Спосіб біологічного тестування харчової сировини і продуктів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб біологічного тестування харчової сировини і продуктів, що передбачає інкубацію тест-організмів інфузорій, введення їх в розчин досліджуваної речовини і підрахунок кількості тест-організмів у фіксованому об'ємі суміші, який відрізняється тим, що добову культуру інфузорії Stylonichia mytilus або Daphnia magna вносять в мікроакваріум і додають розчин досліджуваної речовини, після адаптації тест-організмів підраховують початкову чисельність інфузорій, доводять об'єм суміші розчином досліджуваної речовини до половини мікроакваріума і витримують 45-90 хвилин, після чого вдруге підраховують чисельність інфузорій і по кількості тест-організмів, що вижили, оцінюють ступінь токсичності досліджуваної речовини.

Текст

Спосіб біологічного тестування харчової сировини і продуктів, що передбачає інкубацію тесторганізмів інфузорій, введення їх в розчин досліджуваної речовини і підрахунок кількості тест 3 чні об'єкти, створити банки даних біологічного моніторингу екологічних систем. Прототип і корисна модель, що заявляється, мають такі спільні ознаки: - як тест-організми використовують культуру інфузорій; - інкубація тест-організмів інфузорій; - введення інкубованих тест-організмів в розчин досліджуваної речовини; - біологічну активність об'єкта оцінюють шляхом підрахунку кількості інфузорій. Але спосіб за прототипом має наступні недоліки: - використовують три етапи для визначення дії речовини, що подовжує термін виконання дослідження; - наявність етапу з функціональним навантаженням, що призводить до повної загибелі тесторганізмів вимагає додаткового часу, витрат реактивів, але не є достатньо показовим; - використовується контрольне стандартне середовище для мікроорганізмів, яке має специфічну токсикогенну дію, що з одного боку, передбачає використання додаткових умов безпеки для працюючих, а з іншого - воно достатньо специфічно діє на тест-організми і його дія може не збігатися з механізмом дії речовин, що досліджуються, що може призвести до похибки в результатах. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити спосіб біологічного тестування харчової сировини і продуктів, в якому за рахунок використання добової культури інфузорій Stylonichia mytilus або Daphnia magna забезпечується отримання однозначного результату щодо ступеня токсичності речовин, що досліджуються, прискорюється проведення тестування, воно також спрощується за рахунок того, що спосіб не вимагає використання спеціального складного обладнання. Поставлена задача вирішена в способі біологічного тестування харчової сировини і продуктів, що передбачає інкубацію тест-організмів інфузорій, введення їх в розчин досліджуваної речовини і підрахунок кількості тест-організмів у фіксованому об'ємі суміші, тим, що добову культуру інфузорії Stylonichia mytilus або Daphnia magna вносять в мікроакваріум і додають розчин досліджуваної речовини, після адаптації тест-організмів підраховують початкову чисельність інфузорій, доводять об'єм суміші розчином досліджуваної речовини до половини мікроакваріума і витримують 45-90 хвилин, після чого вдруге підраховують чисельність інфузорій і по кількості тест-організмів, що вижили, оцінюють ступінь токсичності досліджуваної речовини. У способі, що заявляється, використовується добова культура інфузорій Stylonichia mytilus або Daphnia magna, термін проведення біотестування значно скорочений. Виживаність інфузорій вираховують по формулі: 2  N  N  N   100 , де: 1  64510 4 N - виживаність, % N1 - середня арифметична кількість інфузорій на початку досліду (за результатами не менше 5ти досліджень), шт N2 - середня арифметична кількість інфузорій через 1 год. експозиції (за результатами не менше 5-ти досліджень), шт 100 - коефіцієнт перерахунку у відсотки. Приклад 1. Добову культуру інфузорій 3 Stylonichia mytilus у кількості 0,02 см , в якій міститься від 10 до 20 особин вносили в мікроакварі3 ум, додавали 0,2 см розчину досліджуваної речовини - соку зі слив. Через 5 хв, після адаптації тест-організмів у розчині, здійснювали підрахунок початкової кількості інфузорій, яка склала 18 особин. Через 60 хв експозиції вдруге проводили підрахунок чисельності інфузорій. Так, при наявності у розчині, що досліджується, севину у кількості 1-5 10 мг/кг і більше - залишилося інфузорій 14 осо-3 бин, фозалону у кількості 5-10 мг/кг і більше залишилося 11 особин інфузорій. Чутливість Stylonichia mytilus відносно солей важких металів, таких, як кадмій, ртуть, свинець, складає від 0,05 до 0,2 ГДК. Результати впливу різних токсикантів на Stylonichia mytilus наведені у таблиці 1. Приклад 2. Добову культуру інфузорій Daphnia 3 magna у кількості 0,02 см , в якій міститься від 10 до 20 особин вносили в мікроакваріум, додавали 3 0,2 см розчину досліджуваної речовини - екстракту з кабачків. Через 5 хв, після адаптації тесторганізмів у розчині, здійснювали підрахунок початкової кількості інфузорій, яка склала 11 особин. Через 60 хв експозиції вдруге проводили підрахунок чисельності інфузорій. Так, при наявності у розчині, що досліджується, фозалону у кількості 5-3 10 мг/кг і більше - інфузорій залишилося 8 особин. Чутливість Daphnia magna у відношенні солей важких металів, таких, як кадмій, ртуть, свинець, складає від 0,06 до 0,4 ГДК. Результати впливу різних токсикантів на Daphnia magna наведені у таблиці 2. Приклад 3. Добову культуру інфузорій 3 Stylonichia mytilus укількості 0,01 см , розводили 3 культуральною рідиною у кількості 0,01 см , так, щоб в ній містилося не менше 10 особин, вносили 3 в мікроакваріум, додавали 0,2 см розчину досліджуваної речовини - витяжки із зерна пшениці. Через 3 хв, після адаптації тест-організмів у розчині, здійснювали підрахунок початкової кількості інфузорій, яка склала 9 особин. Через 90 хв експозиції вдруге проводили підрахунок чисельності інфузорій (табл. 3). При наявності у розчині, що -5 досліджується, севину у кількості 1-10 мг/кг і більше - залишилося інфузорій Stylonichia mytilus 7 -3 особин, фозалону у кількості 5-10 мг/кг і більше Stylonichia mytilus залишилося 6 особин. При наявності солей важких металів, таких, як кадмій інфузорій залишилося 6 особин, ртуть - 5 особин, свинець - 7 особин, дихромату калію - 6 особин. 5 64510 6 Таблиця 1 Результати дослідження впливу токсикантів на Stylonichia mytilus № Вид токсиканту Пестициди: севин 1 Не допускається 0,6 Не допускається 0,2 фозалон Солі важких металів: 2+ Cd 2+ Hg 2+ Pb Класичний мутаген К2Сr2O7 2 3 Допустимі рівні, не біль- Мінімальна доза, ше, мг/кг мг/кг ≤0,03 ≤0,02 ≤0,4 ≤0,2 Виживаність 0,00001 78 % 0,005 61 % 0,005 0,001 0,060 0,001 71 % 55 % 76 % 75 % Таблиця 2 Результати дослідження впливу токсикантів на Daphnia magna № Вид токсиканту 1 Пестицид фозалон 1 2 Солі важких металів 2+ Cd 2+ Hg Допустимі рівні, не більше, мг/кг Не допускається 0,2 Мінімальна доза, мг/кг 0,09 ≤0,03 ≤0,04 0,01 0,003 Виживаність 73 % 64 % 58 % Таблиця 3 Результати дослідження впливу токсикантів на Stylonichia mytilus № 1 Вид токсиканту Пестициди: севин фозалон 2 3 Солі важких металів: 2+ Cd 2+ Hg 2+ Pb Класичний мутаген К2Сr2О7 Комп’ютерна верстка Мацело В. Допустимі рівні, не біль- Мінімальна доза, ше, мг/кг мг/кг Не допускається 0,6 Не допускається 0,2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for biological testing of food raw material and products

Автори англійською

Pylynenko Liudmyla Mykolaivna, Haidukevych Diana Kazymyrivna, Danylova Olena Ivanivna

Назва патенту російською

Способ биологического тестирования пищевого сырья и продуктов

Автори російською

Пилипенко Людмила Николаевна, Гайдукевич Диана Казимировна, Данилова Елена Ивановна

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/00, G01N 33/18

Мітки: харчової, тестування, спосіб, біологічного, сировини, продуктів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-64510-sposib-biologichnogo-testuvannya-kharchovo-sirovini-i-produktiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб біологічного тестування харчової сировини і продуктів</a>

Подібні патенти