Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб холецистодуоденостомії, який включає верхню серединну лапаротомію, розтинання порожньої кишки, накладання холецистоентероанастомозу та У-подібного ентероентероанастомозу між привідною та відвідною петлями порожньої кишки, який відрізняється тим, що формують ізоперестальтичну тонкокишкову вставку між дном жовчного міхура та зацибулинним відділом дванадцятипалої кишки, формують клапанний ентеродуоденоанастомоз,  при цьому жовч потрапляє безпосередньо в дванадцятипалу кишку, а не у порожню.

Текст

Спосіб холецистодуоденостомм, який включає верхню серединну лапаротомію, розтинання по рожньої кишки, накладання холецистоентероанастомозу та У-подібного ентероентероанастомозу між привідною та ВІДВІДНОЮ петлями порожньої кишки, який відрізняється тим, що формують ізоперестальтичну тонкокишкову вставку між дном жовчного міхура та зацибулинним ВІДДІЛОМ дванадцятипалої кишки, формують клапанний ентеродуоденоанастомоз, при цьому жовч потрапляє безпосередньо в дванадцятипалу кишку, а не у порожню Винахід відноситься до медицини, а саме до хірурги і може бути використаний для внутрішнього дренування жовчного міхура при непрохідності дистального відділу загальної жовчної протоки (пухлини панкреатодуоденальної ділянки, рубцьове переродження жовчних протоків, склероз головки підшлункової залози, стеноз фатерового каналу, пошкодження жовчних протоків при операціях) ноприйнятою методикою Рану передньої черевної стінки пошарово зашивають [3] Недоліком цього способу є потрапляння жовчі у порожню кишку, що веде до розладів травлення, а також виникнення хронічного холангіту за рахунок висхідної інфекції з порожньої кишки Ми пропонуємо винахід, який виключає вказані недоліки В основу винаходу поставлено задачу розробити спосіб білюдигестивного анастомозу при якому жовч буде потрапляти безпосередньо у дванадцятипалу кишку, та будуть відсутні умови для розвитку висхідного хронічного холангіту Поставлена задача вирішується тим, що у способі холецистодуоденостомм, який включає верхню серединну лапаротомію, мобілізацію дванадцятипалої кишки по Кохеру, перетинання порожньої кишки у двох місцях, на відстані ЗО см між ними, накладання холецистоентероанастомозу, клапанного ентеродуоденоанастомозу та ентероентероанастомозу по типу "кінець у кінець", згідно винаходу формують ізоперестальтичну тонкокишкову вставку між жовчним міхуром та дванадцятипалою кишкою, при цьому формують клапанний ентеродуоденоанастомозу, шляхом з'єднання порожньої кишки з дванадцятипалою у поперечному напрямку [1] ВІДОМІ способи дренування жовчного міхура Це насамперед холецистогастростомія за Брушвінгом, холецистодуоденостомія, холецистоєюностомія за Мікуличем, холецистоєюностомія в модифікації Шалімова, холецистоєюностомія по Каушу, холецистоєюностомія за Ру-Герценом Недоліками цих всіх способів є утворення хронічного холангіту [2, 3] Прототипом винаходу є спосіб холецистоєюностомм за Ру-Герценом, який включає верхню серединну лапаротомію, перетинання порожньої кишки, накладання холецистоентероанастомозу та У-подібного ентероентероанастомозу між привідною та ВІДВІДНОЮ петлями порожньої кишки Спосіб-прототип здійснюється наступним чином після виконання верхньої серединної лапаротомії, за правилом Губарева знаходять початковий ВІДДІЛ порожньої кишки, яку перетинають відступивши від зв'язки Трейтця на 20 см Петлю підводять до дна жовчного міхура, попереду поперечної ободової кишки і дворядним швом формують холецистоентероанастомоз Далі між привідною та ВІДВІДНОЮ петлями накладають У-подібний ентероентероанастомоз по типу "кінець у бік за загаль Формування ізоперестальтичної вставки між жовчним міхуром та дванадцятипалою кишкою, а також створення клапанного ентеродуоденоанастомозу (при цьому розтин його у поперечному напрямку, що сприяє перекриттю отвору анастомозу при перистальтичному скороченні дванадцятипалої кишки і попереджує попадання хімусу у ізопе ю (О ю (О 62565 рестальтичну вставку) забезпечує надійний захист ню серединну лапаротомію Проводять ревізію жовчовивідних шляхів від висхідної інфекції, а поорганів черевної порожнини, гемостаз Далі мобітрапляння жовчі у дванадцятипалу кишку забезпелізують дванадцятипалу кишку по Кохеру За прачує фізіологічні процеси травлення [4] вилом Губарева знаходять початковий ВІДДІЛ порожньої кишки, яку перетинають відступивши від Спільними ознаками прототипу та винаходу, зв'язки Трейтця на 15-20 см, відвідну петлю підвощо заявляється, є те, що формують анастомоз між дять до дна жовчного міхура, провівши через радном жовчного міхура та ВІДВІДНОЮ петлею порожніше створені отвори у брижі поперечної ободової ньої кишки, та анастомоз між привідною та ВІДВІДкишки та шлунково-ободовій зв'язці, формують НОЮ петлями порожньої кишки холецистоентероанастомоз Відступивши від хоВІДМІННІСТЮ винаходу від прототипу є те, що лецистоентероанастомозу на 30-40 см, перетинаформують ізоперестальтичну тонкокишкову вставють порожню кишку Накладають анастомоз по ку між дном жовчного міхура та зацибулинним ВІДтипу "кінець у кінець" між привідною та ВІДВІДНОЮ ДІЛОМ дванадцятипалої кишки, формують клапанпетлями порожньої кишки Дистальний кінець тонний ентеродуоденоанастомоз, а також жовч кокишкової вставки підводять до зацибулинної потрапляє безпосередньо в дванадцятипалу кишчастини дванадцятипалої кишки та накладають ку, а не у порожню Порівняння ознак прототипу та анастомоз по типу кінець у бік, пришивши порожвинаходу подані у таблиці ню кишку у поперечному напрямку до дванадцятипалої Рану передньої черевної стінки пошарово Таблиця зашивають Ознака Ступінь інфікування жовчних шляхів Мобілізація дванадцятипалої кишки по Мохеру Анастомоз по між дном жовчного міхура та ВІДВІДНОЮ петлею Спосіб, що Спосіб - прозаявляється тотип Незначна більша + + + + + + + порожньої кишки Анастомоз між привідною та ВІДВІДНОЮ петлями порожньої кишки Клапанний анастомоз між дванадцятипалою кишкою та порожньою Потрапляння жовчі у дванадцятипалу кишку На фіг 1 представлено схему способу - прототипу 1 - холецистоентероанастомоз, 2 - ентероентероанастомоз по типу "кінець у бік" На фіг 2 представлено схему способу, що заявляється 1 - холецистоентероанастомоз, 2 - анастомоз по типу "кінець у кінець" між привідною та ВІДВІДНОЮ петлями порожньої кишки, 3 - клапанний ентеродуоденоанастомоз Спосіб, що заявляється як винахід, виконують наступним чином під загальним знеболенням, після обробки операційного поля, проводять верх Приклад практичного використання способу Собака масою 12 кг була прооперована 15 10 02 р по запропонованому способу, після перев'язки супрадуоденальної частини холедохола Післяопераційний період протікав без особливостей, лапаротомна рана загоїлась первинним натягом Апетит у післяопераційному періоді, у собаки, був добрий, вагу не втрачала Собаку вивели з експерименту 05 03 03 р На розтині патологи з боку шлунково-кишкового тракту не виявлено, явища холангіту не спостерігалось По запропонованому способу в КЛІНІЦІ загальної хірурги лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівців було прооперовано двоє хворих з діагнозами Рак головки підшлункової залози з механічною жовтяницею, та стеноз фатерового каналу Післяопераційний період у хворих протікав без особливостей, неспецифічних скарг не спостерігалось Жовтяниця зникла протягом 3-6 діб, явища холангіту в ранньому післяопераційному період, в терміни спостереження до одного місяця, не спостерігалось Джерела інформації 1 А А Вишневский, Я Л Ульманис, Э В Гришкевич Желчеотводящие анастомозы - М Медицина -1972 -С 90-101 2 А А Шалимов, А П Радзиховский, В Н Полупан Атлас операций на печени, желчных путях, поджелудочной железе и кишечнике - М Медицина -1972 -С 88-92 3 І У Свистонюк, М Д Лютик, С С Теплицький Операції на черевній СТІНЦІ та органах черевної порожнини - Чернівці БДМА -1999 С 106-110 4 Я Д Витебский Клапанные анастомозы в хирургии пищеварительного тракта - М Медицина -1988 -С 13-19 62565 Комп'ютерна верстка М Клюкш Підписне Тираж39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for cholecystoduodenostomy

Автори англійською

Ivaschuk Oleksandr Ivanovych, Bodiaka Volodymyr Yuriiovych

Назва патенту російською

Способ холецистодуоденостомии

Автори російською

Иващук Александр Иванович, Бодяка Владимир Юрьевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/11, A61B 17/3209

Мітки: холецистодуоденостомії, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-62565-sposib-kholecistoduodenostomi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб холецистодуоденостомії</a>

Подібні патенти