Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Вантажозахватний пристрій, який містить траверсу, що навішується на гак вантажопідйомного механізму, і з'єднані з нею захвати, кожен з яких складається із вантажонесучої скоби, притискного елемента і стрижня, який відрізняється тим, що вантажонесуча скоба виконана поворотною із можливістю фіксації в двох положеннях: у вертикальному - при монтажі стінових панелей, і в горизонтальному - при монтажі плит покриття, горизонтальна полиця скоби виконана відкидною, а притискний важіль виконаний ключкоподібним і з'єднаний шарнірно своєю серединою з кінцем консолі (стрижнем) корпуса із можливістю повороту в площині скоби і фіксацією в монтажному положенні, причому консоль (стрижень) є нерухомою частиною корпуса, а на кінці довгого плеча ключкоподібного важеля розташована підпружинена розподільча "лапа".

Текст

Вантажозахватний пристрій, який містить траверсу, що навішується на гак вантажопідйомного механізму, і з'єднані з нею захвати, кожен з яких складається із вантажонесучої скоби, притискного елемента і стрижня, який відрізняється тим, що вантажонесуча скоба виконана поворотною із можливістю фіксації в двох положеннях у вертикальному - при монтажі стінових панелей, і в горизонтальному - при монтажі плит покриття, горизонтальна полиця скоби виконана відкидною, а притискний важіль виконаний ключкоподібним і з'єднаний шарнірно своєю серединою з кінцем консолі (стрижнем) корпуса із можливістю повороту в площині скоби і фіксацією в монтажному положенні, причому консоль (стрижень) є нерухомою частиною корпуса, а на КІНЦІ ДОВГОГО плеча ключкоподібного важеля розташована під пружинена розподільча "лапа" Винахід відноситься до підйомнотранспортного обладнання і може використовуватись при реконструкції цивільних і промислових будівель, а саме для демонтажу (монтажу) стінових панелей і плит покриття ВІДОМІ вантажозахватні пристрої для безпетлевого монтажу будівельних конструкцій, які містять траверсу з приєднаними до неї захватами Захвати такого типу можуть використовуватись лише для монтажу одного виду конструкцій [1] Найбільш близьким технічним рішенням до винаходу є вантажозахватний пристрій для безпетлевого монтажу стінових панелей, який містить траверсу з приєднаними до неї захватами, які складаються із вантажо несучої скоби, прижимного елемента і з'єднувального стержня [2] Недоліки цього захвату - виникнення значних зусиль в шарнірному з'єднані стержня і вантажонесучої скоби, обмежені технологічні можливості Задача винаходу - зменшення величини напружень в шарнірному з'єднанні стержня, збільшення сили зчеплення між прижимним ричагом і будівельною конструкцією, що розміщена в захватах Це досягається тим, що у вантажозахватному пристрої, який містить траверсу, що навішується на гак вантажопідйомного механізму, і з'єднані з нею захвати, кожен з яких складається із вантажонесучої скоби, прижимного елемента і стержня, вантажонесуча скоба виконана поворотною із можливістю фіксації в двох положеннях у вертикальному - при монтажі стінових панелей, і в горизонтальному - при монтажі плит покриття Прижимний ричаг виконаний клюшкоподібним і з'єднаний шарнірно своєю серединою з кінцем консолі (стержень) корпуса із можливістю повороту в площині скоби і фіксацією в монтажному положенні, причому консоль (стержень) є нерухомою частиною корпуса, а на КІНЦІ ДОВГОГО плеча клюшкоподібного ричага розташована під пружинена розподільна "лапа" За рахунок того, що стержень нерухомо приєднаний до корпуса площа перерізу елемента, яка сприймає зусилля, збільшилась, ВІДПОВІДНО величина напружень в шарнірному вузлі стержня зменшилась При монтажі плит перекриття (вантажонесуча скоба в горизонтальному положенні) для надійної фіксації елемента в захваті упора, що розміщений на КІНЦІ прижимного ричала недостатньо, тому використовується розподільча "лапа", яка розподіляє прижимне зусилля по значно більшій площі, внаслідок чого зростає сила зчеплення між розподільчою "лапою" і елементом На фіг 1 зображений пристрій в робочому положенні при монтажі плит покриття, на фіг 2 -теж саме, при монтажі стінових панелей, на фіг 3 - положення пристрою при подачі на монтаж, на фіг 4 (О (О ю (О 62566 вання, захвати приводяться в монтажне положення і звільнившись від панелі знову подаються до місця демонтажу чергової панелі При демонтажі плит покриття (фиг 1) вантажонесуча скоба 2 фіксується в горизонтальному положенні фіксаторами 3 і 4, горизонтальна полиця 7 повертається на шарнірі 8 до упору 9 у виїмці скоби 2 Прижимнии ричаг 15 на шарнірі 14 приводиться в монтажне положення і кріпиться фіксатором 11, вантажонесуча скоба 2 підводиться під нижню грань плити покриття 23, витягується фіксатор 11 і здійснюється підйом плити, яка попередньо від'єднується від закладних деталей і скруток, при ПІДЙОМІ проходить натягування гнучких в'язей 20, які одними кінцями закріплені на траверсі, а другими за допомогою шарнірів 19 взаємодіють із клюшкоподібними ричагами 15, які обертаючись навколо шарніра 14 затискають розподільчими "лапами" 16 плиту покриття 23 до вантажо несучої скоби 2 Плита Вантажозахватний пристрій працює наступним транспортується до місця складування Захвати чином На гак вантажопідйомного механізму приводяться в монтажне положення і після навішується траверса 21 із вантажо несучими зазвільнення від плити 23 знову подаються до місця хватами, які в монтажному положенні показаному демонтажу на фіг 3 подаються до місця демонтажних робіт При демонтажі стінових панелей (фіг 2) ванЗапропонована конструкція вантажозахватнотажонесуча скоба 2 фіксується у вертикальному го пристрою володіє більш широкими технологічположенні фіксаторами 3 і 5 або 3, 5 і 6 в залежноними можливостями, оскільки за його допомогою сті від висоти панелі, горизонтальна полиця 7 на можна проводити демонтаж (монтаж) як стінових шарнірі 8 відкидається в робоче положення (фіг 4), панелей, так і плит покриття (перекриття), також прижимнии ричаг 15 на шарнірі 13 переводиться в пристрій зручний при монтажі - для приведення монтажне положення шляхом фіксацій проушини його в робоче положення необхідно підвести ван12 у фіксаторі 11 Горизонтальні полиці 8 вантатажонесучі скоби захватів під нижню грань елемежонесучої скоби 2 підводяться під нижню грань нта і витягнути фіксатори прижимних ричапв, що стінової панелі 22, витягуються фіксатори 11 і значно спрощує роботу монтажників на висоті, здійснюються підйом гака підйомного механізму, збільшена надійність вузла кріплення стержня, а при цьому проходить натягування гнучких в'язей також забезпечена краща фіксація у захваті еле20, закріплених на траверсі, які взаємодіють з друмента, що монтується, за рахунок використання гими кінцями за допомогою шарнірів 19, з клюшкорозподільчої "лапи" подібними ричагами 15, зв'язаними шарнірами 13 Література із консолями корпуса 1 Проходить затиснення 1 Беляков Ю И и др Строительные работы панелі 22 розподільчими "лапами" 16 клюшкопри реконструкции предприятий М Стройиздат подібних ричапв 15 до пружної прокладки 10 кор1986 -222 с пуса 1 Потім, ПІСЛЯ від'єднання закладних деталей 2 а с № 1384518 В 66 С 1/22 Б № 12, 88 г панелі здійснюється їх опускання до місця складугоризонтальна полиця вантажонесучої скоби в робочому положенні Вантажозахватний пристрій для безпетлевого демонтажу (монтажу) стінових панелей і плит покриття складається із корпуса 1, до якого шарнірне кріпиться поворотна вантажонесуча скоба 2 за допомогою шарніра 3 і фіксаторів 4, 5 і 6, на КІНЦІ якої розташована відкидна горизонтальна полиця 7 на шарнірі 8, що може відкидатись до упора 9 (фіг 4) Корпус 1 має також пружну прокладку 10 і монтажний фіксатор 11, за допомогою якого і проушини 12 прижимнии ричаг кріпиться в монтажному положенні (фігЗ) За допомогою шарнірів 13 або 14 до консольної частини корпуса 1 (стержень) кріпиться клюшкоподібний ричаг 15, довге плече якого має розподільчу "лапу" 16 на шарнірі 17 і пружину 18, коротке плече за допомогою шарнірів 19 і гнучкої в'язі 20 закріплене із траверсою 21, що навішується на гак вантажопідйомного механізму 62566 Комп'ютерна верстка С Волобуев Підписано до друку 06 10 2003 Тираж39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ТОВ "Міжнародний науковий комітет", вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Hauling device

Автори англійською

Domanskyi Heorhii Valeriiovych

Назва патенту російською

Грузозахватное устройство

Автори російською

Доманский Георгий Валериевич

МПК / Мітки

МПК: B66C 1/22

Мітки: вантажозахватний, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-62566-vantazhozakhvatnijj-pristrijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вантажозахватний пристрій</a>

Подібні патенти