Комплекс для перероблення відходів у паливні брикети

Номер патенту: 64453

Опубліковано: 10.11.2011

Автори: Філатов Валерій Федорович, Кисельов Микола Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Комплекс для перероблення відходів у паливні брикети, що містить виробниче приміщення і розміщену в ньому технологічну лінію брикетувального обладнання, який відрізняється тим, що виробниче приміщення формують у вигляді набору блок-контейнерів, з'єднаних відповідно до технологічного процесу, при цьому кожен блок-контейнер оснащений елементами технологічної лінії брикетувального обладнання.

Текст

Комплекс для перероблення відходів у паливні брикети, що містить виробниче приміщення і розміщену в ньому технологічну лінію брикетувального обладнання, який відрізняється тим, що виробниче приміщення формують у вигляді набору блок-контейнерів, з'єднаних відповідно до технологічного процесу, при цьому кожен блокконтейнер оснащений елементами технологічної лінії брикетувального обладнання. (19) (21) u201104127 (22) 05.04.2011 (24) 10.11.2011 (46) 10.11.2011, Бюл.№ 21, 2011 р. (72) КИСЕЛЬОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ, ФІЛАТОВ ВАЛЕРІЙ ФЕДОРОВИЧ (73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВОДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ГІРНИЧОЇ ГЕОЛОГІЇ, ГЕОМЕХАНІКИ ТА МАРКШЕЙДЕРСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 3 технологічного процесу, при цьому кожен блокконтейнер оснащений елементами технологічної лінії брикетувального обладнання. Забезпечується технічний результат - зниження витрат часу і засобів на спорудження виробничого приміщення з технологічною лінією і їх подальший демонтаж. Поставлена задача вирішується тим, що в комплексі для перероблення відходів у паливні брикети, що містить виробниче приміщення і розміщену в ньому технологічну лінію брикетувального обладнання, згідно з корисною моделлю, виробниче приміщення формують у вигляді набору блок-контейнерів, з’єднаних відповідно до технологічного процесу, при цьому кожен блокконтейнер оснащений елементами технологічної лінії брикетувального обладнання. У найближчому аналозі комплекс для перероблення відходів у паливні брикети містить виробниче приміщення в стаціонарному виконанні. Таке технічне рішення потребує значних витрат часу і засобів на спорудження виробничого приміщення, монтаж в ньому технологічної лінії брикетувального обладнання, а також подальший їх демонтаж. У корисній моделі, що заявляється, виробниче приміщення виконане у вигляді набору блокконтейнерів, у кожному з яких розміщена визначена розмірами блок-контейнера частина технологічної лінії брикетувального обладнання. В результаті знижуються витрати часу і засобів на спорудження підприємства з перероблення відходів у паливні брикети і його подальший демонтаж. Порівняльний аналіз рішення, що заявляється, з найближчим аналогом дозволяє зробити висновок, що пропонований пристрій відрізняється від відомого виконанням виробничого приміщення у вигляді блок-контейнерів, у кожному з яких розміщена визначена розмірами блок-контейнера частина технологічної лінії брикетувального обладнання. На фіг. 1 зображений загальний вид пристрою. Пропонований пристрій (фіг. 1) містить виробниче приміщення 1, виконане у вигляді набору блок-контейнерів 2 повної заводської готовності: блока підготовки сировини І, блока дозаторів II, блока змішувачів III і блока брикетування IV. У кожному блок-контейнері 2 на заводівиготовлювачі розміщують частину технологічної лінії 3 брикетувального обладнання 4. Розміри 64453 4 кожної частини технологічної лінії 3 задаються розмірами блок-контейнера 2. Комплекс працює в такий спосіб. У безпосередній близькості від накопичувача відходів, на спланований майданчик доставляють із заводу-виготовлювача блок-контейнери 2 з розміщеними в кожному з них елементами технологічної лінії 3 брикетувального обладнання 4 і вмонтовують їх в єдине ціле, формуючи, таким чином, виробниче приміщення 1. Розташовані в блокконтейнерах 2 елементи брикетувального обладнання 4 об'єднують в єдину технологічну лінію 3 і приєднують її до тимчасових комунікацій електро- і водопостачання. Після закінчення монтажних і пусконалагоджувальних робіт з накопичувача відходів витягують сировину і конвеєром доставляють у виробниче приміщення 1 до технологічної лінії 3 брикетувального обладнання 4. У блоці підготовки І сировину піддають сушінню і подають далі в блок дозаторів II, де за допомогою дозувальних пристроїв додають в неї нейтралізатор, наповнювач та зв'язувальне. Одержана композиція надходить потім в блок змішувачів III, де здійснюється її ретельне перемішування, і далі - в блок брикетування IV, де сировинну масу переробляють у паливні брикети. Після того, як сировина в цьому накопичувачі відходів буде повністю перероблена, від'єднують комунікації, технологічну лінію 3 брикетувального обладнання 4 розбирають на початкові елементи, а виробниче приміщення 1 розбирають на блок-контейнери 2 і перевозять до іншого накопичувача відходів. Пропонований комплекс дозволяє понизити витрати часу і засобів на спорудження підприємства з переробки відходів у паливні брикети завдяки тому, що: 1. Виробниче приміщення формується з блокконтейнерів, що виготовляються на заводах. 2. Кожен блок-контейнер оснащений елементами технологічної лінії брикетувального обладнання. Джерела інформації 1. Крохин В. Н. Брикетирование углей [Текст] / В. Н. Крохин. - М.: Надра, 1974. -С. 155-163. 2. Звенигородский Г. З. Брикетирование антрацитовых штыбов с присадкой нефтебитумов [Текст] / Г. З. Звенигородский, В. С. Коломийцев // Уголь. -1959. -№12. -С.36-40. 5 Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко 64453 6 Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for recycling of waste into fuel briquettes

Автори англійською

Kyseliov Mykola Mykolaiovych, Filatov Valerii Fedorovych

Назва патенту російською

Комплекс для переработки отходов в топливные брикеты

Автори російською

Киселев Николай Николаевич, Филатов Валерий Федорович

МПК / Мітки

МПК: B28B 3/00

Мітки: перероблення, комплекс, паливні, відходів, брикети

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-64453-kompleks-dlya-pereroblennya-vidkhodiv-u-palivni-briketi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Комплекс для перероблення відходів у паливні брикети</a>

Подібні патенти