Креслярський пристрій для перетворення кола в криві третього порядку

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Креслярський пристрій для перетворення кола в криві третього порядку, що містить горизонтальну лінійку, на якій шарнірно закріплений перший важіль, шарнірно закріплену на ньому траверзу з відростком, з'єднану з горизонтальною лінійкою за допомогою хрестоподібного повзуна, та другий важіль, з'єднаний з відростком, який відрізняється тим, що він оснащений додатковою траверзою з додатковим хрестоподібним повзуном, Т-подібним повзуном і діадою повзунів, причому додаткова траверза встановлена за допомогою додаткового хрестоподібного повзуна на першому важелі і за допомогою Т-подібного повзуна - на другому важелі та з'єднана з траверзою за допомогою діади повзунів, а другий важіль з'єднаний з відростком шарнірно.

Текст

Креслярський пристрій для перетворення кола в криві третього порядку, що містить горизонтальну лінійку, на якій шарнірно закріплений перший важіль, шарнірно закріплену на ньому траверзу з 3 Оснащення креслярського пристрою додатковою траверзою, яка кріпиться до другого важеля за допомогою Т-подібного повзуна, а другий важіль шарнірно з'єднано з другим шарнірним повзуном, причому другий шарнірний повзун встановлено на відростку рухомої траверзи і Т-подібний повзун встановлений на другому важелі, дає можливість регулювати їх положення та відтворювати усі типи дефективних гіпербол. Зв'язок додаткової траверзи з рухомою траверзою за допомогою діади повзунів, а з важелем - за допомогою хрестоподібного повзуна забезпечують розташування другого важеля паралельно важелю, додаткової траверзи - перпендикулярно важелю, а роботу пристрою таким чином, що криві можливо відтворювати незалежно від початку загальної системи координат на площині відтворення, а у власній системі координат, де вертикальна вісь OY проходить крізь вісь обертання важеля, який рухається по колу, яке перетворюється в дефективні гіперболи, тим самим спрощується конструкція пристрою. На кресленні приведена кінематична схема пристрою. Пристрій містить горизонтальну лінійку 1, на якій встановлено шарнірний повзун 2 (центр якого т. О) зі стопорним гвинтом 3. Важіль 4 одним кінцем стопориться в шарнірному повзуні 2, а його другий кінець (т. А) шарнірно пов'язаний з рухомою траверзою 5. Через вісь шарнірного з'єднання (т. А) важеля 4 та рухомої траверзи 5 проходить вісь відростка 6, який належить рухомій траверзі 5. На відростку 6, за допомогою додаткового шарнірного повзуна 7 (центр якого т. В) зі стопорним гвинтом 8, на заданій відстані приєднано другий важіль 9, на якому кріпиться Т-подібний повзун 10 зі стопорним гвинтом 11 (т. С). До Т-подібного повзуна 10 кріпиться додаткова траверза 12. Рухома траверза 5 пов'язана з горизонтальною лінійкою 1 за допомогою хрестоподібного повзуна 13. Додаткова траверза 12 за допомогою додаткового хрестоподібного повзуна 14 пов'язана з важелем 4, а за допомогою діади повзунів 15 (т. D) з рухомою траверзою 5. Пишучий пристрій (на кресленні не показано) вмонтований в діаду повзунів 15. Пристрій працює наступним чином: Сполучаємо горизонтальну лінійку 1 з віссю ОХ та стопорним гвинтом 3 шарнірного повзуна 2, 64024 4 фіксуємо довжину важеля 4, де OA=R (радіус кола). На відростку 6 стопорним гвинтом 8 фіксуємо відстань додаткового шарнірного повзуна 7 (центр якого т. В) від шарнірного з'єднання важеля 4 з рухомою траверзою 5 (т. А), де AB=mR. На другому важелі 9 стопорним гвинтом 11 фіксуємо відстань Т-подібного повзуна 10 (центр якого т. С) від шарнірного з'єднання другого важеля 9 з додатковим шарнірним повзуном 7 (т. В), де BC=mR. При обертанні важеля 4, завдяки шарнірному з'єднанню з рухомою траверзою 5, та, в свою чергу, з'єднання останньої з горизонтальною лінійкою 1 за допомогою хрестоподібного повзуна 13, відросток 6 рухається паралельно осі ОХ, а рухома траверза 5 паралельно осі OY. Завдяки з'єднанню додаткової траверзи 12, яка, в свою чергу, кріпиться до Тподібного повзуна 10, за допомогою додаткового хрестоподібного повзуна 14, другий важіль 9 розташовується паралельно важелю 4, а додаткова траверза 12 розташовується перпендикулярно до важеля 4. При сумісному русі рухомої траверзи 5 та додаткової траверзи 12 отримує рух діада повзунів 15. Таким чином, при роботі пристрою пишучий пристрій, вмонтований в діаду повзунів 15 (на кресленні не показано) т. D, перетворює миттєву точку кола радіусом R в миттєву точку любої кривої відтвореної по рівнянню (1) 2 2 Y (R+X) = (X+(m+1)R) (R-X), (1) де: X - переміщення т. D повздовж координатної осі ОХ; Y - переміщення т. D повздовж координатної осі OY; R - радіус кола. Таким чином, при різних значеннях m пристрій має можливість перетворювати миттєву точку кола радіуса R в миттєву точку на кривих третього порядку, а саме дефективних гіпербол, наприклад у відомі криві, при: m = -2 - коло перетворюється в цисоїду Діоклеса; m = -1 - коло перетворюється в строфоїду; m = 1/2 - коло перетворюється в трисектрису Маклорена; m = 1 - коло перетворюється в криву Лонгшама; m = 2 - коло перетворюється в супутницю цисоїди Діоклеса. 5 Комп’ютерна верстка М. Ломалова 64024 6 Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Drawing device for converting circle into cubic curves

Автори англійською

Muzychyshyn Serhii Volodymyrovych, Makatiora Dmytro Anatoliiovych

Назва патенту російською

Чертежное устройство для преобразования круга в кривые третьего порядка

Автори російською

Музычишин Сергей Владимирович, Макатера Дмитрий Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: B43L 11/00

Мітки: пристрій, порядку, перетворення, третього, креслярський, криві, кола

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-64024-kreslyarskijj-pristrijj-dlya-peretvorennya-kola-v-krivi-tretogo-poryadku.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Креслярський пристрій для перетворення кола в криві третього порядку</a>

Подібні патенти