Спосіб контролю чисельності та шкідливості смородинової склівки (synanthedon tipuliformis cl.)

Номер патенту: 64519

Опубліковано: 10.11.2011

Автори: Кочерга Марина Олександрівна, Дрозда Валентин Федорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб контролю чисельності та шкідливості смородинової склівки (Synanthedon tipuliformis СІ), що включає спрямовану винищувальну дію відносно до гусениць фітофагів, який відрізняється тим, що восени та в період цвітіння ягідників проводять два прийоми виявлення, вирізання, видалення та утилізацію пошкоджених пагонів та гілок, крім того, у весняно-літній період, на початку яйцекладки самиць смородинової склівки, в період початку масової яйцекладки та через 5-6 днів, проводять три прийоми розселення на кущі трихограми, виду Trichogramma dendrolimi Mats., з розрахунку 20, 30 та 20 самиць на один кущ, через 13-15 днів після третього розселення трихограми проводять один прийом розселення на кущі імаго паразитичної мухи Leskia aurea FIL з розрахунку 8-10 імаго на один кущ, а на початку липня, в період появи гусениць смородинової склівки старших віків, проводять два прийоми розселення на кущі імаго ектопаразита габробракона (Habrobracon hebetor Say.) з розрахунку 10 та 12 імаго на один кущ з інтервалом 8-10 днів.

Текст

Спосіб контролю чисельності та шкідливості смородинової склівки (Synanthedon tipuliformis СІ), що включає спрямовану винищувальну дію відносно до гусениць фітофагів, який відрізняється тим, що восени та в період цвітіння ягідників проводять два прийоми виявлення, вирізання, видалення та утилізацію пошкоджених пагонів та гілок, 3 64519 природних популяцій ентомофагів; до клею прилипають спори, конідії чисельних збудників хвороб. В основу корисної моделі поставлена задачаекспериментально обґрунтувати спосіб контролю чисельності та шкідливості смородинової склівки та розширити спектр ефективних способів біологічного контролю шкідливості склівки на ягідниках, переважно у фермерських та приватних господарствах. Поставлена задача вирішувалася тим, що послідовно, впродовж вегетаційного періоду реалізовували суттєві елементи у складі запропонованого способу. Перший з них передбачав виявлення, вирізання, видалення та утилізацію пошкоджених пагонів та гілок ягідників. Наступний елемент способу - три прийоми розселення на кущі трихограми, виду Trichogramma dendrolimi Mats, з розрахунку 20, 30 та 20 самиць на один кущ. Важливим є те, що розселення трихограми проводять у весняно-літній період, на початку масової яйцекладки самиць смородинової склівки, та через 5-6 днів. Наступна відміна способу передбачає один прийом розселення на кущі імаго паразитичної мухи Leskia aurea Fll. з розрахунку 8-10 імаго на один кущ. Цей прийом проводять через 13-15 днів після першого розселення трихограми. Також у способі передбачено - два прийоми розселення на кущі імаго ектопаразита габробракона (Habrobracon hebetor Say.) на початку липня в період появи гусениць смородинової склівки старших віків з розрахунку 10 та 12 імаго на один кущ з інтервалом 8-10 днів. Суть запропонованого способу полягає у тому, що у складі способу поєднуються прийоми виявлення, вирізання та утилізації пошкоджених гілок та пагонів ягідників, а також штучне розселення на кущі лабораторних культур трьох видів ентомофагів. Перший з них - трихограма - паразитує в яйцях смородинової склівки. Прийом розселення на кущі паразитичної мухи - лескії, спрямований на заселення кущів ягідників і зараження гусениць склівки. 4 Дорослі особини мухи характеризуються вираженою льотною активністю і пошуковою здатністю гусениць склівки. Самиці мухи - лескії відкладають яйця поблизу гусениць склівки. Личинки, мухи, що відроджуються, проникають через хітинові покриви гусениці, розвиваються, споживаючи вміст гусениць склівки. Прийом розселення ектопаразита габробракона, спрямований на зараження гусениць склівки старших віків, які перебувають всередині гілок, у їх серцевині. Імаго габробракона характеризуються вираженою руховою активністю, ведуть спрямований пошук жертв і проникають через льотні отвори у гілках всередину їх, де знаходять гусениць склівки, паралізують їх ї відкладають на хітиновий покрив свої яйця. Всі елементи запропонованого способу не тільки сприяють, але і індукують природний процес саморегуляції агроценозів ягідників, що виключає масові спалахи смородинової склівки. Приклад здійснення способу - типове фермерське господарство, де вирощують чорну смородину та аґрус. Серед комплексу шкідливих видів переважала смородинова склівка. Для експериментального обґрунтування запропонованого способу, формували дослідні, варіанти яких було три, та контроль. У першому варіанті контроль чисельності та шкідливості склівки проводили, згідно зі способом, що пропонується. Впродовж вегетаційного періоду реалізовували суттєві елементи способу. У другому варіанті використовували елементи способу - найближчого аналога. Третій варіант - ділянка ягідників, де контроль чисельності склівки проводили згідно з прийнятою регіональною технологією, а контрольний варіант - ділянка ягідників, де не проводили будьякі прийоми захисту їх від смородинової склівки. Обліки, згідно з загальноприйнятими методиками, давали уяву про рівень чисельності склівки та її шкідливість. Отриманий цифровий матеріал обробляли статистично. Результати досліджень наведено у таблиці. Таблиця Ефективність способу контролю чисельності та шкідливості смородинової склівки Норми витрати Чисельність ентомофагів, склівки весСпособи, що порівнюються екз./кущ; преною, гусепаратів, ниць/10 кущів л(кг)/га Ефективність способів Діапаузувало гусениць склівки, екз./10 кущів Біологічна, Господарська, % урожай, кг/кущ Вирізання пошкоджених гілок - 2 прийоми Розселення на кущі: Трихограма - 3 прийоми; Муха Лескія - 1 прийом; Габробракон - 2 прийоми; (Спосіб, що пропонується) 20+30+20 10 10+12 11,7 81,3 3,8 2,2 5 Нанесення на поверхню рослини садового клею - 2 прийоми (Спосіб - найближчий аналог) Обприскування кущів: Актелік к.е. - 2 прийоми (Базовий варіант) Контроль НІР05 64519 15+20 12,3 70,2 3,0 3,7 1,5+1,5 10,9 80,5 3,3 2,3 12,7 4,2 2,3 0,7 15,8 0,7 Встановлено, що задача, поставлена корисною моделлю, виконана - запропонований спосіб за усіма показниками суттєво перевищував показники способу - найближчого аналога. Підсумкова ефективність запропонованого способу становила 81,3 %, проти 72,2 % в найближчому аналозі, аналогічні показники і за іншими оціночними критеріями. Запропонований спосіб не поступається результатам, отриманим в базовому варіанті, де використовували хімічні пестициди. Досить важливим є показник кількості діапаузуючих гусениць склівки. Якщо у варіанті, де використовували за Комп’ютерна верстка Мацело В. 6 пропонований спосіб, початкова чисельність становила 11,7 гусениць на 10 кущів, то в кінці вегетаційного періоду їх було тільки 2,2 екз. на 10 кущів - це свідчить про довготривалу біологічну регуляцію смородинової склівки. Таким чином запропонований спосіб поповнює арсенал ефективних способів біологічного контролю чисельності популяцій смородинової склівки, що виключає негативну дію його як відносно до урожаю, популяцій ентомофагів, так і довкілля в цілому. Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for controlling number and harmfulness of currant borer moth (synanthedon tipuliformis cl.)

Автори англійською

Drozda Valentyn Fedorovych, Kocherha Maryna Oleksandrivna

Назва патенту російською

Способ контроля численности и вредоносности смородинной стеклянницы (synanthedon tipuliformis cl.)

Автори російською

Дрозда Валентин Федорович, Кочерга Марина Александровна

МПК / Мітки

МПК: A01G 13/00

Мітки: tipuliformis, контролю, шкідливості, склівки, чисельності, смородинової, synanthedon, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-64519-sposib-kontrolyu-chiselnosti-ta-shkidlivosti-smorodinovo-sklivki-synanthedon-tipuliformis-cl.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб контролю чисельності та шкідливості смородинової склівки (synanthedon tipuliformis cl.)</a>

Подібні патенти