Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Вантажно-пасажирський вагон для перевезення колісної техніки, гараж якого обладнаний силовим настилом з шарнірно закріпленою до нього стінкою-дверима із складними апарелями для в'їзду-виїзду колісної техніки, який відрізняється тим, що обладнаний опорами-замками для кріплення коліс колісної техніки, кожна опора-замок містить жорсткий упор та поворотний двоплечий захоплювач, виконаний з можливістю здійснювати при наїзді на його праву частину колесом захоплення останнього з наступною фіксацією згаданого захоплювача поворотним упором, підтисненим важільною системою із сервопружиною, яка здатна фіксувати поворотний упор в його крайніх положеннях.

2. Вантажно-пасажирський вагон за п. 1, який відрізняється тим, що кожна опора-замок містить вісь, на якій встановлені поворотний упор і важіль, з’єднаний з  тягою та поворотним важелем, причому останній з’єднаний з рукояткою.

Текст

1 Вантажопасажирський вагон для перевезення колісної техніки в гаражі, який обладнаний силовим настилом з шарнірно закріпленою до нього стінкою-дверима зі складними апарелями для в'їзду-виїзду автомобілів на залізничному переїзді з кріпленням автомобілів до силового настилу жорсткими упорами, який відрізняється тим, що кріплення автомобіля до проїзної частини силового настилу здійснюється фіксацією передніх коліс переносними опорами-замками 2 Вантажопасажирський вагон для перевезення колісної техніки за п 1, який відрізняється тим, що опора-замок обладнана поворотним двоплечим захоплювачем, який затискується поворотним упором 3 Вантажопасажирський вагон для перевезення колісної техніки за п 1, який відрізняється тим, що затискання поворотного упора здійснюється важільною системою із сервопружиною, яка забезпечує фіксацію поворотного упора в крайніх положеннях Винахід відноситься до залізничного транспорту, а саме, до пасажирських вагонів, призначених для транспортування колісної техніки (далілегкових автомобілів) разом з екіпажами машин, які забезпечують їхнє навантаженнярозвантаження на залізничних переїздах Відомий спосіб за вантаження-роз вантаження військової техніки на залізничні платформи, який описаний Фурмановим А Г в книзі "Бібліотека сержанта", виданої Міністерством оборони СРСР, Москва, 1962 р На вантаження-роз вантаження техніки здійснюється в польових умовах, як з бортової так і з торцевої частини платформи, для чого використовують вистілки з колод і перехідні містки Кріплення військової техніки на платформі здійснюється за допомогою дротових розтяжок разом з упорними брусками, які встановлюють під колеса Підготовка до вантажно-розвантажувальних робіт трудоміська, вимагає великої КІЛЬКОСТІ людей та допоміжних матеріалів, що відноситься до недоліків аналога Відома залізнична платформа для перевезен ня колісної техніки і контейнерів, яка захищена патентом на винахід №30248 від 5 02 92 України Залізнична платформа включає несучу раму з хребтовою балкою, двоколійною проіздною частиною, обладнаною настилом і шарнірне з'єднаними бортами з колесовідбійником Настил виконаний з колесовідбійником і пониженою вантажною площадкою Проїздив частина обладнана зйомними гальмовими башмаками До недоліків відносяться складність конструкції самої платформи та неможливість виконання вантажно-розвантажувальних робіт в польових умовах на залізничних переїздах без спеціальної інженерної підготовки За прототип приймається залізничний вагонплатформа моделі 13-4095 для перевезення автопоїздів і великовантажних контейнерів, описаний в проспекті видавництва "Залізничний транспорт України" №2-3, 1998р Вагон уявляє собою платформу, яка встановлена на підкатних візках, з металевим настилом полу, рівень якого занижений на 300 мм відносно верху бокових балок Кріплення автопоїзда здійснюється колісними упорами, які уявляють собою СО сч (О 62347 металеві колодки, що встановлюються на настил платформи за допомогою спеціальних штирів Платформа вагона має складну конструкцію Кріплення автомобілів по першому варіанту прототипу в вантажнопасажирських вагонах використати неможливо через вузькі проходи між боковою стіною вагона та автомобілями, які перевозяться, по другому варіанту прототипу - через наявність зазору між колесом автомобіля та упором, що не забезпечує надійного кріплення Завантаженнярозвантаження автомобілів в польових умовах неможливе без проведення спеціальної інженерної підготовки в'їздних площадок Все це відноситься до недоліків прототипу Метою винаходу є створення вантажнопасажирського вагона з простим, зручним, надійним в експлуатації кріпленням легкових автомобілів в гаражі, яке захищає від подовжнього і поперечного переміщення в різних умовах експлуатації Завантаження-розвантаження автомобілів повинно здійснюватися самохідне, в тому числі і в польових умовах на залізничних переїздах без додаткового обладнання Ця мета досягається шляхом виїзду-виїзду легкових автомобілів в гараж по апарелях відкидної торцевої стіни Підйом та опускання торцевої стіни з апарелями здійснюється лебідкою через тросову систему поліспаста, а розкладка апарелів - гідроциліндром через важільну систему Кріплення легкових автомобілів в гаражі здійснюється спеціальними опорами-замками, які встановлюються на силовому настилі уздовж вагона в залежності від бази автомобілів, що транспортуються Технічний результат, який досягається винаходом, полягає в швидкому завантаженнірозвантаженні автомобілів, в тому числі і в польових умовах на залізничних переїздах, та надійне їх кріплення в гаражі з залученням малої КІЛЬКОСТІ людей Сутність винаходу пояснюється кресленнями, де зображено на Фіг 1 вантажнопасажирський вагон, підготовлений до завантаження-розвантаження легкових автомобілів, на фіг 2 план вантажнопасажирського вагона з установленими опорами-замками для кріплення легкових автомобілів, на Фіг 3 права опора-замок, на Фіг 4 план правої опори-замка, Вантажнопасажирський вагон для перевезення легкових автомобілів 1 (Фіг 1) МІСТИТЬ ЖИТЛОВИЙ ВІДСІК 2 і гараж 3 для розміщення двох легкових автомобілів, шо перевозяться,з кріпленням їх опорами-замками 4 Гараж 3 (Фіг 2) обладнаний силовим настилом 5 з отворами 6 для установлення опор-замків 4 і шафу для інструментів та запчастин 7 Опора-замок 4 (Фіг 3) містить каркас 8 з штирями 9 для Фіксації її в отворах 6 (Фіг 2) настилу 5, серво-пружину 10 (Фіг 3), ось 11, на який встановлений важіль 12 і поворотний упор 13, ось 14 з закріпленим на ній поворотним двуплечим захоплювачем 15,поворотний важіль 16 з рукояткою 17 З'єднання важелів 12 і 16 між собою забезпечується тягою 18 Каркас 8 (Фіг 3) опоризамка 4 обладнаний жорстким упором 19 і направляючими 20 (Фіг 4) Кріплення легкових автомобілів в опорах-замках 4 (Фіг 1, 2, 3) забезпечується шляхом Фіксації передніх коліс 21 (Фіг 3) між поворотним двуплечим захоплювачем 15 і жорстким упором 19 з наступним затисненням поворотним упором 13 В положенні "відкрито" рукоятка 17 (Фіг 3) повинна бути піднята, при цьому поворотний важіль 13 і ліва частина поворотного двуплечего за-захоплювача 15 розташується горизонтально Завантаження автомобілів в гараж 3 (Фіг 1)здійснюється самоходом по апарелях торцевої стіни, при наїзді колесом 21 (Фіг 3) на праву частину поворотного дуплечего захоплювача 15 останній повертається навколо ВІСІ 14 і затискає колесо між собою та жорстким упором Для запобігання повернення поворотного двуплечого захоплювача 15 (Фіг 3) в первісне положення при можливому пересуванні автомобіля, проводиться його фіксація поворотним упором 13 шляхом поворота рукоятки 17 в горизонтальне положення Фіксація рукоятки 17 (Фіг 3) в крайніх положеннях здійснюється шляхом повороту и вгору Технічний результат, який досягається винаходом, полягає в швидкому завантаженнірозвантаженні легкових автомобілів, в тому числі, і в польових умовах, надійному кріпленні їх в гаражі без додаткового обладнання та залучення малої КІЛЬКОСТІ людей 62347 з ю и /г /з ік is Комп'ютерна верстка М Клюкш Ю Н 12 /3 a Підписне ІН і5 Ш -17 Тираж39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Cargo-passenger railroad car for transportation of wheel machinery

Автори англійською

Katrych Mykhailo Dmytrovych, Prykhodko Voldymyr Ivanovych, Kalinkin Andrii Yuriiovych, Ihnatov Heorhii Serhiiovych, Voronovych Victor Petrovych, Voronovych Viktor Petrovych, Prokhorov Volodymyr Mykhailovych, Yermakov Vitalii Viktorovych, Shkabrov Oleh Anatoliiovych, Pliutin Ivan Ivanovych

Назва патенту російською

Грузопассажирский вагон для перевозки колесной техники

Автори російською

Катрич Михаил Дмитриевич, Приходько Владимир Иванович, Калинкин Андрей Юрьевич, Игнатов Георгий Сергеевич, Воронович Виктор Петрович, Прохоров Владимир Николаевич, Ермаков Виталий Викторович, Шкабров Олег Анатольевич, Плютин Иван Иванович

МПК / Мітки

МПК: B61D 47/00, B60P 7/06, B60P 3/06, B61D 45/00

Мітки: перевезення, вагон, вантажно-пасажирський, колісної, техніки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-62347-vantazhno-pasazhirskijj-vagon-dlya-perevezennya-kolisno-tekhniki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вантажно-пасажирський вагон для перевезення колісної техніки</a>

Подібні патенти