Номер патенту: 62407

Опубліковано: 15.12.2003

Автор: Сімшанов Віктор Іванович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Шнек-сушарка, що містить циліндричний корпус, завантажувальний, розвантажувальний та для переміщення сипкого матеріалу пристрої, індуктори, що одночасно приєднані до мережі змінного або джерела постійного струму, яка відрізняється тим, що вона додатково містить розміщені з одного краю зверху завантажувальний патрубок, суміщений зі шлюзовим затвором, а з протилежного - знизу - розвантажувальний патрубок, при цьому зверху вздовж корпуса від шлюзового затвора до розвантажувального патрубка є ряд рівномірно розташованих паровідвідних патрубків, що з`єднують порожнину корпуса з вентиляційною системою, а навколо корпуса поміж паровідвідними патрубками навитий зовнішній індуктор або термопровідний електронагрівач, при цьому всередині корпуса розташований сушильний шнек, що містить трубчастий гвинт, у якого діаметр порожнистого вала може перевершувати половину діаметра корпуса, з одного краю якого розміщений вал відбору потужності, а з протилежного - закріплений знімний привідний вал, при цьому всередині порожнистого вала вмонтований внутрішній індуктор або термопровідний електронагрівач, або трубчасті електронагрівачі, що з'єднані з обертовим струмознімачем електричного колектора, який розташований на привідному валу, а струмопідвід нерухомо розташований на опорі приводу.

Текст

Шнек-сушарка, що містить циліндричний корпус, завантажувальний, розвантажувальний та для переміщення сипкого матеріалу пристрої, індуктори, що одночасно приєднані до мережі змінного або джерела постійного струму, яка відрізняється тим, що вона додатково містить розміщені з одного краю зверху завантажувальний патрубок, суміщений зі шлюзовим затвором, а з протилежного знизу - розвантажувальний патрубок, при цьому зверху вздовж корпуса від шлюзового затвора до розвантажувального патрубка є ряд рівномірно розташованих паровідвідних патрубків, що з'єднують порожнину корпуса з вентиляційною системою, а навколо корпуса поміж паровідвідними патрубками навитий ЗОВНІШНІЙ індуктор або термопровідний електронагрівач, при цьому всередині корпуса розташований сушильний шнек, що містить трубчастий гвинт, у якого діаметр порожнистого вала може перевершувати половину діаметра корпуса, з одного краю якого розміщений вал відбору потужності, а з протилежного - закріплений знімний привідний вал, при цьому всередині порожнистого вала вмонтований внутрішній індуктор або термопровідний електронагрівач, або трубчасті електронагрівачі, що з'єднані з обертовим струмознімачем електричного колектора, який розташований на привідному валу, а струмопідвід нерухомо розташований на опорі приводу Винахід відноситься до технології екологічно чистого сушіння сільськогосподарських та промислових сипких матеріалів ВІДОМІ пересувні та стаціонарні зерносушарки барабанного типу (1), що містять змонтовані на рамі топку або піч, сушильний барабан, завантажувальну та розвантажувальну камери зі шлюзовими затворами, вентиляційну систему, а також окремий охолоджувальний барабан Найбільш близьким аналогом до пристрою, що заявляється, вибраним як прототип, є індукційна вібросушарка для сипких матеріалів (2), що містить циліндричний корпус з ЗОВНІШНІМ індуктором змінного струму, поярусно розташовані всередині пересипні полиці, прикріплені до корпуса струмопровідними пружкими елементами, в яких виконані пази з електронагрівачами постійного струму, завантажувальний бункер та знімне конічне днище Загальними суттєвими ознаками відомої та шнек-сушарки, що заявляється є циліндричний корпус, завантажувальний, розвантажувальний, переміщення сипкого матеріалу пристрої, індуктори, що одночасно приєднуються до мережі змінного або джерела постійного струму При роботі індукційної вібросушарки (2) індуктор вмикають до електромережі змінного струму, а електронагрівальні елементи до автономного джерела постійного струму Струми індуктора та електронагрівачів можуть змінюватись на протилежний 3 заповненого завантажувального бункера, що прилаштований на корпусі, сипкий матеріал безперервно випускають на верхню полицю яруса При взаємодії змінного та постійного струму виникає вібраційне коливання полиць, при цьому сипкий матеріал переходить у віброзріджений стан і пересипається зверху донизу по полицях яруса Електронагрів полиць здійснюється індуктором Сипкий матеріал при пересипанні по полицях висушується, зсипається донизу і накопичується на конічному днищі до повного вивантажування бункера, після чого сушарку вимикають і розвантажують Недоліками індукційної вібросушарки є ЦИКЛІЧНІСТЬ сушіння, низький тепловий к к д і неможливість забезпечення конвеєрного сушіння великої продуктивності внаслідок ненадійності струмопровідних пружких елементів при перевантаженні полиць В основу винаходу поставлена задача створення конструкції сушарки конвеєрного типу, в якій забезпечується переміщення і сушіння з одночасним розпушуванням шару сипкого матеріалу та 1 О (О 62407 чають порожнину корпуса 1 з вентиляційною сисрозміщенням в ньому внутрішнього джерела тептемою 5 Корпус 1 обгорнутий двома шарами елела, збільшення теплового к к д , продуктивності, ктро- і теплоізоляційного матеріалу 6, наприклад, економічності та одержання екологічно-чистого скло- або асботканиною Поміж шарів матеріалу 6 продукту сушіння (фіг 2) навколо корпуса 1 навитий індуктор 7, що Поставлена задача вирішується тим, що в поверх шару матеріалу 6 обгорнутий термовідбившнек-сушарці, що містить циліндричний корпус, ною плівкою 8 Поверх плівки 8 нанесений шар пристрої завантажувальний, розвантажувальний обмурівки 9 Корпус 1 з індуктором 7 закритий екта переміщення сипкого матеріалу, індуктори, що рануючим кожухом 10 Виводи індуктора 7 приєдодночасно приєднуються до мережі змінного або нані до контактної колодки 11 Всередині корпуса 1 джерела постійного струму, ВІДПОВІДНО ДО винахорозміщений сушильний шнек 12 (фиг 1, фігЗ), що ду, на корпусі прилаштовані з одного краю зверху містить трубчастий гвинт 13, у якого з одного краю завантажувальний патрубок, суміщений зі шлюзоприлаштований вал відбору потужності 14, розмівим затвором, з протилежного знизущений всередині трубчастого гвинта 13 внутрішній розвантажувальний патрубок, зверху вздовж корробочий індуктор 15, навитий навколо каркаса 16 і пуса від шлюзового затвора до розвантажувальнопокритий шаром обмурівки 17 Індуктор 15 електго патрубка-ряд рівномірно розташованих парорично з'єднаний з розташованим на знімному привідвідних патрубків, що сполучають порожнину водному валу 18, що нерухомо закріплений на корпуса з вентиляційною системою Навколо кортрубчастому гвинту 13 обертовим струмознімачом пуса поміж паровідвідними патрубками навитий 19 електричного колектора (не позначений), струЗОВНІШНІЙ індуктор або термопровідний електронамопідвід 20 якого жорстко закріплений на опорі 21 грівач, а всередині корпуса розташований супривода 22 Сушильний шнек 12 підшипниками 23 шильний шнек, що містить трубчастий гвинт, у спирається з одного краю на струмопровід 20, а з якого діаметр порожнистого вала може переверіншого - на кінцеву опору 24 Привод 22 через мушувати половину діаметра корпуса, у якого з однофту 25 передає сушильному шнеку крутний мого краю прилаштований вал відбору потужності, з мент, частина якого валом відбору потужності 14 протилежного-закріплений знімний приводний вал через ланцюгову передачу 26 передається шлюВсередині порожнистого вала трубчастого гвинта зовому затвору 2 вмонтований внутрішній індуктор або термопровідний електронагрівач чи трубчасті електронагріваПрацює шнек-сушарка таким чином чі омічного опору, що з'єднані з обертовим струмоСпочатку визначають вологість сипкого матезнімачом електричного колектора, що ріалу, вмикають до електромережі індуктори 7 і 15 розташований на приводному валу, а струмопідвід Індуктор 7 призначений для підігріву корпуса 1 для нерухомо розташований на опорі привода запобігання конденсування випареної вологи всередині корпуса 1 і має постійну температуру нагріЗастосування в конструкції шнек-сушарки суву Індуктор 15 призначений для нагріву до робошильного шнека, у якого робочі поверхні нагріті до чої температури поверхонь трубчастого гвинта 13 певних температур і занурені всередину розпушесушильного шнека 12 Індуктор 15 має фіксовані ного шару сипкого матеріалу забезпечують інтентемператури, а також температури, які можуть сивне його сушіння в напрямку зсередини назовні, встановлюватися методом підбору Після нагріву що дозволяє теплу проходити тільки через шар трубчастого гвинта 13 до робочої температури матеріалу, а розпушуваність шару полегшує вихід запускається електропривід 22, що передає через з нього випареної вологи, що значно підвищує темуфту 25 крутний момент сушильному шнеку 12 і пловий к к д та продуктивність конвеєрного сушінвалом відбору потужності 14 через ланцюгову пеня Крім того, підігрів корпуса ЗОВНІШНІМ індуктором редачу 26-шлюзовому затвору 2 , що дозовано запобігає конденсуванню випареної вологи всерезавантажує корпус 1 сипким матеріалом, що судині його Шнек-сушарка забезпечує значне знишильним шнеком переміщується вздовж до розваження матеріало- та енерговитрат на виробництво нтажувального патрубка 3 При цьому занурений в одиниці продукції і, отже, підвищує її економічшар сипкого матеріалу трубчастий гвинт 13 безпеність Шнек-сушарка може додатково застосовуварервно розпушує і контактує з його частинками тися для підігріву приміщень для молодняку тваТепло, що випромінюється гарячими поверхнями рин в зимовий час, що підвищує ефективність її трубчастого гвинта 13 в напрямку зсередини назовикористання в сільському господарстві вні, майже повністю використовується для сушіння Суть запропонованого винаходу пояснюється по всій довжині трубчастого гвинта 13 Випарена кресленнями, де зображені волога негайно висмоктується вентиляційною сисна фіг 1 - ЗОВНІШНІЙ вигляд шнек-сушарки зботемою 5 через рівномірно розташовані паровідвідку, ні патрубки Висушений матеріал через патрубок З на фіг 2 - виконання зовнішнього індуктора навивантажується назовні і потрапляє в прийомний, вколо корпуса, охолоджувальний барабан або інше обладнання на фіг 3 - конструкція сушильного шнека Після закінчення сушіння індуктор 15 або індуктоШнек-сушарка (фіг 1) містить циліндричний ри 7 і 15 вимикаються з електромережі, а привод корпус 1, на якому з одного краю зверху прилаш22 деякий час продовжує роботу до повного виватований завантажувальний патрубок, що суміщентаження сипкого матеріалу ний зі шлюзовим затвором 2 3 протилежного краю знизу прилаштований розвантажувальний патруДжерела інформації, бок 3 На корпусі 1 вздовж від шлюзового затвора 1 В Ю Комаристов, М Ф Дунай "Сільськогос2 до розвантажувального патрубка 3 рівномірно подарські машини" стор 332-340, прилаштовані паровідвідні патрубки 4, що сполу 5 2 Авторське свідоцтво Кл 2F26B17/26, F26B3/34, 62407 СРСР Комп'ютерна верстка М Мацело №648804 6 З В К Дьячков "Машины непрерывного транспорта", стор 353-358 Підписне Тираж 39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

V.i.simshanov screw drier

Назва патенту російською

Шнек-сушилка в.и.симшанова

МПК / Мітки

МПК: F26B 23/00, F26B 17/18, A01F 25/08

Мітки: в.і.сімшанова, шнек-сушарка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-62407-shnek-susharka-visimshanova.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Шнек-сушарка в.і.сімшанова</a>

Подібні патенти