Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для з'єднання фланцевих труб, який включає дві пари дугоподібних захватів, механізм стискання, який відрізняється тим, що на кінцях дугоподібного корпуса з упорами жорстко змонтовані паралельні осі, на яких по обидва боки від корпуса вільно встановлені по одній парі захватів, що утримуються з одного боку гайками, а з іншого - кронштейнами з осями для ексцентрикових кулачків, з'єднаних між собою знімною рукояткою, причому захвати, які розташовані між корпусом і кронштейнами, мають можливість переміщення вздовж осей захватів на величину ходу головки кулачка у напрямку тих самих осей.

2. Пристрій за п.1, який відрізняється тим, що верхні кінці захватів у вільному положенні під дією власних сил тяжіння стикаються між собою вище рівня розташування осей, а відстань між нижніми кінцями захватів більша від зовнішнього діаметра труб.

3. Пристрій за п.1, який відрізняється тим, що упори, встановлені на корпусі, розташовані з можливістю обмеження повороту захватів при опусканні їх на труби до положення, яке забезпечує повне охоплення труб і співвісне їх розташування.

Текст

1 Пристрій для з'єднання фланцевих труб, який включає дві пари дугоподібних захватів, механізм стискання, який відрізняється тим, що на кінцях дугоподібного корпуса з упорами жорстко змонтовані паралельні осі, на яких по обидва боки від корпуса вільно встановлені по одній парі захватів, що утримуються з одного боку гайками, а з іншого - кронштейнами з осями для ексцентрико вих кулачків, з'єднаних між собою знімною рукояткою, причому захвати, які розташовані між корпусом і кронштейнами, мають можливість переміщення вздовж осей захватів на величину ходу головки кулачка у напрямку тих самих осей 2 Пристрій за п 1 , який відрізняється тим, що верхні КІНЦІ захватів у вільному положенні під дією власних сил тяжіння стикаються між собою вище рівня розташування осей, а відстань між нижніми кінцями захватів більша від зовнішнього діаметра труб 3 Пристрій за п 1 , який відрізняється тим, що упори, встановлені на корпусі, розташовані з можливістю обмеження повороту захватів при опусканні їх на труби до положення, яке забезпечує повне охоплення труб і співвісне їх розташування Винахід належить до області будівництва трубопроводів водопостачання і, зокрема, може бути використаний в системі меліорації при необхідності частого з'єднання "" поліетиленових труб з фланцями та наступного їх розбирання Нами прийнятий як прототип пристрій для з'єднання фланцевих трубопроводів (Ю А Колчинский "Изготовление и монтаж технологических трубопроводов неметаллических материалов" М Стройиздат, 1976), який включає захвати для охоплення труби, виконані у формі дуги, що складаються з двох половинок, з'єднаних між собою Недоліками даного пристрою є багатоопераЦІЙНІСТЬ його монтажу попереднє центрування труб та накладання двох половинок захвату на труби, центрування захватів по їх отворах під установлення болтів, установлення болтів у отвори захватів та їх затягування для забезпечення необхідної ЩІЛЬНО подібних захватів, механізмом стискання ВІДМІННИМИ ознаками пристрою є наявність дугоподібного корпусу з упорами, на кінцях якого жорстко змонтовані паралельні осі, на яких по обидва боки від корпусу вільно встановлено по одній парі захватів, що утримуються з одного боку гайками, а з іншого - кронштейнами з осями для ексцентрикових кулачків, з'єднаних між собою знімною рукояткою, причому захвати, які розташовані між корпусом і кронштейнами, мають можливість переміщення вздовж осей захватів на величину ходу головки кулачка у напрямку тих самих осей Крім того, особливостями пристрою є те, що верхні КІНЦІ захватів у вільному положенні під дією власних сил тяжіння стикаються між собою вище рівня розташування осей, а відстань між нижніми кінцями захватів більша зовнішнього діаметра труб, що з'єднуються, упори, встановлені на корпусі, розташовані з можливістю обмеження повороту захватів при опусканні їх на труби, до положення, яке забезпечує повне охоплення труб і співвісне їх розташування Дві пари захватів вільно змонтовані на двох паралельних осях корпуса, спорядженого обмежувачами повороту захватів, на кінцях осей з одного боку жорстко закріплені кронштейни з осями для двох ексцентрикових кулачків, з'єднаних між собою одною знімною рукояткою Це дозволяє при СТІ, для демонтажу трубопроводу необхідно виконати повне розбирання пристрою Задачею запропонованого винаходу є скорочення часу на виконання операцій із з'єднання фланцевих труб Для цього пристрій для з'єднання фланцевих труб оснащений двома парами дуго 00 00 (О 62889 встановленні пристрою на труби, що з'єднуються автоматично, за рахунок одного руху рукоятки, виконувати захват і співвісне розташування труб, а при повертанні рукоятки під дією зв'язаних з нею кулачків здійснювати з'єднання і фіксування труб у зістикованому положенні, внаслідок чого зменшується трудомісткість і час на здійснення стикування Пропонований пристрій ілюструється фігурами, де на фіг 1 представлений вид пристрою збоку, на фіг 2 - вид зверху і на фіг 3 - вид за стрілкою А Пристрій для з'єднання фланцевих труб встановлюється на фланцевому трубопроводі 1 (фіг 1) Пристрій включає корпус 2 з упорами 3, КІНЦІ ЯКОГО жорстко зв'язані з паралельними між собою осями 4 (фіг 2) На осях 4 вільно змонтовані дві пари захватів 5-6 і 7-8 (фігЗ), споряджені обмежувачами 9 Захвати на осях з одного боку утримуються гайками 10 (фіг 3), а з іншого - кронштейнами 11 і гайками 12 Крім вільного повертання захватів 7-8 відносно осей, вони мають можливість пересуватися і вздовж осей 4 (фіг 2) Кронштейни 11 (фіг 3) жорстко з'єднані з осями 13, на яких повертаються ексцентрикові кулачки 14, з'єднані між собою знімною рукояткою 15 ве В цьому випадку відстань між нижніми кінцями захватів буде більше зовнішнього діаметра труб, що з'єднуються В такому положенні пристрій опускають на трубопровід Від взаємодії верхніх КІНЦІВ захватів з трубопроводом вони повертаються на осях 4 за стрілкою Б (фіг 2), внаслідок чого нижні КІНЦІ захватів підхоплюють труби, а при подальшому опусканні пристрою захвати охоплюють їх по всій окружності Оскільки захвати встановлені на двох осях і повертаються при опусканні синхронно, співвісне розташування труб виконується автоматично В положенні, коли верхні краї захватів стикаються з упорами 3, їх подальше повертання неможливе В цьому випадку забезпечується повне охоплення труб Для здійснення з'єднання або стикування труб рукоятку 15 з верхнього положення (фіг 1) переводять за стрілкою В - в нижнє При цьому ексцентрикові кулачки 14, повертаючись на осях 13 (фігЗ), пересувають захвати 7-8 до фланців трубопроводу і стикують труби При проходженні вершини ексцентрикових кулачків 14 крізь "мертву точку", яка розташована в діаметральній площині труб, і упорі їх в обмежувачі 9, здійснюється фіксація фланців у зістикованому положенні Після ЦЬОГО рукоятку 15 знімають, а пристрій можна залишити на стику якості муфтового з'єднання Пристрій працює таким чином Одна пара захватів 5-6 (фігЗ) розташовується з одного боку фланців трубопроводу 1, а інша 7-8 - з іншої Для цього попередньо рукоятку 15 (фиг 1) встановлюють у верхнє положення (показано штрихпунктиром), а захвати 7-8 (фіг 3) пересувають по осям в бік кронштейнів 11 При цьому вершина ексцентрикових кулачків 14 спрямована донизу (фіг 1, показано пунктиром) Захвати 5-6 і 7-8 (фіг 3) під дією власних сил тяжіння займають положення, при якому їх верхні КІНЦІ стикаються між собою вище рівня площини розташування осей (фіг 2, показано штрих-пунктиром), внаслідок чого їх подальше повертання відносно осей неможли Для розбирання трубопроводу достатньо рукоятку 15 повернути у зворотному напрямі При цьому кулачки 14 відходять від фланців і пристрій, утримуючи за корпус 2 і рукоятку 15, знімають з трубопроводу Після ЧОГО трубопровід легко може бути демонтований Таким чином, пропонований пристрій дозволяє при встановленні його у зборі на труби, що з'єднуються, автоматично виконувати захват і співвісне розташування труб, а при повертанні рукоятки поворотними кулачками здійснити з'єднання і фіксування труб у зістикованому положенні Завдяки цьому рішенню скорочується час на виконання операцій зі з'єднання фланцевих труб 62889 Комп'ютерна верстка Т Чепелєва Підписне Тираж39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Appliance for connecting flange pipes

Автори англійською

Harnyk Volodymyr Kyrylovych, Zaitsev Leonid Pavlovych

Назва патенту російською

Приспособление для соединения фланцевых труб

Автори російською

Гарник Владимир Кириллович, Зайцев Леонид Павлович

МПК / Мітки

МПК: F16L 23/00

Мітки: з'єднання, труб, фланцевих, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-62889-pristrijj-dlya-zehdnannya-flancevikh-trub.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для з’єднання фланцевих труб</a>

Подібні патенти