Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Цифровий автоматичний коерцитиметр, що містить послідовно з'єднані блок управління, генератор лінійного струму, котушку Гельмгольца, послідовно з'єднані ферозонд, тригер, елемент І, лічильник імпульсів, цифровий індикатор, генератор тактових імпульсів, пороговий блок, при цьому другий вихід генератора лінійного струму через пороговий блок сполучений з другим входом елемента І, дільник імпульсів, піковий детектор, диференціюючий ланцюг, причому вихід генератора тактових імпульсів через дільник імпульсів з'єднаний з третім входом елемента І, а вихід ферозонда через послідовно зв'язані піковий детектор та диференціюючий ланцюг підключений до входу блока управління, який відрізняється тим, що розташовано датчик ваги виробів, вихід якого з'єднаний з додатковим входом блока управління та через блок зміни коефіцієнта лічення - з додатковим входом лічильника імпульсів.

Текст

Цифровий автоматичний коерцитиметр, що містить послідовно з'єднані блок управління, генератор лінійного струму, котушку Гельмгольца, послідовно з'єднані ферозонд, тригер, елемент І, лічильник імпульсів, цифровий індикатор, генератор тактових імпульсів, пороговий блок, при цьому 3 64183 сів, цифровий індикатор 7, тригер 8, ферозонд 9, піковий детектор 10, диференціюючий ланцюг 11, генератор 12 тактових імпульсів, дільник імпульсів 13, виріб 14, датчик 15 ваги та блок 16 зміни коефіцієнта лічення. На фіг. 2 наведено часові діаграми роботи цифрового автоматичного коерцитиметра. Цифровий автоматичний коерцитиметр працює наступним чином. При установці виробу 14 в котушку Гельмгольца 1 вимірюється його вага датчиком ваги 15, сигнал з якого подається в блок управління 3, де пропорційно вазі зменшується крутість лінійного струму, та в блок зміни коефіцієнта лічення 16, де пропорційно вазі збільшується коефіцієнт лічення. Потім блок управління 3 вмикає генератор лінійного струму 2 і в котушку Гельмгольца 1 подається струм, який лінійно зростає (проміжок 0-а діаграми I, фіг. 2), в результаті чого намагнічується виріб 14 і водночас збільшується сигнал на виході ферозонда 9. При досягненні насичення виробу 14, що відповідає струму IS1 (точка а, фіг. 2), сигнал ферозонда сягає максимального значення та через піковий детектор 10 та диференціюючий ланцюг 11 поступає у блок управління 3, який впливає на генератор лінійного струму 2. По цій команді струм зменшується до нуля (точка б, фіг. 2) та в момент переходу струму через нуль відбувається зміна його полярності. У котушку Гельмгольца 1 подається струм зворотної полярності, який розмагнічує виріб 14. Водночас з генератора лінійного струму 2 подається сигнал на пороговий блок 4, який відмикає елемент І 5 за умови наявності сигналу з тригера 8, і імпульсі, які виробляються генератором тактових імпульсів 12, через дільник імпульсів 13 поступають на лічильник імпульсів 6. Зі зростанням струму відбувається розмагнічування виробу 14 і в момент рівності магнітного поля, наведеного в котушці Гельмгольца 1, коерцитивній силі HC1 виробу 14, що відповідає значенню струму IH (точка в, фіг. 2), сигнал C1 на виході ферозонда 9 зменшується до нуля та відбувається перекидання тригера 8. Закривається елемент І 5 та припиняється надходження імпульсів з генератор тактових імпульсів 12 через дільник імпульсів 13, який зменшує кількість імпульсів, вироблених, удвічі, на лічильник імпульсів 6, при цьому встановлюється кількість імпульсів N1/2, пропорційна половині величини коерцитивної сили 4 HC1 / 2 . Струм в котушці Гельмгольца 1 продовжує змінюватися за лінійним законом до IS2 (точка г, фіг. 2), при цьому відбувається перемагнічування виробу 14 і в точці г ( фіг. 2) він намагнічується до насичення, що відповідає збільшенню вихідного сигналу ферозонда 9 до максимуму. Під дією цього сигналу через піковий детектор 10 та диференціюючий ланцюг 11 блок 3 управління впливає на генератор лінійного струму 2. По цій команді струм знову зменшується до нуля (точка д, фіг. 2) та в момент переходу струму через нуль блок управління 3 міняє напрям струму генератора лінійного струму 2 на зворотний, водночас через пороговий блок 4 та елемент І 5 на лічильник 6 імпульсів поступають імпульсі з генератора тактових імпульсів 12 через дільник імпульсів 13. Зі зростанням струму знову відбувається розмагнічування виробу 14 і в момент рівності магнітного поля котушки Гельмгольца 1 коерцитивній силі НС2 виробу 14, що відповідає значенню струму IH (точка e, фіг. C2 2), на виході ферозонда 9 з'являється нуль, що спричиняє перекидання тригера 8. Закривається елемент І 5 та припиняється надходження імпульсів з генератор тактових імпульсів 12 через дільник імпульсів 13 на лічильник імпульсів 6, при цьому до кількості імпульсів N1/2, зареєстрованої ним при першому ліченні, пропорційній значенню HC1 / 2 , додається кількість імпульсів N2/2, пропорційна значенню HC2 / 2 , і на цифровий індикатор 7 подається N1/2 + N2/2 = N імпульсів, що відповідає коерцитивній силі НC1/2 + НС2/2 = НC виробу 14. Вимірювання коерцитивної сили виробу 14 при двох напрямах лінійного струму дозволяє підвищити точність цифрового автоматичного коерцитиметра за рахунок компенсації впливу зовнішніх магнітних полів. На фіг. 2 представлена зміна струму генератора лінійного струму 2 для виробу 14, маса якого вдвічі менша (діаграма II, фіг. 2) ніж маса виробу 14 за умови однакової величини коерцитивної сили. У цьому разі процес вимірювання коерцитивної сили відбувається аналогічно по шляху 0-a*-б*-в*г*-д*-е* та за рахунок збільшення вдвічі коефіцієнта лічення блоком 16 зміни коефіцієнта лічення загальна кількість імпульсів N1/2 + N2/2 = N також буде відповідати тій же коерцитивній силі HC. 5 Комп’ютерна верстка А. Крулевський 64183 6 Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Digital automated coercimeter

Автори англійською

Smyrnyi Mykhailo Fedorovych, Kapusta Leonid Volodymyrovych

Назва патенту російською

Цифровой автоматический коэрцитиметр

Автори російською

Смирный Михаил Федорович, Капуста Леонид Владимирович

МПК / Мітки

МПК: G01R 33/12

Мітки: автоматичний, коерцитиметр, цифровий

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-64183-cifrovijj-avtomatichnijj-koercitimetr.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Цифровий автоматичний коерцитиметр</a>

Подібні патенти