Тунель для швидкого заморожування продуктів

Номер патенту: 62335

Опубліковано: 15.12.2003

Автор: Пеняк Олександр Станіславович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Тунель для швидкого заморожування продуктів, який містить теплоізольований корпус, у якому з одного кінця розташовані завантажувальна, а з другого - розвантажувальна двері, а усередині, з можливістю руху по направляючих у подовжньому напрямку є транспортуючий пристрій, який відрізняється тим, що тунель складений з автономних, з'єднаних між собою блоків, кожний з котрих має агрегат, нагнітаючі вентилятори та випарну частину, причому випарна частина кожного блока виконана меншою довжини блока і довжина транспортуючого пристрою, у якого є можливість орієнтованої фіксації напроти випарної частини, дорівнює довжині випарної частини, при цьому транспортуючі пристрої мають висоту торцевих стінок, яка дорівнює висоті внутрішнього отвору тунелю з технологічним зазором, крім того, конструкція тунелю від завантажувальної сторони до розвантажувальної має уклон.

2. Тунель для швидкого заморожування за п. 1, який відрізняється тим, що транспортуючий пристрій виконаний у вигляді вагонеток зі стелажами.

Текст

1 Тунель для швидкого заморожування продуктів, який містить теплоізольований корпус, у якому з одного кінця розташовані завантажувальна, а з другого - розвантажувальна двері, а усередині, з можливістю руху по направляючих у подовжньому напрямку є транспортуючий пристрій, який відрізняється тим, що тунель складений з автономних, з'єднаних між собою блоків, кожний з котрих має агрегат, нагнітаючі вентилятори та випарну частину, причому випарна частина кожного блока виконана меншою довжини блока і довжина транспортуючого пристрою, у якого є можливість орієнтованої фіксації напроти випарної частини, дорівнює довжині випарної частини, при цьому транспортуючі пристрої мають висоту торцевих стінок, яка дорівнює висоті внутрішнього отвору тунелю з технологічним зазором, крім того, конструкція тунелю від завантажувальної сторони до розвантажувальної має уклон 2 Тунель для швидкого заморожування за п 1, який відрізняється тим, що транспортуючий пристрій виконаний у вигляді вагонеток зі стелажами Винахід відноситься до холодильної техніки, зокрема до холодильного технологічного обладнання для швидкого заморожування різноманітних продуктів харчування, плодів, ягід, овочів, напівфабрикатів тощо Для підвищення якості заморожених продуктів та найбільш якісного зберігання вітамінів та мінеральних речовин у таких продуктах необхідно підвищувати швидкість їх заморожування Відомий ШВИДКО морозильний апарат, який містить теплоізольовану камеру з вікнами завантаження та розвантаження продуктів, транспортуючий пристрій, холодильну установку та вентилятори Причому, транспортуючий пристрій виконаний у вигляді стрічкового конвеєру з тяговими ланцюгами із закріпленою за допомогою армованих стрижнів та щік, стрічкою, до складу якої входить неметалева сітка з прошитою металевою арматурою (див Патент У країни №24646 А від 04 08 98р. F25D136) Недоліками такого апарату є зниження ефективності його роботи у зв'язку зі засніженням та налипанням вогкого шею на чарунки неметалевої сітки, що приводить за рахунок зменшення теплопередачі від продуктів, до збільшення часу на їх заморожування А наявність механічного тягового конвеєру з проміжними пристроями та елементами, знижує надійність роботи апарата в цілому Також відомий спосіб та пристрій для охоло дження та/або заморожування продуктів, виконаний у вигляді тунелю, в який подається, в основному, сипучий продукт до завантажувального кінця, далі його заморожують і виходить такий продукт з другого - розвантажувального кінця тунелю При цьому, транспортування замороженого продукту здійснюється за допомогою транспортуючих пристроїв, виконаних у вигляді рухомого піддону, який складається з кількох елементів, котрі мають можливість незалежно переміщуватися у подовжньому напрямку тунелю (див Патент Німеччини № 19651741 А1 від 18 06 98р. F25D136) Крім того, для ефективної роботи тунелю необхідно заповнювати увесь його внутрішній об'єм продуктом Недоліками такого тунелю є зростання загальної потужності його агрегатів та зниження коефіцієнта корисної дії, що пов'язане з необхідністю заморожування чималої КІЛЬКОСТІ продукту в максимально заповненому об'ємі тунелю і, як слідство, зменшення швидкості теплопередачі від продукту І в кінцевому підсумку, приводить до значних витрат електроенергії, зниження його ремонтопридатності і надійності та збільшення загальної вартості конструкції тунелю Крім того, цей тунель має вузьке направлене призначення, а саме, для заморожування сипучих продуктів В основу винаходу поставлено задачу створити тунель для швидкого заморожування продуктів, ю C O ГО сч (О щоб забезпечити зростання коефіцієнта корисної дії, його продуктивності та надійності, а також, зменшити енерговитрати і загальну вартість його конструкції шляхом виконання тунелю з автономних, з'єднаних між собою, блоків, кожний із котрих має свій агрегат, нагнітаючі вентилятори та випарну частину, причому, випарна частина кожного блока виконана меншою довжини блока і довжина транспортуючого пристрою, у якого є можливість орієнтованої фіксації напроти випарної частини, дорівнює довжині випарної частини, при цьому, транспортуючий пристрій має висоту торцевих стінок, яка дорівнює висоті внутрішнього отвору тунелю з технологічним зазором, крім того, конструкція тунелю від завантажувальної сторони до розвантажувальної, має уклон Причому, транспортуючий пристрій виконаний у вигляді вагонеток зі стелажами 62335 чими пристроями 10 - без продуктів для заморожуванняПотім, В залежності від продукту та його КІЛЬКОСТІ необхідної для заморожування, задають режими заморожування (температуру, час, тощо) для кожного блоку 4 Далі, порожні транспортуючи пристрої 10 витягують по одному з розвантажувальних дверей 3, а через завантажувальні двері 2 завантажують транспортуючи пристрої 10 по направляючим 9 з продуктом, який необхідно заморозити При цьому, кожний наступний транспортуючий пристрій 10, зважаючи нате, що загальна конструкція тунелю має уклон до розвантажувальної сторони та під дією сили тяжіння завантажених вагонеток 10, легко пересувається до наступного блоку 4 і чітко вистановлюється за допомогою ручок-держаків 12 напроти випарної частини 7 Єдина сукупність нових істотних ознак із загальними відомими істотними ознаками дозволяє вирішити поставлену задачу і знаходиться в причинно-наслідковому зв'язку з новим технічним результатом, що повинний бути досягнутий винаходом Заявлений тунель для швидкого заморожування продуктів пояснюється кресленням, де на фіг 1 зображений загальний вигляд тунелю в аксонометрії із знятими теплоізольованими дахом і однією з бокових стінок, на фіг 2 - загальний вигляд тунелю з місцевим розрізом, вид спереду Тунель для швидкого заморожування продуктів містить тепло ізольований корпус 1, у якого з одного кінця розташовані завантажувальні двері 2, а з другого - розвантажувальні двері 3 і складений з автономних, з'єднаних між собою, блоків 4 При цьому, кожний блок 4 має свій агрегат 5, нагнітаючі вентилятори 6 та випарну частину 7 Причому, випарна частина 7 кожного блоку 4 виконана меншою довжини блоку 4 і між протилежними торцевими стінками 8 блоку 4 та випарною частиною 7 є повітряний зазор Крім того, на ПІДЛОЗІ тунелю у подовжньому напрямку, прокладені направляючи 9, на яких з можливістю руху, установлені транспортуючі пристрої 10, виконані у вигляді вагонеток зі стелажами Причому, довжина кожного транспортуючого пристрою 10 дорівнює довжині випарної частини 7, а висота торцевих стінок 11 кожного транспортуючого пристрою 10, дорівнює висоті випарної частини 7 з додаванням необхідного технологічного зазору для руху вагонеток в отворі тунелю А на ЗОВНІШНІЙ стороні торцевої стінки 11 кожного транспортуючого пристрою 10, установлені ручкидержаки 12, які мають таку довжину, що при стикуванні суміжних вагонеток в тунелю, їх внутрішній об'єм між торцевими стінками 11 чітко зорієнтований проти випарної частини 7 Вся конструкція тунелю має уклон від завантажувальної до розвантажувальної його сторони, котрий забезпечується основою 13 тунелю з регульованими опорами Тунель для швидкого заморожування продуктів працює таким чином Перед початком роботи, увесь внутрішній об'єм тунелю заповнюють порожніми транспортую За рахунок чіткої орієнтації вагонеток 10 відносно випарної частини 7 та висоти торцевих стінок 11, які ВІДДІЛЯЮТЬ потоки повітря, в кожному блоці 4 створюються незалежні зонні процеси заморозки продуктів і повітряні потоки від блока до блоку 4 не пересікаються Це дає можливість кожній холодильній машині працювати в своєму діапазоні температур та з сильним обдуванням вентиляторами 6 при невеликому об'ємі блоків 4 значно збільшує швидкість теплопередачі від продукту, а значить швидкість заморожування продуктів, тобто відбувається підвищення їх якості Крім того, при відкриванні завантажувальних 2 або розвантажувальних 3 дверей тунелю, торцеві стінки 11 транспортуючих пристроїв 10 не дають змоги проникнути, як зовнішнього (теплого) повітря в тунель, так і холодного, морозного повітря із тунелю Якщо у замовника є потреба збільшити потужність тунелю, то він додає необхідну КІЛЬКІСТЬ блоків 4, при цьому, автоматично змінюються режими заморозки таким чином загальний час для заморожування продукту у всьому тунелю не змінюється, а час знаходження продуктів в кожному блоку 4 - зменшується, тобто при додаванні блоків 4 час перебування продукту в них зменшується пропорційно КІЛЬКОСТІ доданих блоків 4 Отже, загальна КІЛЬКІСТЬ замороженого продукту збільшується при незмінній загальній температури заморозки Крім того, якщо у замовника є необхідність просушити продукти після його мийки (гриби, овочі, ягоди тощо), то в перших блоках 4 тунелю здійснюють їх висушування за допомогою підігрітого повітря з наступним вилученням з продуктів вологи холодом та подальшим їх заморожуванням в наступних блоках 4 тунелю Виконання кожного блоку 4 тунелю з такою конструкцією транспортуючих пристроїв 10 дозволяє створювати незалежні зони заморожування, що дає можливість використовувати агрегати 5 меншої невеликої потужності, а в випадку їх ремонту та поломки, не зупиняти роботу всього тунелю Крім того, блоковість конструкції тунелю дозволяє швидко зібрати та демонтувати його в будь-яких приміщеннях та спорудах Заявлений тунель для швидкого заморожування пройшов промислово-технічне апробування і почав серійно випускатися на одному з Київських приватних підприємств Таким чином, таке виконання конструкції туне 5 62335 6 лю дозволяє забезпечити зростання продуктивнозаморожування різноманітних продуктів, а також, сті, збільшення коефіцієнта корисної дії та надійзнизити енерговитрати та зменшити загальну його ності роботи тунелю при його використанні для вартість Фіг 1 Фіг 2 Комп'ютерна верстка М Клюкш Підписне Тираж39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Tunnel for products quick freezing

Назва патенту російською

Туннель для быстрого замораживания продуктов

МПК / Мітки

МПК: F25D 13/00

Мітки: тунель, швидкого, продуктів, заморожування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-62335-tunel-dlya-shvidkogo-zamorozhuvannya-produktiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Тунель для швидкого заморожування продуктів</a>

Подібні патенти