Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб освітлення транспортних засобів, що здійснюється встановленими на зовнішній частині корпусу транспортного засобу освітлювальними приладами, які не містять обернених у бік іншого транспорту відкритих світловипромінюючих поверхонь, світловий потік яких має форму конуса еліптичного перетину, позбавленого розсіяної складової, який відрізняється тим, що для освітлення переважно в умовах недостатньої видимості простору перед транспортним засобом як розташований у фокусі параболічного або еліптичного відбивача джерела світла з лінійною або точковою характеристикою світловипромінювання використовують напівпровідниковий лазер або інше джерело монохроматичного когерентного випромінювання жовтого кольору з довжиною хвилі 560-590 нм, а для освітлення простору позаду транспортного засобу переважно в умовах недостатньої видимості як розташований у фокусі параболічного або еліптичного відбивача джерела світла з лінійною або точковою характеристикою світловипромінювання використовують напівпровідниковий лазер або інше джерело монохроматичного когерентного випромінювання червоного кольору з довжиною хвилі 700-620 нм.

Текст

Спосіб освітлення транспортних засобів, що здійснюється встановленими на зовнішній частині корпусу транспортного засобу освітлювальними приладами, які не містять обернених у бік іншого транспорту відкритих світловипромінюючих поверхонь, світловий потік яких має форму конуса еліптичного перетину, позбавленого розсіяної складової, який відрізняється тим, що для освітлення 3 рел світловипромінювання з лінійним або точковим тілом, які не забезпечують унаслідок хроматичної і сферичної аберації створення жорсткого, без розсіяної складової (ореолу) конуса розсіяного світла навколо основного світлового потоку, що тим самим не виключає засліплення очей водіїв зустрічного транспорту як прямим, так і, в основному, розсіяним, неорганізованим світлом. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення способу освітлення простору перед транспортним засобом перш за все в умовах недостатньої видимості, наприклад, туман, за допомогою асиметричного освітлення простору перед транспортним засобом та за ним освітлювальними приладами, які виключають засліплення водіїв іншого транспорту розсіяним світлом позбавленого розсіяної складової виключно контрастного світлорозподілу світлового потоку великої інтенсивності унаслідок когерентності лазерного випромінювання і мінімальне поглинання і розсіяння випромінювання унаслідок високої монохроматичності лазерного випромінювання, що забезпечує підвищення безпеки експлуатації транспортних засобів перш за все в умовах недостатньої видимості. Поставлена задача вирішується тим, що в способі освітлення транспортних засобів, здійснюваному встановленими на зовнішній частині корпусу транспортного засобу освітлювальних приладів, які не містять обернених у бік іншого транспорту відкритих світловипромінюючих поверхонь, світловий потік яких має форму конуса еліптичного перетину, позбавленого розсіяної складової, при цьому для освітлення переважно в умовах недостатньої видимості простору перед транспортним засобом як розташований у фокусі параболічного або еліптичного відбивача джерела світла з лінійною або точковою характеристикою світловипромінювання використовують напівпровідниковий лазер або інше джерело монохроматичного когерентного випромінювання жовтого кольору з довжиною хвилі 560-590 нм, а для освітлення простору позаду транспортного засобу переважно в умовах недостатньої видимості як розташований у фокусі параболічного або еліптичного відбивача джерела світла з лінійною або точковою характеристикою світловипромінювання використовують напівпровідниковий лазер або інше джерело монохроматичного когерентного випромінювання червоного кольору з довжиною хвилі 700-620 нм. Застосування для освітлення в умовах недостатньої видимості простору перед транспортним засобом як розташований у фокусі параболічного або еліптичного відбивача джерела світла з лінійною або точковою характеристикою світловипромінювання напівпровідникового лазера або іншого джерела монохроматичного когерентного випромінювання жовтого кольору з довжиною хвилі 560590 нм виключає засліплення водіїв зустрічного транспорту розсіяним світлом позбавленого розсіяної складової виключно контрастного світлорозподілу світлового потоку великої інтенсивності унаслідок когерентності лазерного випромінювання і мінімальне розсіяння лазерного випромінювання на зважених в атмосфері мікрочастинках, 63888 4 наприклад, краплях туману, унаслідок монохроматичності лазерного випромінювання. Застосування для освітлення простору позаду транспортного засобу переважно в умовах недостатньої видимості як розташований у фокусі параболічного або еліптичного відбивача джерела світла з лінійною або точковою характеристикою світловипромінювання напівпровідникового лазера або іншого джерела монохроматичного когерентного випромінювання червоного кольору з довжиною хвилі 700-620 нм забезпечує в умовах недостатньої видимості можливість виявлення транспортного засобу на значній відстані унаслідок мінімального поглинання і розсіяння розповсюджуваного у вузьких вікнах прозорості атмосфери монохроматичного лазерного випромінювання. Реалізація способу освітлення транспортних засобів здійснюється таким чином. Для забезпечення безпеки руху транспортних засобів в умовах недостатньої видимості наприклад, в тумані, згідно правил ЕЄК ООН на фронтальній передній частині корпусу транспортного засобу встановлюють протитуманні фари, рефлектор і розсіювач яких повинні забезпечувати розподіл світла на контрольному екрані у вигляді горизонтальної смуги білого або жовтого кольору, що має протяжність, освітленість і чіткість верхньої світлотіньової межі. Як джерело випромінювання використовують лампи розжарювання з широким спектром, а на задній частині корпусу транспортного засобу встановлюють протитуманні ліхтарі червоного світла, в яких як джерело випромінювання використовують лампи розжарювання або напівпровідникові світлодіоди. Унаслідок сферичної і хроматичної аберації некогерентного і немонохроматичного випромінювання використовуваних джерел не вдається отримати необхідний розподіл світла протитуманних фар у вигляді горизонтальної смуги білого або жовтого кольору, що має протяжність, освітленість і чіткість верхньої світлотіньової межі, а протитуманні ліхтарі унаслідок поглинання і розсіяння випромінювання не забезпечують необхідної дистанції виявлення попереду рухаючого або нерухомого транспортного засобу, про що свідчать множинні попутні зіткнення транспортних засобів при густому тумані. Висока монохроматичність, когерентність і спектральна щільність випромінювання лазерів створюють особливі умови його розповсюдження в атмосфері, поглинання і розсіяння якого підкоряється закону Бугера-Беєра -ZL I=I0e , де I0 - початкова інтенсивність, I - інтенсивність на відстані L, Z - показник згасання, L - довжина шляху випромінювання в атмосфері. Згасання обумовлене поглинанням р і розсіянням r, тому Z = p + r. Довжину хвилі монохроматичного випромінювання лазера вибирають з урахуванням надтонкого спектра поглинання атмосферних газів, фрагмент якого для діапазону червоного світла представлений на кресленні так, щоб довжина хвилі випромінювання розташовувалася в одному з вікон прозорості атмосфери можливо далі від резонансної лінії води Н2О, що забезпечує не тіль 5 ки мінімальне згасання випромінювання, але і мінімальне розсіяння випромінювання в тумані. Наприклад, випромінювання лазера червоного світла з довжиною хвилі 693,6 нм доцільно розмістити у достатньо широкому вікні прозорості атмосфери між резонансною лінією 693,5 нм О2 і порівняно слабкою резонансною лінією 693,77 Н2О (фіг.) [Зуев В. Е. Прозрачность атмосферы для видимых и инфракрасных лучей. - М.: Сов. радио, 1968. - С. 98]. Не схильне до сферичної і хроматичної аберації монохроматичне когерентне випромінювання діапазону 560-590 нм дозволяє формувати без застосування розсіювача, який є основним елементом хроматичної аберації, практично ідеальний контрастний світловий потік протитуманних фар у вигляді горизонтальної смуги жовтого кольору великої інтенсивності, яка має протяжність, освітленість і чіткість верхньої світлотіньової межі без розсіяної складової - ореолу, а розташована в одному з вікон прозорості атмосфери можливо далі від резонансної лінії води лінія випромінювання лазера забезпечує мінімальне розсіяння в тумані. Мінімальне поглинання і розсіяння високої спектральної щільності лазерного випромінювання діапазону червоного кольору 700-620 нм значно збільшує дистанцію виявлення попереду рухаючого або нерухомого транспортного засобу навіть при Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська 63888 6 менших у порівнянні з традиційними потужностях джерел випромінювання. Видається доцільним вибір довжин хвиль випромінювання лазера можливо ближче до короткохвильової межі діапазону жовтого або червоного кольору, оскільки очі людини найбільш чутливі до випромінювання зеленого кольору - чутливість до зеленого світла з довжиною хвилі 530 нм в 6000 разів більше у порівнянні з червоним світлом з довжиною хвилі 690 нм. Таким чином, пропонований спосіб освітлення транспортних засобів дійсно дозволяє формувати практично ідеальний контрастний світловий потік протитуманних фар у вигляді горизонтальної смуги жовтого кольору великої інтенсивності, що має протяжність, освітленість і чіткість верхньої світлотіньової межі без розсіяної складової - ореолу, що виключає засліплення водіїв зустрічного транспорту розсіяним світлом, а мінімальне поглинання і розсіяння високої спектральної щільності лазерного випромінювання діапазону червоного світла 700-620 нм значно збільшує дистанцію виявлення попереду рухаючого або нерухомого транспортного засобу навіть при менших у порівнянні з традиційними потужностях джерел випромінювання, що забезпечує підвищення безпеки експлуатації транспортних засобів перш за все в умовах недостатньої видимості. Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for lighting a vehicle

Автори англійською

Pabat Anatolii Ivanovych, Kyreiev Volodymyr Petrovych, Diachenko Yulia Ihorivna

Назва патенту російською

Способ освещения транспортных средств

Автори російською

Пабат Анатолий Иванович, Киреев Владимир Петрович, Дьяченко Юлия Игоревна

МПК / Мітки

МПК: B60Q 1/04, F21S 8/00, B62J 6/00, F21Y 101/00

Мітки: освітлення, засобів, спосіб, транспортних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-63888-sposib-osvitlennya-transportnikh-zasobiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб освітлення транспортних засобів</a>

Подібні патенти