Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб відновлення вушок трака гусениці, що включає встановлення у вушко формуючого пристрою, стержень якого має діаметр, рівний діаметру отвору незношеної поверхні вушок, проплавлення вушок на всю товщину в місці зносу і компенсацію зносу за рахунок розплавлення присадочного металу, який відрізняється тим, що проплавлення вушок та компенсацію зносу здійснюють шляхом утворення зварювальної ванни під шаром флюсу зовні горизонтально розташованого вушка зносом вверх з використанням електричної дуги та електродного дроту.

Текст

Спосіб відновлення вушок трака гусениці, що включає встановлення у вушко формуючого при 3 отвори вушок магнезитовими стержнями, попередньо опустивши траки вушками в тигель, а після розплавлення металу трак опускається до вибирання зазору між магнезитовим стержнем та зношеною частиною отвору вушок. Для одержання гладенької поверхні отворів вушок її калібрують спеціальною протяжкою (а.с. СССР №99019, 1953р.) Цей спосіб відновлення зношених деталей є найбільш близький до того, що заявляється, і тому прийнятий за прототип. Ала цей спосіб має ряд недоліків. Час переплаву вушок та присадочного металу складає близько 3 хв. Рідкий метал протягом цього часу контактує безпосередньо з повітрям і насичується киснем та азотом, що призводить до значного зниження фізико-механічних властивостей металу (погіршується якість). В зв'язку з тим, що температура розплавленого металу не перевищує 1500-1600 °C, текучість його недостатня, щоб одержати правильну геометрію відновленого отвору. Тому технологією передбачене калібрування отвору спеціальною протяжкою. До недоліків цього способу можна також віднести невисоку продуктивність процесу, значну трудомісткість підготовчих робіт. Внаслідок цього цей спосіб відновлення отворів вушок траків не отримав широкого розповсюдження в ремонтному виробництві. Задачею корисної моделі є розробка способу відновлення зношених отворів вушок траків, в якому шляхом вдосконалення технології досягається покрашення якості відновленої деталі та підвищення продуктивності процесу відновлення. Досягається поставлена задача за рахунок того, що спосіб відновлення зношених отворів вушок траків включає встановлення в вушко формуючого пристрою, стержень якого має діаметр, рівний діаметру отвору незношеної поверхні вушок, проплавлення вушок на всю товщину в місці зносу і компенсацію зносу за рахунок розплавлення присадочного металу, але згідно корисної моделі відрізняється тим, що проплавлення вушок та компенсацію зносу здійснюють шляхом утворення зварювальної ванни під шаром флюсу зовні горизонтально розташованого вушка зносом вверх з використанням електричної дуги та електродного дроту. Використання як джерело нагріву електричної дуги, як більш концентрованого джерела енергії, дозволяє одержати необхідний об'єм рідкого металу за менший час, підвищуючи продуктивність процесу. Таке нагрівання дозволяє зменшити затрати часу на плавлення металу з 150-200с до 25 64218 4 40с. Скорочення часу знаходження металу в розплавленому стані та використання флюсу дозволяє усунути явище високотемпературної корозії, що сприяє підвищенню міцності вушок. Спосіб відновлення зношених отворів вушок траків ілюструється рисунком, де фіг. 1 - схема підготовленого до відновлення траку гусениці, фіг. 2- початок розплавлення металу вушка, фіг. 3 - заповнення вушка розплавленим металом, фіг. 4 - відновлена вушка. Трак встановлюють так, щоб поздовжня вісь вушка 3 розташовувалась горизонтально, зношеною частиною вверх. В отвір вушка вставляють технологічний стержень 1, діаметр якого рівний діаметру незношеного отвору вушка, встановлюють бокові обмежувачі 2 та засипають зверху флюсом. До зовнішньої поверхні вушка 3 зі сторони її найбільшого зносу 6 підводять електродний дріт 5 за допомогою мундштука 4 та збуджують електричну дугу. Електродний дріт 5 та метал вушка 3 розплавляються в дузі, утворюючи ванну рідкого металу 7, що захищається розплавленим флюсом. За рахунок теплоти, що виділяється в зоні дії дуги, пропікається наскрізний отвір в стінці вушка 3 і рідкий метал 7 через цей отвір заповнює простір, обмежений зношеною поверхнею вушка, технологічним стрижнем 1 та обмежувачами 2, утворюючи вкладиш 8. Подача електродного дроту та горіння дуги здійснюється до повного заповнення отвору. При цьому рідкий метал зварювальної ванни 7 оплавляє стінки отвору, в результаті чого відбувається сплавлення металу вкладиша 8 з основним металом вушка 3. Після закінчення наплавки технологічний стержень 1 видаляють. Об'єм і температура ванни вибираються в залежності від величини зносу вушка та регулюється параметрами електричної дуги. Температура металу зварювальної ванни досягає 2000 °C. Метал при такій температурі має підвищену текучість, що сприяє при контакті з розплавленим металом кращій зварюваності металу вушка та застигаючого розплаву. Розплавлений метал попадає в зношену порожнину під дією сили тяжіння та сили тиску дуги, причому тиск дуги сприяє проникненню розплавленого металу і в найбільш вузькі місця зношеної порожнини. Гази, що є в зношеній порожнині, виходять через зазори в торцевих поверхнях вушок. Тобто заповнення порожнини вушка відбуваються при таких сприятливих умовах: попередній підігрів основного металу, висока температура рідкого металу зварювальної ванни, додатковий тиск дуги на розплавлений метал. Це сприяє повному заповненню об'єму та якісному формуванню відновлюваної поверхні. 5 Комп’ютерна верстка М. Ломалова 64218 6 Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for restoration of truck ears

Автори англійською

Kucheriavyi Viktor Mykytovych, Bondarenko Hryhorii Pavlovych, Yerankin Oleksandr Nykyforovych, Senko Anatolii Ivanovych, Zelinskyi Valentyn Marianovych

Назва патенту російською

Способ восстановления ушек трака гусеницы

Автори російською

Кудрявый Виктор Никитич, Бондаренко Григорий Павлович, Еранкин Александр Никифорович, Сенько Анатолий Иванович, Зелинский Валентин Марьянович

МПК / Мітки

МПК: B22D 19/10

Мітки: відновлення, спосіб, гусениці, траків, вушок

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-64218-sposib-vidnovlennya-vushok-trakiv-gusenici.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб відновлення вушок траків гусениці</a>

Подібні патенти