Спосіб діагностики ступеня тяжкості травматичного ушкодження підочноямкового нерва

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб діагностики ступеня тяжкості травматичного ушкодження підочноямкового нерва, що включає проведення клініко-рентгенологічного обстеження, основаного на вимірюванні швидкості проведення збудження по нерву між стимуляційним та реєтруючим електродами, який відрізняється тим, що при встановленні реєструючих електродів в автономних зонах іннервації підочноямкового нерва здійснюють вплив через електрод-стимулятор змінним струмом, частотою в діапазоні 1,0-20,0 МГц, в інтервалі часу 0,02-30,0 с при постійній величині амплітуди напруження 42-102 мВ і при одержанні результату швидкості проведення збудження від 7 до 40 м/с діагностують компресійний характер ушкодження, при значенні нижче 7 м/с - частковий розрив нерва, а при відсутності показників електропровідності підочноямкового нерва діагностують його повний розрив.

Текст

Спосіб діагностики ступеня тяжкості травматичного ушкодження підочноямкового нерва, що включає проведення клініко-рентгенологічного обстеження, основаного на вимірюванні швидкості проведення збудження по нерву між стимуляцій 3 Товщина мієлінової оболонки впливає на швидкість проведення нервового імпульсу, що відповідає функціональним характеристикам нерва (руховий, чутливий, змішаний). Так, товсті мієлінові волокна (12-20 мкм) проводять імпульси зі швидкістю близько 40-120 м/с, виконують переважно рухову функцію. Середні мієлінові волокна (612 мкм) зі швидкістю близько 40-80 м/с проводять нервові імпульси тактильної та температурної чутливості, а тонкі (1-6 мкм), відповідно, є провідниками больової чутливості. Безмієлінові волокна найменшого діаметру (1-4 мм) мають найнижчу швидкість і безперервний характер проведення нервового імпульсу (1-7 м/с). Безмієлінові нервові відростки представлені еферентними волокнами вегетативної нервової системи. Найбільш близьким по суті до способу, що пропонується, вибраний як прототип є спосіб оцінки змін у структурі судинно-нервового комплексу, що включає клініко-рентгенологічне обстеження [1]. Недоліками цього способу є те, що він не дозволяє об'єктивно діагностувати вихідний стан нерва, рівень його ураження, не забезпечує динамічний контроль в процесі лікування. Крім того, додаткове рентгеноопромінення є небажаним для нерва та людського організму в цілому. Задача, яка вирішується способом, що заявляється, полягає у застосуванні можливостей комп'ютерного комплексу електронейроміографії для визначення провідності та ступеня тяжкості травматичного ушкодження підочноямкового нерва. Технічний результат, отриманий від вирішення задачі, буде полягти в об'єктивній оцінці ступеня тяжкості травматичного ушкодження підочноямкового нерва. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі, який включає проведення клінікорентгенологічного обстеження, що оснований на вимірюванні швидкості проведення збудження по нерву між стимуляційним та реєтруючим електродами, згідно з корисною моделлю, при встановленні реєструючих електродів в автономних зонах іннервації підочноямкового нерва здійснюють вплив через електрод-стимулятор змінним струмом, частотою в діапазоні 1,0-20,0 МГц, в інтервалі часу 0,02-30,0 с при постійній величині амплітуди напруження 42-102 мВ і при одержанні результату швидкості проведення збудження від 7 до 40 м/с діагностують компресійний характер ушкодження, при значенні нижче 7 м/с - частковий розрив нерва, а при відсутності показників електропровідності підочноямкового нерва діагностують його повний розрив. Запропонований спосіб має такі переваги: можливість об'єктивної оцінки ступеня тяжкості ушкодження нерва; багатопараметральний аналіз; безпечність для хворого та лікаря, що дозволяє багаторазове проведення обстеження в динаміці лікування; можливість збереження інформації в пам'яті електронейроміографа та роздрукування її в будьякий час для порівняльного аналізу. Спосіб здійснюють наступним чином: 62803 4 Для дослідження використовували електронейроміограф "REPORTER" виробництва італійської фірми "ESAOTEBIOMEDIKA", програмна версія 4.00, антидромний метод. Електрод-кліпсу, що виконує функцію заземлення, фіксують на мочку вуха. Реєструючий та індиферентний чашоподібні срібні електроди розташовують в ділянці шкірної частини верхньої губи та в підочній ділянці відповідно проекціям гілочок ПН (малої гусячої лапки). Електроди до шкіри фіксують клейкою стрічкою. Електрод-стимулятор розташовують у проекції виходу підочноямкового нерва з підочноямкового отвору. Вплив здійснюють змінним струмом частотою в діапазоні 1,0-20,0 МГц, в інтервалі часу 0,0230,0 с, при постійній величині амплітуди напруження 42-102 мВ. Обов'язково обстежуються симетричні ділянки. Стимуляції підлягає дистальна та проксимальна точки нерва. Реєструють та аналізують отримані М-відповіді за такими параметрами: швидкості проведення збудження по нерву, ЛППД та амплітуда ПД (АПД). При отриманні результату швидкості проведення збудження від 7 до 40 м/с діагностують компресійний характер ушкодження підочноямкового нерва, при значенні нижче 7 м/с - частковий розрив нерва та при відсутності показників електропровідності діагностують його повний розрив. Приклад конкретного використання способу: Хворий М., 33 роки, звернувся 22.02.2011 року, № історії хвороби 2928, зі скаргами на відчуття оніміння в лівій підочній ділянці та лівій половині верхньої губи, неконтрольовану слинотечу. Порушення функції вищезгаданих ділянок відбулося після травми середньої зони обличчя. З моменту травми пройшло 2 дні. Клінічне, інструментальне та рентгенологічне обстеження пацієнта дозволило діагностувати перелом правого вилицевого комплексу зі зміщенням кісткових фрагментів, травматичну невропатію підочноямкового нерва. На кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця проведено обстеження пацієнта запропонованим способом. Отримано такі результати: ШПЗ по нерву - 22 м/с, ЛППД - 8,0, АПД - 3,8 мВ. За аналогічною схемою проведено дослідження правого ПН. Одержані параметри при цьому відповідали стандартній віковій нормі. Комп'ютерною обробкою було вирахувано втрату функціональної активності ушкодженого нерва порівняно зі здоровою стороною у процентному співвідношенні, а саме 48 %. Ушкодження нерва мало невропатичний характер. Механізм ушкодження - компресія (здавлення) нерва. Цілісність нерва не порушена. Враховуючи результати дослідження, хворому було призначене лікування, беручи до уваги патогенетичні ланки даного типу невропатії. Повторне клініко-рентгенологічне та електронейроміографічне обстеження проводили через 3 тижні після початку комплексного лікування. За даними повторного електронейроміографічного дослідження функціональна здатність підочноямкового нерва збільшилася на 38,7 % порівняно з попередньою. Це свідчить про позитивну динаміку перебігу захворювання та ефективність призначеного комплексу лікувальних заходів. 5 Даний спосіб був застосований у 26 пацієнтів на кафедрі хірургічної стоматології та щелепнолицевої хірургії НМУ імені О.О.Богомольця і зарекомендував себе як такий, що може бути впровадженим у практичну діяльність. Джерела інформації: 1. Гехт В.М. Теоретическая и клиническая электромиография. - М.: Медицина, 1990.-220 с. Комп’ютерна верстка І. Скворцова 62803 6 2. Матрос-Таранец М.С. Электромиография в стоматологии. - Донецк, ДонГМУ, 1997.-212 с. 3. Яхно Н.Н., Штульман Д.Р. Болезни нервной системы. - М.: Медицина, 2003. - г., Т.1.-744 с. 4. Александров Н.М. Клиническая оперативная челюстно-лицевая хирургия. Л.: Медицина, 1985.-456 с. Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for diagnosing severity grade in traumatic injury of infraorbital nerve

Автори англійською

Malanchuk Vladyslav Oleksandrovych, Timoschenko Nataliia Mykhailivna

Назва патенту російською

Способ диагностики степени тяжести травматического повреждения подглазничного нерва

Автори російською

Маланчук Владислав Александрович, Тимощенко Наталья Михайловна

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/0488

Мітки: підочноямкового, нерва, тяжкості, ступеня, діагностики, ушкодження, спосіб, травматичного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-62803-sposib-diagnostiki-stupenya-tyazhkosti-travmatichnogo-ushkodzhennya-pidochnoyamkovogo-nerva.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики ступеня тяжкості травматичного ушкодження підочноямкового нерва</a>

Подібні патенти