією в розчині, відділенням, промиванням демінералізованою водою, висушуванням, прожарюванням з отриманням оксиду марганцю, промивання оксиду марганцю підкисленою та демінералізованою водою, просушуванням до отримання товарного продукту, який відрізняється тим, що подачу осаджувача в технологічний розчин здійснюють періодично.

2. Спосіб отримання оксиду марганцю за п. 1, який відрізняється тим, що процес подачі осаджувача здійснюють періодично з інтервалом 0,1-5 хвилин.

Текст

Спосіб екстракційно-фотометричного визначення пікринової кислоти, який включає в себе 3 64531 4 Завданням винаходу є збільшення чутливості 2,5-9,5рН. та селективності методики екстракційноЗа таких умов молярний коефіцієнт поглинанфотометричного визначення пікринової кислоти, ня екстрактів іонного асоціату становить 11,3·104 спрощення методики та покращення інших метро(при 565нм), а визначенню не заважають великі логічних характеристик. кількості фенолів, їх моно- та динітропохідних. Поставлене завдання досягається таким чиЗабарвлення екстрактів іонного асоціату стійке ном, що згідно способу екстракційнощонайменше годину. Закон Бера справджується в фотометричного визначення пікринової кислоти, межах 0,1-4,2мкг/мл. Межа визначення, розрахоякий включає в себе утворення іонного асоціату вана за 3S-критерієм (n=10; Р=0,95), становить пікринової кислоти з органічною основою, екстрак0,07мкг/мл. Крім того, за таких умов практично не цію його органічним розчинником і наступне фотоспостерігається сигналу фону, що дуже рідко спометрування екстрактів, який відрізняється тим, що стерігається для систем з участю основних барвв якості органічної основи використовують полімеників. тиновий барвник астразоновий фіалковий 3R, а в Нижче приведено експериментальні дані якості органічного розчинника - бутилацетат; пе(табл.1-4), що доказують суттєвість рН водного реведення в іонний асоціат проводять при конценрозчину, концентрацій барвника, пікринової кислотрації барвника астразонового фіалкового 3R ти та часу екстракції. 0,00006-0,00016моль/л, кислотності середовища Таблиця 1 Вплив кислотності середовища на оптичну густину екстрактів іонного асоціату РН Α 0 0,48 1 0,70 2 0,75 2,6 0,84 3 0,90 4 0,90 5 0,89 9 0,86 10 0,60 11 0,25 Таблиця 2 2 Вплив концентрації барвника АФ 3R на оптичну густину екстрактів іонного асоціату С(АФ 3R), 10-5М Α 1,0 0,21 1,7 0,37 2 0,45 2,8 0,54 3,6 0,67 4 0,65 4,8 0,64 5,6 0,65 8 0,66 Таблиця 3 Залежність оптичної густини екстрактів від концентрації пікринової кислоти СПК 10-5 Α 0 0,02 0,5 0,19 1,0 0,35 1,4 0,490 2,0 0,70 Таблиця 4 Вплив часу екстракції на оптичну густину екстрактів іонного асоціату Час екстракції, с Α 5 0,60 10 0,64 15 0,64 Для експериментальної перевірки запропонованого способу проведено визначення пікринової кислоти в модельних сумішах. Аналізуємий розчин вносять в градуйовані пробірки з притертими пробками, добавляють 1,5мл 2·10-4моль/л розчину ББЧ, 1мл аміачноацетатного буферного розчину з рН 3 і доводять об'єм дистильованою водою до 5мл. Вміст пробірок перемішують, а тоді добавляють 5мл бутилацетату і екстрагують на протязі 40 секунд. Після розділення фаз екстракт відділяють, центрифугують і вимірюють оптичну густину на фотоколориметрі КФК-2МП при еф.=540нм в кюветі з І=0,5см відносно дистильованої води. Вміст пікринової кислоти визначають за калібрувальним графіком, побудованим аналогічно. Закон Бера справджується в інтервалі зміни концентрації ПК 0,14,2мкг/мл. Межа визначення, розрахована за 38 30 0,65 40 0,66 50 0,66 60 0,64 120 0,64 критерієм (n=10; Р=0,95), становить 0,07мкг/мл. Відносне стандартне відхилення (Sr) при визначенні 1-21мкг ПК складає 0,016-0,042 (n=5, Р=0,95). Таким чином, використання запропонованого способу екстракційно-фотометричного визначення пікринової кислоти забезпечує високу чутливість і селективність аналізу. Спосіб є простим, не потребує використання токсичних екстрагентів. Суттєвою перевагою способу є можливість проводити визначення в присутності інших нітрофенолів, а також практично повна відсутність сигналу фону. Спосіб може бути використаний у заводських, науково-дослідних, хіміко-аналітичних лабораторіях. Джерела інформації: 1. Лурье Ю.Ю., Рыбникова А.И. Химический анализ производственных сточных вод. - М.: Химия, 5 64531 6 1974. - С.283-284. химической технологии. - Горький. - 1967. - вып.1. 2. Петрухин О.М. Практикум по физикоС.105-108. химическим методам анализа. - М.: Химия, 1987. 4. Коренман И.М., Шеянова Ф.Р., Масленникова 248с. С.Н., Калугин А.А Определение микроколичеств 3. Коренман И.М., Шеянова Ф.Р., Масленникова пикриновой и 3,5-динитросалициловой кислот // С.Н. Основные красители, как реактивы на некоТруды по химии и химической технологии. - Горьторые органические кислоты // Труды по химии и кий. - 1967. - вып.1. -С.175-179. - прототип. Комп’ютерна верстка О. Гапоненко Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for determining content of picric acid by extracting and photometry

Автори англійською

Basel Yaroslav Rudolfovych, Chopei Ivan Vasyliovych, Zymomria Ivan Ivanovych

Назва патенту російською

Способ определения содержания пикриновой кислоты с помощью экстрагирования и фотометрии

Автори російською

Базель Ярослав Рудольфович, Чопей Иван Васильевич, Зымомря Иван Иванович

МПК / Мітки

МПК: G01N 21/79, G01N 31/22

Мітки: кислоти, екстракційно-фотометричного, визначення, пікринової, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-64531-sposib-ekstrakcijjno-fotometrichnogo-viznachennya-pikrinovo-kisloti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб екстракційно-фотометричного визначення пікринової кислоти</a>

Подібні патенти