Креслярський пристрій для перетворення кола в криві третього порядку

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Креслярський пристрій для перетворення кола в криві третього порядку, що містить горизонтальну лінійку, на якій шарнірно закріплений перший важіль, шарнірно закріплену на ньому траверзу з відростком, з'єднану з горизонтальною лінійкою за допомогою хрестоподібного повзуна, та другий важіль, з'єднаний з відростком, який відрізняється тим, що він оснащений додатковою траверзою з додатковим хрестоподібним повзуном, Т-подібним повзуном і діадою повзунів, причому додаткова траверза встановлена за допомогою додаткового хрестоподібного повзуна на першому важелі і за допомогою Т-подібного повзуна - на другому важелі та з'єднана з траверзою за допомогою діади повзунів, а другий важіль з'єднаний з відростком шарнірно.

Текст

Дивитися

Креслярський пристрій для перетворення кола в криві третього порядку, що містить горизонтальну лінійку, на якій шарнірно закріплений перший важіль, шарнірно закріплену на ньому траверзу з 3 Оснащення креслярського пристрою додатковою траверзою, яка кріпиться до другого важеля за допомогою Т-подібного повзуна, а другий важіль шарнірно з'єднано з другим шарнірним повзуном, причому другий шарнірний повзун встановлено на відростку рухомої траверзи і Т-подібний повзун встановлений на другому важелі, дає можливість регулювати їх положення та відтворювати усі типи дефективних гіпербол. Зв'язок додаткової траверзи з рухомою траверзою за допомогою діади повзунів, а з важелем - за допомогою хрестоподібного повзуна забезпечують розташування другого важеля паралельно важелю, додаткової траверзи - перпендикулярно важелю, а роботу пристрою таким чином, що криві можливо відтворювати незалежно від початку загальної системи координат на площині відтворення, а у власній системі координат, де вертикальна вісь OY проходить крізь вісь обертання важеля, який рухається по колу, яке перетворюється в дефективні гіперболи, тим самим спрощується конструкція пристрою. На кресленні приведена кінематична схема пристрою. Пристрій містить горизонтальну лінійку 1, на якій встановлено шарнірний повзун 2 (центр якого т. О) зі стопорним гвинтом 3. Важіль 4 одним кінцем стопориться в шарнірному повзуні 2, а його другий кінець (т. А) шарнірно пов'язаний з рухомою траверзою 5. Через вісь шарнірного з'єднання (т. А) важеля 4 та рухомої траверзи 5 проходить вісь відростка 6, який належить рухомій траверзі 5. На відростку 6, за допомогою додаткового шарнірного повзуна 7 (центр якого т. В) зі стопорним гвинтом 8, на заданій відстані приєднано другий важіль 9, на якому кріпиться Т-подібний повзун 10 зі стопорним гвинтом 11 (т. С). До Т-подібного повзуна 10 кріпиться додаткова траверза 12. Рухома траверза 5 пов'язана з горизонтальною лінійкою 1 за допомогою хрестоподібного повзуна 13. Додаткова траверза 12 за допомогою додаткового хрестоподібного повзуна 14 пов'язана з важелем 4, а за допомогою діади повзунів 15 (т. D) з рухомою траверзою 5. Пишучий пристрій (на кресленні не показано) вмонтований в діаду повзунів 15. Пристрій працює наступним чином: Сполучаємо горизонтальну лінійку 1 з віссю ОХ та стопорним гвинтом 3 шарнірного повзуна 2, 64024 4 фіксуємо довжину важеля 4, де OA=R (радіус кола). На відростку 6 стопорним гвинтом 8 фіксуємо відстань додаткового шарнірного повзуна 7 (центр якого т. В) від шарнірного з'єднання важеля 4 з рухомою траверзою 5 (т. А), де AB=mR. На другому важелі 9 стопорним гвинтом 11 фіксуємо відстань Т-подібного повзуна 10 (центр якого т. С) від шарнірного з'єднання другого важеля 9 з додатковим шарнірним повзуном 7 (т. В), де BC=mR. При обертанні важеля 4, завдяки шарнірному з'єднанню з рухомою траверзою 5, та, в свою чергу, з'єднання останньої з горизонтальною лінійкою 1 за допомогою хрестоподібного повзуна 13, відросток 6 рухається паралельно осі ОХ, а рухома траверза 5 паралельно осі OY. Завдяки з'єднанню додаткової траверзи 12, яка, в свою чергу, кріпиться до Тподібного повзуна 10, за допомогою додаткового хрестоподібного повзуна 14, другий важіль 9 розташовується паралельно важелю 4, а додаткова траверза 12 розташовується перпендикулярно до важеля 4. При сумісному русі рухомої траверзи 5 та додаткової траверзи 12 отримує рух діада повзунів 15. Таким чином, при роботі пристрою пишучий пристрій, вмонтований в діаду повзунів 15 (на кресленні не показано) т. D, перетворює миттєву точку кола радіусом R в миттєву точку любої кривої відтвореної по рівнянню (1) 2 2 Y (R+X) = (X+(m+1)R) (R-X), (1) де: X - переміщення т. D повздовж координатної осі ОХ; Y - переміщення т. D повздовж координатної осі OY; R - радіус кола. Таким чином, при різних значеннях m пристрій має можливість перетворювати миттєву точку кола радіуса R в миттєву точку на кривих третього порядку, а саме дефективних гіпербол, наприклад у відомі криві, при: m = -2 - коло перетворюється в цисоїду Діоклеса; m = -1 - коло перетворюється в строфоїду; m = 1/2 - коло перетворюється в трисектрису Маклорена; m = 1 - коло перетворюється в криву Лонгшама; m = 2 - коло перетворюється в супутницю цисоїди Діоклеса. 5 Комп’ютерна верстка М. Ломалова 64024 6 Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Drawing device for converting circle into cubic curves

Автори англійською

Muzychyshyn Serhii Volodymyrovych, Makatiora Dmytro Anatoliiovych

Назва патенту російською

Чертежное устройство для преобразования круга в кривые третьего порядка

Автори російською

Музычишин Сергей Владимирович, Макатера Дмитрий Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: B43L 11/00

Мітки: порядку, перетворення, криві, третього, пристрій, креслярський, кола

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-64024-kreslyarskijj-pristrijj-dlya-peretvorennya-kola-v-krivi-tretogo-poryadku.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Креслярський пристрій для перетворення кола в криві третього порядку</a>

Подібні патенти