Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Грохот, який містить короб, верхню нерухому раму з просіювальною поверхнею, нижню рухому раму з очисниками, розташованими вище рівня верхніх кромок просіювальної поверхні і закріпленими на рамі паралельно осі грохота, та еластичні рухомі борти, який відрізняється тим, що просіювальна поверхня виконана у вигляді закріплених на боковинах верхньої рами струн, які проходять через отвори очисників, при цьому відстань між струнами збільшується від завантажувальної частини грохота до розвантажувальної частини, а кожен очисник виконаний у вигляді рознімних металевих листів.

Текст

Грохот, який містить короб, верхню нерухому раму з просіювальною поверхнею, нижню рухому раму з очисниками, розташованими вище рівня верхніх кромок просіювальної поверхні і закріпленими на рамі паралельно осі грохота, та еластичні рухомі борти, який відрізняється тим, що просіювальна поверхня виконана у вигляді закріплених на боковинах верхньої рами струн, які проходять через отвори очисників, при цьому відстань між струнами збільшується від завантажувальної частини грохота до розвантажувальної частини, а кожен очисник виконаний у вигляді рознімних металевих листів Винахід стосується пристрою для розділення матеріалів по крупності та має бути використаним у гірничорудній, будівельній та інших галузях промисловості Відомий грохот, який описано у книзі "Справочник по обогащению углей" под ред Благова И О и др , М Недра, 1984 С 106 Цей грохот містить зварювану раму з жолобами для завантаження вихідного матеріалу та відводу продуктів грохотіння, рухому раму, до якої прикріплені очисники з пазами для металевих стрічок Рухома рама та очисники роблять знакозмінні переміщення у площині, яка паралельна просіювальній поверхні, виконаній з нерухомо закріплених металевих стрічок, які утворюють паралельно розташовані поперечні щілини Грохот має колосникове розвантажувальне сито та гальмові пристрої ходження дрібних зерен через щілини просіювальної поверхні В основу винаходу поставлено задачу створення грохоту, в якому за рахунок ефективного розсіву матеріалу та стабільного обчищення просіювальної струнної поверхні, підвищується ефективність розділення, а також строк служби Поставлена задача вирішується таким чином, що у грохоті, який містить короб, верхню нерухому раму з просіювальною поверхнею, нижню рухому раму з очисниками, які розташовані вище ніж рівень верхніх кромок просіювальної поверхні та закріплені на рамі паралельно осі грохоту, та еластичні рухомі борти, згідно винаходу просіювальну поверхню виконано у вигляді закріплених на боковинах верхньої рами струн, які проходять через отвори очисників, при цьому відстань між струнами збільшується від завантажувальної частини грохоту до його розвантажувальної частини, а кожен очисник виконано у вигляді рознімних металевих листів Недоліком цього грохоту в недостатня ефективність розділення матеріалу Прототипом винаходу є "Грохот для влажных сыпучих материалов" по А с 466917 кл В07В1/00 Грохот містить короб, верхню раму з просіювальною поверхнею, яка виконана у вигляді закріплених на боковинах рами поперек грохоту стрічок, нижню раму з очисниками, які виконано у вигляді рейок з пазами та виступами, які розташовані вище ніж рівень верхніх кромок стрічок, та закріплені на рамі паралельно осі грохоту, еластичні рухомі борти Недоліком прототипу є недостатня ефективність процесу грохотіння із-за неефективного про Суть винаходу пояснюється графічним матеріалом, на якому зображено на фіг 1 - загальний вигляд грохоту, на фіг 2 - вид А на фіг 1 на фіг 3 - розріз В-В на фіг 2 на фіг 4 - розріз В-В на фіг З Грохот містить короб 1, нерухому верхню раму 2 та рухому нижню раму 3 нахилену просіювальну поверхню 4, виконану у вигляді закріплених попе ю о (О 62405 рек грохоту на нерухомій верхній рамі 2 струн 5 На рухомій рамі 3 закріплені очисники 6 з металевих листів 7 та 8, з отворами 9, з'єднаних між собою болтами 10 Над просіювальною поверхнею 4 встановлено колосникове сито 11 Рухома рама З переміщується приводом 12, а до верхніх кромок коробу 1 прикріплені еластичні борти 13 У жолоб 14 надходить надрешітний продукт, а у жолоб 15 підрешітні продукти Грохот працює таким чином Вихідний матеріал надходить до коробу 1, з якого він попадав на колосникове сито 11 Надрешітний продукт колосникового сита 11 надходить до жолобу 14, а підрешітний продукт попадав на нахилену просіювальну поверхню 4, закріплену на нерухомій рамі 2 До поверхні 4 матеріал рухається під дією власної ваги, та на струнах 5 розділяється по крупності розділення у межах 6-13 мм Ефективність розділення збільшується за рахунок того, що відстань між струнами збільшується від завантажувальної частини до розвантажувальної, тому що ефективність процесу грохотіння пропорцюнальна величині імовірності проходження зерен матеріалу, який необхідно ВІДСІЯТИ через щілини просіювальної поверхні Для запобігання налипання вологого дріб'язку на струнах 5 просіювальної поверхні 4 струни 5 обчищаються Очисники 6 закріплені на рухомій рамі 3, яка за допомогою приводу 12 робить зворотно-поступальні рухи, при цьому металеві листи 8 обчищають струни 5, розташовані у отворах 9 Якщо металеві листи 8 зношуються, їх замінюють новими металевими листами, які закріплюють болтами 10 до металевих листів 7 Після розділення на нахиленій просіювальній поверхні 4 матеріал попадав до жолобу 15 Виконання просіювальної поверхні у вигляді струн, відстань між якими збільшується від завантажувальної частини грохоту до розвантажувальної частини дав можливість збільшити ефективність розділення матеріалу, який рухається по просіювальній поверхні як по нахиленій площині рівно прискорено, швидкість руху зерен матеріалу зростав по мірі їх переміщення і досягав максимального значення у КІНЦІ просіювальної поверхні у розвантажувальній частині З підвищенням швидкості руху матеріалу знижується можливість відсіву його дрібних зерен, зменшується гранична крупність розділення, при цьому зменшується ефективність процесу розділення При збільшені відстані між струнами, незважаючи на підвищення швидкості руху матеріалу на просіювальній поверхні, можливість проходження його дрібних зерен через цілини підвищується, що інтенсифікує процес грохотіння Виконання очисників у вигляді рознімних металевих листів дав можливість підвищити строк служби грохоту Технічним результатом винаходу в можливість ефективного відсіву дрібних зерен, а також заміни металевих листів очисників у разі їх зношення, що інтенсифікує процес грохотіння, а також підвищує строк служби грохоту Sr 2 i ЇГГ.З Комп'ютерна верстка Л Ціхановська Підписне Тираж39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Screen

Автори англійською

Kurchenko Ivan Pavlovych, Berlin Adolf Matusovych, Khaidakin Vasyl Ivanovych

Назва патенту російською

Грохот

Автори російською

Курченко Иван Павлович, Берлин Адольф Матусович, Хайдакин Василий Иванович

МПК / Мітки

МПК: B07B 1/00

Мітки: грохот

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-62405-grokhot.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Грохот</a>

Подібні патенти